Författararkiv: Cecilia Fröderberg

Om Cecilia Fröderberg

Projektledare, kommunikationsenheten PRV

26 april uppmärksammar vi World Intellectual Property Day

Bild

Den 26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Det är FN-organet för immaterialrätt, WIPO, som står bakom dagen. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om kreativitet och skapande, och vilken roll immaterialrätten spelar för innovation.

Alla företag har immateriella tillgångar. Att man hanterar dessa tillgångar framgångsrikt är en nyckelfaktor för ett företags konkurrenskraft.

I Sverige sätter vi i år därför fokus på företagen och ställer oss frågan: Varför är immaterialrätt viktigt för små och medelstora företag?

Dagen kommer att uppmärksammas över hela landet, från Norrbotten till Skåne, där lokala organisationer ser till att den globala dagen får lokal förankring.

Under dagen kommer vi att lyfta frågor om utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag när det gäller immaterialrätt. Detta gör vi inte minst i de seminarier som kommer att live-sändas över webben under dagen.

På seminarierna träffar du bland annat företrädare för företagen POC, Whitelines och Treehotel. Gemensam nämnare för dessa företag är att de aktivt använder sig av sina immateriella tillgångar. De berättar om hur de tänker och vilka vägval de ställts inför. Du träffar också Susanne Falkengren som är van att investera i företag. På hennes seminarium får du en inblick i vad hon, en av drakarna från draknästet, ser som avgörande för att överväga att satsa sina pengar i just ditt företag.

www.prv.se/wipd hittar du information om vilka aktiviteter som genomförs nära dig och vilka fler spännande seminarier du kan följa under dagen.

Givetvis kan du också, oavsett var du befinner dig, följa och delta i diskussionen via twitter, mejl eller facebook.

World Intellectual Property Day är ett bra tillfälle, bland många andra, att sätta fokus på denna viktiga fråga för Sveriges tillväxt.

Vill din organisation också arrangera aktiviteter kring dagen? Kontakta Stina Lilja (0270 – 721 78) eller Cecilia Fröderberg (08 – 782 27 98) på PRV så förser vi er med material!

Kommentarer inaktiverade för 26 april uppmärksammar vi World Intellectual Property Day

Under immaterialrätt

Innovationskraft Sverige har nått Sörmland

Innovationskraft Sverige har nu nått Sörmland och Eskilstuna. Ett hundratal deltagare, alla är här: kvinnor och män från offentlig och privat sektor (45/55 i båda fallen).

Starten har därmed gått för arbetet med en regional innovationsstrategi för regionen.

Vi från PRV finns på plats för att se till att de immateriella tillgångarna lyfts fram i diskussionerna. Vi har redan hunnit inspireras av årets innovatör från Katrineholm, Eva Otis, som utvecklat en ny funktionell BH. Samt lyssnat till hur Electrolux jobbar med öppen innovation både externt och internt inom koncernen. Att tillvarata medarbetarnas innovationskraft är nog något som fler företag skulle tjäna på att ta efter om vi ska tro Lars Iversen från Electrolux.

Nu är det dags för workshops där vi kommer att ta fram mer konkreta förslag till åtgärder för att stärka regionens innovationskraft. Dagens arbete kommer att efterföljas av ytterligare workshops under det kommande året för att föra arbetet framåt.

Björn Lindkvist och Anna Ax

Tidigare blogginlägg om Innovationskraft Sverige finns här

Kommentarer inaktiverade för Innovationskraft Sverige har nått Sörmland

Under innovation

I onsdags Växjö – snart Linköping

Vilken fart det är i Kronoberg! Det har det självklart varit även på tidigare nedslag som Innovationskraft Sverige har gjort (se Gävleborg och Norr- och Västerbotten), men varje region har sina unika fördelar och dem är man bra på att lyfta fram.

Samlas kring innovation
Nära 300 personer var samlade i Växjö i onsdags för att diskutera innovation, och välpassande hade dagen getts en innovativ inramning. Delvis det faktum att hålla en innovationshelg på en onsdag, men framförallt den vackra, innovativa, småländska gestaltningen där man lyft fram gamla kända kännetecken på ett nytt spännande sätt utgjorde en utmärkt inramning. Det som ger kraft åt och framtidstro efter dagen är att aktörer från alla olika samhällssektorer samlas kring frågan. Vi ser representanter från regionens näringsliv, offentliga aktörer och universitet, och utöver dessa även representanter från nationella aktörer som näringsdepartementet och myndigheter.

