Möt PRV i Almedalen: Vad kan upphovsrätten göra för nyhetsrapporteringen?

I Almedalen samtalar vi idag om nyhetsförmedling ur ett upphovsrättsligt och demokratiskt perspektiv. I den digitala miljön är det enkelt att ändra material och förvanska källan. Det påverkar både nyhetskvalitet och upphovsmannens rättigheter. Vi diskuterar hur upphovsrätten skyddar nyheter.

I almedalen 2017Upphovsrätten innehåller inte bara ekonomiska rättigheter, utan också det som kallas ideella rättigheter. De ideella rättigheterna innebär bland annat att upphovsmannen har ett skydd mot att någon gör en för upphovsmannen kränkande ändring av verket, vilket man skulle kunna hävda om någon till exempel ändrade i en artikel så att den fick en helt annan vinkling. I den digitala miljön är det enkelt att skriva om och ändra material och spridning av fejkat nyhetsmaterial är en realitet. I diskussionen utgår vi från att upphovsrätten ger skydd för nyhetsmaterial.

Från samtalen idag på Twitter:
– Upphovsrätten måste vara ett viktigt verktyg för att förhindra spridning av falska nyheter, säger Catharina Ekdahl, jurist, PRV.

– Vi har bara sett början på problemet, säger David Mothander, direktör, IT &Telekomföretagen.

– Källkritik är en viktig aspekt i sammanhanget, säger Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Stort problem säger Eva Hamilton, ordförande för Film och TV-producenterna, och hänvisar till USA. Det vilar ett stort ansvar på en webbplats ägare.

Medverkande i diskussionen:
Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
David Mothander, direktör för IT &Telekomföretagen vid Almega
Catharina Ekdahl, jurist på PRV
Eva Hamilton, ordförande Film & TV-producenterna
Moderator: journalisten Johan Hallsénius

Arrangör:
Patent- och registreringsverket (PRV)
Statens medieråd

Möt PRV i Almedalen, 4 juli 2017 – här på PRV-bloggen:
Seminarium 2 : I huvudet på strömmaren
Seminarium 3: Ökad export: Immaterialrättens betydelse för framgångsrik handel i andra länder

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

4 kommentarer

Under upphovsrätt

4 svar till “Möt PRV i Almedalen: Vad kan upphovsrätten göra för nyhetsrapporteringen?

  1. Ping: Möt PRV i Almedalen: I huvudet på strömmaren | PRV-bloggen

  2. Ping: Möt PRV i Almedalen: Immaterialrättens betydelse för framgångsrik export och handel med andra länder | PRV-bloggen

  3. frekar09

    http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/g%C3%A5-inte-p%C3%A5-l%C3%B6gnen-att-vi-blir-dummare-av-internet-1.4339953

    Intressant att traditionella medier sitter och sprider myter och samtidigt klagar över hur andra gör när de sprider felaktig info online. Filterbubblan finns inte enligt SOM-institutet. Det är en myt. Man bör nog inom tidningsvärlden börja städa framför egen dörr innan man klagar på att andra sprider felaktig info.

  4. Ping: PRV lyssnade i Almedalen | PRV-bloggen