Author Archives: Anna Engquist

About Anna Engquist

Strateg för digitala medier på PRV. Bakgrund inom pedagogik och digitala lärresurser. Har jobbat på PRV sedan 2008.

Intervju med Peter Strömbäck, ny GD på PRV

Peter Strömbäck, GD på PRV

Peter Strömbäck, GD på PRV

Vi välkomnar PRV:s nya generaldirektör Peter Strömbäck med en intervju här på PRV-bloggen. Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar heter den utredning Peter gjorde 2015. Flera av förslagen i utredningen har blivit verklighet och samtalet tar sin utgångspunkt i den.

Hur ser du på vårt regeringsuppdrag att höja medvetenheten om immaterialrätt?
Det är mycket viktigt. Det finns ett stort behov. Branschens yrkesverksamma har djup insikt men de breda lagren av företagare vet alldeles för lite om immaterialrätt.

Några lärdomar från din utredning som du vill förmedla till bloggens läsare?
I utredningsarbetet hittade jag tio utmaningar och problem som kan sammanfattas så här: Det finns totalt sett en låg kännedom om immaterialrätt i samhället. Vi behöver mer medel som till exempel IP-checkar för att stimulera små- och medelstora företag att arbeta med immaterialrättsliga strategier. Finansieringsformen på PRV behövde förändras. Det är ingen avhandling utan en konkret och beslutsorienterad utredning. Här finns utredningen att läsa i sin helhet.

Immaterialrättens roll i innovationssystemet. Vad tror du om utvecklingen i Sverige?
Immaterialrätten får en ökad roll och blir allt viktigare särskilt i FOU. Jag vill bidra till att immaterialrätten kommer in tidigare i FOU-processerna. Det är viktigt att avsätta tid och medel initialt för att göra rätt från början. Det är avgörande när man sen kommersialiserar forskningsresultaten.

PRV har en ny finansieringsform, vad betyder det?
En anslagsfinansierad verksamhet ger oss möjlighet att arbeta med kunskapshöjande insatser och våra frågor får större gehör i politiken. Den nya finansieringsformen är därför strategiskt viktig.

Hur står vi oss jämfört med andra länder i kvalitet?
PRV har ett gott renommé internationellt. Det är överlag bra att titta på vad andra gör, det finns goda pusselbitar att plocka lite var stans i världen. Till exempel är den sydkoreanska industriella utvecklingen fantastiskt inspirerande för andra länder. Storbritannien är särskilt bra på att uttrycka sig och formulera frågeställningar som vi kan ta lärdom av.

Kommer vi att bilda ett råd för immateriella tillgångar vid PRV?
Det är en fråga för regeringen men absolut ett förslag från utredningen att driva vidare. Jag har inte släppt idén att immaterialrätten behöver större uppmärksamhet i statlig verksamhet och då komma in som en självklar del i forsknings- och utvecklingsprojekt i statlig regi.

Har du något särskilt inom digitaliseringsområdet som du vill lyfta fram?
Digitaliseringen går jättefort, men ändå inte. Vi ska se till det som ger kunder och medarbetare väsentliga förbättringar. Yttre och inre effektivitet. Projektet Mina sidor, där kunder ska kunna följa sina ärenden på PRV online, är ett bra exempel på det.

Ledarskapsfrågor ligger dig varmt om hjärtat. Hur är ett bra ledarskap?
Värdegrundsbaserat ledarskap med nyfikenhet och idérikedom. Hur vi spelar tillsammans är viktigt. Man kan jämföra det med lagsporten. Jag vill betona betydelsen av en övergripande spelidé. Den är viktig för framgång.

Tack för samtalet!

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

 

Kommentarer inaktiverade för Intervju med Peter Strömbäck, ny GD på PRV

Filed under immaterialrätt

Kanelbullens dag hos Fabrique

BullplåtPå Kanelbullens dag tar PRV-bloggen reda på hur Fabrique byggt sitt varumärke.

På Fabrique bakar man bullar så att det står härliga till. I Stockholm finns 16 butiker och i London 4.
– Londonborna älskar våra Cinnamon buns och äter dem gärna till frukost, berättar Charlotta Zetterström, grundare och marknadschef på Fabrique.

