Author Archives: Anna Engquist

About Anna Engquist

Strateg för digitala medier på PRV. Bakgrund inom pedagogik och digitala lärresurser. Har jobbat på PRV sedan 2008.

Alla vinner på tydliga avtal

Avtal är en del av ditt företags immateriella tillgångar och utgör därför en mycket stor del av företagets värde.

AvtalsskrivningAvtal har en särskilt stor betydelse i spelutveckling och tech-industrin generellt. Att skriva avtal är nödvändigt för att etablera värdefulla samarbeten med fullt förtroende.

Tänk på att läsa igenom hela avtalet och ta gärna referenser från andra som samarbetat med företaget tidigare. Avtala aldrig mer än du kan hålla. Fundera också över konsekvenser på kort och lång sikt. Det är viktigt att hålla ordning på alla sina avtal – se till att ha kopior på allt. Dessa goda råd och många fler finner du på webben Immaterialrätt för spelutvecklare. Råden är generella och gäller brett för många branscher. Nystartade företag inom tech-industrin känner särskilt starkt igen behoven av avtalsskrivning – såväl tidigt som löpande under företagets utveckling.

Louise Meijer är 2D-grafiker inom spelutveckling och bjuder på sina personliga tips. I och med sin speciella yrkesroll tar hon del av spelkoncept på ett tidigt stadium och sekretessavtal är därför en självklarhet i hennes yrke.

Ta del av hela listan med goda råd: Alla vinner på tydliga avtal

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt

Hur skyddar man ett träningskoncept?

lesmillsGymmen är överfyllda så här i början på året och imorgon firar träningsformen BODYPUMP sitt hundrade program på många klubbar runtom i världen. Bakom står Les Mills som är ett globalt företag inom hälsobranschen. På en internationell marknad erbjuder de gym och träningsklubbar ett helhetskoncept med gruppträning som omfattar kvalitetscertifierade träningsprogram samt ett heltäckande marknadsföringsstöd och affärsstöd.

Successivt har Les Mills utvecklat sitt koncept och sitt erbjudande till klubbarna med förkoreograferade träningsprogram och nya releaser varje kvartal. Klubbarna får hjälp med sin lönsamhet, marknadsföring och ett varierat grundutbud till sina medlemmar. Företaget kommer från Nya Zeeland och finns etablerat i 85 länder i världen. I Sverige utgör deras program ofta basutbudet på gymkedjor som till exempel Nordic Wellness, Sats och Må bättre.

Vilka immateriella tillgångar finns i konceptet?
Företagets immaterialrättsstrategi är ett stort pussel. De viktigaste grundbultarna kan sammanfattas med varumärke och upphovsrätt. Patent finns för träningsutrustning, men utgör en mindre del. Därutöver är helhetskonceptet med licenser och utbildning för instruktörerna de viktigaste hörnpelarna i relation till klubbarna.

Varumärke
Les Mills många träningsformer är varumärkesregistrerade i olika länder. Det gäller namn som till exempel BODYPUMP, CXWORX, BODYBALANCE med flera – träningsformer som känns igen världen över hos olika kedjor och enskilda klubbar. Varje träningsform har sin speciella målgrupp och namnen behöver fungera inom olika språkområden. Varumärkena är registrerade i klasser för video, trycksaker och kläder bland annat.

Upphovsrätt
Bakom Les Mills träningsformer finns ett omfattande nätverk bestående av utbildade och kvalitetscertifierade instruktörer. I nätverket hos Les Mills Nordic (13 länder) finns idag inte mindre än 12.270 aktiva instruktörer. Produktion av utbildningsmaterial, träningsmusik och videos är en internationell verksamhet som i stora delar regleras av upphovsrätten. På huvudkontoret i Nya Zeeland jobbar man ihärdigt med upphovsrättsfrågorna, för att få produktion och distribution att fungera. Upphovsrätt och avtal för träningsmusik och STIM-avgifter är stora frågor.

Co-branding
Tillsammans med Reebok utvecklar Les Mills även träningskläder för sina program, med fyra nya kollektioner per år. På kläderna exponerar man sina varumärken och syr in uppmuntrande budskap för träningsaktiva. Denna form av co-branding med Reebok ger Les Mills stora fördelar. På så sätt sprider man träningsformernas namn på en global marknad.

