Author Archives: Oscar Dieden

Vem blir svensk mästare i innovation?

SKAPA-priset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris. Priset har delats ut varje år sedan 1986. Vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovation. Vem vill du nominera?

skapa_liggande_utantext

SKAPA-priset är instiftat till minne av Alfred Nobel. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Förutom det nationella SKAPA-priset, uppmärksammas även 24 länsfinalister. Som partner deltar PRV aktivt genom att bidra i SKAPA:s beredningsgrupp.

Hallå där, Magnus Leijel, enhetschef på PRV och medlem i SKAPA:s beredningsgrupp.

Vad gör SKAPA:s beredningsgrupp?

– Beredningsgruppen tar helt enkelt fram en short list med de bästa bidragen enligt SKAPA-prisets kriterier.

Hur arbetar ni?

– Vi är tio personer från olika håll i näringslivet som detaljstuderar alla ansökningar som kommer in från länen. Förra året var det runt 50 ansökningar. Vi rankar dem efter en mängd kriterier och lämnar sedan en kortare lista vidare till SKAPA:s jury som väljer ut pristagarna.

Vilken är din roll i beredningsgruppen?

– Min roll i sammanhanget är att bidra med en patentingenjörs granskande blick. Vid behov har jag även möjlighet att stämma av tekniska detaljer med någon speciellt kunnig på området ur vår fantastiska kunskapsbas bestående av 120 patentingenjörer inom alla teknikområden.

Varför är PRV aktiva inom SKAPA?

– Det är ett effektivt sätt att hålla kontakten med fristående innovatörer i alla delar av landet. Inte bara genom de som söker priset; de regionala prisutdelningarna är en viktig plattform för det fortsatta arbetet med, inte minst, de mindre aktörerna.

Nu är det hög tid att nominera till SKAPA-priset.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

 

Kommentarer inaktiverade för Vem blir svensk mästare i innovation?

Filed under patent

Från skydd till värde – en innovativ varumärkesresa

Imorgon torsdag kommer PRV att delta på Varumärkesdagen, en årlig seminariedag och mötesplats för de som arbetar med varumärken.

Intressanta presentationer varvas med spännande paneldiskussioner och analyser. Talarna kommer från såväl industri och näringsliv som patentombud och myndigheter. Grundare och arrangör av Varumärkesdagen är Groth & Co (rådgivare inom immaterialrätt).

PRV kommer att finnas på plats. Bland annat kommer vi att visa på hur vårt varumärke har utvecklats under 2000-talet. Tidigare pratade vi mycket om vikten av att skydda idéerna, till att idag mer fokusera på värdet. Illustrationen nedan är ett axplock av marknadsföringsmaterial vi använt oss av de senaste 15 åren.

varumarkesresa_2

PRV har även tagit fram statistik som visar att det har skett ett skifte när det gäller varumärkesregistreringar till PRV utifrån klassningen. För några år sedan gick klassningen Tjänster förbi klassningen Varor bland registrerade varumärken. Statistiken visar även att de största företagen som ansökte om varumärken hos PRV 1996 i hög utsträckning var utländska och när EUIPO öppnade 1996 flyttade de sina ansökningar dit. Idag är de företag med flest varumärkesregistreringar i hög utsträckning svenska tjänsteföretag.

bild6

På Varumärkesdagen delas Signumpriset ut. Signumpriset är instiftat för att öka de nordiska företagens konkurrenskraft på den globala marknaden. Välskötta varumärken är en av de viktigaste nycklarna för att bli internationellt framgångsrik på lång sikt. Nominerade i år är En Svensk Klassiker, IsaDora, Pippi Långstrump och Systembolaget.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Från skydd till värde – en innovativ varumärkesresa

Filed under varumärke

Ung entreprenör – från ord till handling

En app som lär ut programmering, laddare som passar alla telefoner eller hunduthyrning. Snart nytt år, och med det även nya möjligheter. Kanske är 2017 året när just din idé ska bli verklighet. Men hur går man som ung entreprenör tillväga?

df8fg42fy_0-sander-smeekes

Sverige kryllar av unga talanger och eldsjälar med en längtan efter att starta företag, förändra världen och driva olika kreativa projekt. Viljan finns, idéerna är det absolut ingen brist på – men hur går man från ord till handling?