Fabrique är idag ett registrerat EU-varumärke*. Företaget startade sin verksamhet 2008 och har växt organiskt med fler och fler butiker allt efter efterfrågan i den svenska brödrevolutionen. Det är en personalintensiv verksamhet med 150 anställda. Företaget bygger sitt varumärke med kvalitet och transparens. Man använder rena råvaror, bakar för hand, med naturlig jästid, inga e-ämnen och får märka sina produkter med ”Äkta vara”.
– Våra butiker är inredda så att man kan se hur vi bakar och det bidrar till att skapa trygghet och garanti för kunden, berättar Charlotta.

När företaget startade sin första butik i Stockholm visste man inte att man inom några år skulle öppna även i London. Det var därför naturligt att först registrera ett varumärke i Sverige för att sedan gå vidare och ansöka om ett EU-varumärke när verksamheten etablerades i London.

Ett rent ärligt varumärke med kvalitet och hantverk – kan sammanfatta företagets målsättning.
– Det händer att andra kopierar vårt upplägg med produktnamn och butikernas utseende, berättar Charlotta. Men det är svårt att kopiera vårt kunnande kring råvaror och smaker, eftersom det bygger på våra egna recept och relationerna med våra leverantörer av smör och mjöl. Agrikultur och spannmål skiftar – det är en levande utmaning att hålla sig på topp.

Charlottas bästa tips till företagare

  1. Var ärlig med ditt erbjudande
  2. Jobba hårt med kvalitet
  3. Kommunicera konsekvent

Charlottas bästa tips för bullbaket

  • Snåla inte på smör och socker!

* Fabrique Artisan Bakery finns registrerat som ett EU-varumärke i 3 klasser: 30, 35 och 43. Sök fler varumärken i Svensk Varumärkesdatabas.

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

PRV-bloggen tipsar
Handel med andra länder.
Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du går ut på en internationell marknad.

Kan man äga ett recept?
Här kan du läsa om immaterialrätt och recept. Vad gäller kring specifikt kunnande, verkshöjd och upphovsrätt till ett bakverk?

 

2 kommentarer

Filed under immaterialrätt

Vi tecknar samförståndsavtal med Indien

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Sverige och Indien tecknar i dagarna ett Memorandum of Understanding, ett samförståndsavtal, för att främja samarbete inom immaterialrätt och därmed bidra till innovation, partnerskap och handelsutbyte. Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera verksamhet i eller handel med Indien har PRV inlett ett samarbete med den indiska immaterialrättsmyndigheten CGPDTM och Indiens motsvarighet till svenska näringsdepartementet, DIPP

– Ett samförståndsavtal ger oss goda möjligheter att harmonisera immaterialrättssystemen. Alla länder ser lite olika på systemen. Nu får vi i Sverige större möjlighet att diskutera och tolka systemen tillsammans med Indien. Det är utvecklande för bägge parter och betyder mycket för framtiden. I Indien tolkar man till exempel TRIPS-avtalet lite annorlunda än i Sverige. Nu kan vi lära av varandra, ta reda på varför man gör det och förstå bakgrunden, berättar Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

– Inom immaterialrättsområdet kommer en gemensam arbetsgrupp med representanter från myndigheterna i Sverige och Indien att ta fram handlingsplaner som bland annat omfattar utbildning, kunskapshöjande insatser i samhället, erfarenhetsutbyte kring rättspraxis och IT-utveckling, fortsätter Susanne.

Signerat samförståndsavtal den 1 september 2017.

Signerat samförståndsavtal den 1 september 2017.

Regeringen har i Sveriges exportstrategi pekat ut Indien som en viktig handelspartner då Indien utgör en kraftigt växande marknad med stora möjligheter för svenska företag och svensk innovationskraft. Redan idag är 170 svenska företag etablerade i Indien och långt fler gör affärer med landet. Många svenska multinationella företag som Ericsson, Atlas Copco, SKF, ABB, Scania och IKEA är etablerade, men även yngre företag som Spotify och Truecaller.

– Sverige är ett innovativt land med intressanta och framgångsrika företag som kan hjälpa Indien att vidareutveckla sin innovativa industri. Indien står inför många samhällsutmaningar och är generellt intresserade av att länder och företag etablerar sig i landet och bidrar till dess utveckling, gärna inom områden som energi, miljö, infrastruktur, stadsplanering, hälsa och digitalisering. Vårt samförståndsavtal är ett steg mot att harmonisera och höja kunskapen om hur immateriella tillgångar och rättigheter kan användas för att skapa värde. Det bidrar i hög grad till att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera både verksamhet och handel med Indien. Nya marknader innebär nya utmaningar, däribland hur företagen hanterar sina immateriella tillgångar som ofta utgör en större del av värdet i en affär. Samförståndsavtalet ger oss nu möjlighet att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa exportmöjligheter, avslutar Susanne.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

PS. Se artikel i DN.ekonomi, intervju med Susanne Ås Sivborg och Mikael Damberg. Svenska företagare ska skyddas genom nytt avtal

Kommentarer inaktiverade för Vi tecknar samförståndsavtal med Indien

Filed under immaterialrätt

Är det okej att fotografera upphovsrättsligt skyddad offentlig konst?

