Författararkiv: Anna Engquist

Om Anna Engquist

Strateg för digitala medier på PRV. Bakgrund inom pedagogik och digitala lärresurser. Har jobbat på PRV sedan 2008.

Uppehåll i utgivningen för PRV-bloggen

PRV-bloggen tar ett uppehåll i utgivningen. 
Vi vill passa på att tipsa om PRV:s bibliotek. Här finner du böcker och annan litteratur inom immaterialrätt, teknik och patentinformation. Vi hjälper dig att hitta den information du behöver.

Boktips: Idéskydd för kreativa – handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld, av Kenneth Österlin

PRV:s bibliotek

Trevlig läsning hälsar redaktionen!

Foto: Max Green Ekelin.

Kommentarer inaktiverade för Uppehåll i utgivningen för PRV-bloggen

Under immaterialrätt

Idrott och immaterialrätt

Adidas Telstar 1970

Adidas Telstar 1970. Uppskattad av västtyske Gerhard ”der Bomber” Müller som nätade med den inte mindre än tio gånger och vann skytteligan.

Idag firas immaterialrätten över hela världen, i år med temat Copyright and sports: Reach for gold. Det finns många olika upphovsrättsfrågor kopplat till sport, inte minst för sändningar av idrottsevenemang, personers och teams medverkan i bild och försäljning av produkter kopplat till särskilda idrottare. Hos World Intellectual Property Organization (WIPO) firas dagen med ett stort antal aktiviteter för alla åldrar, för att uppmärksamma immaterialrättens betydelse.

Innovationer och sport
PRV-bloggen uppmärksammar dagen på temat om idrott och immaterialrätt och lyfter här våra tidigare blogginlägg som knyter an till teknikutveckling och innovationer i idrottsvärlden. De är många och skiftande och har ofta stark koppling till varumärkesfrågor och marknadsföring:

Immateriella rättigheter i skid-VM

Framtidens teknik i PyeongChang

Fotbolls-VM med klassisk boll i ny kostym

J-O slutar – på spaning efter ett nytt pingisunder

PRV:s Immaterialrättsdag 2019
Den 22 maj bjuder PRV in till ett webbsänt seminarium för att fira immaterialrättens betydelse. På scenen är representanter från PRV, Vinnova, Spotify, YouPic och Zenuity som berättar om sin syn på immaterialrätten i den fjärde industriella revolutionen.  Välkommen att lyssna via webbsändning!
Tema: Digitaliseringens påverkan på immaterialrätten, i Sverige och i framtiden.

Jag vill läsa mer och anmäla mig till Immaterialrättsdagen 2019 – webbsändning

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Idrott och immaterialrätt

Under immaterialrätt

FAQ: Europeiska upphovsrättsdirektivet som parlamentet röstade igenom den 26 mars 2019

Här har vi sammanställt frågor och svar om det europeiska upphovsrättsdirektivet  med vår expert Catharina Ekdahl, jurist på PRV.

1) Varför kallas Upphovsrättsdirektivet ibland för DSM-direktivet?

Svar: Det europeiska namnet på direktivet är egentligen Digital Single Market-direktivet, dvs. DSM-direktivet, och handlar om fortsatt harmonisering av de olika medlemsländernas upphovsrättslagar hur upphovsrätten ska fungera på den digitala inre marknaden.

2) Har de nya bestämmelserna redan börjat gälla efter parlamentets beslut den 26 mars?

Svar: Nej, det återstår en omröstning i EU:s ministerråd i april. Om även ministerrådet röstar igenom direktivet dröjer det upp till två år innan medlemsländerna ska ha lagt in bestämmelserna i sina egna upphovsrättslagar. Eftersom det handlar om ett direktiv och inte en förordning finns det också visst utrymme för medlemsländerna att hitta egna lösningar i sin lagstiftning för flera av bestämmelserna i direktivet.

3) Vilka artiklar i direktivet har debatterats mest?

Svar: Det är främst artikel 15 om en ny rätt för publicister och mediebolag till ersättning när deras presspublikationer sprids av vissa typer av informationsplattformar på nätet och artikel 17 som handlar om att ansvaret för upphovsrättsligt skyddat material online föreslås ligga hos innehållsplattformar där sådant material kan laddas upp av användarna, t ex sociala medier.

4) Vad innebär artikel 15 (tidigare 11)?

Svar: I artikel 15 föreslås en ny (närstående) rättighet för publicister och mediebolag till presspublikationer som sprids online av vissa typer av informationsplattformar på nätet, exempelvis Google.

