Framgång, tillväxt och innovation – PRV:s generaldirektör summerar

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för den svenska immaterialrättsmyndigheten PRV, ska efter nio år på PRV lämna posten som generaldirektör. Under åren har hon synts flitigt i media där hon uttalat sig om immaterialrättens och de immateriella tillgångarnas betydelse för framgång och tillväxt.

Som generaldirektör har hon arbetat intensivt för att få innovationssystemets aktörer samt politiker att uppmärksamma immaterialrättens betydelse för innovation. Hon har även engagerat sig för att öka kunskapen om immaterialrätt bland företag, organisationer och allmänhet. Nu, efter nio intensiva år i PRV:s och immaterialrättens tjänst lämnar hon posten som generaldirektör, helt i linje med regeringens riktlinjer.

Redaktionen för PRV-bloggen har tagit tillfället i akt för ett samtal om immaterialrättens utveckling i Sverige och internationellt, samt om PRV:s framtid.

Hej Susanne! Som generaldirektör på PRV har du arbetat med frågor som rör innovation och tillväxt. Om du ser tillbaka på de senaste åren, hur har innovationsklimatet utvecklats i Sverige under dessa år?
–Det har hänt en hel del på det området och mycket har förändrats till det bättre! Efter finanskrisen fick innovation och entreprenörskap mer uppmärksamhet från politikens sida, vilket har lett till mer pengar och ökad förståelse och kunskap om dessa områden. Det har gjorts många satsningar. Ett exempel är regeringsuppdraget att höja kunskapen om immaterialrätt. Sedan finns det som vanligt mer som kan göras och många vet det och jobbar med det. Det finns utmaningar här och det är viktigt att adressera dem, helst innan de inträffar, så att man är beredd och kan hantera dem. Men vi i Sverige är duktiga på innovation och vi har alla möjligheter att fortsätta vara det!

Vad har hänt med immaterialrättsfrågorna nationellt?
–Här är nog den största förändringen att immaterialrätten och de immateriella tillgångarna numera finns på den politiska agendan. Det finns idag en ökad förståelse för att en affärsstrategisk hantering av både de immateriella tillgångarna och rättigheterna är en mycket viktig faktor för att lyckas med innovation, skapa bättre konkurrenskraft och öka tillväxtmöjligheterna. Tidigare pratade man om industriella rättigheter och skydd. Idag ligger fokus inom politik och näringsliv på hur immaterialrättens betydelse för att skapa tillgångar och värde. Det visar tydligt vilken resa vi i Sverige har gjort vad gäller synen på innovation och immaterialrätt, en resa som PRV har varit delaktig i. Jag upplever att det från regeringens sida finns ett stort stöd för det arbete vi har gjort och gör. Att PRV nu är anslagsfinansierade är ytterligare ett bevis på det förändrade synsättet och fokuset runt de immateriella tillgångarna och immaterialrätten som vi sett under de här åren – och jag tror och hoppas att det finns stora möjligheter att den här utvecklingen fortsätter!

I Sverige har PRV under förra året fått i uppdrag av regeringen att arbeta för att höja kunskapen om immaterialrätt och dess betydelse för innovation och tillväxt. Myndigheten har även fått i uppdrag att informera om upphovsrätt, med särskilt fokus på digitala medier. Detta är viktiga händelser för oss som myndighet, men även för immaterialrätten. Vilka viktiga händelser har du sett internationellt under åren?
–Det har hänt mycket inom vårt område under de här åren och här har PRV varit delaktiga i det arbete som gjorts från svensk sida. I de forum som PRV företräder Sverige upplever jag att vår position blivit ännu starkare och att man lyssnar mer på vad Sverige och PRV har att säga. Det som är särskilt roligt är att Sverige behåller och stärker sin roll i de internationella sammanhangen.

Vilka viktiga förändringar har skett på PRV ?
–För tio år sedan var PRV en myndighet som jobbade med industriellt rättsskydd. Vi kämpade för att komma ut med våra budskap och vi var ganska ensamma om att prata om immaterialrätten som en betydelsefull faktor för tillväxt. Idag arbetar vi tillsammans med många andra aktörer från politik och näringsliv som lyfter betydelsen av de immateriella tillgångarna och rättigheterna för företagande och tillväxt. Tillsammans med Vinnova, Almi, Rise och andra aktörer sätter vi immaterialrätten i ett för företagare och entreprenörer relevant och förståeligt sammanhang.

Vi har en bit kvar men vi är på rätt väg. Genom olika evenemang, informationskampanjer och det faktum att även journalister börjar se oss som en värdefull informationskälla i dessa frågor lyckas vi allt mer med att nå ut med vårt budskap: att immateriella tillgångar och rättigheter skapar värde för företagen och för samhället. Vår roll i dag är en helt annan än tidigare. Regeringen vill att vi jobbar med det här. Uppdragen vi fått av regeringen är ett bevis för det!

Hur ser du på PRV:s roll i framtiden?
–Jag ser en oerhört stor potential för PRV att stärka sin roll som Sveriges självklara centrum för immateriella rättigheter. Alla vi på PRV har bidragit och fortsätter bidra till denna positiva utveckling. Vi har inlett samarbeten med universitet och högskolor, vi har utbildat forskare, vi är med i nätverk mot piratkopiering, vi träffar företagare på mässor, företagarträffar och andra evenemang där vi sprider våra budskap, listan kan göras mycket längre. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen: vi kan synas ännu mer, föra ut budskap runt upphovsrätt. PRV kan också bjuda in till bredare samarbeten med andra, som vi till exempel gjorde med Statens medieråd. Det finns otroligt mycket PRV kan göra med kopplingar till immaterialrätten.

Stort tack för samtalet Susanne och lycka till på din framtida väg!

/Margarita Linné, kommunikatör på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Framgång, tillväxt och innovation – PRV:s generaldirektör summerar

  1. Fredrik Egrelius

    Sverige har väldigt mycket att tacka Susanne för! Riktigt bra jobbat Susanne!