Under nästan tre år har en rättslig process pågått mellan upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige, BUS, och den ideella föreningen Wikimedia Sverige. I mitten av sommaren fick den sitt slut när Patent- och marknadsdomstolen, PMD, meddelade sin dom.

Fotografi offentlig konstMålet handlade om webbsidan www.offentligkonst.se. En virtuell Sverigekarta där vem som helst kan söka efter och titta på olika konstverk placerade utomhus på allmän plats. Fotografier som föreställer konstverken har tagits av olika privatpersoner, föreningar och kommuner och laddats ner i en databas förvaltad av den amerikanska stiftelsen Wikimedia Commons. Via länkar till bilddatabasen har sedan konstverken visats för besökare på offentligkonst.se.

Redan hösten 2013 kontaktade BUS på uppdrag av tre medlemmar Wikimedia Sverige och menade att offentligkonst.se innebar intrång i konstnärernas upphovsrätt. Wikimedia hänvisade till den inskränkning som finns i upphovsrättslagen för andra än konstnärerna att fritt få avbilda eller fotografera offentliga konstverk utomhus på allmän plats, utan att be om lov. De menade även att de tre konstnärerna själva haft bilder av konstverken på sina egna webbsidor och därför måste anses ha godkänt att andra kunnat publicera motsvarande bilder digitalt.

Efter en gemensam förfrågan till Högsta domstolen om hur avbildning av offentlig konst ska tolkas, kom slutligen domen från PMD den 6 juli. PMD konstaterade att avbildning av offentlig konst inte innebär någon rätt att göra bilderna tillgängliga digitalt. En sådan avbildning får bara användas på exempelvis ett vykort. När det gäller länkarna till bilderna på offentligkonst.se ansåg PDM att de innebar ett upphovsrättsintrång. Motiveringen var att konstnärerna aldrig givit något tillstånd till att bilderna hamnat i databasen och därför låg där otillåtet. Något som Wikimedia känt till sedan 2013 utan att rätta till det. Wikimedia Sverige förlorade därför målet och dömdes att betala sammanlagt 750 000 kronor i vite och rättegångskostnader. Wikimedia meddelade i slutet av juli att man av ekonomiska skäl inte kommer att överklaga domen.

Vad innebär egentligen domen för dig som vill fotografera skulpturer på våra torg och i parker?
Som nämns ovan är det fritt fram att avbilda offentlig konst som står stadigvarande placerat utomhus på allmän plats. Avbildningen kan ske genom att fotografera eller teckna av konstverket. Däremot innebär inte avbildningsrätten att sedan få publicera bilden digitalt utan tillstånd från konstnären. Trots det menar BUS själva att privatpersoner som lägger upp fotografier på offentlig konst i sociala medier eller bloggar inte behöver bekymra sig. Det är när ett företag eller någon annan i organiserad form drar nytta av konstnärernas arbete, utan att be om lov och betala ersättning, som BUS anser att domen ska gälla.

För dig som istället väljer att hypertextlänka till bilder på offentlig konst är det antagligen helt okej, så länge du inte vet att det är otillåtna bilder du länkar till, har ett kommersiellt syfte eller kringgår ett lösenordsskydd. Tänk gärna på att det här även gäller länkning till annat upphovsrättsligt skyddat material än bara offentlig konst.

/ Catharina Ekdahl, jurist PRV

2 kommentarer

Filed under upphovsrätt

Vi kan minska marknaden för piratkopierade varor

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV

Piratkopiering är ett globalt problem som drabbar näringslivet i stort, producenter och konsumenter. I en intervju med Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV, samtalar vi om konsekvenserna för individen och samhällsutvecklingen.

Vad ska man som konsument tänka på när man handlar något som är/ kan vara piratkopierat utomlands eller på nätet?