Förslaget innebär att rättighetshavarna kan kräva ersättning när spridning av presspublikationer sker på sådana informationsplattformar. Rättigheten föreslås gälla under 2 år fr o m 1 januari året efter presspublikationen publicerades.

Rättigheten har felaktigt kallats för ”länkskatt”. Den ersättning som föreslås går till rättighetshavarna och inte till staten eller EU. I förslaget föreslås även ett undantag för hyperlänkar som leder till presspublikationer.

Liknande rättighetsmodell har testats i både Spanien och Tyskland. Än så länge utan någon större framgång för medierna.

5) Kommer artikel 15 att gälla för alla typer av informationsplattformar och all användning av presspublikationer på nätet?

Svar: Nej. I förslaget till artikel 15 föreslås att följande aktörer och användningar undantas:

  • Privat eller icke-kommersiell användning av presspublikation som sker av enskilda användare.
  • Hyperlänkning som sker till presspublikation.
  • Spridning av enstaka ord eller väldigt korta utdrag från en presspublikation. (Vad ”väldigt korta” innebär i praktiken lär få fastställas i praxis av EU-domstolen.)

6) Vad innebär artikel 17 (tidigare 13)?

Svar: I artikel 17 föreslås innehållsplattformar bli ansvariga för att upphovsrättsligt skyddat material som bilder, musik, texter, videoklipp m m som laddas upp av användare som saknar rättigheter till materialet. Ansvaret kan i praktiken exempelvis innebära att innehållsplattformen tecknar avtal med olika grupper av rättighetshavare och ersätter dem för den användning som sker av användarna på plattformen. Ett annat exempel på åtgärd kan vara att innehållsplattformen väljer att införa ett filter som förhindrar uppladdning av upphovsrättsligt skyddat material på plattformen. I direktivet finns det däremot inget krav på att filter måste införas.

Den kritik som har riktas mot artikel 17 handlar om att yttrandefriheten på nätet kommer att begränsas för användarna genom innehållsplattformarnas införande av filter, t ex i sociala mediekanaler som YouTube, Facebook och Instagram.

Artikeln har i debatten kallats för ”plattformsansvaret”, ”filterkravet” eller ”plattformsfilter”.

7) Kommer artikel 17 gälla för alla typer av innehållsplattformar och allt slags material?

Svar: Nej. I direktivet föreslås följande undantag:

  • Memes, gifar och parodier.
  • Ansvarslättnader för små, nya och icke-kommersiella plattformar (plattformar som har varit i funktion kortare tid än 3 år, lägre omsättning än 10 miljoner euro årligen eller lägre än 5 miljoner unika besökare varje månad.)
  • När enskilda användares uppladdning av skyddat material sker i syfte att citera, kritisera eller recensera. Eller om det handlar om memes, gifar, parodier, karikatyr eller pastisch. Dessa tillfällen är redan idag undantaget från upphovsrätten och ska även gälla om förslaget går igenom.

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för FAQ: Europeiska upphovsrättsdirektivet som parlamentet röstade igenom den 26 mars 2019

Under upphovsrätt

Immaterialrättens betydelse för världshandeln

PRV utbildar utvecklingsländer inom immaterialrätt. Vi gör det sedan snart 50 år inom ramen för Sida:s utbildningsprogram tillsammans med WIPO (World Intellectual Property Organization), ett organ inom FN.

Utbildningsprogram med möte i Zambia.

Deltagare i PRV:s utbildningsprogram på ett uppföljningsmöte i Zambia.

Globala utbildningsprogram om immaterialrätt
Deltagarna i PRV:s utbildningsprogram inom immaterialrätt kommer främst från länder i Afrika och Asien. Länderna sänder inflytelserika personer till våra program; vi kallar dem förändringsagenter. De arbetar på viktiga positioner inom departement, myndigheter och universitet och kan påverka utvecklingen i sina länder. Våra utbildningsprogram har som mål att höja deltagarnas kunskaper så att de kan förbättra immaterialrättssystemet och den innovativa utvecklingen i sitt land. Immaterialrätten är en viktig grund för globala handelsmöjligheter och ekonomisk tillväxt, särskilt med tanke på de regler som världshandelsorganisationen WTO har fastställt i TRIPS-avtalet.

Immaterialrätt möjliggör världshandel
Kunskap och medvetenhet om immaterialrätt betyder mycket för ländernas möjligheter att leva upp till TRIPS-avtalet, eftersom där finns regler om patent, upphovsrätt, geografiska ursprungsbeteckningar, varumärke, design, företagshemligheter och andra immaterialrättsliga gränsområden som är avgörande för internationell handel och förhandlingar.

