Innovation, ett medel för tillväxt

”Målet är att vi i Sverige ska bli skickligare på att omvandla idéer till produkter och utveckla nya innovationer, varor och tjänster.”

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV (Patent- och registreringsverket) replikerar på Per Frankelius debattartikel ”Sveriges topplacering i innovation är missvisande”.

Per Frankelius presenterar en mycket intressant artikel om hur svensk konkurrenskraft kan stimuleras på den globala marknaden. Han menar att Sverige som en världsledande innovationsaktör är en myt. Jag menar att ett aktivt arbete för att öka nyttiggörandet av innovation pågår.

Sverige är ett innovativt land – som behöver bli bättre på att omvandla innovation till färdiga produkter och tjänster som genererar tillväxt. För att lyckas med kommersialiseringen av en idé krävs bland annat en genomtänkt immaterialrättsstrategi samt ett fungerande stödsystem.

På PRV arbetar vi för ett gynnsamt företagsklimat och en god innovationsprocess som leder till tillväxt. Idéer ska kommersialiseras och bli färdiga produkter som fyller en funktion på marknaden.

På uppdrag av regeringen har PRV sedan några år tillbaka arbetat för att sprida och öka kunskapen om immaterialrätt, innovation och ekonomisk tillväxt i samhället. Immateriella tillgångar är centrala affärsverktyg för ökad tillväxt och konkurrenskraft, liksom att de är ett strategiskt redskap för värdeskapande och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Målet är att vi i Sverige ska bli skickligare på att omvandla idéer till produkter och utveckla nya innovationer, varor och tjänster.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

2 kommentarer

Under innovation

2 svar till “Innovation, ett medel för tillväxt

  1. Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV (Patent- och registreringsverket) skriver och jag kommenterar: Susanne Ås Sivborg skriver ”Målet är att vi i Sverige ska bli skickligare på att omvandla idéer till produkter och utveckla nya innovationer, varor och tjänster.” Jag kommenterar med text från min Lic avhandling med texten ”Detta ger ytterligare stöd för att utgå från idéstadiet i innovationsutvecklingen och redan vid uppkommen idé registrera den upphovsmannarätt, som är aktuell. Här finns ett betydande forskningsbehov.”. Den s.k. Föranvändarrätten (Patentlagen) måste nyttjas i innovationsstrategin och detta implementeras inte idag i strategin, vilket är ett systemfel. Min avhandling lyfter fram den viktiga progressionen från id’e till innovation.
    Jag avslutar med att berömma Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV för att hon visualiserar den viktiga Id’eutvecklingen.
    Referens: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:535601/FULLTEXT01.pdf
    N.B. Läs speciellt s. 29, 3 st., där jag beskriver den största stölden av blivande innovationer genom tiderna. Opponenter till min Lic avhandling validerar värdet till denna än pågående stöld till > 7 miljarder SEK (-2012) över tid. Vad gör våra valda politiker åt detta?

  2. Dagmar Johanna Elisabeth Mauhart

    PATENT AQUABALANCINGUNIVERSITÄT- DAGMAR JOHANNA ELISABETH MAUHART – JERREBORN. UNIVERSITÄT GENUA:REKTORIN! BROSCHÜREN UNI GENUA, BROSCHÜREN BALTIKUM. HÖLSNINGAR TILL FREDRIK REINFELDT. FOTT AWARD AV HONOM.