Författararkiv: Anna Danestig

Om Anna Danestig

/ Kundansvarig, PRV

Sveriges patentdrottning på plats på Patentdagen

Paneldebatt om kopplingen mellan affärsnytta och patent.

Paneldebatt om kopplingen mellan affärsnytta och patent.

I går var det dags för den årliga Patentdagen. Nytt för denna gång var samarbetet med Veckans Affärer. Kombinationen med en mer specialistinriktad förmiddag och en mer allmän eftermiddag blev riktigt lyckad.

Under förmiddagen fick vi bland annat lyssna på Ericsson arbetar med FRAND-licensiering och hur de utgår från vart marknaden är på väg för att avgöra vad de ska lägga kraft på i teknikutveckling och patentering. Spännande att intäkterna från immateriella rättigheter bara ökar och ökar. Immaterialrätt är en central intäktskälla snarare än kostnad för att skapa skydd.

Förmiddagen bjöd även på inblick i hur SKF arbetar med såväl IP (Intellectual Properties) som IA (Intellectual Assets) på ett strukturerat sätt. Vinge gav oss uppdateringar om patenttroll och aktuella domstolsfall. Justitiedepartementet rapporterade om arbetet med det enhetliga patentskyddet. Mycket matnyttigt för de insatta!

Under eftermiddagen lades fokus mer på det mindre företaget och IP-strategier. Bland annat pratade ”Sveriges patentdrottning” (PRVs GD) om hur företagare bör gå från att tänka på ”kan jag skydda detta” till ”hur ska jag hantera mina immateriella tillgångar”. Just strategi och medvetenhet om sina tillgångar samt att göra medvetna val var ett gemensamt budskap från eftermiddagens talare. Att immaterialrätt blir allt viktigare i dagens samhälle verkade alla överens om.

Så. Med det sagt formulerades GDs titel om från patentdrottning till immaterialrättsdrottning av eftermiddagens värd från VA.

Anna Danestig, kundansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Sveriges patentdrottning på plats på Patentdagen

Under patent

Ska jag ta hjälp av ett varumärkesombud?

För många företagare och privatpersoner kan det vara en snårskog att reda ut hur de ska hantera sina immateriella rättigheter såsom patent, varumärke och designskydd. Vem kan hjälpa till med vad och när är det bra att ta professionell hjälp?

En nyhet i snårskogen är att PRV nu har sett över hur vi nämnder ombud på vår webbplats när det gäller varumärken. Som svensk sökande finns det idag inte något krav på att använda ett ombud för varumärkesärenden men i vissa fall kan det både underlätta och ge ett bättre slutresultat. PRV som myndighet pekar inte på några specifika aktörer men vi kan ge handfasta tips om vad som är bra att tänka på vid val av ombud och olika sätt att hitta dessa ombud.  Dessa tips hittar du nu i en vägledning på PRV:s webbplats.

Det finns flera olika typer av aktörer som agerar ombud för varumärke och vi är måna om att framhålla en tydlig och neutral information till allmänheten. Jag vill rikta ett tack till de personer hos olika ombud som har engagerat sig och framfört sina åsikter i denna fråga.

Är du intresserad av patent? PRV har sedan tidigare en motsvarande vägledning vid val av patentombud.

/ Anna Danestig, kundansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Ska jag ta hjälp av ett varumärkesombud?

Under varumärke

Förändringar för varumärkes- och designärenden

I dagarna ändrar PRV sin praxis kring vissa formaliafrågor för varumärkes- och designärenden.  Varför då? Vad är skillnaden? Kommer det att påverka mig? Frågor som uppstår för de som inte arbetar med dessa frågor dagligen bubblar upp. Jag har intervjuat juristchef Magnus Ahlgren för att få svar på några av frågorna.

Vad är det för förändringar?

De främsta ändringarna är att vi i de flesta fall inte längre kräver originaldokument. Det räcker med en bestyrkt papperskopia, fax eller scannat originaldokument. De som idag skickar in handlingar per fax behöver alltså inte sedan även skicka in originaldokumentet. För fullmakter krävs fortfarande originaldokument.

En andra nyhet är att det i ärenden går att skicka in svaromål per e-post (till kundtjanst@prv.se). Patentbesvärsrätten (PBR) har i sin ”G”-dom gett stöd för att det inte krävs underskrift för just svaromål vilket gör att vi kan ta emot svaren som vanliga mail.

Den tredje större ändringen är att vi inte längre kommer att granska firmatecknare. Det är upp till kunden att avgöra att den person som skriver under ett ärende har rätt att göra det.

Varför inför PRV dessa ändringar?