Deltagarnas driv och engagemang
Patrick Andersson, Director International Capacity Development, och Tracy Hoffman, Program Manager, har arbetat i flera år med våra utbildningsprogram. De berättar om deltagarnas kompetens och engagemang. De kommer från många olika länder och träffas under tre veckor på PRV. Sedan ses man åter för uppföljning av de egna projekten under en vecka på annan ort i världen. I programmen utbyter deltagarna erfarenheter, får inspiration från andra länder, lär sig mer och startar upp egna immaterialrättsprojekt som de implementerar hemma. Detta utbyte över kontinenter och länder skapar ovärderliga kontaktytor som länderna har stor nytta av; dels i förhandlingar i Geneve hos WIPO, dels i form av goda exempel att inspireras av. Diskussionerna präglas av lyhördhet och ofta uppstår en särskild dynamik i grupperna, berättar Patrick och Tracy. Deltagarna håller ofta kontakt med varandra under flera år och utbildningsprogrammen är starten för långlivade personliga nätverk.

Immaterialrättens betydelse för innovation
Många av deltagarna kommer från universitet och forskningsinstitutioner och deras projekt handlar ofta om att stödja förutsättningarna för forskning och innovation i landet. Medvetenheten om immateriella tillgångar behöver höjas i många sammanhang, nationellt såväl som internationellt. På så sätt bidrar PRV:s utbildningsprogram till ekonomisk utveckling och tillväxt på en global nivå. Globalt partnerskap är ledordet i våra utbildningsprogram med internationell kompetensutveckling över kontinenter.

”Jag upplever mitt arbete som väldigt meningsfullt och får ofta se goda exempel sprida sig över världen”, berättar Patrick Andersson.

I programmen diskuteras allt från teknik, juridik, ekonomi, växtförädlarrätt, biologisk mångfald, immaterialrättsstrategier till geografiskt ursprung.

Kunskapen om världen ökar i Sverige
PRV:s globala utbildningsprogram bidrar till att kunskapen om omvärlden ökar i Sverige. Med de internationella nätverk som skapas lär vi känna världen på ett djupare sätt som vi har stor nytta av i vårt arbete med immaterialrätt och dess koppling till internationell handel. De immaterialrättsliga systemen behöver harmoniseras i globala partnerskap för att de samlade möjligheterna till innovation och handel ska förbättras över kontinenter.

Länk
Capacity development på prv.se

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

De globala målen
I vår bloggserie #deglobalamålen uppmärksammar vi FN:s agenda 2030 och berättar här om hur vi bidrar till mål nummer 17 som handlar om genomförande och globalt partnerskap.

2 kommentarer

Under immaterialrätt

Patentingenjör – ett doldisyrke på frammarsch

Jobba på PRV

Vad gör en patentingenjör? Det är något studenterna på de tekniska högskolorna ofta undrar. Därför vill vi berätta lite mer om detta spännande framtidsyrke.

Teknik
Ett brinnande intresse för ny teknik är viktigt för att du ska trivas som patentingenjör. På PRV håller vi oss hela tiden ajour med den allra senaste tekniken. Du lär dig granska, bedöma och sätta tekniken i ett sammanhang, och blir en mini-expert på just ditt teknikområde. I arbetet ingår att läsa och förstå både ansökningar och potentiella mothåll, och skriva svar till kunder.

Karriären ligger mycket i hantverket. Du utvecklas hela tiden och blir aldrig riktigt fullärd.

Språk
Engelska, tyska och franska är de viktiga språken för en patentingenjör. Att tycka om språk är en stor fördel i arbetet och språkutbildning ingår även i patentingenjörsutbildningen. På PRV kan du få möjlighet att delta i internationellt arbete och utveckla språken ännu mer.

Samhälle
Ditt jobb gör skillnad i samhället. Immateriella rättigheter som patent, varumärken och design är grunden för ett starkt näringsliv. PRV är en viktig samhällsaktör och jobbar för att höja kunskapen och öka medvetenheten om de immateriella tillgångarnas betydelse, i syfte att öka innovationen och tillväxten.

Vi är professionella och vill alltid ge bästa, tänkbara service och kvalitet. Om du är nyfiken, engagerad och noggrann kommer du att trivas här.

Karriärvägar
Du börjar din anställning med en 18 månader lång och gedigen utbildning till patentingenjör, där praktik varvas med teori. Som färdig patentingenjör kan du därefter jobba som granskare, patentexpert, granskningsexpert, chef eller i internationella sammanhang.

Var med om nästa, svenska framgångssaga. Välkommen till en riktigt spännande karriär!

