Att sälja på sitt eller annans namn

Idrottsstjärnorna säljer saker på sina namn. Senast i raden Zlatan. Jag blir lite inspirerad att lansera något själv. Nu har jag ju varken förnamn, efternamn eller idrottskarriär att falla tillbaka på, men jag känner Benjamin Winsner, varumärkesjurist.

Benjamin, kan jag registrera varumärke i annans (kändis) namn?

Det beror på hur speciellt namnet är som kändisen bär på. Enligt 2 kap. 10 § 2 p. så får du inte registrera ett varumärke som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.

Dessa tre punkter måste vara uppfyllda för att det ska finnas ett hinder för att registrera någon annans namn.

Vad gäller den första delen så måste det handla om ett egenartat namn/allmänt känt konstnärsnamn eller likartat namn.

Med egenartat namn menas ett namn som utpekar tillhörighet till en specifik släkt. I praxis talar man om ett namn som enbart har 70-80 bärare, men det viktigaste är att alla bärare ska tillhöra en och samma släkt.

Svensson skulle till exempel inte räknas som en specifik släkt, men Winsner räknas som egenartat. Vad gäller allmänt känt konstnärsnamn – eller likartat namn – ska detta vara ett namn som inte är ditt eget.

Patentbesvärsrätten har i dom 13-086 konstaterat att det inte förelåg några hinder för ett bolag att registrera namnet ESTRID ERICSON – som är en känd konstnärinna – då det var hennes riktiga namn och inte ett konstnärsnamn.

Det är nämligen så att inom namnrätten (där formuleringen allmänt känt konstnärsnamn är taget från) tolkar man konstnärsnamn som ett särskilt artistnamn under vilket en konstnär arbetat och blivit känd.

Den andra delen är lite knepigare då man måste visa att användningen av märket skulle innebära en nackdel för personen med namnet.

Man skulle dock kunna tänka sig att det skulle kunna medföra sig en nackdel för en väldigt känd person inom en specifik idrott, som har ett egenartat efternamn, om ett företag skulle registrera hans/hennes namn som ett kännetecken för varor/tjänster som denna person är känd för.

Det skulle i praktiken innebära att den personen inte kan marknadsföra sig själv för just de varor och/eller tjänsterna.

Vad gäller den tredje delen så ska personen inte sedan länge vara avliden. Praxis på området visar att detta innebär att en person som har varit död över 70 år anses vara sedan länge avliden.

För att sammanfatta så kan du inte registrera någon kändis namn om de har ett egenartat efternamn, om det är till deras nackdel samt att personen inte är sedan länge avliden. Detta gäller även om man vill registrera någons artistnamn som personen inte bär som riktigt namn.

Har jag (som kändis eller okändis) något slags ”bättre rätt” till mitt personnamn som varumärke än mannen på gatan?

Egentligen inte om man ser till svaret ovan, men som kändis kan det vara lättare att inarbeta ditt namn. Man kan få rätt till ett kännetecken genom att registrera det hos PRV, men det finns även regler som säger att om du använder ett kännetecken i tillräcklig omfattning, så att det uppfattas som ett kännetecken för dig, så kan det anses inarbetat.

Det får då samma skydd som ett registrerat varumärke. Man kan kanske anta att det är lättare för en kändis att få exponering i en större omfattning än en vanlig person på gatan, och därmed kanske ha lättare att bevisa att man har inarbetat sitt namn som kännetecken och inte enbart har det som namn.

I båda situationerna måste man tänka på att det finns regler som hindrar andras användning av ditt namn och bild i reklam. För det krävs ditt samtycke.

Min son har visat talang med pärlor och pärlhalsband. Vi funderar på att starta firma. Vi vill heta ”Hultquist-Ekero”. Nu lär det finnas en juvelerare som heter ”Hultquist-Copenhagen”. Hur ”nära” får jag registrera? Kan jag ägna mig åt smycken?

Det är väldigt svårt att svara på en sådan fråga utan att ha en riktig ansökan, men principen är att ett varumärke inte får vara alltför likt ett annat. Det innebär både en prövning om märkena är lika, men också en prövning om de omfattar liknande varor och tjänster.

I ditt exempel så skulle man nog anse att de är alltför lika. För att de omfattar samma varor och tjänster, men också för att är märkena alltför lika varandra.

Det dominanta i båda märkena är efternamnet Hultquist. Efterledet i båda märkena pekar endast på vart verksamheten bedrivs och man skulle förmodligen uppfatta det som samma bolag, men att de har angett städerna där butikerna är lokaliserade.

Det är alltså viktigt att både kolla på namnet och vilka varor och tjänster som omfattas. Skulle man hålla på med helt olika verksamheter skulle det kanske fungera, men det finns även här regler om ond tro som skulle kunna hindra en registrering. Exempelvis om man vet om juveleraren och tycker namnet är bra och vill använda det för en annan verksamhet.

Vetskapen att det redan används som kännetecken skulle då anses vara ett hinder för dig att få registrera märket, trots att ni inte verkar i samma bransch.

Tack Benjamin!

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Kommentarer inaktiverade för Att sälja på sitt eller annans namn

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.