Filmen får samma rättigheter som popcornen

Precis som allt jämställdhetsarbete så tar det tid så även i detta fall men till slut så händer det. En dom i EU-domstolen har nu givit filmen samma rättigheter som popcornen till filmen.

Nu måste man först fråga rättighetsinnehavarna till filmen om man får streama den på samma sätt som man måste fråga innehavaren av popcornen om man får smaka.

Innan domen har det funnits en gråzon rörande vad som var lagligt respektive olagligt att göra. Det har sedan länge varit klart att man inte får ladda ned en film eftersom man då framställer en kopia av filmen medan om man streamer ned filmen och inte gör en varaktig kopia av den så har det varit mer oklart vad som gäller men nu har alltså EU-domstolen meddelat i sin dom att det är olagligt att både ladda ned film och streama den utan rättighetsinnehavarens medgivande. För tydlighetens skull vill jag påpeka att man inte får ta popcorn från någon vare sig de är poppade eller opoppade.

Läs mer om domen i Svenska dagbladet.

Eller lyssna på ett inslag om domen på Sveriges Radio.

/Peter Hedin, rådgivare piratkopiering, PRV

16 kommentarer

Under Okategoriserade

16 svar till “Filmen får samma rättigheter som popcornen

 1. Vilken tokig liknelse. Det här är ju mer som att man måste fråga om man får poppa sina egna popcorn.

  Att likna upphovsrättsbrott med stöld är det mest osammanhängande resonemanget som finns. Upphovsrättsbrott är upphovsrättsbrott, inte stöld eller misshandel eller mord.

  Den uppenbara skillnaden som till och med ett barn kan förstå är att när man tar någon annans popcorn så förnekar man den drabbade tillgång till de popcorn man tar, medans om man ”exemplarframställer” egna popcorn så har den ”drabbade” kvar alla sina popcorn.

  Upprörande att företrädare för en myndighet som PRV inte kan hålla isär så enkla begrepp.

  Att du kallar det jämställdhetsarbete är både okunnigt kränkande mot de som arbetar för jämställdhet mellan entiteter som faktiskt förtjänar att jämställas.

  Att du ser den här domen som en framgång utan att ens omnämna de helt uppenbara riskerna visar endera på djup okunskap eller en skrämmande kompromisslöshet som bara kan kallas extremism.

 2. Håller ni åtminstone med om att för att döma någon för att besöka en websida så måste man bevisa att det funnits ett kriminellt uppsåt? Annars är det ju lika illa som att någon kan sätta upp en skylt på stan och alla som tittar på den begår ett brott (inte bara den som sätter upp den).

  • Christian Nilsson

   Hej Jonas,

   det är helt riktigt att i juridiskt hänseende är upphovsrättsintrång och stöld två skilda saker. Jag tror dock att det framgår för de flesta läsare av inlägget du refererar till att det är skrivet i en skämtsam ton. Men nu till själva kärnfrågan. Vissa personer tar sig rätten att utnyttja författares, musikers, filmmakares m.fl. kulturarbetares arbete utan att betala för det. Kulturarbetarna – för det är människor det handlar om, inte diffusa företag – behöver precis som de allra flesta av oss kunna leva på sitt arbete. Det spelar ingen roll för dem ”om de har kvar” sitt verk – om ingen betalar för att använda det. Jag tycker det är konstigt att vissa personer tar sig rätten att använda resultatet av deras arbete utan att betala. Det beteendet påminner inte så lite om stöld tycker jag – i alla fall i moraliskt hänseende. En annan sak som kan vara bra att veta i sammanhanget är att de siter som tillhandahåller exempelvis film olagligt (Swefilm m.fl.) inte drivs av några ideella aktivister. De drivs (drevs) av personer som tjänar mycket pengar på annonsintäkter. Inte sällan är dessa siter kopplade till organiserad brottslighet. Visst är det lite orättvist att sådana personer och organisationer tjänar pengar på låtskrivares och författares arbete – medan de inte får någon ersättning för sitt arbete?

