Så drabbas svenska bolag av piratkopiering

I fredags deltog jag i Svenskt Näringsliv och ICC:s seminarium om hur svenska börsbolag drabbas av piratkopiering och immaterialrättsintrång. Fenomenet piratkopiering är inte på något sätt en ny företeelse men rapporter om hur svenska företag verkligen påverkas lyser med sin frånvaro. Därför är Svensk Näringslivs rapport ett välkommet bidrag till arbete mot piratkopiering.

EU och medlemsländerna har arbetat med denna fråga under ett antal år nu främst genom observatoriet hos OHIM. Arbetet har resulterat i ett antal initiativ däribland Enforcement Database (EDB) som ska underlätta för rättighetsinnehavarna och myndigheterna att upptäcka och stoppa piratkopierade varor. För närvarande arbetar man med att få fram statistik och siffror om hur piratkopiering påverkar företagen inom EU men även EU:s ekonomi som helhet. Det har redan nu producerats en rapport om hur piratkopiering har påverkat kosmetikabranschen och arbetet kommer fortsätta inom andra branscher också men likt Svenskt Näringslivs rapport påvisar är det svårt att få konkret information från rättighetsinnehavarna. Detta kan bero på många omständigheter, bland annat kan det vara så att företagen inte vet eller arbetar aktivt med piratkopiering men det kan också vara så att man inte vill visa hur utsatt man är för piratkopiering.

PRV har en aktiv roll i arbetet som sker vid observatoriet. Bland annat är vi representerade i en ”Legal Working Group” som undersöker möjligheterna till ny lagstiftning på området. Vi är även medlemmar i ett nationellt nätverk mot piratkopiering där PRV har en ledande roll. Myndighetsnätverket består av representanter från Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Läkemedelsverket och Konsument Europa. Syftet med gruppen är att ha ett effektivt meningsutbyte mellan de deltagande myndigheterna men även att informera allmänheten om riskerna med piratkopiering och reglerna kring immaterialrätt. Nätverket deltog i TUR-mässan tidigare i år och kommer hålla i en paneldebatt under årets Almedalsvecka.

/Benjamin Winsner, områdesjurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för Så drabbas svenska bolag av piratkopiering

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.