Patent
Utrustningen SMART TECH för BODYPUMP innehåller en patenterad lösning. Träningsutrustning utgör dock en mindre del i helhetskonceptet och innefattar steplåda, stång och gummiband.

Vilka är framtidens träningsformer?
Vi kommer att få se mer digitalt framöver på gymmen, mer VR. Vi kommer att träna mer hemifrån, och i kortare intensivare pass, berättar Lena Holmberg, Marknadschef på Les Mills. ”Jag brinner för en hälsosammare värld”, säger Lena som arbetat i elva år med Les Mills träningskoncept.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Hur skyddar man ett träningskoncept?

Filed under immaterialrätt

Insikter i kulturella värderingar – en immateriell tillgång

Magnus Alm, Palringo

Magnus Alm, Palringo

I branschen för spelutveckling ser vi ständigt nya lösningar och innovationer utifrån användarnas behov. Palringo är en chat-plattform för gamers där man kommunicerar och spelar med varandra. Plattformen växer stort i det arabiska språkområdet, i MENA-regionen (Middle East North Africa). Magnus Alm är entreprenören som byggt upp företaget och plattformen. Han menar att  deras varumärken och insikter om olika kulturella värderingar i samband med ”content” utgör företagets viktigaste immateriella tillgångar. Patent finns med i bilden, men utgör en mindre del av lösningen.

Läs Magnus tre bästa tips om vad du bör tänka på när du arbetar på en internationell marknad.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Insikter i kulturella värderingar – en immateriell tillgång

Filed under varumärke

Förläggarnas betydelse i spelbranschen

Pim Holfve, VD på Avalance StudiosFörläggarnas är så viktiga för spelbranschen. De hjälper till med allt från finansiering, marknadsföring, kompetens, kunnande och produktutveckling.

När spelutvecklare samarbetar med förläggare står frågor om upphovsrätten i centrum, likaså varumärke. Det är oftast kring detta man ingår avtal. Avtalen är långa och omfattande och det gäller att förstå innebörden och konsekvenserna av allt som står i avtalet.

”Ägandeskapet av varumärket är det allra viktigaste. Historiskt sett har vi i spelbranschen varit dåliga på att behålla de varumärken vi har skapat”, säger Pim Holfve.

Läs hela intervjun med Pim Holfve, VD på Avalance Studios, där han berättar om hur han ser på förläggarnas roll.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Immaterialrätt för spelutvecklare

Spelutveckling

På prv.se har vi nu tagit fram ett kunskapspaket om immaterialrätt för unga spelutvecklare. Immaterialrätten är viktig och angelägen i all spelutveckling – spelets namn, spelkoncept, upphovsrätter, tekniska lösningar, grafik och musik för att bara nämna några av de immateriella tillgångar som finns i spel.

Vi vill höja kunskapen om immaterialrättens värde och bidra till att göra unga spelutvecklare väl rustade för olika delar i spelutvecklingen. I processer för konceptutveckling, produktion, anställning, rådgivning, avtalssituationer och marknadsföring kommer immaterialrätten in som en självklar del. Den kan upplevas svår och krånglig. Vi bjuder därför på ett brett kunskapspaket med grundläggande fakta och intervjuer med erfarna och framgångsrika människor i spelbranschen som berättar hur de har skapat affärsnytta och tillväxt genom smart hantering av sina immateriella tillgångar. Här finns filmklipp och webbseminarier fullmatade med tips och inspiration.

Innehållet är framtaget i nära samarbete med Dataspelsbranschen och dess medlemmar som frikostigt bjudit på sina erfarenheter och lärdomar.

Välkommen att ta del av kunskapspaketet här:
Immaterialrätt för spelutvecklare

Har du frågor?
Kontakta mig gärna: anna.engquist@prv.se, projektledare

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Immaterialrätt för spelutvecklare

Filed under immaterialrätt

Immateriella tillgångar hos start-ups och unga tech-bolag

Nils Henckel och Niklas Franzén – jurister hos Jansson & Norin – träffar dagligen entreprenörer och diskuterar immateriella tillgångar. Jag vill veta hur entreprenörer i digitala tillväxtbolag tänker kring immaterialrätt och har fått möjlighet att intervjua Nils och Niklas.

