Få kvinnor söker patent

Innovation är en genusfråga, det framgår tydligt i statistiken över inkomna ansökningar till PRV. Endast 6 procent av patentansökningarna som inkom  till PRV under 2015 kom från kvinnliga uppfinnare. Siffrorna för design- och varumärkesskydd är högre även om kvinnliga sökanden fortfarande är en minoritet.

PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg kan se flera orsaker till att statistiken ser ut som den gör:

– Det finns flera bidragande faktorer, relativt få kvinnor utbildar sig till ingenjörer. Flest kvinnor läser kemiteknik och det är även där vi har högst andel inkomna ansökningar; 11 procent från kvinnliga sökanden. En annan faktor är att kvinnor inte har samma tillgång till forskningsmedel som män.

För att förbättra förutsättningarna för kvinnliga innovatörer, företagare och formgivare tror Susanne att riktade utbildningsinsatser kan vara en lösning.

kvinnliga

Könstillhörighet i statistiken bestäms av uppfinnarens förnamn. Kategorin ”könsobestämt” har legat på omkring fem procent sedan 2005 för patentansökningar.

 •  Endast 6 procent av alla patentansökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnliga uppfinnare.
  • Ingen förändring i utvecklingen under de senaste 10 åren.
  • Endast 3 procent kvinnliga sökanden inom mekanikområdet.
  • Högst andel kvinnor återfinns inom kemiteknik där det är 11 procent kvinnor som ligger bakom patentansökan.
 • 25 procent av alla designansökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnor.
 • 30 procent av alla varumärkessökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnor.

Lyssna på Ekonomiekots inslag på ämnet där Susanne Ås Sivborg uttalar sig i frågan.

/Stina Lilja, Pressansvarig på PRV

1 kommentar

Under patent

Ett svar till “Få kvinnor söker patent

 1. Gerth Öhman

  Mina studier (som inte ännu är signifikanta) visar (se det som en ‘ansats’) att kvinnor, som arbetar kontinuerligt med ett teknikområde och är delaktiga i slutresultatet (dvs. visar progression över tid) utvecklar delaktighet i de IPR ansökningar som lämnas in (dock oftast utomlands). Detta är inte bra och måste bearbetas. Så texten ‘Endast 6 procent av patentansökningarna som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnliga uppfinnare.’ är en varningsklocka . I några exempel finns kvinnor med i patentansökningar med tecknade Föranvändarrätter …men att själva IPR ansökan sökes av … en man. Inte heller bra. Föranvändarrätter är inte registrerade och det ger osäkerhet i PRV statistik. Lycka till med Era studier av detta.