Patentera för att tjäna pengar. Men hur?

Louise Jonshammar, jurist på PRV inom patentområdet skriver:

Jag har ett favoritavsnitt i serien South Park. Det där när småtomtarna kommer och stjäl kalsonger. Dialogen är ungefär så här:

– Phase one: Collect underpants. Phase three: Profit.
– What’s phase two?
– ? … Phase one, collect underpants. Phase three, profit!

Och så vidare. Jag vet att jag inte är först att använda denna fantastiska satir som liknelse i affärssammanhang, och jag vet att en del personer har hört mig säga detta tidigare, men jag tycker verkligen att den gör sig så väldigt bra som beskrivning av affärsnyttan av patent för den som inte har en strategi.

Steg ett: Patentera. Steg tre: Tjäna pengar.

Men vad är steg två? Vilken är din patentstrategi? Hur ska du göra för att omsätta dina immateriella tillgångar till vinst, eller – ännu bättre – vinstdrivande faktorer i verksamheten?

Vilka är frågorna som leder framåt?
Det finns naturligtvis inte en enda affärsmodell som fungerar för alla företag. Men varje seriöst innovationsföretag bör ställa sig ett antal nyckelfrågor, åtminstone en gång. Att fundera över de frågorna vid rätt tidpunkt är en bra början på en patentstrategi.

Vilka är de här frågorna då, som ska leda dig ett första steg in på vägen till en strategi? Inte heller här finns det en modell som passar alla. Men som exempel kan du börja med basala frågor kring vilken din kärnverksamhet är. Vilken är den produkt/tjänst som vi inte tål att våra konkurrenter kommer ut med först/bäst – eller ens för nära i tiden, respektive lika bra, som vi? (Redan här kan du säkert se att frågorna inte passar alla verksamheter, en enklare fråga är ”Vad är det vi ska tjäna pengar på?”) Var finns vår marknad för den produkten/tjänsten nu, respektive om fem/tio år? Behöver vi vidta mått och steg nu för att vara ensamma/störst/bäst på den marknaden då? Vilka intrång ska vi beivra och vilka kan vi tåla?

Även om du har upphovsrätten till den grafiska bilden av din produkt, är det vettigt för dig att lägga tid på att licensiera rätten att använda den som tröjtryck eller gosedjur? Eller ska du släppa det och fokusera på vidareutveckling av din programvara?

Lär av andras misstag och framgångar i vårt webbsända seminarium
Ja, jag vet. Allt detta är något förenklat. Vekligheten är svårare och prioriteringarna är stenhårda. Men om du lever med känslan av att du missar en del av vinsten för att du inte har steg två klar för dig, då har jag ett tips: Följ seminariet ”Patent och patentstrategier i digitala företag” på webben på måndag, 18 maj. Då lyfter vi frågan om hur de stora digitala succéföretagen resonerar kring patent och patentstrategier.

Jag kommer att vara där. Om du har frågor av juridisk natur om patentansökningar och patentskydd i Sverige, twittra gärna din fråga, #ipdialog, så ska jag försöka besvara den på plats om det finns utrymme i programmet.

/Louise Jonshammar, jurist på Patent- och registreringsverkets patentavdelning

____________________________________________

Jur. kand. Louise Jonshammar arbetar på Patent- och registreringsverkets patentavdelning som jurist sedan 2004. Hon uppdaterar lagkommentaren Karnov avseende patentlagen och patentkungörelsen samt är författare till Lexino, en djupanalys av patentlagen. Louise skriver också regelbundet expertkommentarer i patenträtt för BlendowLexnova och har författat artiklar om patenträtt som publicerats i andra tidskrifter. Sedan 2007 är hon ledamot och sekreterare i den svenska exekutivkommittén för den internationella föreningen the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) och därmed också adjungerad styrelseledamot i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR).

Kommentarer inaktiverade för Patentera för att tjäna pengar. Men hur?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.