Ny domstolsorganisation för immaterialrätten

Efter årtionden av olika utredningar kring domstolsorganisationen för immaterial- och marknadsrätten har regeringen tagit beslut om ett lagförslag som innebär att det inrättas en ny domstolsorganisation för immaterial-, marknads- och konkurrensrätten.

Den nya Patent- och marknadsdomstolen inrättas vid Stockholms tingsrätt och kompetensen samlas på en domstol. Det kommer att medföra en högre kvalitet på avgörandena.

Marie Eriksson, du är chef för juristenheten på PRV:s patentavdelning. Vad betyder det här för vår myndighet?

– Den här lagändringen innebär att PRV kan komma att få partsställning i överklagade ärenden. Detta är en etablerad ordning inom förvaltningsprocessen och syftet med att ge förvaltningsmyndigheter partsställning i överinstans har varit att skapa en tvåpartsprocess.

Varför är det bra då?

– Jo, för att utredningen blir fylligare genom att det uppstår en dialog mellan parterna. Domstolen behöver dock inte blanda in beslutsmyndigheten om domstolen anser att det är onödigt, t e x därför att det redan finns en motpart. Eftersom det i invändningsärenden redan finns (minst) två parter blir det inte aktuellt med partsställning för PRV i sådana fall. Genom att beslutsmyndigheten blir part ges den även klagorätt till domstolens avgöranden. Inom PRV behöver vi fundera på när det kan vara befogat att träda in som ”den andra parten” i överklagade ärenden, och på vilket sätt vi hanterar den uppgiften på bästa sätt.

Läs mer på regeringens webbplats: Ny patentdomstol stärker svenska företag

1 kommentar

Under immaterialrätt, patent

Ett svar till “Ny domstolsorganisation för immaterialrätten

  1. Ping: Ny patentlag och ny domstol – betänkanden tar ingen semester | PRVbloggen