Författararkiv: Anna Lundqvist

Innovationskraft Kalmar

Ni har tidigare kunnat läsa om resan som pågår runt landet, Innovationskraft Sverige. I veckan var det Kalmars tur att samla beslutsfattare, myndigheter, rådgivare från kommuner, inkubatorer, universitetet, ALMI m.fl. och så några från verkligheten, entreprenörer.

Under förmiddagen fick vi veta hur innovationsklimatet ser ut i Kalmar och vilka förändringsidéer som finns. Glädjande nog verkar det som om Regionförbundet i Kalmar län vill ta på sig ett stort ansvar för att se till att resultatet av den här dagen genomförs. Heja Regionförbundet!

Tillväxtverket presenterade en del intressant statistik. Exempelvis önskar 32 % av de sysselsatta i Sverige att de vore företagare, medan endast 10 % verkligen är det. I kategorin unga, 18-30 år, vill hela 68 % vara företagare. Moderator Pernilla Ström passade på att fråga Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet, vad man tänker göra för att underlätta företagande. Svaret blev att man har flera bra saker på gång.

En tanke som slog både mig och min kollega Cecilia Fröderberg var att det ju inte bara ska startas företag , utan att de också ska överleva, utvecklas och växa, för att vi ska kunna tala om verklig framgång för Sverige.

Riktigt intressant blev det på eftermiddagen, då auditoriet delades in i mindre grupper för att diskutera olika frågor. Min grupp fick grotta ner sig i det stödsystem i form av rådgivare och myndigheter som finns för entreprenörer. Det uppfattas som oöverskådligt av många, med alltför många aktörer. Vi diskuterade oss fram till att i en region som Kalmar, vars storhet är dess litenhet, skulle alla aktörer kunna lära känna varandra så väl att de kan namnge personen som entreprenören ska vända sig till istället, om de kommit fel. På Linnéuniversitetet har de exempelvis frukostmöten där olika aktörer bjuds in och man berättar kort om sin egen verksamhet och om vad som är på gång. Det tror jag är rätt väg att gå!

Anna Lundqvist, patentingenjör PRV

1 kommentar

Under innovation

Välvilliga Öschöttar

Innovationscirkusen har kommit till stan. Linköpings stad alltså. Du har tidigare kunnat läsa om Innovationskraft Sveriges turné här på PRVbloggen. Nu var det min tur att få förundras över all vilja till förbättring som finns, inte minst i Östergötland. Beslutsfattare från olika håll; regionalt, storföretag, universitet osv, berättade om sina önskemål för hur innovationsklimatet ska vara. Moderatorn avkrävde dem dessutom löfte om en sak de ska ha gjort till nästa års turné. Ett löfte, som återkom under dagen, var att ge entreprenören ett incitament att starta och driva ett företag kring sin idé. I klartext tolkar jag det som att man måste kunna tjäna pengar om man satsar på ett företag kring en idé.

Grogrunden för att lyckas förverkliga företagsdrömmar verkar, som Cecilia skrev, vara samarbete. En idéskapare behöver en entreprenör, som kan ta idén vidare och göra pengar av den, strukturera och driva ett företagare. Men entreprenören behöver också idéskaparen för att ha något att utgå ifrån. Fick fick träffa Tomas Ahlström som berättade hur han älskar att sitta på ett fik med några polare och krafsa ner lysande idéer på en servett. När innovationen blivit grunden till ett företag tycker han att det är för mycket folk, säger upp sig och drar vidare. Troligen till nästa fik.

En annan tankeväckande presentation var när Jan Hederén från Ericsson berättade om den exponentioella hastighet som antalet mobila användare växer med. Och telefonen är inte bara en telefon längre. Dagens smart phones är minst lika välutrustade som en laptop var för några år sedan. När man tillförde kameror till telefonen var det måga som skakade på huvudet. Nu har kameratillverkare det lite tufft, eftersom vi fotar med ”telefonen” istället.

Ett Linköpingsföretag, Agricam, vill hjälpa kor slippa juverinflammation. Genom att fotografera juvret med en värmekamera kan man på ett tidigt stadium upptäcka sjukdomen och ge kon liniment. Tänk vad mycket medicin och kor ur drift man spar på detta! Här kan du se hur deras patent ser ut.

Landshövding Elisabeth Nilsson berättade för oss tillresta vad hennes region är extra bra på. Hon nämnde då flygbranschen, livsmedelsteknik, miljöteknik och medicinsk teknik. Ett exempel på det senare är företaget Sectra, där man utvecklar ett virtuellt operationsbord. Det låter som framtid för mig, men är verklighet i Östergötland.

Anna Lundqvist, patentingenjör PRV

Kommentarer inaktiverade för Välvilliga Öschöttar

Under innovation

Långväga besök på PRV

Det är väldigt roligt att ännu en gång få vara involverad i en kurs för beslutsfattare från utvecklingsländer.