   Vad gäller din andra kommentar (eller fråga snarare) så är den lite för allmänt hållen för att jag skall kunna ge dig ett uttömmande korrekt svar utan att skriva en mindre uppsats. Men enkelt uttryckt – så visst: det krävs uppsåt för att någon skall fällas för upphovsrättsintrång. Det är inte lagstiftarens avsikt, varken på europeisk eller svensk nivå, att försvåra tillvaron på Internet. Men det råder mer och mer samförstånd om att det måste finnas en fungerande lagstiftning som säkerställer att de som arbetar med film, musik, dataspel och annan kultur måste kunna få betalt för sitt arbete också i framtiden.

   • frekar09

    Om det inte är lagstiftarens avsikt att försvåra tillvaron på Internet, varför är det då så att EU-kommissionen lagt ett förslag där man vill införa skatt på länkar till nyhetsartiklar och tvinga alla som har användargenererad media att införa filtrering på Internet (artikel 11 och artikel 13 i EU-kommissionens förslag till ny lag om upphovsrätt?

    Snart 137 000 har via Open Media skrivit till sina EU-parlamentariker och protesterat mot det här förslaget. Under hashtag #Savethelink pågår en massiv kampanj för att stoppa länkskatten och filtreringen av Internet. Det senare är enligt en studie från University of Cambridge oförenligt med EU:s grundläggande stadga om mänskliga rättigheter. När man i demokratier börjar tala om att införa industri censur på Internet ja då är det tid att som medborgare ta tydlig ställning och sluta upp tillsammans mellan oss Internet aktivister och visa att vi inte står för det här. Att vi står upp för ett fritt och öppet Internet, att vi står upp för yttrandefrihet.

    Jo, det är faktiskt min upplevelse att svenska och europeiska politiker och myndigheter vill försvåra för oss Internet användare. Man vill ta ifrån oss vår frihet på Internet för att gynna en upphovsrättsindustri som inte kan få fram en fungerande affärsmodell. Den upplevelsen jag har av hur våra politiker och myndigheter har hanterat oss Internet användare är på en sådan nivå nu att jag står i valet och kvalet om jag ska rösta blankt eller på Piratpartiet i nästa val. Att rösta på någon av de etablerade partierna är nu utom räckhåll för min del.

    Sådan tur är det vi konsumenter som sitter på pengarna här och är de som i slutändan ska betala. Det är inte lagstiftaren som har makten över film branschens öde utan vi konsumenter. Just nu verkar konsumenterna ha stängt plånboken mot branschen då 80 procent av den globala DVD och Bluray försäljningen har försvunnit de senaste 3 åren. Jag tror inte det är en särskilt god idé att reta upp oss konsumenter, vilket är man gör just nu när man är mer fokuserad på att försöka stämma personer och tekniker, än att ta fram bra legala tjänster för film.

    Enda anledningen till att jag betalar för strömmande tjänster idag är att jag vill ha sporten. Film och tv-serier ser jag mest som något som kommer på köpet, för utbudet här är inte på långa vägar tillräckligt bra för att det skulle vara värt pengarna. Spotify:s nivå på innehåll krävs för att jag ska betala för tv-serier och film. Det är vi långt ifrån idag på film och tv-serier. Plockar idag upp DVD/Bluray på andrahandsmarknaden istället. Det är ingen optimal lösning. Men i dagens situation finns inte många alternativ kvar. Vilket bör vara en signal till filmbranschen om att det inte kommer bli bättre. Fler konsumenter kommer inte öppna sina plånböcker och betala för film. Den tid när man kunde ta 150 – 170 kr för en film är över och kommer inte att komma tillbaka. Fredrik

 3. frekar09

  Hej,

  Påståendet om att det nu är olagligt att titta på den här typen av strömmar stämmer inte. EU-domstolen har inte prövat huruvida det är olagligt eller inte att titta på strömmande media. Fallet rör mediespelare som direkt länkar till piratkopierat material. Det är stor skillnad mellan att stoppa dessa spelare och att det skulle vara olagligt att titta på strömmat innehåll på Internet. Det EU-domstolen skriver i sin dom som är förbjudet är: ”The Court also finds that temporary acts of reproduction, on that multimedia player, of a copyright protected work ..”.