Vi har på PRV tagit ett beslut att verka för att, i de fall det är möjligt, likställa praxis för varumärkes-, design- och patentärenden. Vi har även ett mål att underlätta kommunikationen med PRV. När vi sedan tittar på den internationella utvecklingen är praxislättnaderna i linje med utvecklingen hos många andra myndigheter.

Under våren har vi två (Anna och Magnus) samarbetat och träffat flera olika kundgrupper som har framfört de praktiska problem som uppstår med den tidigare praxisen. Genom att lyssna på deras önskemål jämte de krav på kvalitet och säkerhet som PRV har som myndighet har vi landat i denna lösning.  Att lyssna på vår omvärld och följa med i den tekniska utvecklingen är lika viktigt för oss som för ett företag.

Många av våra design- och varumärkeskunder är småföretagare. Vad innebär förändringarna för dom?

Förändringarna kommer att göra det lättare att kommunicera med PRV. Möjligheten att sicka in svaromål per e-post gäller alla våra kunder.  Samma sak gäller för fax och skannade dokument som skickas elektroniskt.  Vissa har upplevt det som en trygghet att vi har granskat firmatecknare. Nu lägger vi ansvaret på kunden att avgöra vem som ska representera sökanden. Detta måste inte vara en firmatecknare utan kan vara någon annan som fått så kallad ställningsfullmakt, exempelvis en VD eller annan företrädare för bolaget. Vi kommer fortfarande att granska firmatecknare om vi har anledning att ifrågasätta behörigheten hos den som har undertecknat ärendet.  Ändringen innebär alltså inte att ”vem som helst” kan skriva under en ansökan eller ett dokument som ges in för att styrka något visst förhållande. Har till exempel en person som i efterhand visar sig vara obehörig skrivit under ett pantsättningsavtal kan pantsättningen förklaras ogiltig.

För sökande som använder ombud kommer sannolikt samarbetet med ombudet såväl som med PRV att gå smidigare. Detta är något vi strävar efter och hoppas att samtliga våra kunder kommer att uppskatta.

/Anna Danestig, kundansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Förändringar för varumärkes- och designärenden

Under immaterialrätt

Innovation och tillväxt i trädgården – Myggorna anfaller!?

Sommarmygga

Bzzzzzzzzz… Aj! Myggorna är här med full kraft och frodas i den något regniga sommaren. Värst är de härligt sena sommarkvällarna när de prompt ska vara med och delta runt middagsbordet. Fram med myggstiften! Den välbekanta doften sprider sig. Frågan är om det är dags att göra något mer åt myggorna när det knappt går att vara ute.

Väl ute i butikerna visar det sig att det är fler än jag som har samma problem. Myggspiralerna är slutsålda överallt. Det verkar som att det är myggfångare av olika sorter som är det heta i branschen. Koldioxid och värmen i vår och andra djurs utandningsluft samt vår huds doft ska tydligen vara mycket lockande för de små insekterna.  Myggfångarna imiterar människan genom att utsöndra koldioxid, UV-ljus eller värme och sedan fånga in myggorna. Något som är nytt för mig är att myggorna verkar leva i mycket lokala släkten vilket gör det möjligt att lokalt minska myggbestånden. Det finns allt ifrån små versioner som sätts direkt i ett eluttag till större modeller som går på gasol. En av värstingmodellerna heter Mosqito Magnet Independence och på Den myggfria bloggen visas en demonstration av dess fångst. Just denna lösning använder enligt bloggen en kombination av gasol och oktanol.

Immaterialrätten då? En sökning i Svensk Patentdatabas visar ett otal olika lösningar på att kemiskt eller mekaniskt både fånga och stänga ute insekter. Min tanke är att det är ett vardagsproblem som många ställs inför och försöker hitta lösningar på. Både den enskilde uppfinnaren och de stora företagen. Jag tar värstingmodellen som exempel. Enligt Mosquito Magnet har de 15 patent på sin teknik. Som ett äkta amerikanskt bolag lyfter de även fram att det är en patenterad teknologi, markerar både registrerade och icke registrerade varumärken på sin hemsida och visar tydligt på det unika hos just deras produkt via filmklipp. Sådant väcker köplust hos en informationssökande person som jag! För den intresserade har de enligt Svensk Varumärkesdatabas även registrerat varumärket både som ord och figur .

Än så länge håller jag mig till myggstiften, har du någon erfarenhet av myggfångare? Detta är den femte delen i en miniserie om innovation och tillväxt i trädgården. Tidigare ämnen har varit ogräsupptagare, gräsklippare, växter och Tänt var det här! Nästa och sista delen kommer att handla om något som brukar höra sommaren till, bevattning.

/Anna Danestig, kundansvarig PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Innovation och tillväxt i trädgården – Tänt var det här!