Det här med att göra saker som börjar på sam, såsom samlas, är också något som lyfts fram mycket. Jag tror att det är Harald Eide, som med sin inspirationsföreläsning sätter fingret på att vi behöver ha samsyn, samarbeta, samverka med mera. Och sam- blir som ett ledord för dagen. Som ett av de positiva exemplen på detta annonserar 11 aktörer inom innovationsstödssystemet att de har bestämt sig för att samsas om innovatörerna i regionen och hjälpas åt att peka dem till rätt aktör för att på så sätt alltid hjälpa dem framåt.

Förädlad tradition
Det är också mycket intressant att få ta del av de exempel som lyfts fram på hur man tar till vara och förädlar det som finns i regionens tradition, på samma sätt som med dekorationerna av lokalen. Vi får exempel på hur kunskapen i den småländska glastraditionen kan utnyttjas till att ta fram nya intelligenta material. Hur trasmattor kan bli en efftertraktad inredningsdetalj som går som smör på export. Hur småländska barnmorskor som är vana att reda sig (som det heter på småländska) blir trötta på arbetsverktyg som inte fungerar och utvecklar det de behöver själva. Hur ett företag gjort innovation av småländsk dimma genom att ta in den i motorrum för att förhindra bränder. Och mycket mer.

Ökat kunskapsinnehåll
I Kronoberg har man valt ut strategiska områden att fokusera på. En av de saker Kronoberg som region har valt att fokusera på är att klättra i kunskapsstegen, att skapa mer kunskapsinnehåll i det man producerar. Vilket de exempel vi fick under dagen också gav prov på. Vi på PRV ser fram emot att hjälpa till att vara ett stöd när det gäller att ta hand om de tillgångar som det ökade kunskapsinnehållet skapar, de immateriella tillgångarna!

Vi också ser fram emot att få ta del av hur Östergötland samarbetar arbeta med förutsättningar för innovation under vecka 45, den 6 november när Innovationskraft Sverige landar i Linköping. Inte minst nu när den nationella innovationsstrategin har lanserats, och det verkligen är dags för regionerna att utifrån sina förutsättningar se till att orden i strategin blir till verklighet.

Cecilia Hessel, projektledare PRV

1 kommentar

Under innovation

Idag Skellefteå – nästa vecka Växjö

Här i Skellefteå är Norr- och Västerbotten som innovativa regioner i fokus idag. Här ritas hela kartan från det nationella perspektivet, till regionala och lokala förutsättningar och utmaningar för innovation till konkreta imponerande exempel på företag och projekt.

Vi som är med här förstår att det finns en del utmaningar, men också en massa unika förutsättningar. Vi får veta hur Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med att knyta de kunskapsresurser som universitetet står för med företag i regionen för att skapa innovation. Vi får följa resan som ”Tree Hotel” har gjort till det uppmärksammade varumärke de har idag. Det är svindlande när vi får reda på allt arbete och all kompetens som ligger bakom facebooks etablering i Luleå. Och hur det varumärke som nu, laddat med denna etablering, med fortsatt hårt arbete ska användas till fler liknande etableringar.

Självklart är inte varumärkena eller de immateriella tillgångarna i dessa exempel hela nyckeln till framgång. Men det är som David Eriksson från North Kingdom Design uttrycker nyckeln till deras framgång ” Vi har haft snorkoll på vad vi har haft för kompetens.”

Att ha koll på sina immateriella tillgångar och koppla dem till sina affärsstrategier är en nyckel till framgång.

Vi ser fram emot att få ta del av Kronobergs utmaningar och förutsättningar nästa vecka när Innovationskraft Sverige landar i Växjö!

Cecilia Hessel, projektledare PRV

2 kommentarer

Under innovation

Idag Gävle – nästa vecka Skellefteå

Vi befinner oss i Gävle, mina kollegor Alia och Jan, och jag. Här i konserthuset är politiker, påverkare och företag från region Gävleborg samlade för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik region. Framgångskonceptet stavas innovation och den tillväxt som innovativa företag skapar.

Att innovativa företag har immateriella tillgångar råder ingen tvekan om. En helt annan sak är strategier för och kunskap om hur dessa tillgångar ska hanteras för att stärka företagets affärer. Genom att hantera de immateriella värdena affärsstrategiskt skapar man förutsättningar för ökad konkurrenskraft både för det egna företaget och i förlängningen också för Sverige.

PRV deltar på Innovationskraft Sverige i Gävle för att bidra med vår kunskap om immateriella tillgångar, för att förbättra förutsättningarna för företagen i regionen. Nästa vecka är vi i I Skellefteå.

Lokalpress från eventet.