– Piratkopior finns över hela konsumentsortimentet – kläder, väskor, skor, läkemedel, kosmetika och även dagligvaror. De som säljer piratkopior är ofta bra på det de gör. Många av kopiorna är välgjorda, men ofta finns det saker som ser annorlunda ut jämfört med äkta vara. Det kan handla om felstavningar eller en sämre tryckkvalitet och en tydlig varningsklocka är ju priset. Är det betydligt lägre än i vanliga butiker ska man som konsument tänka sig för både en och två gånger. Att köpa en piratkopia är inte bara en dålig affär utan också en livsfarlig sådan. Mediciner kan vara verkningslösa eller i värsta fall giftiga, kläder kan innehålla otillåtna kemikalier, laddare kan explodera eller brinna upp etc. Om du förväntar dig kvalitet, se till att köpa original.

Varför är det viktigt att hålla marknaden ren från piratkopior?

– Förutom säkerhetsaspekten – att det kan innebära fara för dig och din omgivning  – så spelar det en stor roll, både för dig som konsument och för de personer som har tillverkat produkten. Medan du som konsument tycker du gjort ett fynd, lever de människor som arbetar i fabrikerna som tillverkar piratkopiorna under förfärliga förhållanden, och som inte sällan innefattar barnarbete. Tillverkningen av piratkopiorna drivs och kontrolleras dessutom ofta av ligor inom den organiserade brottsligheten, som använder handeln för att tvätta pengar och liknande.
Omsättningen på piratkopiehandeln är i paritet med den illegala narkotikahandeln.  39% av EU:s BNP och 26% av jobben går via immaterialrättsintensiva företag. Handeln med piratkopior drabbar dessa företag och därmed EU:s ekonomi. Pengaströmmar går till den organiserade brottsligheten där människor arbetar under slavliknande förhållanden, i stället för att göra nytta i samhället via konkurrenskraftiga företag och skatteintäkter till samhället. Dessutom så finns det ju rättighetshavare till de äkta varorna som inte får ersättning för sin design eller uppfinning, något som de kan ha lagt ner mycket tid och pengar på.

Hur kan man som konsument vara säker på att det inte är en piratkopia?

– Det kan man inte alltid vara, och handeln över internet har medfört att kopiorna har blivit enklare att sälja och köpa också hemma i Sverige, men det är viktigt att granska varan och ta reda på vilket företaget som ligger bakom. Man kan läsa mer på Konsument Europa. Viktigast är att använda sitt sunda förnuft och lita på sin magkänsla. Känns något för billigt eller för bra för att vara sant – då är det oftast också det.

Vad gör PRV och Sverige för att minska marknaden för piratkopiorna?

– PRV har tillsammans med Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Läkemedelsverket och Konsument Europa fått i uppdrag att dels utbyta information och erfarenhet mellan oss, dels informera företag och allmänheten om åtgärder mot piratkopiering. PRV ingår också i ett större nätverk med liknande syfte på EU-nivå. Regeringen håller nu på med en utredning som man ska lägga fram i början på nästa år där man utreder höjda straffskalor för immaterialrättsligt intrång.

Kan man bli straffad för att handla piratkopior?

– I många länder såsom Italien och Frankrike kan man få höga bötesbelopp och även fängelse om man blir påkommen med piratkopierade varor. Det ska man tänka på som svensk konsument om man besöker dessa länder. I Sverige kan tullen beslagta även småförsändelser av piratkopierade varor och handlar du upprepat på nätet och tullen eller polisen ser ett mönster kan du bli åtalad för immaterialrättsintrång.

Tack för intervjun!

Mer att läsa:
Skydda dig som företagare mot piratkopierning

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

 

 

Kommentarer inaktiverade för Vi kan minska marknaden för piratkopierade varor

Filed under immaterialrätt

Här kan du lära dig mer om designskydd

Det räcker oftast inte med att en produkt är funktionell för att den ska sälja. Ett tilltalande utseende – alltså designen – är ofta det som avgör när man väljer mellan flera, annars likvärdiga produkter. När du köper ny jacka eller nya skor är det säkert inte bara funktion och pris som avgör.

Om din design är ny och särpräglad kan du ansöka om designskydd för att få vara ensam om din design och använda den så mycket du vill samtidigt som du skyddar dig mot piratkopiering. Skyddstiden gäller i 5 år och kan förlängas i högst 25 år.

(Den juridiska termen för designskydd är mönsterskydd).