Att tända grillen kan ibland ställa till problem. Hälla på en stor dos tändvätska (gärna för att flytta på lite senare) känner vi nog alla igen. När jag tänker efter har det passerat ett antal olika lösningar för att på ett bra sätt tända grillen.

Tändröret används flitigt.

Något som i min värld ersatte tändvätskan (för det sätter onekligen en tråkig smak på maten) var tändgaffeln. Ett tag gjorde en batteridriven version entré men hamnade i lådan då vårt exemplar gav lite för svag effekt. För några år sedan kom Looftlightern in i bilden. Ett fantastiskt roligt verktyg som blåser uppvärmd luft för att tända grillen. Den kräver dock el och att man står där tills grillkolen är uppvärmd. Det som jag använder nu är oftast ett tändrör. Där finns många olika lösningar från olika leverantörer. Till det tycker jag att det fungerar fint med tidningspapper men det finns givetvis innovativa lösningar som parafin eller stearinbaserade tändkuber och tändpapper .

Immaterialrätten då? Med tanke på att det finns så många olika leverantörer av tändrör undrar jag hur den som kom på idén arbetade med immaterialrätt. Ibland duger information från wikipedia. På beskrivningen av chimney starter står det följande:  ” The chimney starter’s basic device, used for barbecue grills, was invented in the 1960s by Hugh King”. Sedan finns en hänvisning till ett U.S. Patent No. 3,167,040. Looftlightern i sin tur är en nyare produkt från ett svenskt företag. En sökning i Svensk Varumärkesdatabas visar att ordet är varumärkesskyddat i Europa. Enligt deras hemsida är den patentskyddad och det visar sig att de bland annat har ett godkänt US patent (US 7,717,104 B2). Företaget menar att de skördar framgång i USA. Jag önskar dem all lycka till!

Alla har vi våra lösningar för att tända grillen och inte minst grilla på bästa sätt.  Detta är fjärde delen i en miniserie om innovation och tillväxt i trädgården.  Tidigare ämnen har varit ogräsupptagare, gräsklippare och växter. Nästa del kommer att handla om ett besvärande trädgårdsproblem, myggor.

/Anna Danestig, kundansvarig PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Innovation och tillväxt i trädgården – växter

Hur många olika växtsorter finns det egentligen?  Vilka är nya för i år? Alla olika namn och sorter är lite av en djungel för mig. När jag frågar mig fram förstår jag att utvecklingen av växter inte går så snabbt ändå. Att hitta nya färger på blommor genom korsbefruktning kan ta 30 år. Ibland kan en blomma som har ovanligt stark färg vara artificiellt färgad genom att spruta in färg som tar sig upp till blommorna.

Bakom myntan skymtar en för mig ny ört. Olivört. Den passar bra i sallader och smakar som olivolja.

Sedan är frågan vad som är nya växter och vad som är växter som nyligen har blivit vanliga i Sverige. Är trenderna tydligare än innovationerna? Jag tänker på mynta som har gjort sin intåg med hjälp av drinkar, citrongräs som har sin plats i örtträdgården tack vare thaimaten och inte minst på de olika medelhavsörterna som idag finns på var mans fönsterbräda.  Min reaktion ”men vad spännande, en ny ört, hur har de lyckats ta fram den” med lite eftertanke snarare ska vara ”vad spännande, en ny ört, undrar var den kommer ifrån”.

Immaterialrätten då? Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Mycket information går att utläsa på prv.se. Här är min personliga sammanfattning. Växter kan vara patenterbara, västsorter är det inte. Det finns ett skydd för växtsorter enligt växtförädlarrättslagen. Den har stora likheter med patenträtten och hanteras av Jordbruksverket. Växsortsbenämningar ska vara beskrivande och får inte existera parallellt med ett varumärke. Frågan blir bara ännu mer oklar och jag skulle behöva ett heldagsseminarium för att sätta mig in i frågan.

Det finns många smarta vägar fram för att använda immaterialrätt för att skydda affären för trädgårdsväxter. Min fråga till dig är: Har du något bra exempel där man har använt immaterialrätt för att skydda trädgårdsväxter?

Detta är tredje delen i en miniserie om innovation och tillväxt i trädgården.  Tidigare ämnen har varit ogräsupptagare och gräsklippare. Nästa del kommer att avhandla ”Tänt var det här!”.

/Anna Danestig, kundansvarig PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt

Innovation och tillväxt i trädgården – gräsklippare

Klippning genom liemetoden

Wrooom. Gräset växer så att det knakar. Efter allt regnande var det dags att klippa gräset.  Gräsytorna, eller kanske snarare ogräsytorna i min trädgård är högst ojämna och ibland sluttande och därför har vi en gräsklippare som inte går på hjul utan ”svävar fram” genom att skapa en luftkudde. Det spännande med klipparen är att den kan dras i olika riktningar. Jag märker att sidosvep fungerar fint i sluttningar. Det påminner mig om tidigare dagars tappra försök att använda en lie. På med stödet i magmusklerna och dra åt sidan så blir det lite träning på kuppen.