Cecilia Hessel, projektledare PRV

1 kommentar

Under Okategoriserade

Kalmar nästa!

Nu har Ungas Idétåg rullat på hela natten från Malmö hela vägen fram till Kalmar. Solen skiner redan in genom mitt kupéfönster och jag ser fram emot ytterligare en dag full av unga entreprenörer.

Från gårdagen tar jag med mig den entusiasm, det driv och inte minst bredden på idéer som tågets besökare bjöd på. För att ta ett axplock så pratade jag med en person som tillsammans med ett team designar och marknadsför en ny typ av skateboard, två personer som driver ett företag kring nya logistiklösningar för dagligvaruhandeln, tre personer som jobbat fram en ny it-lösning, en person som precis kickat igång en firma som erbjuder trädgårdsskötsel och städtjänster, två personer som jobbar med TV- och filmproduktion.

En intressant och viktig iakttagelse är att för alla dessa företagare och entreprenörer finns det frågeställningar kring de immateriella tillgångarna och hur man kan utarbeta strategier för att hantera dem.

Ytterligare en intressant och viktig iakttagelse, när man står på ett tåg tillsammans med flera engagerade och kunniga aktörer inom stödsystemet för innovation, är att detta system framstår som rätt komplext.

Hälsa gärna på mig på tåget och dela med dig av dina iakttagelser! Idag i Kalmar, imorgon i Jönköping, på torsdag i Norrköping… PRV är med hela vägen.

Cecilia Hessel, PRV

Kommentarer inaktiverade för Kalmar nästa!

Under innovation

Strategier kring immaterialrätt – en del av riskhanteringen

Vilket intressant möte jag var på i Lund i tisdags – Affärsjuridiskt Forum@Lund med temat immateriella rättigheter som affärsstrategi!

Spännande blandning

Det som gör mötet spännande är blandningen mellan teori och praktik. PRV får i sammanhanget ses som en av de aktörer som representerar den teoretiska sidan, hur immaterialrätt kan tillämpas. Pär Olof Johannesson, VD för företaget TerraNet, är en av dem som på ett intressant sätt representerade den praktiska erfarenheten, hur immaterialrätt tillämpas. Det är mycket spännande att höra honom redogöra för delar av företagets resa och hur de arbetat med strategier kring sina immateriella tillgångar.

Speciellt fastnar jag för när Pär Olof Johanesson slår fast att för ett företag handlar det om att hantera risker, inte att eliminera dem. För tar man inga risker kommer man heller ingen vart. Och strategier kring immaterialrätt, menar han, är en del av riskhanteringen.

 Utbyte mellan näringsliv och universitet

Ett femtiotal yrkesverksamma från universitetet institutionen för handelsrätt och juridiska fakulteten, innovationsföretag, rådgivare, affärsjurister, patentombud har samlats. Syfte är att skapa utbyte mellan näringsliv och universitet, både för att skapa bättre förutsättningar för näringslivet och för att se till att den juridiska forskningen ligger i framkant.

Många av frågeställningarna under mötet knyter an till hur den nationella innovationsstrategin kan bidra till att vi i Sverige blir bättre på att utnyttja affärsmöjligheter med immateriella rättigheter som stöd. Hedvig Landahl, Näringsdepartementet, gav en helhetsbild av arbetet med strategin. Lena Rimsten, VINNOVA och jag, Cecilia Hessel, från PRV lyfte fram det arbete vi ligger i startgroparna med: att höja kunskapen kring och förutsättningarna för innovativa små och medelstora företag att använda sina immateriella tillgångar för att göra bättre affärer.

Jag ser fram emot mer av den här typen av dialog med diskussioner om Sveriges utmaningar. Och att slutsatserna från dialogen leder till konkreta initiativ som förbättrar förutsättningarna för innovation.

Cecilia Hessel, PRV

Kommentarer inaktiverade för Strategier kring immaterialrätt – en del av riskhanteringen

Under immaterialrätt

Inspiration, information och innovation – Tekniska museet den 14 mars

Imorgon onsdag, den 14 mars blir det en spännande kväll på Tekniska museet! Dels kan man titta på utställningen ”100 innovationer”. En utställning där 100 innovationer valts ut utifrån att svenska folket har fått tycka till om vad som är de viktigaste innovationerna genom tiderna. Tekniska museets förhoppning är att alla dessa innovationer ska locka fram besökarens inneboende nyfikenhet och uppmuntra till egen kreativitet, problemlösning och entreprenörskap.