 

Möjligheter för dig som vill lära mer
I september håller vi två utbildningar om designskydd:

Designskydd – hur funkar det? 
5 september. Grundläggande utbildning som vänder sig till formgivare.

Systems for International Design Protection
6 september. För dig som vill veta mer om internationella skyddsmöjligheter. Utbildningen ges på engelska tillsammans med EUIPO och WIPO.

PRV-skolan online Steg 3: Design
För dig som vill lära dig på egen hand, närhelst det passar dig i PRV-skolan online.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Här kan du lära dig mer om designskydd

Filed under design

Innovation by Collaboration – där vägar möts

Strategisk hantering av immateriella tillgångar och rättigheter från forskningsresultat är en viktig fråga. PRV arbetar med att höja kunskap och medvetenhet om dessa frågor och viktiga intressenter är universitet, högskolor och innovationskontor i hela landet.

Innovation by Collaboration, konferens som anordnas av SNITTS den 21-22 september, är en viktig mötespunkt för akademi, näringsliv och samhälle. Jag frågar min kollega Charlott Galant från PRV vad man får ut av att delta, eftersom hon är djupt insatt i frågeställningarna och deltagit tidigare år.

Varför deltar du?
– Det är innovationssystemets bästa nätverksevent. Jag deltar i år för femte gången.

– På IbyC får jag tillfälle att träffa alla de som arbetar med nyttiggörande och kunskapsöverföring i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Det är ett fint tillfälle att ta del av andras erfarenheter, nätverka och få nya perspektiv. Den första dagen handlar om hur Sverige ska maximera sin innovationsförmåga och dag två har ett internationellt perspektiv med fokus på best practice, konkreta verktyg och spaning på omvärlden.
Innovation by Collaboration

Vad gör SNITTS?
– Branschorganisationen SNITTS samlar innovationsmöjliggörare som alla verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle, och tar tillvara deras intressen och frågor med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. SNITTS

Vilken roll har PRV?

Charlott Galant. PRV

Charlott Galant. PRV

Charlott Galant är patentingenjör i grunden och arbetar med PRV:s relationer och samarbeten med andra myndigheter. Hon är med i SNITTS NPP-kommitté som förvaltar det Nationella Professionsutvecklings-program som SNITTS erbjuder – ett mycket intressant arbete där vi på PRV lär oss mer om nyttiggörande och kunskapsöverföring samtidigt som vi får möjlighet att dela med oss av vår expertis.
 
 
 
 
 
/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Innovation by Collaboration – där vägar möts

Filed under innovation

Prv.se – omarbetad webbplats

Idag har vi släppt en omarbetad version av webbplatsen prv.se.

prv.se

prv.se

Omarbetningen ska underlätta för användaren att finna efterfrågat material. Navigationen är framtagen för att fungera bra i både desktop och mobila plattformar.

En utgångspunkt i arbetet med den omarbetade webbplatsen är att än tydligare trycka på värdet av immaterialrätt för de besökare som inte tidigare använt våra tjänster och fått möjlighet att uppleva affärsnyttan med immaterialrätt. I webbstatistiken ser vi att vi får fler och fler nya användare för varje dag. Vi tydliggör därför att vi arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige.

Här är något av det nya på webbplatsen:

  • PRV för företagare är översatt till engelska. Den innehåller Testa ditt företag som hjälper dig att hitta och omvandla dina tillgångar till värdefulla resurser, Immaterialrätt för spelutvecklare, Handel med andra länder, Piratkopiering och intervjuer med företagare om hur de använder immaterialrätt för att öka värdet i sitt företag och mycket mer. Materialet är mycket efterfrågat och vi gör det därför tillgängligt på engelska.
  • PRV-skolan är översatt till engelska. Den innehåller en omfattande utbildning online om patent, varumärke, design, upphovsrätt och andra möjligheter. Utbildningen är mycket efterfrågad och vi gör den därför tillgänglig på engelska.
  • Statistik har fått en ny ingång.
  • Kundforum har öppnats på webbplatsen med vanliga frågor och svar – där våra kunder kan ställa sina frågor online.
  • Startsida, huvud, sidfot och navigation har ny utformning.

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Prv.se – omarbetad webbplats

Filed under immaterialrätt

Boktips: Idéskydd för kreativa

Boktips

Idéskydd för kreativa av Kenneth Österlin.

