Författararkiv: Cecilia Fröderberg

Om Cecilia Fröderberg

Projektledare, kommunikationsenheten PRV

Immaterialrätt ger förutsättningar för ett offensivt näringsliv

Förra veckan presenterade regeringen sin vårbudget. Den näringspolitiska offensiv som regeringen vill göra betonar samarbete, stärkt export och finansiering i tidiga skeden. Det pekar ut en riktning som PRV redan slagit in på.

Verktyg för framgång

Frågor om immaterialrätt är intressanta först när de hamnar i rätt sammanhang. Därför är samarbete en förutsättning för framgång. De senaste åren har vi på PRV också arbetat hårt för att knyta tätare band inte minst till aktörerna i innovationsstödssystemet. Almi som får öronmärkta pengar i vårbudgeten är en självklar och viktig samarbetspartner, andra exempel är universitet och högskolor och deras innovationskontor, inkubatorer och science parks, innovations- och företagsstödjande myndigheter. Dessa samarbeten har hjälpt oss på vägen mot att få bättre insikt om företagens verklighet, vilka frågor de ställs inför och på vilket sätt immaterialrätten är ett viktigt verktyg för deras framgång. Samtidigt har aktörerna i innovationsstödssystemet blivit bättre på att ställa frågor till oss. De har pekat ut nya områden där vår kompetens inom så skilda områden som varumärkesregistreringar och business intelligence baserad på patentinformation kunnat komma till nytta.

Utväxling på tid och pengar

Att vi lyckas sätta immaterialrätten i rätt sammanhang är av avgörande betydelse för hur offensivt det svenska näringslivet ska lyckas bli. Konkurrenskraft och immaterialrätt hänger ju intimt ihop. Ska vi lyckas stärka exporten måste de svenska företagen komma med unika erbjudanden. Vi måste säkerställa att företagen får utväxling på den tid och de pengar som investeras i att, både i tidiga och senare skeden, skapa kunskapstillgångar.

Ett stärkt innovationsklimat

Med den expertkunskap vi på PRV har inom immaterialrätt har vi tillsammans med den kompetens om företagens behov som finns hos aktörerna i innovationssystemet förutsättningarna för att gemensamt arbeta för ett stärkt innovationsklimat.

/Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

Kommentarer inaktiverade för Immaterialrätt ger förutsättningar för ett offensivt näringsliv

Under immaterialrätt

Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

I går, den 8 april, var PRV i Malmö och gav kurs för rådgivare om hur man affärsstrategisk kan hantera immateriella tillgångar. Tillsammans med Hanna Bruck från Valea och Olof Hansson från Whitelines diskuterades hur och varför ett företag behöver en strategi för hanteringen av sina immateriella tillgångar.

Ett 20-tal rådgivare var på plats för att med hjälp av teori och case-diskussioner förkorvara sig i hur viktig en omvärldsbevakning kan vara, hur ett företag hela tiden måste omvärdera sina tillgångar, varför avtal är viktiga, hur lagen om företagshemligheter kan användas för att skydda en idé.

Engagemanget var stort både från deltagare och föreläsare som båda konstaterade att det sällan finns ett ”rätt” svar på frågan hur man bäst hanterar sina immateriella tillgångar men att det är viktigt att kunna medvetna beslut.

140408

Utbildningen är en del av PRV:s och VINNOVA:s gemensamma uppdrag, att tillsammans arbeta för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. En ökad kompetens hos rådgivare om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar utgör en nyckelkomponent i detta.

Charlott Galant, PRV

Kommentarer inaktiverade för Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Under immaterialrätt

Global Entrepreneurship Week

Nästa vecka hyllas entreprenörskap och innovation under Global Entrepreneurship Week (svensk sida). Veckan bjuder på en mängd aktiviteter som uppmärksammar och stöttar entreprenörskap. Totalt räknar man med att 20 000 aktiviteter kommer att genomföras i 130 länder.

I Örebroregionen har man satsat på en hel vecka fylld av seminarier, möten och aktiviteter kring entreprenörskap och innovation. PRV kommer att vara på plats i Örebro under både onsdagen och torsdagen för att träffa regionens vetgiriga entreprenörer.

