Patent alltid rätt som informationskälla

”Patent inte alltid rätt väg” lyder rubriken till Erik Olaussons artikel i Life Science Sweden. Det håller vi på PRV med om – men patent är däremot alltid rätt som informationskälla.

Det är inte alltid rätt att söka patent, det är vi överens om. Det gäller att ha en medveten strategi för sina vägval och var marknaden finns. Det gäller att vara påläst och omge sig med kunniga rådgivare. Ytterligare en viktig och central funktion för ett patent är funktionen som informationskälla. Patentdokumentationen utgör en rik och unik informationskälla. Patenthistoriken ger tydliga indikationer på hur väl inmutat ett givet forskningsfält är. Den berättar om vilka aktörer som är och har varit aktiva inom fältet – och vilka som är de mest aktiva forskarna på området.

Precis som artikeln i Life Science Sweden beskriver gör utvecklingen av de stödstrukturer som är kopplade till lärosätena att frågorna kan hanteras alltmer professionellt. Men – det är bara en bråkdel av all forskning som kommer i kontakt med någon del av stödstrukturerna, som till exempel ett innovationskontor. Vi har fortfarande grundläggande problem när det gäller kunskap om hantering av de tillgångar som skapas inom forskningen. Då menar jag alltifrån friheten att forska vidare till ytterligheten kommersialisering. Det här behöver förändras. Det behöver finnas ett tydligare lärosätesansvar och stödfunktioner knutna till dem.

Det kan finnas en vinst i att forskningsmedlen baseras på olika indikatorer, där en indikator leder till att medlen fördelas hos lärosäten som har en organisatorisk förmåga att ta hand om forskningsresultaten.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Patent alltid rätt som informationskälla

Under patent

Kommentarer inaktiverade.