Från den 18 mars kan du ansöka om jobb som patentingenjör på PRV och vi anställer 10 nya i mars: Jobba på PRV

Fler artiklar om karriär och patentingenjörsyrket:

Patentingenjörerna Siri och Jimmie
Öppning för dig som läst Elektroteknik eller Teknisk fysik
Laura är patentingenjör mätteknik
Jobb på PRV öppnar för internationell karriär
Inget hokus pokus – bara hårt arbete
Drivlina: Astrid växlar upp
Bildteknik: Heidi Stålmannens optiker
Platsar du som patentingenjör på PRV?

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Patentingenjör – ett doldisyrke på frammarsch

Under patent

Upphovsrätt för unga med juristen Catharina Ekdahl

Catharina Ekdahl arbetar på PRV med att höja allmänhetens kunskap om upphovsrätt. Just idag lanserar vi webbplatsen Upphovsrättsskolan och jag har fått möjlighet att byta några ord med Catharina som projektleder arbetet.

Catharina Ekdahl. Foto: Yvonne Ekholm

Catharina Ekdahl. Foto: Yvonne Ekholm

Vad är Upphovsrättsskolan?
– Upphovsrättsskolan är en webbplats och digital plattform med syfte att främja upphovsrätten. Upphovsrättsskolan innehåller en mängd spel och övningar om upphovsrätt som är riktat till elever och lärare i grundskolan. På Upphovsrättsskolan finns även en hel del övningar och material för lärarstudenter: www.upphovsrattsskolan.se

– Den pedagogiska grundtanken bygger på idén om ”learning by playing”, att eleverna ska lära sig upphovsrätt genom att spela spel och göra de övningar som webbplatsen innehåller. Det ska helt enkelt vara kul att lära sig upphovsrätt!

Vad är dina drivkrafter?
– Det som driver mig som jurist är att försöka göra upphovsrätten begriplig även för icke-jurister. För upphovsrätten är en av de få rättsområden som finns i varje människas vardag. Från musiken eller ljudboken i hörlurarna på bussen eller artiklarna och fotografierna i morgontidningen, till underhållningsprogrammet på någon av tv-kanalerna på kvällen. Jag vill gärna få andra att förstå vad upphovsrätten innebär och hur mycket den betyder för alla de upphovspersoner som berikar våra liv med sina skapade verk.

”Det som är utmärkande för mig som jurist är att jag sällan rabblar paragrafer, för det tror jag helt enkelt inte att människor är intresserade av.”

Berätta om ditt fokus på upphovsrätt!
– Jag har varit verksam jurist i 25 år och med upphovsrätten i fokus hela tiden. De flesta av dessa år har jag arbetat på olika organisationer som företräder upphovspersoner inom musik, bild och text. Tyvärr verkar det idag vara en utbredd uppfattning att det som finns tillgängligt på nätet är fritt. Detta missförstånd behöver vi räta ut. Därför har jag även varit med i teamet på PRV som har tagit fram informationen om webbplatsen Streamalagligt.se, vår portal till lagliga streamingtjänster. Vi vill hjälpa människor att välja lagligt innehåll i form av film, musik och annat material som streamas från nätet. Vi tycker att det är viktigt att redan i låg ålder få veta mer om hur upphovsrätten fungerar. Därför har vi tagit fram Upphovsrättsskolan som vänder sig till elever och lärare.

Varför är upphovsrätten viktig?
– Upphovsrätten är ett viktigt skydd. Det handlar om att man ska respektera andras skapade verk och inte använda dem på ett felaktigt sätt eller utan att skaparen själv blir tillfrågad. Lika viktigt är att man förstår att det verk man själv har skapat har ett automatiskt skydd. Ingen får förändra eller manipulera det verk du har skapat. Ingen annan får tjäna pengar eller dra nytta av ditt upphovsrättsskyddade verk utanför din kontroll och vetskap.

– Upphovsrättsskyddade verk är en viktig del i Sveriges export, till exempel i form av musik, film, bild, spel och böcker och våra upphovsrättspersoner har därför stor betydelse runt om i världen. I en global värld och på internationella marknader har upphovsrätten en stark betydelse för människors möjlighet att skapa, utveckla och sälja.

” Jag tror på en attitydförändring som innebär att vi värnar upphovsrätten. Det kommer att ta tid. Det är därför så viktigt att vi involverar våra unga i det arbetet.”

Tack för samtalet, Catharina!

