”Bridging Business and Research” Minska avståndet mellan företag och forskning

80 miljarder euro har anslagits av EU till Horizon2020 för forskning och innovation för åren 2014-2020. Inom detta projekt ryms programmet MSCA- Marie Sklodowska-Curie åtgärderna där forskare från och utanför Europa erbjuds att vidareutveckla sin karriär. I programmet bygger det på mobilt utbyte av forskare/forskning mellan länder och samarbetsprogram mellan forskning och företagande. Här erbjuds stipendier för såväl forskare/doktorander enskilt som för företag. Som ett led i att uppmuntra även företagare (non-academia med MSCA terminologi) att ansöka i programmet arrangerades seminariet igår av Vinnova riktat mot ”MSCA Bridging Business and Research, campaign for the promotion of the non-academic sector participation in MSCA”. På talarlistan fanns såväl större företag som CERN och Volvo som mindre företag som SECTRA, och som har deltagit i programmet och kunde berätta om sina positiva erfarenheter. ”Det behöver inte vara så svårt” säger en av dem och menar att även om ansökningsprocessen kan kännas svåröverskådlig finns det mycket hjälp att få. En aspekt deltagarna fick med sig är frågan om de immaterialla-IP rättigheterna, avtal behöver skrivas före projektet startar så att frågan om ägarrätten är reglerad.

Vart vänder man sig då om man vill undersöka möjligheterna inom programmet? Vinnova och Vetenskapsrådet är de nationella kontaktmyndigheterna för Horizon2020 och erbjuder information och rådgivning. Det finns även andra organisationer som erbjuder hjälp, tex EEN, Enterprise Europe Network och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. IPR helpdesk på Europeiska kommissionen erbjuder rådgivning inom IP frågor.

/Anna Hedberg, patentingenjör inom kemi, PRV

Kommentarer inaktiverade för ”Bridging Business and Research” Minska avståndet mellan företag och forskning

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.