Får en personbil se ut som en polisbil?

Kort sammanfattning av hovrättens dom (ur Ds 2015:40).

Häromdagen skrev Expressen om Kevin, en privatperson som har en polismålad bil med originaldekaler och sirener. Frågan är om det är lagligt. Jag hörde mig för med våra jurister Martin Berger och Magnus Ahlgren. Så här ser de på saken:

Om någon utger sig för att företräda en myndighet genom att exempelvis obehörigen bära uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger sken av att hen tillhör försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst så är det ett brott som kallas föregivande av allmän ställning och kan leda till böter eller ett kortare fängelsestraff.

I rättspraxis har det slagits fast att enbart det faktum att någon kör omkring i en bil som i stort ser ut som en polisbil inte utgör något brott av det nämnda slaget (se till exempel Svea Hovrätts dom i mål B 10663-11). Det krävs alltså också att man utgör sig för att representera någon myndighet. Saken kan diskuteras om man ändrar förutsättningarna något, om bilen användes av ett vaktbolag kunde det möjligen finnas skäl att göra en annan bedömning.

När det gäller användningen av Riksvapnet så omfattar förbudet i lagen om officiella beteckningar endast användning i näringsverksamhet. Det skulle troligen vara förbjudet för Kevin att använda bilen för att ta betalt, exempelvis i nöjessammanhang. Det finns även andra situationer som troligen skulle strida mot lagen om officiella beteckningar och därmed kunna ge böter, exempelvis om en näringsidkare byter ut ordet polis mot sin egen firma och använder bilen i sin marknadsföring.

Justitiedepartementet arbetar just nu på ett lagförslag (Ds 2015:40) som ska säkra användningen av ordet POLIS och polisens vapen på fordon. Enligt förslaget bör all användning vara förbehållen polismyndigheten och säkerhetspolisen. Detta eftersom dessa symboler, speciellt när de sitter på en bil, ger tydliga signaler om att fordonet behöver ges fri väg vid utryckning. Naturligtvis är det, precis som när det gäller varumärken, fritt fram att använda ordet polis i tal och text, det skulle annars innebära att tryck- och yttrandefriheten inskränks. Det är just de speciella situationerna med falska polisbilar lagstiftaren vill komma åt.

Enligt förslaget bör den nya lagstiftning vara på plats så snart som möjligt, gärna i början av 2016. Vi har säkert anledning att återkomma i ämnet här på PRV-bloggen.

/Martin Berger, Magnus Ahlgren och Stina Lilja

Kommentarer inaktiverade för Får en personbil se ut som en polisbil?

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.