Tatueringar och upphovsrätt – så funkar det

photo-1444204091080-d0e664341e6b

Bild: Tim Gouw

Har ni sett alla tatuerade spelare under fotbolls-EM? Är det fler tatuerade än icke-tatuerade? Vassast är nog portugisen Quaresma; gaddad på armar, hals, ben och med varsin tår under respektive öga. Svenskarna Guidetti och Lindelöf är inte långt efter.

Men hur funkar det med upphovsrätt och tatueringar? PRV-bloggen tog ett snack med PRV:s jurist Christian Nilsson, som reder ut ansvarsfrågan.

Vad gäller generellt för tatueringar och upphovsrätt?

– Tatueringar kan skyddas av upphovsrätt. Det gäller den bild som tatueringen består av, dess grafiska utformning. Upphovsrättslagens vanliga bestämmelser gäller, precis som för bildkonst och för text.

Vem är ansvarig; tatueraren eller den tatuerade?

– Individ kan låta framställa en bild, det vill säga tatuera sig, för privat bruk enligt URL 12. Däremot måste den som utför tatueringen, under förutsättning av att det inte handlar om en tatuerare som enbart tatuerar ett par kompisar, ha tillstånd från upphovsmannen. Typfallet: när en privatperson anlitar en professionell tatuerare för att få en bild tatuerad innebär det att tatueraren behöver tillstånd till detta från en eventuell upphovsman.

Så; som tatuerad är det fritt fram att välja motiv. Om man är tatuerare; efterforska motiv som skulle kunna vara skyddade och kontakta i så fall upphovsrättsinnehavaren.

/ Oscar Dieden, kommunikatör på PRV

5 kommentarer

Under upphovsrätt

5 svar till “Tatueringar och upphovsrätt – så funkar det

 1. Hej Christian, hur kommer du till slutsatsen om att när en privatperson anlitar en professionell tatuerare för att få en bild tatuerad innebär det att tatueraren behöver tillstånd till detta från en eventuell upphovsman? Detta
  är enligt mig, helt felaktigt. Om man väljer att fotografera Eiffeltornet eller måla en tavla med Eiffeltornet som motiv, skall man behöva tillstånd från upphovsmannen i detta fall Herr Eiffel (förutsatt att rätten är gällande idag? Självklart inte, och samma gäller om jag målar en tavla med Van Goghs solrosor. Upphovsrätten hindrar inte någon från att skapa ett verk såtillvida att ingen framställning av kopior sker. Om jag inte förstår upphovsrätten vänligen förklara detta till mig. Med vänliga hälsningar, Adriana

 2. Oscar Dieden

  Hej Adriana och tack för din fråga!

  Enligt upphovsrättslagen är det upphovsmannen, och enbart upphovsmannen, som har rätt att framställa exemplar av ett verk. (Att tatuera en bild är i upphovsrättslagens mening att framställa ett exemplar av ett verk.) Men det finns ett undantag till detta i upphovsrättslagen – det är tillåtet att framställa exemplar av ett verk för privat bruk. Således skulle det exempelvis vara OK för dig att tatuera en bild av ett upphovsrättsskyddat verk på dig själv. Men om du låter en tatuerare utföra tatueringen på dig så gör tatueraren, det vill säga den som framställer ett exemplar av verket, inte detta för eget bruk (han tatuerar ju inte sig själv i det här fallet). Således skulle tillstånd från upphovsmannen behöva inhämtas.

  För att relatera till dina exempel så är det helt ok, enligt samma undantag i upphovsrättslagen, att du målar av eller fotograferar av, ett konstverk som skyddas av upphovsrätt. Detta så länge du gör det för privat bruk. Värt att nämna är också att enligt upphovsrättslagens terminologi är det enbart den ursprungliga upphovsmannen som ”skapar” ett verk. När du målar av det, eller fotograferar av det, framställer du i upphovsrättslagens mening ett exemplar av verket, en kopia.

