Författararkiv: Christina Nordström

Om Christina Nordström

Jobbar med omvärldsfrågor inom immaterialrätten. Har lång erfarenhet med att arbeta i stora EU-projekt inom området immaterialrätt/inn

Patent som handelsvara

foto: Max Green Ekelin

Peter Strömbäck, VD Innovationsbron, tar upp ett viktigt ämne i en debattartikel i Ny Teknik – att tjäna pengar på sina idéer. Som ett led i detta tar han upp en dellösning som innefattar en handelsplats där man kan både köpa och sälja patenträttigheter. Det här tycker jag är en bra inställning. Men den måste samordnas, helst på ett globalt plan. Det räcker inte med att ha en svensk handelsplats. Marknaden för svenska företag sträcker sig ju långt utanför Sveriges gränser. Att upprätta sådana handelsplatser är genomförda, exempelvis IP Marketplace som är framtagen av den danska IP-myndigheten. Den är på engelska och bjuder in hela världen för handel men har ändå ett nationellt ”stuk”. Jag tycker inte att det räcker fullt ut. Kanske borde ansvaret för att utveckla en handelsplats för immaterialrätter åtminstone ligga på EU-nivå?

Christina Nordström, projektledare på PRV

Kommentarer inaktiverade för Patent som handelsvara

Under immaterialrätt

Lansera dina patent på LinkedIn

LinkedIn kallas ibland för ”Facebook för vuxna”. På Facebook kan du bli biten av en vampyr. Det kan man inte bli i LinkedIn. Jag skulle vilja kalla LinkedIn för ”mitt professionella nätverk”. Här håller jag koll på mina affärsmässiga kontakter och deltar i diskussionsgrupper som rör mitt arbete. Såg till min glädje att man nu kan lägga till vilka patenträttigheter man har och vilka publikationer som man står bakom. Hoppas att våra innovatörer använder denna möjlighet. Eftersom jag själv inte har några patenträttigheter så får jag väl nöja mig med att lägga till en  och annan publikation i stället.

Christina Nordström, projektledare för IPeuropAware på PRV

Kommentarer inaktiverade för Lansera dina patent på LinkedIn

Under patent

Testa ditt företags IP-mognad

Det svar du får när du genomfört testet ger en god uppfattning om vilken nivå på IP-mognad ditt företag har. Du får också tips om hur man kan höja kunskapsnivån inom företaget. Med bättre kunskaper blir du också bättre på att strategiskt hantera ditt företags immaterialrätter.  Ingen registrering krävs och du svarar på frågorna anonymt. Du kan skriva ut slutresultatet och diskutera detta inom företaget eller också kan du använda det kontaktformulär som finns i testet för att komma i kontakt med PRV och få tips om hur du kan gå vidare. Om du väljer att göra detta är du självklart inte anonym längre. Testet är utvecklat inom ramen för EU-projektet IPeuropAware  och riktar sig i första hand till små och medelstora företag.

Christina Nordström, projektledare för IPeuropAware på PRV

Kommentarer inaktiverade för Testa ditt företags IP-mognad

Under immaterialrätt

God Jul och Gott Nytt År!

1 kommentar

Under Okategoriserade

Mot förbättrade stödtjänster för SMEs

Små och medelstora företag (SMEs) utgör en viktig del av EUs ekonomi. Det kan man se på den rad av olika initiativ som EU satsar på denna grupp av företag. Ett av initiativen är projektet IPeuropAware. Under tre år har tjugo nationella immaterialrättsmyndigheter jobbat tillsammans, PRV inkluderat, för att förbättra utbudet av stödtjänster till SMEs. Syftet är  att SMEs ska skydda sina idéer i högre grad och aktivt använda och exploatera sina immaterialrättigheter.

Christina Nordström, projektledare för IPeuropAware på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Svårt läge i språkfrågan för EU-patent

Ms Ewa Bjorling, Swedish Minister for Trade, Mr Bernd Pfaffenbach, German State Secretary (”The Council of the European Union”)

Europeiska företag lär få vänta på att den inre marknaden ska fungera fullt ut. Åtminstone en stund till. På ett rådsmöte den 11 -12 oktober i Luxemburg diskuterades språkfrågan för det framtida EU-patentet. Även om en majoritet av medlemsländerna var för EU Kommissionens förslag med tre officiella språk (engelska, franska och tyska) har ordförandelandet Belgien en stark ambition att nå full konsensus för förslaget. Den 26 november tar ministrarna nya tag då de möts på nästa rådsmöte. Man hoppas att med dagens teknologi med maskinell översättning och full kostnadstäckning för översättning så ska även de mest svårflirtade länderna falla till föga.

