PRV en del av Europa

Att PRV är Sveriges myndighet för immaterialrätt visste du säkert redan. Du har säkert även koll på att vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Men visste du också att vi är med i en rad europeiska samarbetsprojekt?

Idag på Europadagen passar vi på att ta en titt på vilka europeiska samarbeten PRV är med i.

Europeiska Unionen – samarbete och samverkan för ökad harmonisering

Inom EU bidrar PRV med expertis vid lagstiftningsarbete inför ministerrådet och EU-kommissionen. Syftet med dessa samarbeten är att verka för ökad harmonisering av lagar och regler som gäller patent, varumärken och design. Harmoniserade lagar och regler gör det lättare för företag att ansöka om patent, varumärke och design i andra EU-länder.

Ett exempel på vad detta arbete kan resultera i är den nya varumärkesförordningen, där PRV har varit inblandad som expertmyndighet i arbetet med att arbeta fram en fungerande förordning som ska verkställas i alla EU-länder. Den nya förordningen innebär att varumärken framöver inte är begränsade till att endast vara ordmärken eller figurmärken. Ett varumärke kan till exempel också vara en kort filmsnutt eller ett hologram. Här finns mer information om den nya förordningen.

EPO – ett europeiskt patentverk för den Europeiska Unionen

Den europeiska patentorganisationen EPO är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973. Huvudkontoret, the European Patent Office, ligger i München, Tyskland. Därutöver har EPO kontor i Berlin, Haag och Wien.

EPO:s uppgift är att granska och bevilja så kallade europeiska patent, som genom en ansökan får giltighet i alla de medlemsländer som designeras. Ett europeiskt patent får inte automatisk giltighet i hela EU. Ett sådant ”EU-patent”, community patent har föreslagits av EU-kommissionen men ännu inte förverkligats. Här kan du läsa mer om EPO och europeiska patent. 

EUIPO – ett samarbete för att underlätta hanteringen av europeiska varumärken

EUIPO är Europeiska Unionens varumärkesmyndighet. Förkortningen står för European Union Intellectual Property Office och myndigheten har sitt huvudkontor i Alicante, Spanien. PRV är en partnermyndighet till EUIPO, vilket betyder att vi finns representerade i EUIPO i flera olika samverkansgrupper och på regelbundna styrelsemöten. Sedan år 2006 arbetar även en nationell expert från PRV vid EUIPO.
Företag som vill ansöka om ett EU-varumärke kan vända sig direkt till EUIPO.

Myndighetssamarbeten för ökad kunskap om immaterialrätt

Det finns också myndighetssamarbeten. Ett exempel för detta är det europeiska myndighetssamarbetet VIP4SME, som PRV är delaktig i. Syftet med projektet är att ge små och medelstora företag samt rådgivare i innovationssystemen den kunskap och verktyg de behöver för att på bästa sätt utnyttja immaterialrätten.

I detta myndighetssamarbete medverkar ett trettiotal patent- och varumärkesmyndigheter och det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network. Även forsknings- och innovationsorganisationer från flertalet europeiska länder är med.

PRV engagerar sig i arbetet genom att hjälpa till att sprida kunskapen som tas fram i projektet och genom att informera andra länder om hur vi jobbar med motsvarande frågeställningar. Här kan du läsa mer om det samarbetet.

PRV är med i en rad andra internationella nätverk och samarbeten. Här kan du läsa mer om dessa.

/Margarita Linné, kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV en del av Europa

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.