På onsdagen träffar du PRV:s experter i montern på Mitt Företag. På torsdagen håller vi i ett frukostseminarium där du får veta hur du kan använda varumärken, design och patent för att förbättra dina affärer.

Vi ses!

Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

Kommentarer inaktiverade för Global Entrepreneurship Week

Under innovation

Stolt men inte nöjd – mellanlandning för genomförandet av innovationsstrategin

Under förmiddagen den 30 oktober träffas aktörer som arbetar med att förverkliga den innovationsstrategi som lanserades för ett år sedan. Vi har bjudits in av Näringsdepartementet för att mellanlanda en kort stund. En mellanlandning för att reflektera över vad vi åstadkommit sedan arbetet med den nationella innovationsstrategin startade för cirka 3 år sedan. Det är en tillfällig mellanlandning, för vi är på väg, vidare, framåt, mot ett innovationsklimat i världsklass år 2020.

I sitt inledningsframförande lyfter näringsminister Annie Lööf fram att vi ju till synes redan är där. I mätning på mätning får vi återkoppling på att Sverige har ett innovationsklimat i världsklass: i Europeiska kommissionens Innovation Union Scoreboard ligger Sverige i topp, i Global Innovation Index kommer Sverige på andra plats efter Schweiz. Vi gör mycket, vi gör mycket bra och vi är, och ska vara, stolta över vårt innovativa land.

Stolt men inte nöjd

Men att vara stolt är inte detsamma som att vara nöjd. Förändringstakten i världen är hög, många länder satsar stenhårt på innovation och konkurrensen ökar. Till och med innovation är en annan sak än det varit tidigare. Komplexiteten ökar och innovation handlar allt mer om att sätta saker i ett sammanhang och mindre om renodlad teknisk utveckling (även om teknik kan vara en viktig komponent). Detta sammanfattar också väl det som Charlotte Brogren, VINNOVA, och Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys, tar upp när de diskuterar det som görs utifrån innovationsstrategin och hur det ska mätas. Detaljerna finns att läsa i rapporterna ”Uppföljning av den nationella Innovationsstrategin” och ”Innovationsklimatet i Sverige”.

Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet, sätter perspektiv på innovationsarbetet: ”Det vi jobbar med nu handlar om att säkerställa att vi har ett välstånd i Sverige om 10 år. Innovation handlar om arbetssätt, förhållningssätt.”

Kunskapsinnehållet blir allt viktigare

Det är många bitar som måste finnas på plats i innovationsarbetet. Vi vet att kunskapsinnehållet i produkter och tjänster som levereras av svenska företag blir allt viktigare. En allt större del av värdet ligger i företagens kunskapstillgångar – deras immateriella tillgångar.

För att Sverige ska stå sig i konkurrensen och säkra sysselsättningen måste svenska företag ha kunskap och förutsättningar att dra nytta av immaterialrätten. Det är en fråga som är både branschöverskridande och viktig under hela innovationsprocessen, från idé till innovation, vilket också lyfts upp i innovationsstrategin. Till exempel pekas vikten av ändamålsenliga system och kompetens kring hantering av immateriella tillgångar ut som nyckelfaktorer för att uppnå delmålet ”Regleringar, marknadsvillkor och normer som främjar innovation”. Vikten av affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar understryks specifikt även under delmålet ”Befintliga och nya företag arbetar systematiskt med att stärka sin innovationsförmåga” (Öppen och användardriven innovation).

Vi måste därför fortsätta samverka för att skapa förutsättningar att hantera de immateriella tillgångar som skapas i företag, av uppfinnare, i forskningsprojekt, i utvecklingsarbete och i allt kreativt arbete, som en del av innovationsprocessen och som en del av svenska företags affärsstrategier.

Det är en viktig pusselbit för att säkerställa den välfärd om 10 år som Håkan Ekengren pekar på. Mellanlandningen visar att vi har kommit en bit på vägen, och att det finns mycket kvar att göra.

Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

PRV arbetar tillsammans med VINNOVA i ett gemensamt regeringsuppdrag med insatser för ökad affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar.
Läs mer om arbetet på PRV:s och VINNOVA:s webbplatser.
Läs mer på temat små och medelstora företag på PRVbloggen

Kommentarer inaktiverade för Stolt men inte nöjd – mellanlandning för genomförandet av innovationsstrategin

Under immaterialrätt

Frågor får svar under dag om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Hur identifierar man företagets immateriella tillgångar?

Vad är företagets USP?

Vilka avtal har de?

Hur kan man använda varumärket vid en marknadsintroduktion?

Hur kan man använda sig av lagen om företagshemligheter?

Varför behöver ett företag en IP-strategi?

Hur ska man göra en omvärldsanalys?

20131023_102005

Det här är några exempel på frågor och diskussionsämne som kommer upp när 40 diskussionssugna rådgivare går utbildning i affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Utifrån ett antal exempel växlas teori med diskussionspass under dagen när Olof Hansson från Whitlines och Hanna Bruck från Valea föreläser om vad man måste tänka på som rådgivare när det gäller immateriella tillgångar.

Här hittar du fler utbildningar för rådgivare.

Charlott Galant, utbildningsansvarig PRV

PS Vill du komma igång och identifiera företagets immateriella tillgångar? – börja med företagstestet på PRV för företagare.

Kommentarer inaktiverade för Frågor får svar under dag om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Under immaterialrätt

Hopp, affärsstrategier och immaterialrätt

Hope is not a business strateg– hopp är ingen affärsstrategi – står det på väggen bakom mig när en man kommer fram och säger: ”Nej hopp är ingen affärsstrategi, men utan hopp blir det inget företag alls.”

Så inleds en av alla intressanta diskussioner i PRV:s monter under mässan Eget Företag:s första dag. Diskussionen glider vidare till initierade frågor. Vad behöver han tänka på, nu när han vill registrera ett varumärke som ett led i att förbättra sitt företags konkurrenskraft?

Och människor med hopp, och åtminstone början till en affärsstrategi är det gott om på mässan. Typerna av varor, tjänster och företag verkar variera i det oändliga. Frågorna kring hur man kan använda immaterialrätt: varumärke, design, upphovsrätt och patent, för att stärka sin affärsidé likaså. Jag och mina kollegor i montern svarar på frågor. Vi guidar runt på prv.se till databaser där man kan kolla upp om varumärket man tänkt registrera är unikt, vilka varumärken som redan finns registrerade för skor eller om det man tänkt utveckla redan är utvecklat sedan tidigare. Vi pekar också på de många andra aktörer som finns på plats, myndigheter och organisationer, som alla bär på en pusselbit från hopp till affärsstrategi.

Och nu när jag sitter här med benen i högläge efter en dag på mässgolvet känner jag mig mycket hoppfull. Det finns många företagare som jobbar hårt för att skapa det där som är så viktigt för vår framtid: företag med arbetstillfällen, som skapar tillväxt och där morgondagens innovationer föds.

I PRV:s monter på Eget Företag

Imorgon klockan 10 är vi på plats på mässan igen, roligt om du vill titta förbi hos Alia, Anita, Heidi, Lena och mig.

Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

Behöver du hjälp att identifiera ditt företags immateriella tillgångar? Gör företagstestet på PRV för företagare. Där får du också tips på hur du kan hantera dem för ökad lönsamhet.

Kommentarer inaktiverade för Hopp, affärsstrategier och immaterialrätt

Under immaterialrätt

Kunskap, kapital och samverkan

På färjan hem från Visby funderar vi: Hur summerar man en Almedalsvecka på några få rader?

För oss har det varit ytterst lärorika dagar. Det är ett enormt pådrag kring innovation. Vi har lyssnat till de främsta experterna på många områden, inte minst experter på företagande; företagarna själva. Det blir också tydligt att PRV har en viktig roll att spela. Hur ser vi det?

