Om PRV-bloggen

Vi på PRV bloggar för att bidra till diskussionen om företagande och immaterialrätt. Vi som skriver på PRV-bloggen är anställda på PRV. Vi har olika perspektiv på immaterialrätten beroende på vår yrkesroll, erfarenhet och personlighet. Kunniga och engagerade gästbloggare i frågor som rör företagande och immaterialrätt är ett stående inslag i PRV-bloggen.

– Vi på PRV tycker att immaterialrätt är en viktig del i affärsverksamhet och driver därför PRV-bloggen. Läs gärna och delta i samtalen om företagande och immaterialrätt, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Inlägg på PRV-bloggen är allmänna handlingar. PRV har dock rätt och möjlighet  att ta bort inlägg, särskilt sådana som innehåller personangrepp eller som är allmänt stötande.

Återpublicering

Redaktionellt innehåll får återpubliceras under förutsättning att www.prvbloggen.se och skribenten anges som källa. Det är även möjligt att citera stycken och länka till den omskrivna artikeln på www.prvbloggen.se .

Friskrivning

Innehållet i PRV-bloggen speglar inte nödvändigtvis PRV:s officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda ärenden eller lagar och regler kring immaterialrätt ska inte ses som rådgivning utan representerar endast bloggarens personliga åsikt. När PRV:s generaldirektör uttalar sig i sociala medier är det naturligt att se inlägget som myndighetens. Men uttalanden som görs av andra medarbetare ska inte uppfattas som mer än deras personliga åsikt.

I de fall någon annan medarbetare än generaldirektören uppträder som officiell talesperson för PRV i sociala medier tydliggörs detta med ett undertecknande som har följande form: ”För PRV, Förnamn Efternamn”.

PRV i sociala medier

Med sociala medier bygger vi nya relationer, ökar tillgängligheten till PRV, hjälper till att belysa sakfrågor, stöttar våra kunder och tar vara på frågor och åsikter om oss.

PRV på Facebook

På Facebook berättar vi om vad som är på gång, till exempel nyttiga seminarier inom immaterialrätt och för en dialog med våra kunder.
prv.se/facebook

PRV på Twitter

På Twitter kan du följa oss när vi arrangerar eller deltar i seminarier och dialogmöten, ofta med hashtaggen #prvsverige.
twitter.com/prv_se

PRV på Youtube

Här lägger vi våra webbsända seminarier och filmer för att dela med oss av materialet och sprida information om immaterialrätt.
youtube.com/user/PRVfilm

PRV på LinkedIn

Vi finns på LinkedIn för att sprida information och berätta om lediga tjänster. PRV:s djupa kompetens finns representerad här.
linkedin.com/company/prv

Dialogen med oss

I sociala medier kommunicerar PRV i huvudsak på svenska. Inlägg och kommentarer som görs i våra kanaler blir allmänna handlingar. Vill du kontakta oss i ett enskilt ärende, kontakta Kundsupport.