Författararkiv: Lena Björk

Om Lena Björk

GD-assistent på PRV

PRV på Tillväxtdagen i Göteborg

Idag samlas alla på nationella Tillväxtdagen i Göteborg. PRV är här för första gången! PRV ska idag prata om ”skydda ditt varumärke på en konkurrensutsatt marknad”. Turist- och resenäringen ser man som en av Sveriges stora tillväxtmarknader vilket är viktigt i ekonomiska termer och i termer av antal anställda. Hur är deras kunskap om immaterialrätt? Finns det ytterligare möjlighet för dem att skapa substansiell tillväxt och attrahera kapital och exportera sina tjänster om de lyfter upp immaterialrättsfrågan på ledningsnivå?
Jag ska idag skaffa mig en uppfattning om branschen och hur PRV kan hjälpa branschen i vår hjärtefråga.

Paula Lembke, marknadschef PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV på Tillväxtdagen i Göteborg

Under varumärke

Dialog om innovation

Turistnäring i Avesta

Turistnäringen träffas i Avesta

Idag träffas hela besöks- och turistnäringen i Avesta för att diskutera utvecklingen av branschen. Syftet är att skapa inspiration och dialog om innovation. En bransch som står för en stor och viktig del för svensk tillväxt. Jag kommer bl. a. sitta i ‘innovationssoffan’ för att tillsammans med andra samtala om hur man kan skapa ökad innovation i branschen. I övrigt består dagen av dialog i grupp. Varumärkesbyggande, upphovsrätt och hantering av information är några sätt att tänka på hur man kan ta hand om sina immateriella tillgångar. Jag ser fram emot en spännande dag med nätverksbyggande i en bransch som PRV behöver lära känna mer!

Ps. Som turist i Avesta och med tanke på syftet med mitt besök var jag ju självklart tvungen att ‘konsumera orten’. Detta gjorde jag genom en hotellnatt, ett restaurangbesök och två turer i det lokala skidspåret – en härlig kvälls- och morgontur hann jag med! Ds.

Paula Lembke //Marknadschef PRV

 

Kommentarer inaktiverade för Dialog om innovation

Under innovation

Annie Lööf med när IVA överlämnar Innovationsplan Sverige

På måndag den 10 oktober överlämnar IVA sitt inspel till Innovationsstrategin för Sverige, det som IVA  kallar för Innovationsplan Sverige. Intresset för överlämningen är stort varför man också kommer sända seminariet live på webben. Seminariet börjar 16.30 och håller på till 18.30.

IVA har nu fått bekräftat att vår nya näringsminister Annie Lööf kommer att medverka och därmed ersätta Maud Olofsson som var tilltänkt från början.

PRV har deltagit i projektet genom vår generaldirektör, Susanne Ås Sivborg, som suttit med i referensgruppen. Vidare har vi deltagit på olika sätt för att säkerhetsställa att immaterialrätten kommer med.

På måndag kommer jag vara närvarande och ser med spänning fram emot att lyssna på hur Annie Lööf ser på innovation och hur det ska skapa tillväxt i Sverige. Vi kommer nog inte få alla svar men i alla fall ett smakprov.

//Paula Lembke, Marknadschef PRV

Kommentarer inaktiverade för Annie Lööf med när IVA överlämnar Innovationsplan Sverige

Under innovation

Ett varumärke – en lukt, en känsla värt 7,4 miljarder kronor

I morse vid frukostbordet läser jag SvD Näringsliv. Tidningen luktar nytryck och mitt kaffe doftar härligt och bekräftar att det är morgon. På tisdagar lyfter SvD fram varumärken som fokusområde och som marknadschef på PRV ser jag med spänning fram emot vad man har skrivit om.

I dag är det Volkswagens varumärke som står i centrum och som man bedömer är värt 7,4 miljarder kronor. Det är ytan på designen som man lyfter fram som en mycket viktigt del, fingertoppskänslan dvs hur allt i bilen känns när man lägger fingrarna på den. Även doften i bilen omnämns som en del av varumärket. Man till och med jämför doften med konkurrentens.

