Stort engagemang för ökad kunskap om immateriella tillgångar

Samtal och diskussioner präglade mötet.

Samtal och diskussioner präglade mötet.

Igår lanserade regeringen en satsning på immaterialrätt som stöd för innovation och forskning. Regeringen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor per år 2016–2019 till PRV och VINNOVA för att öka kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt. Under lanseringen deltog bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillsammans med hundra företrädare för näringsliv, forskning och innovationsstödsystemet i Sverige. Under mötet fick vi på PRV många värdefulla insikter från deltagarna – både på plats och via twitter.

Nu fortsätter arbetet med att utforma spännande och relevanta aktiviteter. Vi kommer att gå igenom alla erfarenheter från gårdagen som stöd för att landa rätt. Här är ett snabbt axplock av några kommentarer som ger en bild av det stora engagemanget för och bredden i frågorna:

”Långsiktighet och höjd kunskap om kommersialisering av Immateriella. tillgångar i bolagsledningar”

”Glöm inte tjänsteinnovationer, innehållsinnovation och nya sätt att se på innovation.”

“Build investor confidence by encouraging dialogue between stakeholders, providing stability and good governance, investing in infrastructure and ensuring that regulatory frameworks are predictable, transparent, robust and up to date.

”bjud in köpare till en stor IP fest där köpare och säljare kan mötas”

”Forskningsfinansiärerna bör redan innan beslut om finansiering fattas ställa högre krav på en nyttiggörandeplan, vilken inkl svar på frågan hur IP ska hanteras.”

”IP uppenbarligen bra verktyg för säkring av investerade medel och detta vet stora företag och stora marknader.  Spridning av kunskap samt stödsystem behövs för att tillgängliggöra detta verktyg för SMEs.”

”ser fram emot en forskningspropp med tydligare krav på impact och där IP är ett verktyg på vägen”

Du kan ta del av hela det webbsända mötet och programmet här

På twitter kan du följa de livliga diskussionerna via #prvsverige. 100 tweets kom in i samband med mötet.

Och i pressen har vi idag två rykande färska artiklar från mötet:
Företag ska tjäna mer pengar på sina uppfinningar (Ny Teknik)
Maxa tillväxten med rätt strategi för immaterialrätten  (Veckans affärer)

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Stort engagemang för ökad kunskap om immateriella tillgångar

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.