Sverige klättrar i innovationskraft

Glödlampor_1PRV (Patent- och registreringsverket) presenterar ny statistik över innovationsklimatet i landet. Sverige klättrar en placering och tar bronsplatsen som Europas mest innovativa land sett till patentansökningar per capita.

Sverige fortsätter att hålla en stabil nivå gällande nationella patentansökningar, under 2015 inkom totalt 2427 ansökningar till PRV, under samma år beviljades 889 patentansökningar. Den europeiska patentorganisationen EPO beviljade 1939 patentansökningar från svenska företag och innovatörer.

I den absoluta toppen över nationella patentansökningar till PRV finner vi Scania som följs av Medivir och SKF. När det gäller europeiska patent placerar sig Ericsson, SKF och Electrolux i patenttoppen.

– Det blir oerhört tydligt att Sveriges stora företag har genomtänkta patentstrategier vilket är väldigt positivt. Vi har ett aktivt innovationsklimat och håller goda positioner på den Europeiska marknaden, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

80 procent av värdet finns i de immateriella tillgångarna
Innovation och immaterialrätt stärker Sveriges och Europas konkurrenskraft, det skapar tillväxt, ekonomisk styrka och arbetstillfällen. Det har regeringen uppmärksammat och valt att satsa extra mycket på under en kommande fyraårsperiod, det framgår i budgetpropositionen. Satsningen innebär bland annat att PRV får utökade medel för att intensifiera sitt arbete med att sprida kunskap och information om immaterialrätt och immateriella tillgångar i samhället.

Omkring 80 procent av en verksamhets värde ligger i immateriella tillgångar och är av stor strategisk betydelse i en alltmer kunskapsintensiv ekonomi. Regeringens satsning ska öka medvetenheten om områdets betydelse för innovation och tillväxt och lyfter tydligt PRV:s roll i detta. Den 23 mars kommer Näringsdepartementet och PRV att lansera satsningen och presentera en mer detaljerad plan.

– Det är hög tid att ännu tydligare rikta fokus på vikten av immateriella tillgångar – för innovationsförmåga, konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb i Sverige, säger Susanne Ås Sivborg.

Sveriges Radio rapporterar om händelsen och Susanne Ås Sivborg uttalar sig.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

 

Kommentarer inaktiverade för Sverige klättrar i innovationskraft

Under patent

Kommentarer inaktiverade.