EU-patentet som är knutet till en starkare och en fördjupad inre marknad enligt EU 2020 strategin har varit en långkörare. På presskonferensen för mötet i Luxemburg blev vi påminda att redan 1949 föreslog en fransk senator en liknande skyddsform. Det återstår alltså att se om europeiska företag får uppleva ett EU-patent sådär om tio år om allt går som på räls och medlemsländerna säger ja till EU Kommissionens förslag i november.

Christina Nordström, projektledare för IPeuropAware på PRV

Kommentarer inaktiverade för Svårt läge i språkfrågan för EU-patent

Under patent

Europeiska småföretagare i Kina

Idag startade Enterprise Europe Network (EEN) sin årliga konferens i Antwerpen, Belgien. Rådgivarnätverket EEN är ett EU initiativ och finns representerat på 600 platser i 40 länder. Här i Antwerpen deltar cirka 700 rådgivare och ska under de tre dagar som konferensen pågår matcha ihop affärsidéer hos små och medelstora företag (SMEs) med marknader i så kallade match making events. Så klart är immaterialrättsfrågor en viktig del i sammanhanget.

Men det är inte bara europeiska rådgivare som deltar utan också rådgivare som kommer långväga ifrån. En av dem är China IPR SME Helpdesk som har som uppgift att ge praktiska och affärsmässiga råd till småföretagare i Europa  i att hantera sina immaterialrätter när de ska etablera sig i Kina. I utställningen för konferensen visar de den senaste modulen i e-learning för copyright. Jag tycker att den är mycket användbar för europeiska företag eftersom den inte endast lär ut hur man ska registera sin copyright i Kina utan också hur man kan använda sig av sin registrerade copyright i marknadsföring av sina produkter.
Christina Nordström, projektledare för IPeuropAware på PRV

Kommentarer inaktiverade för Europeiska småföretagare i Kina

Under innovation

Innovatören skyddas av ett statligt bolag

Jag hoppas att Sveriges innovatörer kommer att känna ett större stöd i framtiden genom det statliga patentbolaget som planeras vara igång snart. En kritisk del verkar vara att lösa finansieringsfrågan. 30 -45 miljoner de första tre åren ska hitta sin finansiär. För mig känns den siffran låg med tanke på dyra patenttvister även om det är tänkt att bolaget ska få in licensintäkter via innovatörernas patent. Det skulle vara mycket intressant att få ta del av synpunkter och kommentarer från några innovatörer här.

Christina Nordström, projektledare IPeuropAware på PRV

Kommentarer inaktiverade för Innovatören skyddas av ett statligt bolag

Under patent

IP som affärsverktyg

Enterprise Europe Network

EEN

Deltar i skrivandets stund i en IP workshop för partners inom Enterprise Europe Network (EEN) i Bryssel. Ungefär 50 deltagare från hela Europa får under två dagar veta mer om IP och hur de bättre kan stödja små företag i hur licensiera, hur skriva kontrakt, intrångsfrågor, hur öka värdet på en innovation med IP och värdering av IP.

Den här typen av workshop är värdefull för IP rådgivarna. Erfarenheter utbyts, standard av stödtjänster koordineras och kontakter knyts. Jag tycker verkligen att det här nätverket går hand i hand med EU-projektet IPeuropAware som utvecklar stödtjänster inom IP för småföretag.

Jag blir imponerad av den entusiasm för IP frågor som detta nätverk visar. Två dagar späckat av interaktiva rollspel, traditionella föreläsningar och övningar på hög nivå.

– Workshopen ger mig mycket värdefull kunskap och information som jag kan föra vidare till företagen, säger Håkan Sehlin EEN partner på Acreo.

Den här typen av workshop stärker mig i min uppfattning att vi måste samarbeta över gränserna oftare än idag om Europa ska bli konkurrenskraftigt.

EEN lanserades i februari 2008 och har som uppgift att ge affärsråd och stöd till innovativa små och medelstora företag, SMF. EEN är ett EU initiativ och finns representerat på 600 platser i 40 länder.

Christina Nordström, projektledare IPeuropAware på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt

Aktiva bloggare på PRVbloggen

I ungefär en månad har vi diskuterat företagande och immaterialrätt här på PRVbloggen. Totalt 22 inlägg har det blivit varav hälften är skrivna av våra kunniga gästbloggare. Särskilt aktiva gästbloggare är Almi, Svenska Uppfinnareföreningen, Wainikkas Innovationsbyrå och Justitiedepartementet. Hela 41 kommentarer till inläggen visar på det faktiska behovet av ett forum för diskussioner. Nu tar vi nya tag.

Idag är det den 26 april och då uppmärksammas  immaterialrätten över hela världen genom World Intellectual Property Day. Årets motto är ”Innovation: Linking the world”. Och även om vi inte har lyckats med denna bedrift så kommer vi att fortsätta att blogga och ser fram emot att nya och gamla bloggare ger sig in i debatten.
Christina Nordström, projektledare IPeuropAware på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt