Kampen mot piratkopior tilltar

original_kopia

Under 2016 växlar PRV upp arbetet för att motverka piratkopiering.

Efter den senaste rapporten från EU-kommissionen om piratkopiering är det tydligt att PRV:s initiativ till myndighetsnätverket mot piratkopiering kom i helt rätt tid. Nu växlar PRV upp arbetet ytterligare genom att rekrytera Peter Hedin som arbetat mot piratkopior på EU-nivå under fem års tid. Nedan berättar Peter mer om sig själv och sitt kommande uppdrag.

Hej!

Jag heter alltså Peter Hedin och kommer senast från OHIM, EU:s Varumärkesmyndighet där jag jobbade på avdelning som hanterar frågor om piratkopiering. Tidigare har jag arbetat på PRV som chef för Design- och Varumärkesenheten.

I min nya roll kommer jag att arbeta för att sprida kunskap om hur såväl företagare kan skydda sig mot piratkopierare liksom att informera konsumenter om farorna med att köpa piratkopierade varor. Kortfattat måste vi bli bättre på att skapa en medvetenhet hos både konsumenter och företagare.

Antalet piratkopierade varor som tullverken runt om i Europa stoppar har stadigt minskat sedan 2011 då tullverken stoppade mer än 114 miljoner varor jämfört med 35,5 miljoner 2014. Utan att titta noggrannare på statistiken så skulle man kunna förledas att tro att tullverken har blivit sämre på att upptäcka piratkopierade varor eller att det helt enkelt är så att trenden med allt mer piratkopierade varor på marknaden har brutits. Så enkelt är det naturligtvis inte. Det finns helt enkelt inget samband mellan antalet beslagtagna varor och mängden piratkopierade eller illegala varor på marknaden, ta till exempel kokain beslagen i USA som aldrig varit så stora tidigare ändå är priset per gram det lägsta någonsin. Nej, det är helt enkelt marknaden som har ändrat skepnad; piratkopierade varor har blivit allt mer lättillgängliga för konsumenter via internet. Det är inte längre containrar med piratkopierade varor som skeppas med båt från ett land till ett annat och säljs på en ambulerande marknad där man som köpare ganska enkelt kunde förstå att varorna inte var äkta. Idag lägger man sin beställning på internet och får varorna hemskickade, inte alltid medveten om att det rör sig om piratkopior från exempelvis Kina. Följden blir att tullverken får fler små paket med en eller två artiklar, vilket naturligtvis är betydligt mer tidskrävande. Detta stöds i rapporten där man kan se att antalet stoppade försändelser har stigit kraftigt de senaste åren.

Jag ser fram emot att komma igång med arbetet ordentligt så att vi kan öka medvetenheten om faran med piratkopierade varor. Då tänker jag dels på produktsäkerhet och dels skyddet av rättigheten för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten.

Stort tack och välkommen tillbaka till PRV Peter!

PRV arbetar tillsammans med Bolagsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten i kampen mot piratkopiering.

/Peter Hedin och Stina Lilja, PRV

Kommentarer inaktiverade för Kampen mot piratkopior tilltar

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.