Samhandling ledord under Sveriges Innovationsriksdag

IMG_1775

Under två dagar, 21-22 april, träffades inkubatorer, business parks, branschorganisationer, rådgivare och myndigheter för att gemensamt diskutera nyindustrialisering och samhandling under Sveriges Innovationsriksdag. Orden må vara nya, men utmaningarna är i grunden de samma.

Industrin och näringslivet behöver ständigt förändras för att vara konkurrenskraftigt och erbjuda relevanta varor och tjänster på den globala marknaden. Lösningen är innovation på alla nivåer i näringskedjan, och inte minst fruktbart samarbete mellan olika kompetenser, och domäner, alltifrån universitet till start-ups, små och medelstora företag samt storföretag.

För entreprenören finns ett innovationsstödsystem som ska bistå under alla tänkbara faser och skapa förutsättningar för att utveckla idéer hela vägen till innovationer som är relevanta för marknaden. Det låter ju bra kan tyckas, men är det ett system eller en samling enskilda aktörer?

Många aktörer har blivit fler. På övergripande nivå finns en gemensam målsättning, och den passar väl in på dagens politiska agenda som Stefan Löfven belyste i sitt inledningstal. Men hur ska alla hjälpare samhandla för att vara detta stöd? Vad menar vi förresten med samhandling? Jo, det kan mycket väl bli ett nytt modeord för samarbete och samverkan, men med innebörden att detta ska ske sömlöst, där aktörer likt ”kuggar” skapar ett system som hjälper entreprenören längs hela resan.

Hur samhandling kan ske diskuterades i olika föredrag och paneler – mest övergripande, men också med konkreta regionala exempel. Många talar om processer och system, samt vad de ingående aktörer kan bidra med. Tyvärr talar färre om kundbehovet, dvs vad entreprenören behöver och hur vi som system ska skapa ett tydligt erbjudande till vår målgrupp.

Samhandling är ett bra och inspirerande ord, men svårare att konkretisera. Erfarenhetsutbyte och ömsesidig kunskap om vad alla hjälpare gör är hur som helst ett bra första steg, och Sveriges Innovationsriksdag är ett bra forum för att komma vidare.

/Martin Lidén, Kundansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Samhandling ledord under Sveriges Innovationsriksdag

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.