Ta makten över dina immateriella tillgångar!

Louise Jonshammar, jurist på PRV inom patentområdet, delar med sig av sina intryck från veckans seminarium kring patentstrategier:

Information är makt. Och om jag har information om min marknad och de förutsättningar som gäller för friheten att röra sig på den marknaden, kan jag få större chans att styra mina immateriella tillgångar så att de skapar ett mervärde i mitt företag och ökar min marknadsandel.

Detta är känslan jag lämnas med efter att ha varit med på veckans seminarium Patent och patentstrategier i digitala succéföretag. Panelen i seminariet, Trent Smith, Chief IP Officer (Tobii), Per Wendin, Director of IPR Management (RaySearch) och Christin Wendel, patentingenjör inom mjukvaruteknik (PRV), dirigerade av moderatorn Rebecca Lagerkvist (Rebla), gav en både bred och djup beskrivning av hur patent inom digitala företag kan bli en framgångsfaktor för den som förstår att strategiskt använda sin innovation. Om du klickar på länken kan du titta på inspelningen av seminariet.

Vad handlar det om?

Här är några av de sanningar jag tar med mig från seminariet:

Nej, det är inte möjligt att få patent på själva datorprogrammet. Du kan däremot ha upphovsrätt till olika element av datorprogrammet, t.ex. till källkoden. Och den tekniska effekt som datorprogrammet ger när det implementeras med hjälp av en dator kan patenteras, om den också uppfyller kraven på nyhet och uppfinningshöjd. Använd prioritetsåret på ett vettigt sätt; sök patent hos en myndighet som ger dig ett snabbt granskningsresultat och bestäm din patentansökningsstrategi utifrån vad du får veta då. Eller investera i en granskning av Freedom to Operate eller en nyhetsgranskning. Ta reda på hur olikheterna i världens patentlagstiftningar kan användas till din fördel, istället för att bli en snubbeltråd. Du kan inte avstå från att involvera dig i immaterialrättsfrågorna – du kan förstås strunta i att skaffa dig egna patent men du måste ändå förhålla dig till andras ensamrätter så att du inte gör intrång. Du får skriva din patentansökan själv, men det är inte särskilt klokt. Ta hjälp av kunniga patentproffs för att hitta uppfinningen i din produkt (det är inte alltid självklart vad som är en patenterbar uppfinning i din innovation) och för att skriva patentansökan (ett patent är egentligen teknik beskriven i legala termer och det kräver en del av författaren). Det finns åtgärder du själv kan vidta för att hålla dina kostnader nere, t.ex. att göra egna sökningar i öppna och gratis patentdatabaser (Espacenet är en av dem) och att noga dokumentera och beskriva din innovation så att du kan förmedla vad du faktiskt har skapat. Om du ska patentsöka uppfinningen, gör det så tidigt som möjligt för att vara först – att komma tvåa innebär att du inte bara förlorar möjligheten till ensamrätt utan att du måste förhålla dig till att någon annan får ensamrätten – men inte så tidigt så att du riskerar att viktiga delar av uppfinningen inte kommer med i ansökan (och därmed inte kan patenteras). Se till att behålla det som inte är patenterbart men ändå innovativt som en företagshemlighet – det finns en viktig avvägning i att, å ena sidan beskriva uppfinningen i patentansökan på ingivningsdagen så att du kan ändra i ansökan om det vid granskningen dyker upp känd teknik som hindrar din ansökan och å andra sidan inte avslöja icke-patenterbar know-how som du ska behålla som en hemlighet inom företaget. Men om din innovation är sådan att det skulle vara svårt för dig att bevaka, upptäcka och bevisa intrång i din uppfinning kan det vara bättre att inte patentera alls, utan att hålla hela uppfinningen hemlig. Att patentera attraherar investerare, och om ditt företag inte lyckas med produkten lämnas du åtminstone med en tillgång som du kanske kan sälja eller licensiera till någon annan. På så sätt kan du minska dina förluster.

Makten över marknaden

Men viktigast: Ta ställning i immaterialrättsfrågan för ditt företag! Skaffa dig information om hur de ensamrätter som omger dig på din marknad ser ut! Ta makten över hur du kan röra dig på din marknad utan att göra intrång i andras ensamrätter och över hur du kan positionera ditt företag på marknaden genom att ha ensamrätt till det du skapat! I längden blir det en framgångsfaktor som driver innovationsklimatet inom företaget och som skapar ett mervärde och en stark position bland dina konkurrenter.

För visst vill du driva ett företag som långsiktigt planerar för vinst och expansion?

/Louise Jonshammar, jurist på Patent- och registreringsverkets patentavdelning

Ps. Öka dina kunskaper om datorimplementerade uppfinningar och de framgångsfaktorer som omgärdar en sådan innovation genom att också titta på seminariet Immaterialrätt när det handlar om dataspel och appar.

Kommentarer inaktiverade för Ta makten över dina immateriella tillgångar!

Under patent

Kommentarer inaktiverade.