Nils Henckel och Niklas Franzén

Juristerna Nils Henckel och Niklas Franzén.

Vad menas med start-ups eller tech-bolag?
– Digitala tillväxtbolag använder någon form av digital teknik för att leverera en tjänst eller produkt. Vi arbetar främst med teknikintensiva unga bolag och får följa dem från dag ett. Det är roligt med den personliga relationen och kunna ge nyttiga tips tidigt.

Vilka frågor inom immaterialrätt är vanligast i diskussionerna?
– I nystartade bolag finns det oftast bara immateriella tillgångar. I olika faser väcks olika frågor. Det handlar mycket om hur bolaget kan skydda sin produkt eller tjänst – med till exempel varumärkesrätt och upphovsrätt.

Sekretessavtal och avtalsrättsliga skydd är något vi ofta rekommenderar, eftersom vi ser att bolagen ofta är relativt oskyddade i förhållande till investerare och konsulter de anlitar. Cirka 80 procent av våra frågor har en immaterialrättslig anknytning. Det kan handla om företagshemligheter, överlåtelse av immaterialrätter i ett anställningsavtal, aktieägaravtal, know-how och licenser. Listan kan göras lång.

Hur god kunskap om immaterialrätt har start-ups i Sverige?
– Ofta ganska vaga föreställningar om vad man kan skydda. Några är pålästa, men de flesta entreprenörer brinner inte för juridik utan de fokuserar på utveckling av den egna produkten.

Vår uppgift är att upplysa om olika möjligheter att säkra sin idé. Många känner till exempel inte till att mönsterrätten kan användas för appar eller att kod kan skyddas med upphovsrätt.

I samtalen kommer frågorna oftast från oss och diskussioner kring deras affärsidé väcks. Många gånger blir det att vi tillsammans med bolaget gör en inventering av de immateriella tillgångarna i företaget.

Vår utmaning är att kunna tillgodogöra oss deras produkter och affärskoncept på ett tidigt stadium. Här är vår kombination av teknisk bakgrundskunskap, referenspunkter till digitaliseringen och ”digital juridik” viktig.

Hur stor del handlar om globalisering och rättigheter på andra marknader?
– I digitala tech-bolag har man världen som global marknad med internet som bred marknadsplats. Många söker internationella skydd och ofta inleder man de globala ambitionerna med Europa och en varumärkesregistrering hos EUIPO.

Vilka upphovsrättsfrågor är vanliga?
– Källkod. Upphovsrätten är svår att agera på i praktiken och kan upplevas som opålitlig. Det är därför bra att reglera upphovsrätten i skrift.  Om man till exempel använder andras upphovsrätt i form av öppen källkod är det extra viktigt att se till att ha tillstånd, så att man inte själv inkräktar. Det kan även handla om att syna gratislicenser på ett medvetet sätt.

Nils och Niklas fem bästa tips till unga tillväxtbolag:

  1. Registrera dina varumärken.
  2. Reglera upphovsrätten i skrift, till exempel med externa partners och konsulter.
  3. Reglera äganderätt för immaterialrättsliga tillgångar internt mellan delägare i bolaget, ifall någon slutar.
  4. Gå in på prv.se och läs på. Skaffa dig grundläggande koll i ett första steg. Gör här en egen inventering av dina immateriella tillgångar: Testa ditt företag
  5. Upprätta sekretessavtal när du ska ha möten om affärshemligheter. Var varsam med vad du tar med i din pitch. Om du måste avslöja hemligheter i möten med investerare bör du ställa krav på sekretessavtal.

Tack för samtalet!

Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Immateriella tillgångar hos start-ups och unga tech-bolag

Filed under immaterialrätt

Piratkopiering – samtal i Almedalen

PRV håller idag seminarier i Almedalen för att lyfta viktiga frågor om innovation, företagande och tillväxt. Här återges några av insikterna för att ge en momentan bild av diskussionerna:

Piratkopiering i digitala miljöer. Klicka på bilden.