PRV-bloggen tog ett snack med barn- och ungdomsförfattaren Ingrid Remvall. Hon har skrivit boken Idésmart. Boken är ett sätt att ge alla unga, oavsett bakgrund, bättre möjligheter att förvalta sitt idékapital, att realisera sina drömmar och att möta framtiden.

Ingrid har suttit med i juryn för Ung Företagsamhet och har hållit i workshops inom kreativitet och skrivande i olika skolor. Boken är ett samarbete mellan Ingrid och Young Innovation HUB, initierat genom Fryshuset.

Här är Ingrids tre tips till unga entreprenörer.

1. Skapa rätt förutsättningar för din idé

Låt förarbete och planering få ta lite tid. Om ni är flera som ska samarbeta, se till att hitta bra verktyg för er att arbeta tillsammans – att ni vill samma sak och att ni skapar ett tryggt gruppklimat. Skapa tydliga mål med det du vill åstadkomma och se till att de är realistiska och mätbara. Gör en aktivitetsplan som tar dig genom de olika delarna i ditt arbete, det blir en karta att följa under resans gång och visar när saker och ting ska göras och vem som ska göra det.

2. Vrid och vänd på din idé, det finns ofta mer att hämta

Hur kan din idé bli ännu bättre, mer relevant för målgruppen, skalbar, mer unik, bättre för samhället? Genom att använda olika kreativa övningar kan du slipa på din idé och få den att lyfta ännu mer. Ha kul och tänk fritt!

3. Glöm inte paketeringen

En idé kan vara hur fantastisk som helst i ditt huvud, men lyckas du inte få andra att se det du ser tjänar det inget till. Kanske kan du bygga en prototyp, göra en film med en kund som berättar hur hen använder din tjänst eller skapa en moodboard med bilder och ord som visar på det du vill göra. Sätt ihop en grym presentation och se till att du presenterar den som den förtjänar. Tro på dig själv och kom ihåg att det enda misslyckandet som finns är att aldrig våga prova!

idesmart.se finns det en mall för aktivitetsplan, checklista för ”smarta” mål och olika kreativa övningar för att utveckla din idé.

prv.se kan du inspireras av hur andra har skapat framgångsrika företag genom att ta hand om sina immateriella tillgångar. Där kan du även skapa värde för din innovation med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Du kan även testa ditt företag och lär dig mer i PRV-skolan.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

 

1 kommentar

Filed under innovation

Så gör du affärer i Indien

photo-1455620826090-a3da9f3d6032Att export är viktigt för ett land som Sverige är inget nytt. Svenska företags förutsättningar att klara sig i den globala konkurrensen är avgörande för hur hela Sverige står sig i en globaliserad värld.

Vi går mot en utveckling där immateriella tillgångar utgör en allt större del av företags värde. Att förstå sig på sin exportmarknad och hur man i en specifik marknadskontext behöver resonera kring sina immateriella tillgångar blir därför allt viktigare.

PRV har under senare år byggt upp ett allt tätare nätverk till och i Indien. Landet med en stolt handelstradition, en befolkningsmängd på över 1,2 miljard människor och en av världens högsta BNP är en enorm marknad.

PRV har genom åren haft samarbete med Indien inom ramen för Sida-finansierad utbildningsverksamhet. På senare år har PRV även haft tätare kontakt med PRV:s indiska motsvarigheter IPIndia och DIPP (Dept of Industrial Policy & Promotion). Detta för att diskutera samverkan till nytta för näringslivet och handel länderna emellan. Team Sweden Indien har bistått med rådgivning och kontakter.

Under 2016 har PRV genomfört en rad aktiviteter kopplat till Indien.

