Från idé till affärsstrategi

Hur kan immaterialrätt stärka företaget?

Denna fråga besvarades i dagens webbsända seminarium (hösten 2013) där vi förde en dialog om immaterialrätt med företaget Vigor Wave Energy AB och en expertpanel med strateger inom immaterialrätt. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna. Att inkludera hanteringen av dessa i den övergripande affärsstrategin är en förutsättning för att kunna dra nytta av det man skapar och för att stärka företagets konkurrenskraft och marknadsposition.

Vid seminariet ”Från idé till affärsstrategi” exemplifierar vi med ett företag som har deltagit i VINNOVA:s och PRV:s pilotsatsning där små och medelstora företag kunnat få ekonomiskt stöd för att med experthjälp ta fram en strategi för att hantera sina immateriella tillgångar.

Seminariet börjar klockan 10 och webbsänds även i efterhand på vår webbplats.

Från idé till affärsstrategi – webinar

Kommentarer inaktiverade för Från idé till affärsstrategi

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.