PRV-bloggen har läst Kenneth Österlins nya bok. Författaren och innovatören ger handfasta tips och råd sprungna ur egna erfarenheter och bjuder generöst på misstag och lärdomar. Läsaren får en praktisk genomgång av hur man kan arbeta med riskhantering kring innovation. Boken vänder sig till idéskapare, kreativa innovatörer och entreprenörer som behöver hjälp med att se och ta hand om sina immateriella tillgångar.

– 80% av ett företags tillgångar består av immateriella värden, säger Kenneth Österlin.

Ett av flera viktiga budskap till läsaren är att inte underskatta hela utvecklingskedjan. Idéskapande är bara en första länk i kedjan – sen kommer detaljutformning, tillverkning, finansiering, lansering och arbetet med att förvalta, utveckla och försvara sin produkt.

Många viktiga frågor tas upp och diskuteras i boken – som till exempel idéhöjd, digitaliseringens konsekvenser, kopior och plagiat, produktens livslängd, personliga risker, strategi och rådgivning, samarbeten, avtal, konkurrens, konflikt, affärshemligheter och sekretess.

Samhällets syfte med immaterialrätten är att främja nyskapande. Den avslutande delen av boken ger därför en omfattande lektion i immaterialrätt där de olika rättigheterna i bred bemärkelse diskuteras ingående, allt från patent till domännamn.

– Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet!
(Ett kinesiskt visdomsord hämtat från boken som på ett träffande sätt sammanfattar bokens innehåll och författarens erfarenheter.)

/ Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

PS. Kenneth Österlin har varit designsakkunnig i olika domstolsprocesser och är designer inom ett brett fält. Hans erfarenhet är att hanteringen av den egna informationen, samarbeten och kompetens är en viktig del av idéskyddet. Möt PRV och Kenneth Österlin på Formex-mässan den 22 augusti i seminariet. Att bygga ett företag i uppstartsfasen: tips till formgivare

Kommentarer inaktiverade för Boktips: Idéskydd för kreativa

Filed under immaterialrätt

Möt PRV i Almedalen: Immaterialrättens betydelse för framgångsrik export och handel med andra länder

Vi myndigheter och organisationer vill ge företagen rätt verktyg och förutsättningar att arbeta affärsstrategiskt kring sina immateriella tillgångar när de handlar med andra länder. I Almedalen samtalar vi om hur vi myndigheter och organisationer kan stötta företagens export på bästa sätt.

I Almedalen 2017Det är viktigt för svensk tillväxt och konkurrenskraft att fler företag går på export, framför allt till de stora tillväxtmarknaderna. En allt större andel av ett företags värde ligger i dess immateriella tillgångar – till exempel varumärke, design, know-how eller tekniska lösningar.

För att lyckas med sin export behöver företag ta medvetna och affärsstrategiska beslut om hur man ska ta vara på sina immateriella tillgångar. PRV har därför tagit fram ett webbpaket Handel med andra länder för att hjälpa företag att se sina egna immateriella tillgångar och ta hand om dem på bästa sätt – i syfte att skapa ökat värde och affärsnytta för företaget.

Från samtalen idag på Twitter:
– Vår varumärkesstrategi har varit att etablera vårt varumärke globalt innan vi har något att sälja, säger Plantagon.

– Business Sweden och PRV samarbetar regionalt i Sverige för att lyfta immaterialrättens betydelse för svensk export, berättar Business Sweden.

– Intresset ökar för immaterialrättsfrågor – tänk globalt från början är vår uppmaning till svenska företag, säger Lena Sellgren, Business Sweden.

– Extra viktigt att tänka på sina immateriella tillgångar när man jobbar med open source, säger Susanne Ås Sivborg, PRV.

– UoH-anslag ger IPR-möjligheter för Sverige! Ökad förmåga krävs, menar Fredrik Hörstedt.

– Du behöver en innovatör som utvecklar och en entreprenör som tar ut produkten på marknaden, säger Plantagon.

– Medvetenhet kring sin IP är avgörande för att lyckas på en internationell marknad, säger SNITTS.

Medverkande:
Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Svenska handelskammaren
Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV
Moderator: Per Danielson, chefredaktör Ny Teknik

Arrangör: PRV

Möt PRV i Almedalen, 4 juli 2017 – här på PRV-bloggen:
Seminarium 1: Vad kan upphovsrätten göra för nyhetsrapporteringen?
Seminarium 2: I huvudet på strömmaren

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

3 kommentarer

Filed under immaterialrätt