Dessutom kommer jag som en av tre aktörer bjuda på inspiration och information om några av de saker som är viktiga för en uppfinnare, innovatör eller entreprenör att ha med sig på resan. Wanja Bellander , som har stor erfarenhet av att arbeta med innovationer, både som innovatör och som tidigare VD för Svenska uppfinnareföreningen , berättar om inspirerande kvinnliga uppfinnare. Janne Lundqvist, Start-Up Stockholm, ger nyföretagarperspektivet. Och jag kommer att ge exempel på företag som redan i ett tidigt skede tänkt på hur de kan använda sina immateriella tillgångar för att lyckas. Vi på PRV  inleder just nu ett arbete som kommer pågå under de kommande två åren med att intensivare än någonsin höja medvetenheten om immaterialrättens och de immateriella tillgångarnas affärsstrategiska roll.

Hur man lyckas med en innovation är inte helt självklart och det finns inget facit för alla de saker man behöver tänka på under resan. Kanske går det inte heller att beskriva hur man skapar en innovation. Varje innovation är ju per definition något nyskapande. Därför är kanske det allra bästa att inspireras av andras lyckade exempel, och plocka åt sig av de framgångsfaktorer man själv kan ha nytta av.

Jag ser fram emot att lyssna till Wanja och Janne och att inspireras av utställningen. Jag ser fram emot att träffa dig där!

Cecilia Hessel, PRV

Kommentarer inaktiverade för Inspiration, information och innovation – Tekniska museet den 14 mars

Under innovation

Det är liksom fint att vi som jobbar i så olika branscher ändå jobbar med samma mål – främja innovation i Sverige!

Vi är många som jobbar för att de som är innovativa i Sverige kan se till att vi har fart på de berömda hjulen. Alla entreprenörer och småföretagare är väl bekanta med att det är många bitar som man måste lyckas sätta på plats för att få ihop hela innovationsväven. Man ska kontakta rätt myndigheter, ha rätt tillstånd, ha rätt försäkring, ha rätt finansiering med mera. Inom alla de här bitarna finns det experter som är mycket duktiga, kunniga och (förhoppningsvis) ett bra stöd inom sitt specialområde.

Som entreprenör blir man tvungen att sy och passa ihop alla de här bitarna så att man får ihop sin väv. Ganska många av experterna är just experter inom sitt område och har inte så bra koll på hur hela väven ser ut (detta har även diskuterats tidigare på bloggen till exempel i samband med Sverige ligger i topp…, den nationella innovationsstrategin, Innovation för tillväxt, Verksamt.se).

Vi på PRV är ju en av de där bitarna med experterna som jobbar för att du som entreprenör och/eller småföretagare ska få ett så bra immaterialrättsligt skydd som möjligt. Vi har massor med kunskap kring just biten som handlar om design, varumärke, patent, upphovsrätt och angränsande skyddsområden. Men vi jobbar ju sällan med frågor kring finansiering, och aldrig med att finansiera projekt.

Därför blir jag ganska varm i hjärtat när jag ser reklamfilmen (KLICKA HÄR) som ju handlar om SEB, men lika gärna skulle kunna ha handlat om oss. Det är liksom fint att vi som jobbar i så olika branscher ändå jobbar med samma mål, att främja innovation i Sverige!

Hade uppfinnaren i filmen ringt eller mejlat någon av oss på PRV för att höra hur han skulle kunna skydda sin idé, innan han berättade för alla han kände om den, hade han kanske inte sett så ledsen ut där i regnet. Då hade han kanske haft rättigheten till idén, och kunnat starta ett företag kring den, eller licensiera den, eller sälja den. Och förhoppningsvis också haft lite extra pengar att sätta in på sin bank.

//Cecilia Hessel, enhetschef PRV

Kommentarer inaktiverade för Det är liksom fint att vi som jobbar i så olika branscher ändå jobbar med samma mål – främja innovation i Sverige!

Under innovation

Minuterna efter

Onsdag 20 oktober kl 18:22

Presentationen av Foreseeker som Ervin Dubarić och Omar Al-Askary gjorde gick bra, och ett antal specialister ställde en rad mycket kvalificerade frågor – som de svarade på med stor auktoritet. Man blir stolt över sina kollegor! Det häftiga var att publiken bestod av exakt rätt personer. De var inte bara potentiella kunder, utan även specialister inom området, som dessutom vara generösa med värdefull input. Efter presentationen bjöd vi på lite förfriskningar och de livliga diskussionerna fortsatte en lång stund, faktiskt stängde vi nästan konferenslokalen.

Dags att gå hem nu. Det är en lättnad att vara på ”andra sidan” av presentationen och när det dessutom går bra känns det extra skönt.

Gabriel Pino, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Minuterna efter

Under patent