 • Besökt Indien.
 • Träffat indiska kontakter vid möten runt om i Europa.
 • Verksamma med internationaliseringsfrågor tillsammans med myndighetsnätverket Starta & Driva Företag.
 • Aktiviteter vid de exportcentra som under vintern lanseras runt om i landet.
 • Exportseminarium tillsammans med Sveriges Utrikeshandelsförening.

Seminariet tillsammans med Sveriges Utrikeshandelsförening genomfördes under rubriken Export till Indien – marknaden, affärsklimatet och immateriella tillgångar. Bland föreläsarna fanns experter från Business Sweden, Sweden India Business Council, Ericsson och PRV.

img_43tfq1

Kinnery Chandarana (Senior Group Legal Counsel) från Ericsson berättade om deras FoU i Indien och kopplingen till patentlicensiering. Bild: PRV

PRV-bloggen bad en av seminariets arrangörer, PRV:s Martin Lidén att lyfta fram några viktiga lärdomar från seminariet.

 • Indien är en enorm marknad med stor potential och landet är under ständig förändring.
 • Det är viktigt att förstå kulturella skillnader och traditioner när man gör affärer. Genom att anpassa sig till marknaden kan företags tillgångar bidra till att på bästa sätt skapa värde.
 • Att registrera immateriella rättigheter i Indien är en trög process, men förbättringsåtgärder genomförs. Det finns ett väl fungerande domstolssystem.
 • Under 2016 kom en ny indisk immaterialrättspolicy. Förhoppningarna om konkreta förändringar är stora.

Fler tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller patent, varumärke och design i andra länder finns här.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Så gör du affärer i Indien

Filed under immaterialrätt

Skapa lösningar för delaktighet

Ett samhälle utformat för alla, är lite av själva poängen med just ett samhälle. Det gäller bland annat full delaktighet oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet till lokaler, kollektivtrafik och utbildning är självklara exempel.

patrick-tomasso_2Men hur kan innovativa lösningar utveckla ett samhälle för alla samt underlätta vardagen och tillvaron för personer med funktionshinder? En snabb titt i statistiken visar att det i Svensk Patentdatabas inkommit ett 70-tal patentsökta uppfinningar för funktionsnedsättningar (inlämnade sedan 2010 och nu offentliga). Trenden har varit vikande med ansökningar till PRV, medan det ökar globalt. PCT-ansökningar inom området Medical technology har, med ett undantag runt finanskrisen 2009, ökat både konstant och rejält.

Bland de inkomna lösningarna är många patent kopplade till transport, i form av olika varianter på rullatorer och rullstolar. PRV har tidigare skrivit om liknande lösningar, bland annat LindheExtend. Det finns även, bland de inkomna lösningarna, en rad anordningar som hjälper individer att resa sig upp.

PRV-bloggen vill uppmärksamma det samarbetet mellan Svenska Uppfinnareföreningen och De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse som har utmynnat i möjligheten att söka stipendium för uppfinningar som kan underlätta vardagen och tillvaron för personer med funktionshinder. Uppfinningen kan vara ett hjälpmedel som kan omfatta allt från en osthyvel med vinklat handtag, el-rullstol, IT-stöd till stödbandage och proteser.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Skapa lösningar för delaktighet

Filed under innovation

Klarna inspirerar till vassare immaterialrättsarbete

klarna_mobilPRV har fått möjligheten att intervjua Klarnas chefsjurist om hur man som start-up kan utveckla sitt arbete med sina immateriella tillgångar.

För att som IT-bolag gå från start-up till ett unicornbolag krävs stark tilltro till sin idé, stor innovationsförmåga och en hög grad av entreprenörskap. En viktig del av det är en aktiv immaterialrättsstrategi.

PRV fick möjlighet att intervjua Klarnas chefsjurist Morgan Lundberg för att få deras syn på hur man som start-upbolag, med ambition att växa, kan utveckla sitt immaterialrättsarbete.