25 deltagare från 17 länder har kommit till Stockholm och PRV för att under tre veckor undersöka på vilket sätt immaterialrätt kan bidra till ekonomisk utveckling. Kursen utgör bara en del av ett utbildningsprogram som sträcker sig över nära ett år. Programmet finansieras av Sida och genomförs i samarbete med FN-organet för immaterialrätt, WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Deltagarna har ett intensivt schema, med medverkan av experter från PRV, andra myndigheter, organisationer och företag och under kursen avhandlas förutom immaterialrätt, även internationell förhandling och projektstyrning.

Hela programmet består av ett förändringsprojekt som varje deltagare har i sitt hemland. Före ankomsten till Stockholm startas och förankras projektet. Under kursen ska projektet utvecklas och efter kursen kommer var och en att arbeta vidare med sitt projekt. Kursveckorna i Stockholm utgör alltså bara en del av hela programmet. Avslutningsvis hålls en uppföljning ett halvår efter kursen där deltagarna redovisar sina resultat och hur de ska arbeta vidare med sina projekt.

En annan mycket viktig del, för att inte säga den viktigaste, är utbyte av kunskap och erfarenhet mellan kursdeltagarna, och det nätverk av kontakter över världen som man har med sig hem.

Eftersom vi lever i en globaliserad värld är inte immaterialrätt en fråga som kan begränsas till det egna landets gränser. Det finns en obalans mellan den industrialiserade delen av världen, där man har jobbat med dessa frågor länge, och utvecklingsländerna, där regelsystemet i många fall bara har några år på nacken. Jag är övertygad om att ökad kunskap och möjlighet att ta del av andras erfarenheter är en förutsättning för att kunna ta ställning till de möjligheter och svårigheter som immaterialrättsystemen medför.

Det är därför det känns rolig att få vara involverad i en kursverksamhet där vi gör just detta.

/ Cecilia Hessel, PRV

Kommentarer inaktiverade för Långväga besök på PRV

Under immaterialrätt

Hitta på ett eget efternamn

Imorse vid frukostbordet läste jag i Svenska Dagbladet att det är allt vanligare att mannen tar kvinnans efternamn. Det verkar som om man snarare tar det namn som sticker ut lite, istället för att traditionsenligt välja mannens namn. Det här tycker jag är kul, vissa traditioner kan gott brytas.

Jag kom genast att tänka på den efternamnsgeneratorn som PRV har. Här kan den som vill hitta på sitt eget efternamn få hjälp på traven. Man kan välja början eller slutet på sitt blivande efternamn och få en mängd förslag på fortsättningen. Vad sägs om Våghake?

/ Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

skatteverket

Kommentarer inaktiverade för Hitta på ett eget efternamn

Under immaterialrätt

Informationshav

Det är lätt att bli extra miljömedveten när naturkatastrofer som den som drabbat Japan inträffar. Själv känner jag mig väldigt maktlös. Jag kan ju skänka en slant, men att göra något konkret är svårare. Mitt arbete som patentingenjör känns inte heller som om det ger någon omedelbar effekt. Det gör det väl i förlängningen, eftersom jag tror att patentsystemet driver teknikutvecklingen framåt.

En av de riktigt bra sakerna med patent är den enorma källa till information som bildas. Vi har tidigare på bloggen skrivit om ett miljörelaterat projekt som PRV driver som heter Sea of inventions.

Det ska bli en databas inom miljöteknik. Här kan du som är verksam inom något av de utvalda miljöteknikområdena hitta en mängd lösningar på olika miljörelaterade problem. Genom att göra en liten sökbar databas för varje delområde har vi gjort det enklare att hitta det du letar efter.

I andra databaser, som Svensk patentdatabas eller espacenet kan man göra motsvarande sökningar och få en massa nya idéer. Så du som känner att du kan och vill utveckla kärnkraften och jorden, låt dig inspireras av patentdokumentationen!

Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Informationshav

Under patent

EU-patent vs EPC

Igår kom beskedet att Europaparlamentet röstat för ett fördjupat samarbete om ett gemensamt EU-patent. Alltså att flera av EU-länderna ska kunna genomföra en reform även om nu Spanien och Italien ställer sig utanför. Hurra!

Men en tanke som slår mig är vad som händer med det befintliga europeiska patentet när väl ett EU-patent kommer till stånd? De två alternativen ska leva parallellt och som jag har förstått det kommer ansökningsförfarandet och lagarna för det nya EU-patentet att vara mycket lika det europeiska.

Blir denna valmöjlighet en förenkling för användaren av patentsystem? Det blir billigare att välja ett EU-patent, men man når fler länder via det europeiska patentet.

Det ska bli intressant att se om något av alternativen ”vinner”!

Läs mer om gårdagens röstning här och om tidigare tagna steg här.

/ Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

5 kommentarer

Under patent

Det finns mer än immaterialrätt

I Sverige är vi duktiga på att skydda våra idéer. Sett till antalet invånare har vi många patent men av någon anledning är vi inte lika duktiga på att göra affärer av idéerna. Jag undrar hur det kommer sig och jag vet att man till och med forskar på detta fenomen. Inte kan vi väl skylla på jantelagen i det här fallet, uppfinnaren har ju ändå kämpat sig igenom patentprocessen och måste då tro starkt på sin uppfinning? Eller är det just här skon klämmer – att det inte är uppfinnaren som ska kommersialisera sina livsverk? Det behövs ofta en annan typ av person och möjligen ett annat förhållningssätt till själva produkten. Det är kanske bättre att koppla in den sanne entreprenören, som också är insatt i hur marknadsföring, prissättning och försäljning går till? Det gäller ju att förvalta sin skyddsrätt!

Under tiden kan uppfinnaren komma på nya bra idéer. Tänk om Håkan Lans hade fått uppfinna istället för att strida om rättigheter, vad hade han kunnat komma på?

Även om vi på PRV har en tendens att tro att immateriella rättigheter är det viktigaste som finns så är det egentligen bara starten för en produkt. Den immateriella rättigheten kan vara det som gör en riskkapitalist villig att investera pengar och den kan naturligtvis vara en handelsvara vid licensiering eller försäljning. Men har man tänkt starta en egen verksamhet kring idén har man mycket arbete kvar efter den godkända eller registrerade rättigheten.

Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

1 kommentar

Under innovation

Fri konkurrens även för en myndighet

Förutom att vara en myndighet som ger skydd för idéer i form av varumärkes- och designskydd och patent rymmer PRV en konsultverksamhet, PRV InterPat. Deras uppgift är att stödja svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design. Konsultverksamheten använder sig av patentingenjörerna, informationsspecialister samt varumärkes- och designhandläggare i uppdragen de utför.  Ett av deras uppdrag kan till exempel vara att söka igenom alla databaser för att se om en uppfinning redan är känd.

Med ojämna mellanrum ifrågasätts de konsulttjänster PRV erbjuder. Oftast handlar kritiken om att en myndighet inte ska konkurrera med de privata aktörerna. Jag skulle förstå den kritiken om det var så att PRV har så låga priser att vi tvingar övriga att också sänka sina priser. Nu är våra priser mycket jämförbara med marknadens. Då återstår frågan om en myndighet alls ska vara en konkurrent. Ja, det tycker jag! För användaren av alla sådana här tjänster innebär PRV:s närvaro att de får ytterligare ett alternativ att välja mellan. På mässan Eget företag pratade jag med en ung uppfinnare som tyckte att alternativet att vända sig till en aktör som är van att granska och bedöma uppfinningar, var seriöst.

Jag vill gärna veta hur ni bloggläsare ser på saken!

Läs gärna mer på:

Förordning med instruktion för Patent- och registreringsverket

Om konsultverksamheten PRV InterPat

Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt

PRV på bokmässan

I skrivande stund pågår Bok och biblioteksmässan i Göteborg och här finns vi, PRV, i monter C01:52. Vissa besökare kommer fram och har konkreta frågor, medan många vill vara med och tävla. Tävlingen är utformad så att vi dessutom får reda på vad allmänheten vet och inte vet om oss. Det visar sig att den svåraste frågan är vart man vänder sig om man vill ha ett nytt och unikt efternamn. De allra flesta tror att det är Skatteverket som har hand om detta, när det istället är vår sak. Vi har till och med en namngenerator, för den som behöver en knuff att hitta på det där nya namnet. Kanske vet man att namnet ska börja på Sjö, men sedan då? Generatorn ger några förslag. Prova du också!

Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

skatteverket

Kommentarer inaktiverade för PRV på bokmässan

Under immaterialrätt

Ett fång rosor till handläggaren

I söndagens DN (2010-08-29) kunde man på familjesidan läsa om Helena Billström Rudling som för ett par år sedan fick en god idé. Uppfinningen handlade om att ge växter stöd på ett enkelt sätt genom moduler av rör och linor. När Helena gick till Nyföretagarcentrum fick hon nobben, medan patentingenjören på PRV uppmuntrade henne att fortsätta arbeta med ansökan tills den gick att godkänna. Nu har Helena ett patent!

I artikeln berättar Helena att handläggaren på PRV är värd ett fång rosor för det stöd han gett henne. Jag söker upp honom och han kommer mycket väl ihåg ärendet. Från början var det inte tydligt i patentkraven vad uppfinningen gällde. Han hittade teknik som förtog uppfinningen så som den var beskriven där, men inte så som den egentligen var tänkt att fungera. Eftersom det är viktigt att uppfinningen är definierad i just patentkraven följde en tid av både telefonsamtal och besök hos PRV. Till sist gick det att ge henne ett skydd för idén, ett patent.

Det bästa är förstås att ha med allt som krävs för att utföra uppfinningen i patentkraven redan från början, men i det här fallet gick det bra att skriva om dem, tack vare att det fanns så tydliga figurer. Det är alltså långt ifrån kört bara för att man får ett första negativt besked från PRV. Har man frågor är det bara att kontakta handläggaren och sedan skicka ett skriftligt svar med välvässade argument.

En kortare intervju med Helena kan du lyssna på här.

Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

1 kommentar

Under patent