Enhetliga patentsystemet inom EU på plats

Efter diskussioner och förhandlingar under många år är det nu klart att det enhetliga patentsystemet inom EU blir verklighet. Förenklingar, lägre kostnader och en större rättssäkerhet väntar det svenska näringslivet . Systemet beräknas kunna träda i kraft någon gång under 2016/2017. Diskussionen om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i mer än 20 år.

Beslutet som togs i München den 15 december banar väg för användarvänliga avgifter med en prisnivå som är tillräckligt låg för att attrahera små och stora företag samtidigt som den är hög nog för att göra systemet självfinansierande.

Ett patent med enhetlig verkan inom Europa gör att det blir enklare och billigare att få patent i 26 av EU:s länder. Årsavgiften för ett patent med enhetlig verkan motsvarar den tidigare avgiften för fyra medlemsländer; Tyskland, Frankrike, England och Holland – vilka var de fyra mest valda deltagande medlemsstaterna vid tillfället för beslut i juni. Det nya systemet beräknas kunna träda i kraft någon gång under 2016/2017 när lagstiftningarna anpassats på nationell nivå i de deltagande länderna och ett tillräckligt antal länder ratificerat domstolsavtalet (13 länder krävs, däribland måste Storbritannien, Tyskland och Frankrike ingå.) Hittills har åtta länder ratificerat och av Storbritannien, Tyskland och Frankrike är det bara Frankrike som gjort det. Diskussionen om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i mer än 20 år.

– Ett enhetligt patentsystem förenklar processen när man vill ha patent i flera länder inom EU. Det innebär en ansökan, en avgift och en process. Det blir även enklare att försvara sina rättigheter i domstol. Så självklart ser vi detta som mycket positivt för svenska företag, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Ett enhetligt patentsystem medför:

 • Att sökanden genom en ansökan kan beviljas patent i samtliga 26 medlemsländer. I dagsläget står Kroatien och Spanien utanför samarbetet.
 • Sökanden kan följa sin ansökan/sitt patent genom en process istället för individuella processer för varje enskilt land. All kommunikation kommer att ske via den europeiska patentmyndigheten (EPO) istället för med varje nationell myndighet.
 • Översättningskostnader beräknas bli lägre.
 • Årsavgiften blir lägre.
 • Enhetliga domar, vilket innebär en domstolsprocess för flera länder jämfört med nationella domstolsprocesser i varje medlemsland.

Ekonomiekot har intervjuat Susanne Ås Sivborg om det enhetliga patentsystemet. Du hör intervjun 01:50 in i sändningen.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt, patent

3 svar till “Enhetliga patentsystemet inom EU på plats

 1. Filmon

  Jag har en patentansökan som jag vill lämna in i början av 2016 för Sverige. Kommer det att hindra mig från att göra en europeisk ansökan då nya systemet införs under 2016/2017? Är det isåfall bättre att vänta på att nya europeiska systemet införs innan jag gör min ansökan som kommer täcka Sverige och länderna nämnda i inlägget?

  Mvh,
  F

 2. Det nya enhetliga patentsystemet innebär ingen förändring under själva ansökningsstadiet. D v s den europeiska patentmyndigheten EPO hanterar den europeiska patentansökan precis som idag, och det är först efter att EPO meddelat patent som sökanden måste bestämma sig för om det ska vara enhetligt enligt det nya systemet. En begäran om det ska lämnas till EPO inom 1 månad från patentmeddelandet. I annat fall blir patentet ett s k klassiskt EPC-patent som måste valideras i för sökanden önskvärda länder. Eftersom vi inte vet exakt när det nya enhetliga patentsystemet är på plats går det inte att säga hur läget är när och om EPO beslutar sig för att bevilja patent för den ansökan du vill inge. Om det nya systemet inte är på plats då har du dock möjlighet att validera patentet i de länder du vill, precis som idag.