Från idé till innovation utan krångel

Är du orolig för att någon ska sno din idé? Verkar det krångligt att ta sig igenom innovationsprocessen? Lugn, nu finns det en manual för hur man gör. Stiftelsen Swedish Innovators lanserar i dagarna ett program för att skydda idéer och uppfinningar med syftet att främja innovationsmiljön i Sverige.

Programmet heter Innovationsledningssystemoch innefattar t. ex. en tjänst för att förhindra intrång och stölder av immateriella tillgångar – Safe Innovation. Inom programmet erbjuder man även en tjänst för digital certifiering av upphovsrättsligt material, prioIP, vilket kan ses som en slags elektronisk tidsstämpling av ett dokument eller en fil.

PRV-bloggen har fått en intervju med en av stiftelsens grundare, Claes-Göran Hammar.

Swedish Innovators

Swedish Innovators grundare: Hans Erik Nilsson (t.v.) och Claes-Göran Hammar (t.h.)

Hej Claes-Göran! Hur fungerar det här programmet? Är det en manual med råd och tips eller en datorapplikation för hantering av information?
Hej!
Lanseringen omfattar egentligen två innovationsprogram, där Innovationsledningssystemet är ett program som består av olika webbportaler med information, mallar, checklistor samt länkar mellan webbportalerna. Systemet finns tillgängligt dygnet runt för att ge idébärare och uppfinnare ett direkt stöd så att fler innovationer kan utvecklas snabbare.
Skyddsprogrammet Safe Innovation är ett fristående program, som ger stöd och råd hur man förebygger, skyddar och ingriper mot intrång och stölder av immateriella tillgångar. Safe Innovation ingår även som en del i Innovationsledningssystemet.

Ok. Hur kommer det sig att ni startade en stiftelse med syftet att hjälpa uppfinnare och innovatörer? Har ni själva dåliga erfarenheter från intrång och kopiering?
Bakgrunden är att vi märkte att vi som uppfinnare och innovatör, har det svårt att komma fram och få stöd i Sverige. Vi försökte först påverka befintliga organisationer utifrån, men kände att det blev mer ”gnäll” och insåg att det var bättre att bygga en egen organisation på det sättet som vi som uppfinnare vill ha det.

Men hur skiljer sig er verksamhet från befintliga organisationer som erbjuder innovationsstöd och bidrag för uppstart av företag?
Vårt mål är att komplettera organisationer, näringsliv och uppfinnare med det som vi anser saknas för att det ska utvecklas fler innovationer. Innovationssystemet är idag spretigt och svåröverskådligt. Vi har ägnat fyra år av studier och ”forskning” av det svenska systemet, bl. a. genom en undersökning hos målgruppen idébärare, uppfinnare och innovatörer.

Och vilka ingår i målgruppen för Safe Innovation?
Målgruppen är hela samhället! Vi menar att det är hela samhället som är beroende av innovationer och det är staten och det svenska folket som främst behöver innovationer. Syftet är att dels besvara ”hur-frågan” över hur man skyddar sig samt skapa en förståelse för att alla drabbas av stölder och intrång i immateriella tillgångar.

Jag förstår. Vad kostar det att ta del av programmet?
Innovationsledningssystemet är uppbyggt på serviceavgifter per organisation och användare. Serviceavgiften varierar mellan 195 kr per månad och uppåt beroende användargrupp. Safe Innovation är kostnadsfritt.

Ok! Och hur fungerar egentligen prioIP?
Det är egentligen enkelt, istället för att lägga informationen i ett förseglat kuvert och skicka till dig via posten för att få en poststämpel, så görs detta digitalt och säkrare. Ingen information sparas på våra servrar och användaren får ett certifikat på informationen. Certifikatet kan senare verifieras för att kontrollera äktheten.
prioIP medför att uppfinnare tillsammans med ett sekretessavtal kan visa upp sin idé eller uppfinning utan att någon senare påstår att de var först. prioIP innebär också att uppfinnaren kan arbeta med utvecklingen längre för att både få en bättre uppfinning samt en bättre patentansökan. En bättre ansökan medför snabbare hantering hos exempelvis PRV. Win-win hos alla parter…

Det hoppas vi på! Tack för intervjun Claes-Göran!

Fler och bättre ansökningar ser vi gärna. Hur man ansöker kan man läsa om på prv.se.

/Jonas Holmqvist, patentingenjör på PRV

2 kommentarer

Under innovation

2 svar till “Från idé till innovation utan krångel

  1. Bengt Staffas

    Det kan i sammanhanget dock vara förtjänstfullt att särskilt notera att det här omtalade ”prioIP” inte utgör någon prioritetshandling i patenträttsligt hänseende. Den potentielle sökanden riskerar alltid att ”någon” (annan) kan lämna in en ansökan före denne , eller eljest röja nyheten.

  2. Tror starkt på prioIP, kul att det tas upp! // Cecilia http://deffa.nu