Klarnas tre immaterialrättstips är:

 • Ducka inte för frågan
 • Vem äger det vi åstadkommer?
 • Registrering av varumärke

I filmen utvecklar Morgan sina tre tips.

Sedan Klarna grundades 2005 har de snabbt etablerat sig som ett av Sveriges mest omtalade IT-bolag och är idag ett av Europas snabbast växande företag. Klarna räknas som ett unicornbolag, det vill säga att de värderas till minst 1 miljard dollar.

Här finns fler företag som berättar om sitt arbete med sina immateriella tillgångar.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Klarna inspirerar till vassare immaterialrättsarbete

Filed under immaterialrätt

MedTech – den just nu hetaste patentbranschen

MedTech är den just nu hetaste patentbranschen. Men hur skiljer sig MedTech från andra branscher? Vilka affärsmodeller finns det? Och vad bör man tänka på? Det ska PRV försöka ta reda på.

MedTech är det teknikområde som under de senaste åren har lämnats in flest patentansökningar till EPO (Europeiska patentorganisationen). Det beror bland annat på att det är ett område präglat av några stora jättar, som är flitiga med att lämna in patent. Det är något som mindre aktörer måste förhålla sig till. Dessutom kommer många uppfinningar inom MedTech från universiteten.

PRV vill nu, tillsammans med Vinnova, lyfta en rad frågeställningar med koppling till både medicinteknik och innovation.

 • Hur skiljer sig MedTech från andra branscher?
 • Vilka affärsmodeller finns det?
 • Vad bör man tänka på?

I samband med webbseminariet om MedTech och Innovation vill PRV belysa hur aktörer inom MedTech kan arbeta med att utveckla värdet av sina innovationer. Expertpanelen består av Annika Kilander (patentkonsult, Brann), Sofia Nikolopoulou (IP-rådgivare, Uppsala Universitet Innovation), Henrik Eriksson (patentingenjör, PRV) och Johan Nordlund (jurist, PRV). medtech11nov_lagMed oss är även MedTech-bolaget BiBB Instruments. De kommer att berätta om sina framgångsfaktorer och hur de resonerar kring sina internationella ambitioner. PRV-bloggen fick i våras en pratstund med BiBB Instruments grundare Charles Walther, för att höra hur de arbetar med sina immateriella tillgångar.

Hur har ni hanterat era immateriella tillgångar?

– Att bygga och testa medicinteknik är tidskrävande och kostsamma processer. Vi har koncentrerat oss på att skydda framtagna instrument med patent. Vi har även registrerat varumärkesskydd för produktnamnen, till exempel borren Endodrill. Inledningsvis tog vi hjälp av PRV för nationell patentansökan och gick sedan vidare med PCT och Europeisk ansökan för sju stora marknader i världen. I dagarna har ett av våra patent blivit godkänt i Kina. Till hjälp med immaterialrätt har vi ett ombud med kontakter på alla större marknader i världen.

Vilket är ditt bästa tips?

– Fokusera på en av dina idéer och driv den så långt det går. Lägg de andra idéerna på hög för framtiden. Det är svårt men nödvändigt när man är idérik och kreativ. Låt marknaden avgöra vilken av dina idéer du fokuserar på.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för MedTech – den just nu hetaste patentbranschen

Filed under innovation

Så tycker vi om streaming och nedladdning

Hur ofta laddar du ned eller streamar? Vet du om upphovsrättsinnehavaren har godkänt materialet du laddar ned eller streamar? Hur stor roll spelar det om materialet du laddar ned eller streamar har upphovsrättsinnehavarens godkännande?

För att få en överblick av vilka attityder som finns runt nedladdning och streaming i Sverige, har PRV genomfört en undersökning riktat mot allmänheten. Detta i samband med startskottet för regeringens och PRV:s satsning på att öka kunskapen om upphovsrätten i digitala miljöer.