Det här beskriver på ett härligt sätt hur ett varumärke är så mycket mer en än logotype, hur man medvetet jobbar med flera sinnen för att bygga varumärket i en bransch med hård konkurrens. Det beskriver också vikten av att registrera och vårda sitt varumärke och hålla i sina varumärkesstrategier över tid, för vad hade hänt om Volkswagen inte hade gjort det?

Jag tror de hade blivit omkörda!

//Paula Lembke, Marknadschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Ett varumärke – en lukt, en känsla värt 7,4 miljarder kronor

Under varumärke

USA ändrar sin patentlagstiftning

USA ändrar sin patentlagstiftning – ett stort steg mot harmonisering inom patentsystemet. USA har, äntligen menar många mig själv inkluderad, tagit det nödvändiga steget för att förändra sin patentlagstiftning och föra den närmare den som gäller i resten av världen. USA kommer att införa ett system där den som lämnar in patentansökan först på sin uppfinning också är den som har rätten till patentet, dvs det system som gäller i resten av världen. Exempel på andra förändringar är kravet på ”Best Mode”, införandet av en möjlighet att ifrågasätta ett godkänt patent i en process mot patentverket istället för att behöva gå till domstol och möjligheter för tredje part att lämna in observationer i en patentansökan. Allt detta är förändringar som, när de är fullt ut införda, inte bara kommer göra det enklare att få sitt patent godkänt i USA, utan också kommer förbättra möjligheterna att försvara sina rättigheter både som patentinnehavare och som tredje part.

Det här låter ju jättebra men som vanligt finns det ”men” och här handlar det mycket om hur lång tid det kommer att ta innan förändringarna får genomslag inte bara i lagstiftningen utan också i praxis hos amerikanska patentverket och inte minst hos de amerikanska domstolarna. Vi hoppas givetvis att detta kommer gå fort men några år kommer det nog att ta i alla fall.

Och hur ska vi alla utanför USA veta hur vi ska tolka alla dessa förändringar? Ja, jag tror att det enda vi kan göra just nu är att följa utvecklingen och hålla koll på vad amerikanerna själva säger.

Vi på PRV är beredda att hjälpa till i framtiden men just nu gör vi som alla andra – vi försöker få en bild av vad alla dessa förändringar egentligen betyder och hur de kommer att påverka patentsystemet i USA och internationellt

//Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör PRV

Kommentarer inaktiverade för USA ändrar sin patentlagstiftning

Under patent

Börjar vi se resultat av regeringens alla satsningar?

Vi vet alla att regeringen kämpar hårt med tillväxtfrågan. Nu kan vi se att företagandet ökar vilket är en positiv signal. I Dagens Industri från den 1 sept 2011 ser vi att det i Stockholms kommun startar flest företag per 1000 invånare, Danderyd kommer på en andra plats och behåller därmed sin plats från förra året och Åre kommer trea. Den största utvecklingen har Härjedalen haft som förra året låg på 105:e plats och hamnade i år på 5:e plats. Täby kommer på en fjärde plats och har jobbat upp sig från en 15:e plats.

Varför är ligger Täby och Danderyd så bra till? Skälen är självklart många men låt mig lyfta fram ett skäl. I Täby och Danderyd har man ett mycket väl fungerande NyföretagarCentrum www.nyforetagarcentrum.se/tabydanderyd som hjälper företagare att komma igång. De rapporterar en 15% ökning på antalet nybesök från årets början. Totalt har 210 företag besökt dem sedan januari! 105 av dessa har startat företag. Trots den höga siffran ska man vara medveten om att det finns ett mörkertal då flera av Täbys företag etablerar sig i Stockholms kommun av olika anledningar. Det som är mest spännande är att av de startade 105 bolagen är 71% kvinnor i Täby, 83% av Danderyds företag är startade av kvinnor och 75% av dem som startat i Vallentuna är startade av kvinnor. Ytterligare en fråga som regeringen har jobbat hårt för – att få kvinnligt företagande att öka.

//Paula Lembke, marknads- och försäljningschef på PRV

1 kommentar

Under innovation