Piratkopiering i digitala miljöer. Klicka på bilden.

Handeln på nätet ökar stadigt. Tyvärr växer piratkopieringen med samma hastighet och omsätter nu lika mycket som en annan kriminell och internationell verksamhet – droghandeln. Konsekvenserna av den illegala piratkopieringen drabbar både konsumenter som får undermåliga produkter och kreatörer, innovatörer och företagare. I kunskapssamhället spelar skyddet för immateriella tillgångar allt större roll och i samtalen lyfter vi fram behovet av en samlad strategi från näringsliv, myndigheter och organisationer för att bekämpa piratkopiering.

Särskilt aktuella är problemen i digitala miljöer och inom läkemedelstillverkning. Vad kan vi göra för att öka medvetenheten om farorna med piratkopierade varor och illegal handel med upphovsrättsskyddat material?

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV, lyfter särskilt fram hur viktigt det är att vi visar på lagliga alternativ för konsumtion av digitalt material på nätet, till exempel film och musik. Hon betonar att vi måste berätta om vinnarna och förlorarna i kampen mot piratkopiering för att förtydliga bilden. Vem gör vinsterna och vem förlorar på piratkopiering? Att börja tidigt i skolan med att informera och bearbeta attityder och värderingar är en viktig komponent för den framtida samhällsutvecklingen. Med denna sentens avrundar vi dagens seminarium om piratkopiering.

/PRV-teamet i Almedalen

Mer från diskussionerna i Almedalen

Kommentarer inaktiverade för Piratkopiering – samtal i Almedalen

Filed under immaterialrätt

Kunskapen om immateriella tillgångar är låg – samtal i Almedalen

PRV håller idag seminarier i Almedalen för att lyfta viktiga frågor om innovation, företagande och tillväxt. Här återges några av insikterna för att ge en momentan bild av diskussionerna:

Kunskapen om immateriella tillgångar.

Kunskapen om immateriella tillgångar. Klicka på bilden.

Cirka 80 procent av ett företags värde finns i immateriella tillgångar som till exempel varumärken, kundlistor och domännamn. PRV presenterar färska siffor kring hur kunskapsnivån om immaterialrätt ser ut i landet – från patent och varumärkesskydd till designregistrering och upphovsrätt. Och kunskapsnivån är tyvärr låg. I seminariesamtalen lyfter vi behovet av att se immateriella tillgångar som affärsstrategiskt värdefulla, kanhända svåra att bokföra men oerhört centrala i digitala produkter som till exempel spel, där man vänder sig direkt till en global marknad. Kunskapen om immaterialrätt är som sagt låg och begreppsförvirringen stor, eftersom många förväxlar patent, varumärke, design och upphovsrätt. Vi måste förtydliga att immateriella tillgångar är mer än bara patent. Upphovsrätt och varumärke är till exempel särskilt viktiga för spelutvecklare och digitala tech-bolag, där de immateriella tillgångarna utgör allt bolagen besitter. Det finns ofta stora investeringsbehov och samtidigt är det svårt att sätta ett exakt värde på tillgångarna.

I detta läge  är det mycket positivt att PRV och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att utveckla kunskapen om, och förståelsen för, immateriella tillgångar hos offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet. Förhoppningar kring detta uttrycktes av flera seminariedeltagare.

/PRV-teamet i Almedalen

Mer från diskussionerna i Almedalen.

1 kommentar

Filed under immaterialrätt

Få kvinnor söker patent – samtal i Almedalen

PRV håller idag seminarier i Almedalen för att lyfta viktiga frågor om innovation, företagande och tillväxt. Här återges några av insikterna för att ge en momentan bild av diskussionerna:

Få kvinnor söker patent.

Få kvinnor söker patent. Klicka på bilden.

