Vem äger Anne Franks dagbok?

I dagens Expressen skriver Karin Olsson om en upphovsrättslig strid som flammat upp gällande rättigheterna till Anne Franks dagbok. Som de flesta av oss vet skildrar boken den judiska flickan Annes upplevelser under andra världskriget. Stiftelsen som förvaltar boken vill inte godta att upphovsrätten löper ut 70 år efter upphovsmannens död. Hur är det då egentligen, det där med upphovsrätt? Jag frågade vår jurist Martin Berger om hur det ligger till. Martin förklarar:

Upphovsrätten gäller till utgången av det sjuttionde året efter upphovsmannens död. Därmed löper upphovsrätten till Anne Franks dagbok ut den 1/1 2016. Upphovsrätten är harmoniserad vad gäller skyddstiden och samma regler gäller alltså i hela EU och EFTA (Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz). Om ett förlag släpper boken på franska utan tillstånd från förvaltarna av upphovsrätten begår de ett intrång. I Sverige har skyddstiden aktualiserats då rättighetsorganisation BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) stämde ett företag som använde Edvard Munchs målning Skriet i en reklamkampanj, fyra år innan upphovsrätten löpte ut. I den allmänna debatten har på senare år även användningen av en dikt av Karin Boye i en reklamfilm kritiserats. Trots att upphovsrätten hade löpt ut menade dåvarande ständige sekreteraren i Svenska Akademin, Peter Englund, att användningen kränkte den andliga odlingens intresse. Men det är, som det brukar heta, en annan historia…

Huruvida en redaktör skulle ha egen upphovsrätt till en bok går inte att ge något klart svar på. Det beror på dennes kreativa insats i det enskilda fallet.

Mer om upphovsrätt
Upphovsrätten skyddar konstnärliga och litterära verk. Verket ska vara en produkt av någons intellektuella skapelse och ha en viss individuell särprägel och originalitet för att vara skyddat. Upphovsrätten är en ensamrätt som uppstår i samma stund som något skapas och ingen registrering behövs.

Den som skapat ett verk är att anse som upphovsman, men upphovsrätten kan överlåtas och ärvas och det är vanligt att ett förlag, en stiftelse eller den efterlevande familjen förvaltar upphovsrätten efter en avliden konstnär eller författare.

Om flera personer varit inblandad i en skapande process kan de ha gemensam upphovsrätt till ett verk. Allra tydligast är det när det gäller filmverk, där det ju kan finnas åtskilliga medarbetare som bidragit till den konstnärliga utformningen av filmen. Den som bearbetar eller översätter ett verk kan få en egen upphovsrätt till sin bearbetning. Exempelvis skulle en ny översättning av Leo Tolstojs Krig och Fred kunna vara skyddad av upphovsrätten, medan originalverket är fritt.

Trevlig helg!
/Martin Berger och Stina Lilja

 

Kommentarer inaktiverade för Vem äger Anne Franks dagbok?

Under immaterialrätt, upphovsrätt

Kommentarer inaktiverade.