VW: Ja, din bil är berörd

Jag hade det nästan på känn. Motorstorlek och årsmodell stämde mycket väl överens med listan över misstänkta fordon. Tydligen släpper den ut mer kväveoxider än förutsatt. För att slippa alla ondsinta blickar från miljöfrämjande medborgare har jag tillfälligtvis klätt ut den till en P120 Duett årsmodell -62. ”Åh, vilken pärla. Tänk vad charmiga de var förut”, låter det. Trots att den officiellt saknar all form av avgasrening.

Nä, fusk är sällan snyggt. Samtidigt som skandalen tycks rulla på med oförminskad styrka är jag ändå en smula överraskad över reaktionen. Har inte samtliga biltillverkare t.ex. alltid angivit bränsleförbrukningen till något helt annat än den verkliga? Visst, med en heliumballong som förare, 5 bars däckstryck, medvind och ett baksäte i papier-maché kanske förbrukningen går att uppnå, men på riktigt? Man har alltså fuskat jämnt, men först nu briserar någon form av uppdämd frustration. Och VW får ta första smällen. Dock kan jag inte låta bli att fråga mig själv om inte alla andra fuskar på liknande sätt de också. Kritiken från alla konkurrenter som kunde förväntas utnyttja situationen är märkligt frånvarande.

Nåväl, för att inte gå vilse i avgasdjungeln har jag pratat med Sara Grandell, patentingenjör och expert på avgasrening:

Hej Sara! Jag verkar vara innehavare av en nu i ropet EA 189 EU5-motor. Tydligen släpper den ibland ut för mycket kväveoxid. Enligt det man har läst går motorn in i ett läge med lägre utsläpp när fordonet står i en testbänk. Låter det troligt?

Ja, att motorn går in i olika lägen är i sig inget nytt. Det är ju vanligt att föraren själv kan välja mellan ”sportläge” och ”ekoläge” i bilar med automatlåda. Då styrs motor och växellåda till att antingen ge snabba accelerationer eller låg bränsleförbrukning.
Det finns patent på funktioner som ställer motorn i olika ”utsläppslägen” beroende på till exempel hur bra avgasreningen fungerar. Innan katalysatorn har kommit upp i temperatur fungerar den dåligt och därför kan motorn ställas i ett läge där den minskar utsläppen eftersom katalysatorn inte kan ta hand om utsläppen på ett bra sätt. Det är något som man som förare inte ens märker när man kör bilen.
I de aktuella VW-bilarna växlas mellan olika utsläppslägen och motorn går in i ett läge med lägre utsläpp när den känner av att den testas. Den identifierar att det är provning som pågår när inga styrutslag görs och temperaturen på omgivande luften är konstant.

…och varför låter man inte motorn gå i läget med låga utsläpp även under normal drift?

I din bil finns en NOx-fälla som ska minska utsläppen av NOx, dvs. kväveoxider. Den måste tömmas med jämna mellanrum eftersom den annars blir mättad och släpper igenom NOx. Den töms genom att extra bränsle sprutas in vilket såklart höjer din bränsleförbrukning och ökar utsläppet av koldioxid.

Jag har förstått att det finns två huvudsakliga metoder att reducera kväveoxidutsläppet; kvävefälla och tillförsel av urea. Hur fungerar dessa?

Det är egentligen tre – EGR, där avgaserna återförs till förbränningsrummet och på så sätt sänker förbränningstemperaturen, vilket minskar utsläppet av NOx från motorn. Och så finns två olika katalysatorer som istället minskar NOx:en i avgassystemet – NOx-fälla och SCR-katalysator. NOx-fällan kräver inga extra tillsatser. Den fångar upp NOx:en och måste som sagt tömmas för att den ska fungera. SCR-katalysatorn behöver urea för att fungera och reducerar då NOx till kvävgas och vatten.

I dieselmotorer verkar ju även partikelfilter numera utgöra en fundamental del. Såvitt jag har förstått det töms eller regenereras dessa med jämna mellanrum. Innebär det att man kör ”rent” för det mesta, men sedan dumpar alla ackumulerade utsläpp på ett och samma ställe?

Partikelfiltret måste renas för att fungera bra. Det görs genom att temperaturen på avgaserna höjs kraftigt och partiklarna bränns upp.

Om jag vill föregå den tekniska åtgärden som just nu tas fram av Volkswagen, kan jag tillföra lite urin, som till viss del består av urea, i dieseln vid varje tankning?

Det hade ju varit en billig och enkel lösning! Tyvärr är det inte så enkelt. NOx-fällan måste bytas ut till en SCR-katalysator och eftersom urean tillförs i avgassystemet måste den ha en egen tank. Urin innehåller också en för liten koncentration urea och kan därför inte ersätta den ureablandning som används i bilar. Därför lär vi slippa se folk stå och ”tanka” urin längs vägarna.

Kommer det in många ansökningar på avgasrening?

Javisst! De handlar om allt från förbättrade konstruktionslösningar i avgasefterbehandlingen till nya metoder att värma upp de olika komponenterna i efterbehandlingen.

Var klassas anordningar och metoder för avgasrening i fordon?

I F01N3/10 finns katalysatorer av alla slag och under den ligger bland annat styrning av ureatillförsel och tömning av NOx-fällor. I F01N3/021 finns partikelfilter. I F01N9 och F01N11 ligger metoder för att upptäcka till exempel igensatta partikelfilter och att styra olika delar av avgasefterbehandlingen. I F01N13 ligger rena konstruktionslösningar.

Tack Sara!

PRV och världen välkomnar nya patentansökningar på avgasrening. Läs om hur man ansöker på prv.se.

Själv får jag väl prova någon annan diesel-tillsats så länge. Kanel i kylarvätskan har man ju hört ska vara bra. Varför inte i dieseln också?

Kanel i tanken

Värt att prova? Det tror jag.

/Jonas Holmqvist, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för VW: Ja, din bil är berörd

Under patent

Kommentarer inaktiverade.