Undersök ditt tilltänkta kännetecken

I dagarna förlorade SKYPE mot det brittiska bolaget SKY gällande deras varumärkesansökan. Tvisten uppkom när SKYPE ansökte om ett gemenskapsvarumärke för att skydda sin rättighet. SKY invände då mot registreringen och hävdade att SKYPE var förväxlingsbart  med deras märke SKY. Domstolen har nu konstaterat att märkena är förväxlingsbara och att SKYPE därmed inte får registrera sitt varumärke. SKYPE har dock två månader på sig att överklaga domen så tvisten är inte avgjord ännu.

Ovanstående är ett typexempel på vikten av att göra en noggrann undersökning av ert tänkta kännetecken samt att registrera detsamma innan ni börjar använda det. Detta kommer minimera risken för att vid ett senare tillfälle antingen bli av med sin registrering eller, som i ovanstående fall, inte kunna registrera sitt kännetecken på grund av en tidigare registrerad rättighet. Det senare kan innebära att man måste byta namn på sin produkt eller tjänst – något som kan bli en kostsam historia.

PRV erbjuder liknande undersökningstjänster http://www.prv.se/sv/vara-tjanster/prv-interpat/soktjanster-varumarke/.

 

/Benjamin Winsner, jurist på PRV

1 kommentar

Under varumärke

Ett svar till “Undersök ditt tilltänkta kännetecken

  1. Lämnar ni garantier på era undersökningar eller tar ansvar för framtida kostnader vid felaktigheter!