Om PRV-bloggen

Vi på PRV bloggar för att bidra till diskussionen om företagande och immaterialrätt. Vi som skriver på PRV-bloggen är anställda på PRV. Vi har olika perspektiv på immaterialrätten beroende på vår yrkesroll, erfarenhet och personlighet. Kunniga och engagerade gästbloggare i frågor som rör företagande och immaterialrätt är ett återkommande inslag i PRV-bloggen.

Inlägg på PRV-bloggen är allmänna handlingar. PRV har dock rätt och möjlighet  att ta bort inlägg, särskilt sådana som innehåller personangrepp eller som är allmänt stötande.

Återpublicering

Redaktionellt innehåll får återpubliceras under förutsättning att www.prvbloggen.se och skribenten anges som källa. Det är även möjligt att citera stycken och länka till den omskrivna artikeln på www.prvbloggen.se .

Friskrivning

Innehållet i PRV-bloggen speglar inte nödvändigtvis PRV:s officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda ärenden eller lagar och regler kring immaterialrätt ska inte ses som rådgivning utan representerar endast bloggarens personliga åsikt. När PRV:s generaldirektör uttalar sig i sociala medier är det naturligt att se inlägget som myndighetens. Men uttalanden som görs av andra medarbetare ska inte uppfattas som mer än deras personliga åsikt.

I de fall någon annan medarbetare än generaldirektören uppträder som officiell talesperson för PRV i sociala medier tydliggörs detta med ett undertecknande som har följande form: ”För PRV, Förnamn Efternamn”.

PRV i sociala medier

Med sociala medier bygger vi nya relationer, ökar tillgängligheten till PRV, hjälper till att belysa sakfrågor, stöttar våra kunder och tar vara på frågor och åsikter om oss.

PRV-bloggen

Här bloggar vi om nyttan med immateriella tillgångar. Vi som skriver är anställda på PRV. Vi bjuder ofta in gästbloggare som är aktiva inom företagande och immaterialrätt.
prvbloggen.se

PRV på Facebook

På Facebook vill vi öka kunskapen om patent, varumärken, designskydd och upphovsrätt. Vi vill även bidra till en ökad medvetenhet om värdet av immateriella tillgångar. När du kommunicerar med oss på Facebook var noga med att inte lämna ut detaljer och ritningar på din innovation.
prv.se/facebook

PRV på Twitter

Vi finns på Twitter för att bidra till samhällsdebatten om immateriella tillgångar, innovation och tillväxt i Sverige, ofta med hashtaggen #prvsverige.
twitter.com/prv_se

PRV på LinkedIn

Vi finns på LinkedIn för att sprida information och berätta om lediga tjänster. PRV:s djupa kompetens finns representerad här.
linkedin.com/company/prv

PRV på Instagram

Vi finns på Instagram för att vi vill höja kunskapen om upphovsrätt och bidra till en ökad medvetenhet om värdet av immateriella tillgångar.
instagram.com/prv_se/

PRV på Youtube

Här lägger vi våra webbsända seminarier och filmer för att dela med oss av materialet och sprida information om immaterialrätt.
youtube.com/user/PRVfilm

Dialogen med oss

I sociala medier kommunicerar PRV i huvudsak på svenska. Inlägg och kommentarer som görs i våra kanaler blir allmänna handlingar.