  Lägg märke till EU-domstolens skrivning här: ”On that multimedia player”. Även senare i domen talar man om: ”multimedia player, such as that at issue”. EU-domstolen är här mycket specifik med vad det är som är förbjudet och inte förbjudet. Man säger inte att tillfällig reproduktion av ett verk som har skydd under upphovsrätten, vilket är vad man gör när man strömmar media, är olagligt. Man säger att den specifika hårdvara som direkt länkar till piratkopierat material, i form av de här mediaspelarna är olagliga.

  Fredrik

  • frekar09

   ”Man säger inte att tillfällig reproduktion av ett verk som har skydd under upphovsrätten”

   efter detta ska det stå ”i allmänhet”.

 4. Christian Nilsson

  Hej Fredrik,

  tack för intressanta inlägg. Jag har några kommentarer och börjar med det av dina inlägg som rör EU-domstolens dom om streaming.

  Du har helt rätt i att domstolen, vid flera tillfällen, specifikt talar om upphovsrätt och streaming i relation till multimediaspelare. Jag vet också att det råder viss osäkerhet, och också i någon mån delade meningar, bland jurister om hur (långt) den här domen skall tolkas. Ett definitivt svar kommer vi inte att få innan ett streamingfall avgörs av svensk domstol.

  Som du säkert vet så finns det inskränkningar i upphovsrätten enligt svensk lag. Exempelvis vad gäller citat, framställning av exemplar för privat bruk etc. Som du säkert också vet så är upphovsrätten (delvis) harmoniserad inom EU. Detta betyder, bl.a., att det inte får finnas inskränkningar i upphovsrätten i den svenska lagen som inte är i överenstämmelse med artikel 5 i Infosocdirektivet. EU-domstolen resonerar en del kring artikel 5 i den här domen – och det är där det blir intressant.

  ”[…]Enligt artikel 5.1 i direktiv 2001/29 ska mångfaldigande undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2 endast om fem villkor är uppfyllda, nämligen om

  – det är fråga om en tillfällig form av mångfaldigande,

  – mångfaldigandet är flyktigt eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse,

  – mångfaldigandet utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process,

  – det enda syftet med denna process är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat alster, och

  – mångfaldigandet inte har någon självständig ekonomisk betydelse.

  EU-domstolen påpekar att villkoren är kumulativa på så vis att om ett enda av dem inte är uppfyllt innebär det att mångfaldigandet inte undantas enligt artikel 5.1 i direktiv 2001/29 från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2 i samma direktiv (dom av den 16 juli 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punkt 55; beslut av den 17 januari 2012, Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, punkt 26).

  Det framgår vidare av rättspraxis att de villkor som anges ovan ska tolkas restriktivt, eftersom artikel 5.1 i direktiv 2001/29 utgör ett undantag från den allmänna regel som fastställs i direktivet enligt vilken samtycke från upphovsrättsinnehavaren krävs för varje mångfaldigande av ett skyddat verk (dom av den 16 juli 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punkterna 56 och 57, dom av den 4 oktober 2011, Football Association Premier League m.fl., C‑403/08 och C‑429/08, EU:C:2011:631, punkt 162, beslut av den 17 januari 2012, Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, punkt 27, och dom av den 5 juni 2014, Public Relations Consultants Association, C‑360/13, EU:C:2014:1195, punkt 23).

  Detta gäller desto mer som detta undantag ska tolkas mot bakgrund av artikel 5.5 i direktiv 2001/29. Enligt denna bestämmelse får undantaget endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller annat alster och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen (dom av den 16 juli 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punkt 58). […]

  och vidare:

  ”[…] En tillfällig form av mångfaldigande på en multimediaspelare (såsom den som är aktuell i det nationella målet) av upphovsrättsligt skyddade verk som strömmas från webbplatser som drivs av tredje man och på vilka dessa verk finns tillgängliga utan upphovsrättsinnehavarnas samtycke därtill, ska i princip anses strida mot det normala utnyttjandet av verken och oskäligt inkräkta på rättsinnehavarnas legitima intressen. Såsom även angetts av generaladvokaten i punkterna 78 och 79 i förslaget till avgörande, anser EU-domstolen nämligen att detta normalt sett kommer att föranleda en minskad volym av lagliga transaktioner avseende dessa skyddade verk, vilket på ett oskäligt sätt kommer att åsamka upphovsrättsinnehavarna skada (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 april 2014, ACI Adam m.fl., C‑435/12, EU:C:2014:254, punkt 39).

  Nämnda mångfaldigande kan således inte anses uppfylla de villkor som anges i artikel 5.1 och 5.5 i direktiv 2001/29. […]”

  Enligt min mening är det centrala i domstolens resonemang inte att streamingen sker från en multimediaspelare (utom till den del domstolen är inne på uppsåtsfrågor). Snarare är det centrala i domen hur domstolen resonerar kring ”upphovsrättsligt skyddade verk som strömmas från webbplatser som drivs av tredje man och på vilka dessa verk finns tillgängliga utan upphovsrättsinnehavarnas samtycke”.

  Jag skulle bli förvånad om det som gäller för multimediaspelare inte också gäller för exempelvis en smart-tv eller en dator. Jag ser inga rationella skäl till att så skulle vara fallet. Men – detta är min personliga åsikt och jag gör inte anspråk på att veta säkert hur en svensk domstol skulle resonera. Om någon frågar mig, i egenskap av jurist, huruvida det nu är olagligt att titta på fulstreaming svarar jag: det är inte säkert, men mycket tyder på det. Något annat skulle förvåna mig.

  • frekar09

   Hur ska man ens som konsument veta vad som är legalt och illegalt på en plattform som Youtube där det laddas upp 300 h video varje minut eller på Periscope där 350 000 h live video sänds varje dag?

   Youtube är en plattform som 1 miljard använder idag i världen. Det kan väl knappast vara olagligt att använda en plattform som 1 miljard människor brukar idag? Konsekvenserna av den här domen är i så fall katastrofala om Youtube omfattas av denna dom. Vi har i så fall ett enormt problem med rätssäkerheten om en plattform som Youtube omfattas. Då ingen vet om och när man gör en laglig eller olaglig handling längre. Det är orimligt.

   • Christian Nilsson

    Hej igen,

    missade att du kommenterat här. Youtube, precis som Google i övrigt, bedriver ett omfattande arbete med att hantera upphovsrättsproblem. Jag har personligen svårt att se att någon skulle ställas till ansvar för att ha tittat på upphovsrättsligt skyddat material på Youtube av bl.a. det skälet.

    I hast

    Christian

 5. Christian Nilsson

  Fredrik,

  vad gäller ditt första inlägg. Frågan är lite mer komplicerad än vad du gör den till tycker jag. Bakgrunden till kommissionens förslag bottnar ytterst i att man vill säkerställa att nyhetsproducenter kan få betalt för sitt arbete. I tider av alternativa fakta och falska nyheter har jag svårt att inte känna sympati för detta.

  Betyder att ”ta ifrån er friheten på Internet” att personer förväntas betala för andra personers arbete när de vill använda sig av det? Det är en ganska trist sammanblandning av begrepp tycker jag. Samma sak gäller för den nutida slarviga användningen av censur. Att de som gjort en film vill att du skall betala för att se på den är inte censur. Om en myndighet på grund av politiska eller religiösa skäl skulle förbjuda dig att se en film, oavsett om du betalar för den eller inte, vore det väldigt allvarligt och ett tecken på (eller bevis på) att det demokratiska styrelseskicket inte längre fungerar. Ser du skillnaden mellan dessa scenarion?

  Frågan är ganska enkel. Vill man att det skall finnas oberoende nyheter, vill man att det skall skrivas böcker, vill man ha mer och annan film än sådan som kan finansieras via reklam och T-shirt försäljning så bör man acceptera upphovsrätten. Gör man ändå inte det bör man vara ärlig och ange de riktiga skälen – inte kalla det för censur.

  • frekar09

   Hej,

   Martin Senftleben som är professor i intellectual Property säger: ”This proposal is defended by saying “We have to ensure a free and pluralist press”, which is brilliant: Who could be against this? But the measure that is proposed reduces the diversity of press content. In Spain, for example, there was a reduction of press diversity concerning 13.5% with regard to small publishers.”

   För varje kategori innehåll skulle filter behöva utvecklas. Filter som idag inte kan göra skillnad på laglig och olaglig användning. En sida som Github där all öppen källkod utveckling sker skulle inte längre kunna tillåta människor att fritt lägga upp sin kod där utan skulle behöva filtrera all kod mot ett upphovsrätts filter. En sida som Wikimedia skulle behöva införa filter för bilder. Professor Martin Senftleben förklarar vad EU-kommissionen har förslagit: ”What the proposal says: We leave the decision on this filtering to agreements between the creative industries and the online plattform industries, so the public interest is not represented at the negotiating table at all. So basically you get industry censorship here in Europe.” Startup bolag runt om i Europa varnar nu för att de kan dödas av EU-kommissionens förslag till upphovsrätt:

   Jag anser mig ha stöd för min uppfattning i den här frågan av rätt tunga namn som professor Martin Senftleben. Internets fundamentala delar är hotade. Länken är limmet som håller Internet ihop. Det kommissionen har föreslagit är det allvarligaste hotet hittills mot Internets framtid. Det är fullständigt oacceptabelt att en svensk myndighet står bakom filtrering på Internet. Det är och förblir i konflikt med grundläggande demokratiska fri- och rättigheter.

   Jag skulle behöva lägga ner min sida där jag har mitt egna material, men tillåter användargenererat material från inloggade användare om den här filtreringen blir verklighet då jag inte har råd med svindyra algoritmer som kan filtrera. Det är nog nu.

   • frekar09

    Här är fler tunga röster som kraftigt markerat mot EU-kommissionen:

    ”There is independent scientific consensus that [this] cannot be allowed to stand.” (European Research Centers)

    “Would be an interference with freedom of speech that deserves much stricter scrutiny” (Prof. Dr. Mireille van Eechoud, Institute for Information Law, University of Amsterdam)

    ”Unnecessary, undesirable, would introduce an unacceptable level of uncertainty and be unlikely to achieve anything apart from adding to […] complexity and cost” (37 UK professors and scholars of Intellectual Property, Information Law and Digital Economy)

    ”“will … negatively affect freedom of expression and information”, “will not in any way benefit the newspaper industry“, “will ultimately privilege […] providers such as Google”, “startups will be prevented from entering this emerging market” (European Copyright Society)

    ”Serious, unjustified interferences with fundamental rights“, “economically unfounded”, “will not create additional revenues for press publishers”, “will not foster quality journalism“, “adversely affects authors“, “The decision between the two versions of failure (invalidity or ineffectiveness) will take years […] without furthering any of the aims” (Prof. Dr. Alexander Peukert, Goethe-Universität Frankfurt am Main)

    “Detrimental for authors’ interests”, “Overbroad“, “Negative impact on small publishers“, “Risks having undesired repercussions for the acceptability and legitimacy of the copyright system as a whole” (Centre for International Intellectual Property Studies, University of Strasbourg)

    Nu har jag fått besked från politiker att länkskatten har en mycket stor majoritet emot sig i EU-parlamentet och filtreringen har åtminstone inte majoritetsstöd bland de utvalda MEP:s i de olika utskotten som leder förhandlingarna. EU-parlamentet verkar till skillnad från PRV lyssna på oss Internet användare.

