Fokus Frankrike: Immaterialrätt och arbetsrätt

drew-coffman-158167

I denna artikel tänkte jag tala om länken mellan immaterialrätt och arbetsrätt i anledning av en dom i juni 2015* från Franska Högsta Domstolen beträffande ansvarsfrågan när en anställd illegalt installerar, modifierar och använder ett dataprogram utan licens på sin arbetsplats och för att uföra en arbetsuppgift. Frågan gällde ifall detta uppenbara dataprogramintrång var en i sig giltig anledning att avskeda den anställde.

Att en brottslig gärning kan vara misskötsel kan man tycka är uppenbart men är detta tillräckliga skäl för ett avsked ? Skulle saken komma i en annan dager om arbetsgivaren gav order att installera programmet ? Vilka skulle konsekvensera vara om arbetsgivaren hade uppenbar kännedom om detta och kanske till och med uppmuntrade intrånget ?

Naturligtvis måste bevisfrågan om vem som verkligen installerat programmet på arbetstagarens dator lösas. I detta fall var arbetstagaren i utlandet när installeringen skett men han hade efter sin återkomst modifierat och använt programmet vetandes att det var piratkopierat. Hovrätten ansåg att detta var skäl nog för uppsägning även om den anställde inte själv installerat programmet. Högsta Domstolen förkastar denna dom då domarna inte svarat på (och tillräckligt eftersökt) den anställdes argument att han agerat på arbetsgivarens order.

Det gäller alltså att se över gränserna för de anställdas uppgifter, arbetsordingar, anställningsavtal och förskrifter, speciellt som de flesta arbetsgivare ställer datorer och dataprogram till förfogande på arbetsplatsen.

I Frankrike är som bekant arbetsrätten starkt reglerad och skyddande för de anställda även om aktuella lagförslag önskar mjuka upp den i enlighet med den mer liberala arbetsrätten i övriga Europa. Mera om detta i en senare artikel !

Väl bemött, Au revoir,

Sara Byström, Fransk Advokat – Medlem av Franska Advokatsamfundet i Paris

(*Cass soc 16 juin 2015)

Kommentarer inaktiverade för Fokus Frankrike: Immaterialrätt och arbetsrätt

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.