Boktips: Idéskydd för kreativa

Boktips

Idéskydd för kreativa av Kenneth Österlin.

PRV-bloggen har läst Kenneth Österlins nya bok. Författaren och innovatören ger handfasta tips och råd sprungna ur egna erfarenheter och bjuder generöst på misstag och lärdomar. Läsaren får en praktisk genomgång av hur man kan arbeta med riskhantering kring innovation. Boken vänder sig till idéskapare, kreativa innovatörer och entreprenörer som behöver hjälp med att se och ta hand om sina immateriella tillgångar.

– 80% av ett företags tillgångar består av immateriella värden, säger Kenneth Österlin.

Ett av flera viktiga budskap till läsaren är att inte underskatta hela utvecklingskedjan. Idéskapande är bara en första länk i kedjan – sen kommer detaljutformning, tillverkning, finansiering, lansering och arbetet med att förvalta, utveckla och försvara sin produkt.

Många viktiga frågor tas upp och diskuteras i boken – som till exempel idéhöjd, digitaliseringens konsekvenser, kopior och plagiat, produktens livslängd, personliga risker, strategi och rådgivning, samarbeten, avtal, konkurrens, konflikt, affärshemligheter och sekretess.

Samhällets syfte med immaterialrätten är att främja nyskapande. Den avslutande delen av boken ger därför en omfattande lektion i immaterialrätt där de olika rättigheterna i bred bemärkelse diskuteras ingående, allt från patent till domännamn.

– Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet!
(Ett kinesiskt visdomsord hämtat från boken som på ett träffande sätt sammanfattar bokens innehåll och författarens erfarenheter.)

/ Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

PS. Kenneth Österlin har varit designsakkunnig i olika domstolsprocesser och är designer inom ett brett fält. Hans erfarenhet är att hanteringen av den egna informationen, samarbeten och kompetens är en viktig del av idéskyddet. Möt PRV och Kenneth Österlin på Formex-mässan den 22 augusti i seminariet. Att bygga ett företag i uppstartsfasen: tips till formgivare

Kommentarer inaktiverade för Boktips: Idéskydd för kreativa

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.