 6. Christian Nilsson

  Hej igen Fredrik,

  Först och främst bör du veta att jag, som alla här på bloggen, skriver i egenskap av privatperson och inte som representant för PRV. Så det du inte uppskattar i mina inlägg bör jag och inte PRV klandras för 🙂

  Jag ser både för och nackdelar med den föreslagna regleringen (som du kallar ”länkskatt”). Många av de som förespråkar den gör det då de är oroliga för att ett fåtal mycket stora företag (två företag närmare bestämt) kan få ett slags nyhetsmonopol genom att använda mindre nyhetsföretags material på det här sättet utan att ersätta dem.

  Men det du skriver om nu är filtreringsfrågan om jag förstår dig rätt? Jag förstår inte riktigt vad du vill ha sagt med de citat som du använder dig av – de förefaller lite lösryckta ur ett sammanhang när du säger att de markerat mot EU-kommissionen. Vilken artikel i vilket direktiv är det du syftar på?

  Jag noterar också att mängden inlägg verkar eskalera ganska snabbt nu – och hur intressanta jag än tycker de här frågorna är så hinner jag nog inte fortsätta kommentera alla – inte minst då de frågor jag kommenterat mer ordentligt lämnas därhän för att sedan direkt ersättas av nya… Jag skulle med glädje bjuda in dig för en riktig debatt vid tillfälle – jag hoppas få möjlighet att återkomma om det.

  • frekar09

   Hej,

   Det enda jag vill åstadkomma är att få stopp på förslag som riskerar att allvarligt skada Internets infrastruktur och att någon på myndighets- och politisk nivå ska förstå och ta den allvarliga oro som jag och många med mig känner på allvar och visa i handling att man tar den på allvar.

   Jag känner inte för en debatt. Jag vill bara att någon på myndighets- och politisk nivå förstår vår situation som Internet användare. Hur det är att ständigt vara oroad för nya förslag som hotar Internet. Som hotar det som är den viktigaste teknologin som har hänt mig under min livstid. Som helt förändrat mina vanor och mitt levnadssätt.

   Jag känner mig både oroad, frustrerad och ledsen över att vi sitter här i en situation där Internet hotas. Hotas för att man till varje pris ska behålla en modell från 1900-talet. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag kan bara hoppas att någon någonstans i maktställning inser hur allvarligt läge vi är i och agerar.

   • Christian Nilsson

    Hej,

    Jag förstår vad du menar. Jag delar också din åsikt att all reglering av information på Internet måste övervägas mycket noga och att man måste tänka på vilka konsekvenser det för med sig. Internet har förändrat världen – jag minns mycket väl när jag skaffade mitt första modem (1995) och vilka fantastiska möjligheter som öppnade sig. Jag tror dock att upphovsrätten har en plats också på Internet, ja till och med att det är en förutsättning för det Internet som jag vill se framöver. Men det är, som det heter, en annan historia.

  • PRV kan givetvis inte friskrivas genom att säga att ni skriver som privatpersoner. Om det är myndigheten som upplåter utrymmet är det givetvis den som är ansvarig för allt som står här.

   Fråga dig själv: Säg att en anställd tyckte att upphovsrätt på nätet gått för långt och man borde sluta jaga folk för oväsentliga upphovsrättsintrång, skulle de tillåtas skriva det (som privatpersoner) på den här bloggen? Om inte så är det ju uppenbarligen någon slags sanktionerad åsikt som uttrycks här.