  • Många av seminarierna vittnar om att ett ökat kunskapsinnehåll ger ökat värde och förbättrad konkurrenskraft. Det är detta kunskapsinnehåll som vi syftar på när vi pratar om immateriella tillgångar.

  • Det finns en hunger efter finansiering. Bevis på värdet i investeringsprojekten efterfrågas av finansiärerna. Här kommer immaterialrätt in som ett användbart verktyg.

  • Samverkan, ett av de mest frekvent återkommande orden på Almedalens innovationsseminarier i år. Man talar om samverkan när det gäller forskning, öppna innovationsprocesser, kluster, akademi-näringsliv, offentlig sektor med mera. Kunskap om immaterialrätt är en förutsättning för alla dessa former av samverkan.

Vi blickar ut över Östersjön och med all ny input snurrande i skallen funderar vi på hur vi ska jobba vidare för att PRV ska fortsätta vara en resurs för alla som jobbar med innovation och företagande i Sverige. När vi landat mer i erfarenheterna återkommer vi med fler reflektioner från Almedalen här på bloggen.

Ta gärna del av vårt twitterflöde @prv_se.

Stina Lilja, PR-ansvarig,

Cecilia Fröderberg, projektledare

Kommentarer inaktiverade för Kunskap, kapital och samverkan

Under immaterialrätt

Är du en del av det svenska modeundret?

skorMan brukar prata om de snabba svängar som gäller i modevärlden. Det är en ny trend för varje ny säsong, och säsongerna verkar krypa från årstidslånga till veckolånga. I en sådan värld är kanske inte långsiktiga strategier det första man tänker på.

Jag läser därför med intresse förordet till foldern med rubriken (fritt och kort översatt): “Verktygslåda för hantering av immateriella tillgångar för småföretag i modebranschen”.

Wendy Malem, chef över Centre for Fashion Enterprise i London skriver förordet. Under centrets 10-åriga livstid har det enligt Malem tydligt visat sig att sunda juridiska råd i ett tidigt skede är av största vikt. Hon menar att centret genom att erbjuda juridisk hjälp har kunnat identifiera och säkra designernas tillgångar, Det har lett till att man har kunnat ta vara på ekonomiska möjligheter som annars skulle gått förlorade.

Om du är, eller kanske är på väg att bli, en del av det svenska modeundret och behöver sätta fingret på vilka tillgångar du har – då är ett bra första steg att göra företagstestet på PRV för företagare. Det ger en första hjälp och inspiration till hur du kan arbeta för att bli framgångsrik med ditt varumärke, dina tygmönster, ritningar eller just det som bygger värdet i ditt modeföretag.

/Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

Värdefulla länkar
Så ökar du lönsamheten med immateriella tillgångar- www.prv.se/foretagare
Fler verktyg från Centre for Fashion Enterprise

Kommentarer inaktiverade för Är du en del av det svenska modeundret?

Under immaterialrätt

Varumärken betingar miljardbelopp

Strax innan månadens lönebesked damp ner i brevlådan förra veckan publicerade Svenska Dagbladet en 10-i-topp lista på långt högre belopp än det som fanns att läsa, åtminstone i mitt besked. Det handlar om världens mest värdefulla varumärken.

Apple rankas som världens mest värdefulla varumärke följt av Google och IBM (enligt WPP:s och Milliward Browns årliga ranking som presenteras av SvD). Alla varumärken som ligger på 10-i-topp-placeringar har med råge passerat 50 miljarder dollar. De svenska varumärken som kvalar in på topp-100 är H&M och IKEA och de värderas båda till drygt 12 miljarder dollar. Tänk om man hade en sådan tillgång att sälja, det skulle kunna bli många semesterresor till solstolar och paraplydrinkar tänker jag.

Men är det då så enkelt som att man kommer på ett snyggt begrepp, registrerar det som varumärke och sedan kan räkna med att det tickar upp till miljardbelopp så småningom? Nej självklart är det inte så. Allt börjar såklart i det lilla, men sedan ligger mycket arbete bakom att bygga värde kring varumärket, som utgörs av så mycket mer än den där registreringen.

