FAQ: Europeiska upphovsrättsdirektivet som parlamentet röstade igenom den 26 mars 2019

Här har vi sammanställt frågor och svar om det europeiska upphovsrättsdirektivet  med vår expert Catharina Ekdahl, jurist på PRV.

1) Varför kallas Upphovsrättsdirektivet ibland för DSM-direktivet?

Svar: Det europeiska namnet på direktivet är egentligen Digital Single Market-direktivet, dvs. DSM-direktivet, och handlar om fortsatt harmonisering av de olika medlemsländernas upphovsrättslagar hur upphovsrätten ska fungera på den digitala inre marknaden.

2) Har de nya bestämmelserna redan börjat gälla efter parlamentets beslut den 26 mars?

Svar: Nej, det återstår en omröstning i EU:s ministerråd i april. Om även ministerrådet röstar igenom direktivet dröjer det upp till två år innan medlemsländerna ska ha lagt in bestämmelserna i sina egna upphovsrättslagar. Eftersom det handlar om ett direktiv och inte en förordning finns det också visst utrymme för medlemsländerna att hitta egna lösningar i sin lagstiftning för flera av bestämmelserna i direktivet.

3) Vilka artiklar i direktivet har debatterats mest?

Svar: Det är främst artikel 15 om en ny rätt för publicister och mediebolag till ersättning när deras presspublikationer sprids av vissa typer av informationsplattformar på nätet och artikel 17 som handlar om att ansvaret för upphovsrättsligt skyddat material online föreslås ligga hos innehållsplattformar där sådant material kan laddas upp av användarna, t ex sociala medier.

4) Vad innebär artikel 15 (tidigare 11)?

Svar: I artikel 15 föreslås en ny (närstående) rättighet för publicister och mediebolag till presspublikationer som sprids online av vissa typer av informationsplattformar på nätet, exempelvis Google.

Förslaget innebär att rättighetshavarna kan kräva ersättning när spridning av presspublikationer sker på sådana informationsplattformar. Rättigheten föreslås gälla under 2 år fr o m 1 januari året efter presspublikationen publicerades.

Rättigheten har felaktigt kallats för ”länkskatt”. Den ersättning som föreslås går till rättighetshavarna och inte till staten eller EU. I förslaget föreslås även ett undantag för hyperlänkar som leder till presspublikationer.

Liknande rättighetsmodell har testats i både Spanien och Tyskland. Än så länge utan någon större framgång för medierna.

5) Kommer artikel 15 att gälla för alla typer av informationsplattformar och all användning av presspublikationer på nätet?

Svar: Nej. I förslaget till artikel 15 föreslås att följande aktörer och användningar undantas:

  • Privat eller icke-kommersiell användning av presspublikation som sker av enskilda användare.
  • Hyperlänkning som sker till presspublikation.
  • Spridning av enstaka ord eller väldigt korta utdrag från en presspublikation. (Vad ”väldigt korta” innebär i praktiken lär få fastställas i praxis av EU-domstolen.)

6) Vad innebär artikel 17 (tidigare 13)?

Svar: I artikel 17 föreslås innehållsplattformar bli ansvariga för att upphovsrättsligt skyddat material som bilder, musik, texter, videoklipp m m som laddas upp av användare som saknar rättigheter till materialet. Ansvaret kan i praktiken exempelvis innebära att innehållsplattformen tecknar avtal med olika grupper av rättighetshavare och ersätter dem för den användning som sker av användarna på plattformen. Ett annat exempel på åtgärd kan vara att innehållsplattformen väljer att införa ett filter som förhindrar uppladdning av upphovsrättsligt skyddat material på plattformen. I direktivet finns det däremot inget krav på att filter måste införas.

Den kritik som har riktas mot artikel 17 handlar om att yttrandefriheten på nätet kommer att begränsas för användarna genom innehållsplattformarnas införande av filter, t ex i sociala mediekanaler som YouTube, Facebook och Instagram.

Artikeln har i debatten kallats för ”plattformsansvaret”, ”filterkravet” eller ”plattformsfilter”.

7) Kommer artikel 17 gälla för alla typer av innehållsplattformar och allt slags material?

Svar: Nej. I direktivet föreslås följande undantag:

  • Memes, gifar och parodier.
  • Ansvarslättnader för små, nya och icke-kommersiella plattformar (plattformar som har varit i funktion kortare tid än 3 år, lägre omsättning än 10 miljoner euro årligen eller lägre än 5 miljoner unika besökare varje månad.)
  • När enskilda användares uppladdning av skyddat material sker i syfte att citera, kritisera eller recensera. Eller om det handlar om memes, gifar, parodier, karikatyr eller pastisch. Dessa tillfällen är redan idag undantaget från upphovsrätten och ska även gälla om förslaget går igenom.

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för FAQ: Europeiska upphovsrättsdirektivet som parlamentet röstade igenom den 26 mars 2019

Under upphovsrätt

Kommentarer inaktiverade.