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

 

De globala målen på PRV-bloggen
I vår bloggserie #deglobalamålen uppmärksammar vi på olika sätt FN:s agenda 2030 och de initiativ som bidrar till att nå dessa mål för hållbar utveckling. Upphovsrätten spelar roll för att uppnå flera av målsättningarna: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9) och Hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

1 kommentar

Under upphovsrätt

Internationella kvinnodagen med patent

Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen världen över. Vi passar på att titta i vår statistik inom patentområdet för att dra slutsatser som har betydelse för Sveriges innovationskraft. 

Sverige är ett framgångsrikt patentland i förhållande till sin lilla befolkning. Vi anses ha många patent per person och hamnar i toppskiktet vad gäller innovativa nationer i internationella mätningar och studier.

Vi har en outnyttjad resurs i Sverige
Tyvärr är de kvinnliga uppfinnarna betydligt färre än män, åtminstone om man utgår från statistiken för patentansökningar. Om vi tittar på tidsperioden 2010-2018 kan vi dock se en positiv ökning i antalet patent med kvinnliga uppfinnare, om än mycket liten.

Kemiteknik utmärker sig
Grafen nedan beskriver hur andelen nationella patentansökningar under tidsperioden 2010-2018 fördelar sig mellan kvinnor och män inom olika teknikområden.

Kemiteknik utmärker sig. Det är ett välkänt faktum att det finns fler kvinnliga yrkesverksamma ingenjörer i kemiteknik än i andra teknikområden. Det är därför naturligt att patentansökningarna med kvinnliga uppfinnare är fler. Skälen till varför kvinnor historiskt sett i högre grad sökt sig till ingenjörsutbildningar inom kemiteknik är något man bara kan spekulera i – troligen hänger det ihop med samhällets värderingar och synen på kvinnligt och manligt. Ofta hör man förklaringen att livsmedelsteknik skulle vara inkörsporten till området kemiteknik för kvinnor.

Jämfört med män finns det få kvinnliga uppfinnare inom alla teknikområden. Det är direkt oroväckande för vår totala innovationskraft. Därför finns det ett instiftat pris som delas ut till årets uppfinnarkvinna av Svenska Uppfinnareföreningen. Prisutdelning sker idag. Årets Uppfinnarkvinna 2019

Klicka på bilderna för att se diagrammen i läsbar storlek!

Kvinnliga uppfinnare i nationell patentansökan 2010-2018

Andel kvinnliga uppfinnare

Med ”ingen teknisk klassifikation” menas ansökningar som aldrig tilldelats en IPC-klass eller ansökningar som inte kommit så långt i handläggningen att något signifikant tekniskt särdrag identifierats.

Antal nationella patentansökningar per teknisk sektor 2010-2018

Antal nationella patentansökningar per teknisk sektor

Antal nationella patentansökningar per teknisk sektor 2010-2018.


Hur ser det ut med jämställdheten på PRV?
PRV har lyckats bra i sin rekrytering av patentingenjörer. Vi har en jämn fördelning på arbetsplatsen. Hos oss arbetar 127 patentingenjörer, 64 kvinnor och 63 män. Snittåldern är 42 år.

Snart söker vi fler patentingenjörer
Om tio dagar utlyser vi ett tiotal tjänster som patentingenjör. Är du nyfiken på PRV som arbetsplats? Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.
Jobba på PRV

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

 

#deglobalamålen
I vår bloggserie #deglobalamålen uppmärksammar vi FN:s agenda 2030 och initiativ som bidrar till att nå målen. Detta inlägg knyter an till målet att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, mål 5.
Fler inlägg om FN:s globala mål

1 kommentar

Under patent

Ferranteöversättaren Johanna Hedenberg om upphovsrätten

Johanna Hedenberg har översatt Neapelkvartetten från italienska till svenska. Romanen Min fantastiska väninna blev en världssuccé och framgången har fortsatt med de tre påföljande böckerna. Berättelsens starka skildring av kvinnlig vänskap lyfts ofta fram som en framgångsfaktor. I samtalet med Johanna dyker vi ner i konsten att översätta och vilken roll upphovsrätten har.

Med ett 30-tal översatta böcker bakom sig och tidigare anställning som EU-översättare har Johanna samlat på sig djupa insikter i yrket som översättare. Hon har varit ordförande för Författarförbundets översättarsektion och är väl insatt i översättarens villkor; förhandlingar och avtal.

Johanna Hedenberg. Foto: Kristina Hedtjärn

Johanna Hedenberg. Foto: Kristina Hedtjärn

Vilken roll har upphovsrätten för översättare av litterära verk?
En avgörande roll. Facköversättning av olika slags brukstexter utan verkshöjd kräver ett gott hantverk, men litterär översättning kan snarare liknas vid ett konsthantverk. Arbetet har en konstnärlig dimension och bedöms därför som en kreativ prestation i upphovsrättslagen. När man översätter ett litterärt verk, oavsett om det handlar om fiktion, dramatik, poesi eller sakprosa, skapar man ett nytt verk som får samma slags skydd som originalverket. Litterära översättare är alltså upphovsrättspersoner i lika hög grad som författare, och när litterära verk publiceras och används på olika sätt har alla upphovsrättspersoner rätt till ersättning. Just nu finns det tyvärr inget standardavtal mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen, men den princip som slogs fast i det gamla avtalet och blev praxis i branschen var att översättaren först får betalt för själva arbetet och utgivningen i pappersformat och sen får en så kallad sekundärersättning, en separat upphovsrättslig ersättning, för utgivning i ytterligare format som pocket och ljudbok. Översättare får precis som författare också del av den statliga biblioteksersättningen för utlåning. Bokbranschen förändras snabbt på grund av den digitala utvecklingen. Formaten blir fler och fler och det är svårt att förutspå framtiden.  Därför är det kanske viktigare än någonsin att översättarkåren slår vakt om sin upphovsrätt

Vad är en bra översättning?
En bra översättning håller sig så nära originalet som möjligt på idiomatisk svenska. Jag tycker inte att man ska försöka förbättra texter genom att stryka onödiga upprepningar, omformulera sådant som man uppfattar som banalt eller släta ut något som sticker ut. Det hör inte till uppgiften. Läsaren av översättningen ska så långt det är möjligt få samma upplevelse som läsaren av originalet. Översättaren ska behandla verket på ett respektfullt sätt.

Hur blir man översättare?
Det finns översättarprogram på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och vissa högskolor, men många översättare är självlärda. Själv har jag läst litteraturvetenskap, nordiska språk och de språk jag översätter från (främst italienska och franska, men jag behärskar också spanska och nederländska). En av mina första översättningar fick jag genom att föreslå en roman för ett förlag – det är ett sätt att komma in i branschen, men det är inte alltid så lätt. Det kan krävas en viss envishet och uthållighet för att etablera sig.

Hur översätter man en titel?
Översättningars titlar kan ibland skilja sig mycket från originalet. Titlarna sätts av bokförlagen. Där har vi som översättare oftast inget inflytande.

Hur ser samarbetet ut med bokförlagen?
Att översätta är ett ensamarbete, men när man har lämnat en översättning till ett förlag gås den igenom noga av en redaktör som ger synpunkter och föreslår ändringar. Ofta handlar det om mindre förbättringar av ordval eller meningsbyggnad, men ibland kan det behövas längre diskussioner om principfrågor eller problem.

När det har gällt mina översättningar av Ferrante för Norstedts har jag deltagit i en del evenemang: panelsamtal med förläggaren och andra och medverkan i förlagets podd. På så sätt kan man säga att jag har bidragit till att lyfta fram översättningarna samtidigt som jag förstås har fått synlighet som översättare. Men ofta är översättaren ganska osynlig och har inte så mycket kontakt med förlaget utöver det som strikt rör varje uppdrag.

Blir man rik på att översätta?
Översättare är inget höginkomstyrke. Till skillnad från författarna får vi inte royalty, så man kan inte bli rik på enstaka böcker som gör stor succé. Men som jag nämnde tidigare kan man få sekundärersättning om en bok ges ut i fler format än inbunden utgåva. En annan viktig inkomstkälla är biblioteksersättningen. Dels får man som upphovsperson en liten ersättning för varje utlån av en bok. För vissa böcker som lånas ut mycket, till exempel populära barnböcker, kan den totala ersättningen bli ganska stor. Dels avsätts en del av biblioteksersättningen till arbetsstipendier som förvaltas av Författarfonden. De kan sökas av alla översättare och författare och kan vara viktiga inte minst för den som arbetar med poesi och annan smalare litteratur.

”Kunnandet och den egna språkkänslan är översättarens främsta immateriella tillgång, berättar Johanna.”

Hur ser din arbetsprocess ut när du översätter?
Jag läser alltid boken först, ibland till och med två gånger, sätter mig in i texten och antecknar. Sen översätter jag lite i taget och försöker bli så klar som möjligt från början. Efteråt går jag igenom översättningen mot originalet och putsar på den, men det största jobbet är då redan gjort. Vissa översättare gör i stället en råöversättning som de sen bearbetar grundligt i flera omgångar. Den ena arbetsmetoden är inte bättre än den andra, det är nog mest en fråga om smak och temperament. Översättningar tar olika lång tid beroende på komplexiteten och textmängden, men ett snitt som ofta nämns är cirka 100 sidor i månaden. En roman på 300 sidor tar alltså ungefär tre månader att översätta.

Tre saker som är viktiga i översättaryrket:

  1. Översättare måste förstås ha goda kunskaper i det främmande språket och kulturen, men det främsta arbetsredskapet är den personliga språkkänslan.
  2. Som frilans behöver man ett bra nätverk. Genom Författarförbundet och Översättarcentrum kan man få kontakt med kolleger, diskutera översättningsfrågor och avtalsfrågor och få viss fortbildning.
  3. Det är viktigt att hålla koll på rättigheter och avtal. Författarförbundet och upphovsrättsorganisationen ALIS kan svara på frågor och i vissa fall ge juridisk hjälp.

Tack för samtalet!

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Länkar i urval
ALIS
Administration av Litterära rättigheter I Sverige. ALIS är en upphovsrättsorganisation som företräder litterära upphovspersoner.

Översättarcentrum
ÖC driver en kostnadsfri förmedling av kvalificerade skönlitterära och facklitterära översättare.

Sveriges Författarförbund
Sveriges Författarförbund bekämpar gratisarbete genom att arbeta för moderna avtal med utgångspunkt i etablerad branschpraxis.

Biblioteksersättning
Artikel på Wikipedia om den statliga biblioteksersättningen.

De globala målen på PRV-bloggen
I vår bloggserie #deglobalamålen uppmärksammar vi på olika sätt FN:s agenda 2030 och de initiativ som bidrar till att nå dessa mål. God utbildning för alla är en grundläggande mänsklig rättighet, mål 4 i agendan. I detta sammanhang vill vi särskilt peka på berättelsen i boken Min fantastiska väninna. De två flickorna, huvudpersonerna, får helt olika liv på grund av deras skilda möjligheter till utbildning.

3 kommentarer

Under upphovsrätt

Co-branding med värmländska smaker

Foto på Hans Skan på Wermlands Brygghus. Foto: Lars Carlén

Entreprenören och grundaren Hans Skan på Wermlands Brygghus. Foto: Lars Carlén

Intresset för öl växer och det är en marknad där allt fler konkurrerar med nya grepp och traditionell marknadsföring. Wermlands Brygghus insåg betydelsen av sitt varumärke och har registrerat det.

Co-branding mellan Wermlands Brygghus och Löfbergs
På initiativ av Löfbergs har Wermlands Brygghus tagit fram en kaffestout som innehåller kaffe från Löfbergs. Det är en nischad produkt som tog lång tid att få fram. För Wermlands Brygghus innebär den att kunna erbjuda en annorlunda produkt och för Löfbergs är det ett sätt att bidra till en innovativ produkt där kaffe är en ovanlig och spännande ingrediens i öl. Samarbetet med Löfbergs ger extra tyngd åt varumärket Wermlands.
Läs mer om Co-branding på prv.se

Öletiketterna förmedlar historia
Företaget  Wermlands Brygghus grundades 2012 och varumärket registrerades 2013. Varumärket kommunicerar historiska kopplingar som går långt bak i tiden. Dels genom att använda flaskor i en design som ser gammeldags ut, dels genom att använda gamla fotografier på öletiketterna. I arbetet med att ta fram en grafisk form är det en fördel att arbeta med designskydd för att ta hand om sina immateriella tillgångar.

Värmländska smaker i kulturhistoriska miljöer – en podd
Många nya varumärken knyter an till lokala traditioner som hänger samman med platsens unika förutsättningar och kulturhistoria. I ett tidigare inlägg har vi diskuterat geografiskt ursprung och dess betydelse för varumärken. Det är ett stort och intressant ämne i sig: Helgens festmåltider – med geografiska varumärken.

I podden Värmländska smaker som produceras av Lars Carlén kan du lyssna till hur fler företagare i Värmland arbetar och tänker kring den kulturhistoriska platsen kopplat till sitt varumärkesarbete.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

1 kommentar

Under varumärke

En vegetarisk dag med kocken och entreprenören Eugen Stolin

Chokladpraliner som är växtbaserade. Foto: Mykola Bondarenko

Chokladpraliner som är växtbaserade. Foto: Mykola Bondarenko

Idag firas den nationella vegetariska dagen, med syfte att uppmuntra till en hållbar livsform med låg inverkan på klimatet. I vår bloggserie #deglobalamålen uppmärksammar vi FN:s agenda 2030 och olika initiativ som bidrar till att nå dessa mål. Här intervjuar jag kocken och entreprenören Eugen Stolin som uteslutande arbetar med växtbaserad mat om hur han tänker kring immateriella tillgångar.

Eugens arbete som kock, företagare, kursledare och entreprenör bidrar till flera mål i agendan; mål 13 som handlar om att bekämpa klimatförändringarna, mål 2 Ingen hunger, mål 3 Hälsa och välbefinnande och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, för att nämna några målsättningar i FN:s agenda.

Växtbaserad mat
Kocken Eugen Stolins strävan är att lyfta det växtbaserade köket till en kvalitativ och inspirerande höjd. Som grundare av Vegetariska Kockars Förening och tävlingsledare för den växtbaserade mattävlingen – Plantable Cooking Contest – är han väl insatt i utvecklingen av växtbaserad mat. Hans senaste satsning är lyxchoklad, Pure Joy, som skapar lyxiga, handgjorda praliner med enbart ingredienser från växtriket.

Har du sökt varumärke?
– Pure Joy befinner sig i starten och vi har inte gjort det ännu, av olika skäl. Förhoppningsvis kan vi knoppa av denna satsning i ett eget företag och då kommer vi att behöva tänka igenom hur vi skyddar varumärket. Mattävlingen Plantable Cooking Contest är däremot ett registrerat varumärke, berättar Eugen.

Är du rädd för att bli kopierad?
– Både ja och nej. Mycket av det vi gör handlar om hantverk som är svårt att kopiera. Att skapa mat handlar ofta om mode och inspiration från andra kockar och konditorer, plus att upphovsrätt inte gäller recept. Så det är svårt att förebygga kopiering inom mitt område. Vi lägger ner mycket arbete på att hamna högt upp i sökresultaten. Det är viktigt att jobba med text och bild på våra produkter för att synas på ett bra sätt. Ibland förekommer det att hela webbsidan blir kopierad, inklusive texter och bilder, för att kapa trafik. Det vill man som företagare inte bli utsatt för. Det är troligen den vanligaste formen för piratverksamhet som vi kan råka ut för. Därför är vi noga med att bevaka sökresultaten och hur vi förekommer på internet.

Hur ser du på att designskydda kartonger och praliner?
– Delar i vår grafiska profil och våra designade askar går att skydda med designskydd. Det är något vi kommer att göra längre fram. Våra handmålade praliner skyddar vi inte för vi ser det som konst och här gäller upphovsrätten, ifall de är tillräckligt unika. I formgivningen av våra praliner inspireras vi ofta av andra konstnärer och olika stilar. Pablo Picasso lär ha sagt ”Good artists copy; great artists steal”. Jag tanker ofta på att inspiration från människa till människa är en viktig drivkraft för kreativitet och innovation. Det är också grunden för den förening jag har grundat, Vegetariska Kockars Förening.

Hur bidrar kurser till att öka de immateriella tillgångarna?

Eugen Stolin och Mykola Bondarenko, kollegor och pralintillverkare.

Eugen Stolin och Mykola Bondarenko, pralintillverkare

– Vi bygger vårt varumärke på hantverk och kvalitet. Att erbjuda kurser i hur man jobbar med choklad och skapar praliner, hjälper oss att förmedla kunskap om hur mycket arbete som ligger bakom. När man som konsument saknar den insikten har man svårt att sätta värde på arbetet. I matlagning fokuserar man ofta enbart på råvarorna och ser då inte hur mycket kunskap, kraft och tid det tar att skapa enastående rätter och produkter.

Hur ser du på möjligheterna att skala upp din verksamhet?
– Det viktigaste i mitt hantverk är dess själ. Det bästa sättet att skala upp är att inspirera och lära andra människor om det jag själv brinner för, att skapa förutsättningar för nästa generation att vilja fortsätta arbeta med skapande för ett växtbaserat kök. Att ”skala upp” i mitt fall får varken handla om volymer eller effektivisering där maskiner tar över för att öka lönsamheten. Det måste handla om själen. Därför har jag inga direkta planer på att erövra internationella marknader eller kunna erbjuda våra praliner till hela Sveriges befolkning.
– Men för att ändå belysa frågan vill jag berätta att vi har långsiktiga planer på att lansera Plantable Cooking Contest på andra marknader. Poängen med tävlingen är att bjuda in matlagare som tillsammans skapar spännande och innovativ växtbaserad mat till skillnad från att enbart tävla mot varandra. Det konceptet vill vi förmedla vidare och sprida, förklarar Eugen.

Tack för samtalet och lycka till med ditt företagande!

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

Testa ditt företag!
Gör en genomlysning av ditt företag och hitta dina dolda immateriella tillgångar med vårt smarta test.

FN:s globala mål
Länkar till andra inlägg i serien #deglobalamålen

3 kommentarer

Under innovation