  / Christian Nilsson

  • Hej Christian, tack för ditt svar. Jag kan dessvärre inte instämma om att en fotograf som säljer (alltså exploatera egna bilder på Eiffeltonet kommersiellt) skulle behöva tillstånd av Herr Eiffel (om Eiffels upphovsrätt skulle vara vid liv). Jag är mycket tacksam om att få hänvisning till något rättsfall som tar upp det du beskriver skulle göra intrång på någon tatuerares bild.

 3. Marianne Levin

  Hej Adriana, Christian och Oscar,

  Frågan är intressant men lite mer komplicerad än ni gjort den.
  Den som använder annans skyddade konstnärliga verk, exempelvis en bild som ska tatueras måste ha tillstånd från upphovsmannen. (Men det finns ju också frigjorda bilder, exempelvis genom creative commons).

  Tatuering av en bild kan aldrig bli ”privatkopiering” (enstaka exemplar för privat bruk), eftersom bestämmelsen i 12 § upphovsrättslagen inte gäller om man uppdrar åt annan att utföra bilden/kopian, se 12 §1 tredje stycket punkt 3. Dessutom är en tatuering givetvis ett offentligt framförande för allmänheten när den sitter synligt på kroppen. Ett sådant framförande omfattas uppenbart inte av privatkopieringsundantaget, jfr 2 § särskilt tredje stycket punkt 2

  Apropå exemplet med Eiffeltornet, vars upphovsrätt löpt ut, eftersom Eiffel dog 1923, kan tilläggas att i Sverige finns ett undantag för utomhus offentligt placerade konstverk. Sådana får liksom byggnader fotograferas och mångfaldigas utan tillstånd från upphovsmannen, också för kommersiellt bruk, 24 §.

  Bästa hälsningar,
  Marianne Levin
  Professor, jur. dr, fil. dr h.c.
  Stockholms universitet

 4. Hej Marianne,

  visst är det så att frågan är mer komplicerad än vad som framgick i det första inlägget. Nu ligger det lite i sakens, då vi på PRV-bloggen försöker att vara begripliga för läsare som inte har ingående kunskaper i juridik. Akademin är således inte vår främsta målgrupp just i den här kanalen, men det är roligt med det engagemang som visas!

  Vad gäller frågeställningen om huruvida en tatuering kan falla under 12 § URL så beror det på huruvida man kan hävda att tatuering faller under begreppet konstnärligt förfarande eller ej. Jag menar att det inte gör det, i upphovsrättslagens mening, och att undantaget för privatkopiering därför kan bli tillämpligt. (Vad jag vet är dock detta inte prövat i domstol, och förarbetena lämnar föga ledning i frågan, bör kanske tilläggas.)

  Vad gäller frågan om offentligt framförande så instämmer jag, men menar att detta snarare är av akademiskt intresse. I ett tentamenssvar hade jag förväntat mig att studenten tog upp det spörsmålet, men än en gång med hänvisning till bloggens format, ton och målgrupp, valde jag att lämna den frågan därhän i mitt ursprungliga inlägg. (Jag utgick exempelvis i mitt inlägg från att den tatuerade inte visar upp sin tatuering som ett led i en kommersiell verksamhet. Detta skulle ju också kunna aktualisera känneteckensrättsliga frågor.)

  Vad gäller frågan om utomhus placerade konstverk så håller jag naturligtvis med.

  Hej Adriana,
  vad gäller din fråga om Eiffeltornet så hänvisar jag till Mariannes svar ovan. Jag valde att inte särskilt belysa den särreglering som gäller vad avser konstverk som stadigvarande är placerade utomhus då jag dels försökte hålla mig till den ursprungliga frågan (om tatueringar), dels försökte hålla mig på en mer generell nivå i kommunikationen.

  Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig via mail för alla frågor du kan ha kring detta och som du vill ha mer detaljerade svar på (som kanske inte riktigt passar för bloggformatet). Jag tror du har fått min mailadress redan.

  Lördagshälsningar från

  Christian