Varumärke och varumärke

I det engelska språket finns två begrepp där vi i svenska använder varumärke; trademark och brand.

Trademark kan man jämföra med själva det registrerade (eller oregistrerade) varumärket, det som kan återges grafiskt. Det kan till exempel kan bestå av ett ord, en figur, bokstäver, siffror, en slogan eller kombinationer av dessa.

Brand kan man säga är det som vi som kunder uppfattar eller förknippar varumärket (alltså figuren, bokstäverna, siffrorna, sloganen etc) med när vi ser eller hör talas om det. Det är det som varumärket är laddat med, och som det ofta ligger mycket och konsekvent arbete bakom för att skapa.

Registreringen är alltså en bra utgångspunkt för att säkerställa att det är jag och ingen annan som får bestämma vad och hur varumärket ska användas och vad det ska laddas med.

Vad är varumärket värt?

Men hur gör man då för att veta vad ens varumärke är värt? För att veta om det har tickat upp i miljardklassen? Tyvärr har inte vi på PRV någon beräkningsmodell för att räkna ut värdet av varumärket. Vi är experter på registeringsdelen (jfr Trademark) och hjälper gärna till med frågor om hur och vad man kan registrera och vad som kan vara viktigt att tänka på. Värdet (jfr brand) handlar om så många delar i företaget och sträcker sig långt utanför att ta fram bra och snygga ord, slogans och loggor. I slutändan handlar det om en värdering, som kanske görs först den dag man står i begrepp att sälja sitt varumärke eller hela bolaget.

Antagligen är det inte den där värderingen av varumärket som är det intressanta i det dagliga arbetet. Det intressanta är ju vad de man vill nå – kunderna – förknippar varumärket med. Att de förknippar det med just den kvalitet, den service, den prestige som du vill att de ska förknippa det med. I det arbetet är ju registreringen bara en liten, om än mycket viktigt, del.

Några små tips

”Varumärket är en av dina främsta tillgångar” är ett webbseminarium från den 26 april. Du kan titta på seminariet och få konkreta tips direkt över webben (sändningen streamas – ingen inloggning krävs).

Läs om hur andra har gjort för att bygga sina varumärken, till exempel PROSK8, Treehotel, Whitelines.

Behöver du mer fakta om varumärke och varumärkesregistrering så finns det bland annat i PRV-skolan.

Står du i begrepp att registrera ett varumärke? Följ guiden på prv.se.

Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

Kommentarer inaktiverade för Varumärken betingar miljardbelopp

Under varumärke

Innovatörer får konkreta tips från Lund

I ett inlägg på esbribloggen idag lyfter handelsrättsforskaren Andreas Inghammar i en intervju fram just det där som är så viktigt, men som tyvärr ofta verkar komma på sidan av: att immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar är affärsstrategiska frågor. Som en avslutande kommentar betonar Anders Inghammar att om man har med dessa frågor tidigt i affärsplanen har man bättre förutsättningar som företagare att tänka proaktivt.

Andreas Inghammar är handelsrättsforskare vid Lunds universitet och en av initiativtagarna bakom Affärsjuridiskt Forum @ Lund, en plattform där företag och forskare träffas för att utbyta erfarenheter. Jag hade förmånen att under förra året delta på ett av mötena, vars målsättning är att stärka affärsjuridikens roll som strategisk resurs.

Även på PRV arbetar vi för att på ett tydligare sätt visa att immaterialrätt och hantering av immateriella tillgäångar är affärsstrategiska frågor. Det gör vi bland annt genom det webbstöd för företagare som lanserades för snart två veckor sedan.

PRV för företagare hjälper företagare att identifiera och hitta vägar att hantera sina immateriella tillgångar som en affärsstrategisk fråga, alltså att använda affärsjuridiken som strategisk resurs. De tre råd som Anders Inghammar ger i intervjun på esbribloggen tycker jag tydligt visar på några viktiga anledningar till varför dessa frågor är så viktiga att ta ställning till.

Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

Kommentarer inaktiverade för Innovatörer får konkreta tips från Lund

Under immaterialrätt