Stephen Hawking i Stockholm

Han får stående ovationer av tretusen närvarande när han rullar in på Stockholm Waterfront. Stephen Hawking är i stan för att prata svarta hål. Och PRV-bloggen är där.

IMG_2182_red
Foto: Anna Rapp

Han tas emot som något av en rockstjärna. Men så har han också medverkat i en rad produktioner för teve och film, bland annat The Simpsons. Homer Simpson figurerar också i föredraget – Quantum Black Holes – som sålde slut på ett kick.

Publiken sitter trollbunden under den timme Hawking pratar. Gravt avancerade modeller blandas med seriestrippar och färgglad grafik. Tack för det! För trots fysikexamen är det stundtals extraordinärt… ja, jäkligt krångligt att hänga med.

Stephen Hawkings främsta bidrag till den moderna fysiken är teorin om att svarta hål faktiskt kan stråla ut energi, så kallad Hawkingstrålning. Det skulle förklara samspelet mellan gravitation och kvantmekanik. Han har också en teori om singularitet, att det inuti det svarta hålet finns en rand bortom vilken rum och tid – som i Einsteins modell – upphör att existera.

Från tid till annan har röster höjts för att tilldela Hawking Nobelpriset i fysik. Nobelkommittén anser honom dock inte uppfylla kriterierna, då hans forskning inte bekräftats med experiment eller observationer.

Han blinkar lite åt det, samt avslutar: ”Om du tycker dig hamnat i ett svart hål – ge inte upp! Det finns en väg ut – tillbaka till vårt universum eller till ett annat…”

Kanske finns det Nobelpris att hämta i andra universum?

Stefan Hultquist, enhetschef PRV och teknisk fysiker, Uppsala universitet

Källa: KTH, NyTeknik & SvD.

Fotnot:
Stephen Hawking presenterade idag tisdag en teori om att informationen som sugs in i ett svart hål inte går förlorad för alltid. Den har lämnat avtryck i rymden utanför hålet och dess kant.

Fakta 1 § PL:
För att få en patentvinkel på detta går vi igenom patentlagens första paragraf som säger att det inte går att få patent på vad som enbart är upptäckter, vetenskapliga teorier eller matematiska metoder :

1 § Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1-10 kap. denna lag, efter ansökan beviljas patent på uppfinningen i Sverige och därigenom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Bestämmelser om europeiskt patent finns i 11 kap.

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är

1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
2. en konstnärlig skapelse,
3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för
spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram, eller
4. en presentation av information. Lag (2007:516).

Kommentarer inaktiverade för Stephen Hawking i Stockholm

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.