Alla företag är unika för rådgivaren och analytikern Tobias Björck

Tobias Björck arbetar som analytiker och företagsrådgivare hos IDC West Sweden AB som är ett av flera ”IUC-bolag” i Sverige. På en av våra rådgivarträffar på PRV passar jag på att fråga Tobias lite mer ingående om hans vardag som företagsrådgivare och analytiker. Tobias berättelse ger en bra bild av det regionala stöd som finns att få för företagare runt om i landet.

Rådgivaren Tobias Björck

Tobias Björck, rådgivare IDC West

Bakgrund
IDC fungerar som spindeln i innovationsnätet och har starka kopplingar till företagen, forskningsinstituten, näringslivsutvecklarna, högskola och andra företagspartners i regionen som till exempel Almi och Connect Väst. Företagsrådgivningen hos IDC är särskilt inriktad mot tillverkningsindustrin och man arbetar med företagsanalyser av olika slag för att hjälpa företaget och företagsledningen framåt i olika skeden. Rådgivningen hjälp till självhjälp är i huvudsak kostnadsfri. IDC finansieras av offentliga medel med uppdraget att stärka konkurrenskraften i tillverkande industrin.

Tobias paradox
– Som rådgivare vet jag att alla företag är unika och som analytiker ser jag ofta tydliga mönster, berättar Tobias.

Här  frågar jag Tobias lite mer ingående om sin roll i rådgivningen:

Vad har du för bakgrund?
– Jag är ingenjör med lång erfarenhet av tillverkningsindustrin i olika utvecklingsprojekt och har arbetat med allt från stora investeringsprojekt till ledningsprocesser i industrin.

Vilken sorts företag hjälper du som rådgivare?
– Alla våra företag arbetar inom tillverkningsindustrin och vår målgrupp är små och medelstora bolag. De vänder sig till IDC för att få sin verksamhet genomlyst. Vi gör breda översiktsanalyser av företaget men kan också fokusera våra analyser på specifika processer och metodstöd. Det beror på företaget och deras behov. Alla företag är unika och våra analyser är helt skräddarsydda i samråd med företagets ledningsgrupp. Några av de företag vi har haft förmånen att få stötta är Climator, Lundbergs Möbler, Skövdevillan och CC pack. Det kan handla om allt från stora tillverkningsföretag till små snickare inom olika näringar som plast, trä, möbel, teknik och i något fall slakteri.

Hur gör du analyserna?
– Vi arbetar alltid mot ledningsnivåer i företagen. Jag arbetar oftast tillsammans med en kollega. Det gäller att ha god förankring i företaget. Ofta träffas vi i ett par möten och genomför analys utifrån bland annat styrkor och svagheter och kommer då fram till vad som behöver göras. I dessa möten kan vi som analytiker få våra klara upplevelser och dessa ser vi till att befästa med faktaunderlag. Inte sällan leder våra möten till att företaget kommer till insikt om behovet att se över sina immateriella tillgångar. Analysen är en nulägesrapport och avslutas med rekommenderade åtgärder – sådant som företaget kan göra på kort och på lång sikt. Därefter är det företaget som tar ansvar för hur man väljer att gå vidare. Ofta arbetar vi långsiktigt med företaget och kommer tillbaka och gör uppföljande analyser.

Hur stor del av din rådgivning handlar om immateriella tillgångar?
– Jag hanterar dessa frågor i vår övergripande företagsanalys eller i den fördjupade produktutvecklingsanalysen när vi identifierar behoven hos företagen. Vi har ett antal frågeställningar i analyserna som direkt eller indirekt rör immateriella tillgångar. Det är också en naturlig fråga när det gäller arbetet med Innovationscheckar där immaterialrättsstrategi finns med som en valmöjlighet. I det dagliga arbetet hanteras immateriella tillgångar i samband med olika produkt och utvecklingsprojekt, ibland också kopplat till finansieringslösningar. Det kan också vara direkta frågor om immateriella tillgångar som vi vidareförmedlar till experter om vi inte kan svara själva.
Jag uppskattar arbetet med immateriella tillgångar till cirka 10% av tiden som jag lägger direkt mot företagen.

Hur mycket tid lägger du på en analys?
– En analys tar emellan 4-60 timmar och företaget lägger säkert ner den dubbla tiden. Resultatet från ett genomgripande analysarbete kan handla om förändring i företaget, investeringsbehov, produktutveckling och ytterligare mindre analyser inom sälj och marknadsföring.

Vad tycker du utmärker en bra rådgivare?

  1. God analytisk förmåga: behövs för att kunna komma med förbättringsförslag.
  2. Påläst om företaget: behövs för att kunna ta sig an uppdraget med kvalitet.
  3. Lyhördhet: behövs särskilt för behovsidentifiering i första mötet med företaget.
  4. Människokännare: behövs för att kunna hantera relationerna i ledningsgrupperna.
  5. Kommunikativ: behövs för att få till förtroende i relationerna.
  6. Ödmjukhet: behövs för att förstå företagets verklighet. Problemen företaget står inför kan vara mer eller mindre svåra att åtgärda men likväl stora problem för företaget.
  7. Inte rädd för auktoriteter: behövs för att kritiskt och självständigt kunna analysera företagets behov.
  8. Viss ledarförmåga: behövs för att kunna leda arbetet i känsliga diskussioner.
  9. Klara press i situationer: behövs för att kunna se möjligheter och hantera svårigheter som uppstår i oväntade lägen tillsammans med företaget.
  10. Skapa förtroende: behövs för att kunna få nödvändig information om det som står företaget allra närmast – deras företagshemligheter.

Tack för intervjun!

Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Tips!

PRV arrangerar kurser för rådgivare i innovationsstödsystemet. Nu närmast:
12 nov 2015: Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar – Nässjö
Detta är en skräddarsydd kursdag för att höja din rådgivningskompetens när det gäller affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar.

19 nov 2015 webbsänt seminarium: Upphovsrätt
Kommersialisering av upphovsrätt – på egen hand, genom licensavtal eller exit

Kommentarer inaktiverade för Alla företag är unika för rådgivaren och analytikern Tobias Björck

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.