Immaterialrätten då? Givetvis är gräsklipparen som har funnits länge i sin utformning skyddad av immaterialrätt. Varumärket Flymo är välkänt. Enligt Svensk Varumärkesdatabas är ordet registrerat sedan 1984. Däremot är uppfinningen inte ny och en söknig i Svensk Patentdatabas visar att luftkuddegräsklippare är ett påfund som fanns redan på 60-talet. Innovation kan hålla över tiden.

Något som är nyare är de självgående gräsklipparna. Där finns många olika fabrikat och lösningar på klippstil, energiförsörjning, kommunikation med mera. För tillfället gör Bosch reklam för en smartare gräsklippare ”För att klippningen både ska ske snabbt och lämna efter sig ett vackert resultat så klipper Indego i långa raka linjer”. Det jag undrar är om jag har greppat det här med gräsklippning fel med min ”liemetod”?

Det finns många smarta lösningar för att hålla efter gräs. Detta är andra delen i en miniserie om innovation och tillväxt i trädgården. Förra inlägget handlade om ogräsupptagare och nästa kommer att handla om växter.

/Anna Danestig, kundansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Innovation och tillväxt i trädgården – ogräsupptagare

Ogräsupptagare i användning.

Som nybliven trädgårdsfixare inser jag direkt att det finns mycket att köpa. Verktyg i olika format och med funktion. Ett verktyg som jag spenderade timmar och åter timmar med under våren var en ogräsupptagare.  Ett under för att få upp maskrosor som även har visat sig fungera på brännässlor, kirskål och så vidare. En stor förbättring från tonårsminnena där jag låg på knä utrustad med två skruvmejslar för att få upp rötterna. En att sticka ner och en att använda som mothåll.

Vad är det då som är intressant med denna ogräsupptagare? Jo, att den är utformad för att stå upp, får med hela roten och har en mekanism för att greppa och släppa om ogräset. Det som gör den till ett under för mig är den sista funktionen. Det är som att ladda om en hylsa och gå till attack på nästa oönskade gröda.

Fiskars ogräsupptagare

Immaterialrätten då? Produkten är patentskyddad via patent (EP 1468595) och en sökning på Fiskars i Svensk Varumärkesdatabas ger flera både svenska och EG-varumärken. Än så länge har jag inte sett några kopior, har du?

Givetvis finns det fler smarta lösningar för trädgården som tar hand om ogräs och andra utmaningar. Detta är första delen i en miniserie om innovation och tillväxt i trädgården. Nästa del kommer att handla om gräsklippare.

Glad midsommar!

/Anna Danestig, kundansvarig PRV

5 kommentarer

Under immaterialrätt

Flytande underställ bland lyxbåtar

Float Underwear

BILD: Float Underwear FOTO: Oscar Loviner KÄLLA: http://www.thermotic.se

Just nu pågår båtmässan Allt för sjön i Stockholm. Bland ett myller av folk banade jag min väg genom mässhallarna fyllda av allt från jätte-yachts till rengöringsmedel. Något som fångade min uppmärksamhet var det svenska företaget Thermotic och dess flytunderställ Float Underwear. Ett Svenskt familjeföretag med ett nytt spännande material. Det ska både andas och är mycket lätt och smidigt. Genom en snabb sökning i Svensk Varumärkesdatabas och Svensk Designdatabas ser det även ut som att de har skyddat sina idéer väl. Förutom patent har de både varumärkesskyddat sitt företagsnamn och designskyddat sin form. Det ser ut som ett bra steg mot en heltäckande och flytande immaterialrättsstrategi.

Båtmässan pågår fram till den 11 mars och där finns många innovativa lösningar att upptäcka. Thermotic finns i monter C 14:41.

Anna Danestig, kundansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Flytande underställ bland lyxbåtar

Under immaterialrätt

Forskare inom innovation, en supertalang

Veckans Affärer har nu presenterat årets supertalanglista. På 10:e plats av de 101 uppmärksammade talangerna finner vi Maria Elmquist. Hon ligger högst upp på listan av de som har en tydlig koppling till innovation. Maria är docent i technology management på Chalmers och arbetar bland annat med frågor om organisation av innovation i storföretag, företags innovationsförmåga, att leda och organisera Öppen Innovation med mera.  Jag ser fram emot att höra mer om denna supertalang framöver. Grattis Maria!

/Anna Danestig, kundansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Forskare inom innovation, en supertalang

Under innovation