 

Många entreprenörer understryker att kompetens, kapital och kontakter är oerhört viktigt för att förverkliga sin idé. I samtalen lyfter vi frågan om hur vi kan få fram fler kvinnliga innovatörer i Sverige. Det har tyvärr visat sig att kvinnor i mindre utsträckning än män vänder sig till vårt nationella innovationsstödssystem, där de kan få hjälp med just kompetens, kapital och kontakter. Vi måste förstå vilka förutsättningar kvinnliga innovatörer har och bli bättre på att informera om de möjligheter som finns. En sak som framgår i samtalen är att vi behöver jobba med attityder och bryta traditioner för att öka andelen kvinnor inom alla teknikområden och i samma andetag komma bort från föreställningen att innovation alltid är något att ta på. Idag kan vi följa en spännande utveckling med nya sociala och digitala innovationer inom tjänstesektorn.

/PRV-teamet i Almedalen

1 kommentar

Filed under immaterialrätt

Vad är VR-teknik?

PRV arrangerar ett webbsänt seminarium den 22 juni om VR-teknik och den virtuella verkligheten. Här intervjuas Jimmie Femzén, patentingenjör inom informations- och kommunikationsteknologi på PRV som är ansvarig för seminarieprogrammet.

Hur är den virtuella verkligheten?

Jimmie Femzén, PRV

Jimmie Femzén, patentingenjör på PRV

– För mig är det ett sätt att komma in i en egen värld och leva ett annat liv. Tekniken handlar om att du har två ögon som du visar upp två lite olika bilder för och hjärnan lägger ihop detta till en 3D-miljö. Genom att blockera synfältet och hörseln med headset inklusive hörlurar förhöjs upplevelsen och möjlighet till inlevelse i en annan värld.

Vad händer inom VR idag?
– Vi ser nu att man skapar VR-utrustning (Head Mounted Displays) mot en bredare konsumentmarknad och till rimliga priser. Produkter som Oculus Rift, Samsung Gear, Moggles, Morpheus och Google Cardboard har nyligen lanserats eller kommer snart att lanseras. Många av dessa har också fått spridning i spelvärlden.

VR och mobila plattformar?
– Den mobila utvecklingen betyder mycket för spridningen av VR. De stora aktörerna som Apple och Google driver på och behöver hela tiden ha nya appar som lockar konsumenter. Utifrån ett hårdvaruperspektiv ser man också att mobiler exempelvis behöver ha  kraftigare processorer för att klara av vissa VR-appar.

Hur ser teknikområdet ut?
– När jag tittar på patentlandskapet idag så skulle man kunna påstå att mycket är gjort men att mycket går att förfina framöver. VR innefattar ett brett teknikområde med sensorer, linser, GPS, hårdvara, datakomponenter som processorer etc. Vi kommer att få se mycket mer VR på teknikmässorna framöver.

Hur gammalt är VR?
– Den frågan är svår att svara på. Begreppet sägs ha myntats 1987, men den tidiga VR-tekniken kom tidigare än så. Det finns innovationer från 30-talet, 60-talet och 90-talet inom VR. Filmerna Gräsklipparmannen från 1992 och Matrix från 1999 har säkert bidragit till teknikutvecklingen. Men, det verkliga genomslaget har tekniken fått först nu.

Inom vilka områden är VR användbart?
– Spelutveckling, simulering, utbildning, kirurgi, upplevelseindustrin, terapi och utställningsverksamhet. Troligen är tekniken även användbar i många andra sammanhang som vi ännu inte sett exempel på ännu.

Vad är utmaningen framöver?
– Utvecklare måste vara riktigt lyhörda för vad konsumenterna vill ha nu när fler och fler använder tekniken. Framtida utveckling kan innebära att skapa lösningar som förhöjer både upplevelse och inlevelse.

Har du något favoritspel med VR?
– Jag har egentligen inget favoritspel just nu. Däremot ser jag stora fördelar med att spela sportspel som exempelvis bilspel där du kör och kan kolla runt samtidigt.

Vad lär jag mig på seminariet?
– VR är en snabbt växande teknik som täcker in ett stort spektra med många olika teknikområden. Det innebär att det finns många fallgropar som man bör ha koll på. I det webbsända seminariet kommer vi att lägga fokus på hur man kan skydda sina idéer och undvika fallgropar.

Välkommen att delta i seminariet! Du anmäler dig här:
Immaterialrätt i den virtuella verkligheten 22 juni

Tack för samtalet!

/ Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Vad är VR-teknik?

Filed under patent