Vi tecknar samförståndsavtal med Indien

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Sverige och Indien tecknar i dagarna ett Memorandum of Understanding, ett samförståndsavtal, för att främja samarbete inom immaterialrätt och därmed bidra till innovation, partnerskap och handelsutbyte. Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera verksamhet i eller handel med Indien har PRV inlett ett samarbete med den indiska immaterialrättsmyndigheten CGPDTM och Indiens motsvarighet till svenska näringsdepartementet, DIPP

– Ett samförståndsavtal ger oss goda möjligheter att harmonisera immaterialrättssystemen. Alla länder ser lite olika på systemen. Nu får vi i Sverige större möjlighet att diskutera och tolka systemen tillsammans med Indien. Det är utvecklande för bägge parter och betyder mycket för framtiden. I Indien tolkar man till exempel TRIPS-avtalet lite annorlunda än i Sverige. Nu kan vi lära av varandra, ta reda på varför man gör det och förstå bakgrunden, berättar Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

– Inom immaterialrättsområdet kommer en gemensam arbetsgrupp med representanter från myndigheterna i Sverige och Indien att ta fram handlingsplaner som bland annat omfattar utbildning, kunskapshöjande insatser i samhället, erfarenhetsutbyte kring rättspraxis och IT-utveckling, fortsätter Susanne.

Signerat samförståndsavtal den 1 september 2017.

Signerat samförståndsavtal den 1 september 2017.

Regeringen har i Sveriges exportstrategi pekat ut Indien som en viktig handelspartner då Indien utgör en kraftigt växande marknad med stora möjligheter för svenska företag och svensk innovationskraft. Redan idag är 170 svenska företag etablerade i Indien och långt fler gör affärer med landet. Många svenska multinationella företag som Ericsson, Atlas Copco, SKF, ABB, Scania och IKEA är etablerade, men även yngre företag som Spotify och Truecaller.

– Sverige är ett innovativt land med intressanta och framgångsrika företag som kan hjälpa Indien att vidareutveckla sin innovativa industri. Indien står inför många samhällsutmaningar och är generellt intresserade av att länder och företag etablerar sig i landet och bidrar till dess utveckling, gärna inom områden som energi, miljö, infrastruktur, stadsplanering, hälsa och digitalisering. Vårt samförståndsavtal är ett steg mot att harmonisera och höja kunskapen om hur immateriella tillgångar och rättigheter kan användas för att skapa värde. Det bidrar i hög grad till att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera både verksamhet och handel med Indien. Nya marknader innebär nya utmaningar, däribland hur företagen hanterar sina immateriella tillgångar som ofta utgör en större del av värdet i en affär. Samförståndsavtalet ger oss nu möjlighet att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa exportmöjligheter, avslutar Susanne.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

PS. Se artikel i DN.ekonomi, intervju med Susanne Ås Sivborg och Mikael Damberg. Svenska företagare ska skyddas genom nytt avtal

Kommentarer inaktiverade för Vi tecknar samförståndsavtal med Indien

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.