– Vårt uppdrag är att undersöka och analysera allmänhetens inställning till upphovsrätt i digitala miljöer, och för att kunna inleda arbetet är undersökningen ett viktigt avstamp. Vi behöver skaffa oss en bra överblick och sedan se hur vi ska rikta våra insatser, säger Margareta Ternell, marknads- och kommunikationschef på PRV.

_mg_0094_hi-res

Margareta Ternell, marknads- och kommunikationschef på PRV. Bild: PRV

Undersökningen i korthet:

 • 60 procent tycker att det vore värdefullt att få information om upphovsrättsinnehavarens villkor.
 • 40 procent söker aldrig själva information om upphovsrättsinnehavaren får ersättning eller inte från en sajt.
 • 86 procent av alla 18-29-åringar laddar ned eller streamar ofta eller mycket ofta.
 • 12 procent av alla 65-79-åringar laddar ned eller streamar ofta eller mycket ofta.

En majoritet tycker att information om upphovsrättsinnehavarens godkännande är värdefullt, men de flesta kollar inte vem som står bakom sajten de laddar ned eller streamar från. 40 procent av männen och 27 procent av kvinnorna tycker inte att det är viktigt eller spelar mindre roll att upphovsrättsinnehavaren godkänt om materialet får laddas ned eller streamas. Utbudet avgör till största del. Det anser 70 procent.

– Fler sajter som upphovsrättsinnehavaren står bakom med ett bra utbud av musik, tv-serier och filmer är kanske det viktigaste sättet att förbättra upphovsrättsinnehavarnas villkor, menar Margareta Ternell.

När man bryter ned resultatet på ålder och kön ser man att det framförallt är yngre män som laddar ned och streamar. I den grupp som laddar ned och streamar mest, de under 30 år, är upphovsrättsinnehavarens villkor den minst viktiga variabeln vid val av sajt för nedladdning eller streaming. Om upphovsrättsinnehavaren får betalt eller inte är också mindre viktigt.

– Det beror förmodligen på okunskap. Det är inte lätt att veta om upphovsrättsinnehavaren har gett sitt godkännande eller inte. Det är också därför vi har fått i uppdrag av regeringen att höja allmänhetens kunskap i de här frågorna, säger Margareta Ternell.

Det framkom även i undersökningen att det inte finns några geografiska attitydskillnader. Storstad eller landsbygden hade ingen påverkan på resultatet.

Intervjuundersökningen gjordes tillsammans med Sifo och omfattar cirka 1 000 svarande. De svarande var mellan 18-79 år.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

2 kommentarer

Filed under upphovsrätt

PRV samlar aktörer för upphovsrätt i digital miljö

PRV stod värd för ”Nätetikett för upphovsrätt”, en eftermiddag med fokus på upphovsrätt i digitala miljöer.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg bjöd in till samlingen som markerar startskottet för regeringens och PRV:s satsning på att öka kunskapen om upphovsrätten i digitala miljöer. På PRV i Stockholm diskuterade särskilt inbjudna nyckelaktörer kreatörernas roll för värdeskapande och vikten av upphovsrätt i digital miljö.

– Satsningen är mycket viktig för att belysa situationen för kreatörer av olika slag i vår allt mer digitala värld. PRV är en självklar aktör i arbetet med att höja kunskapen om upphovsrättens roll i den digitala miljön i och med regeringsuppdraget. Samlingen blir en viktig start på arbetet och vi ser mycket positivt på att så många deltar, kommenterar Susanne Ås Sivborg.

Bland de närvarande aktörerna:

 • kulturminister Alice Bah Kuhnke
 • Sanna Wolk, docent inom immaterialrätt, Uppsala universitet
 • Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet
 • Thomas Porsaeus, strateg, SVT Interaktiv
 • Ira Gladnikoff från Viaplay

 

Kommentarer under dagen från Twitter:

Kommentarer inaktiverade för PRV samlar aktörer för upphovsrätt i digital miljö

Filed under upphovsrätt

Konceptutbildning för doktorander: Värdet av immaterialrätt

PRV har startat upp en konceptutbildning för doktorander på svenska lärosäten. Temat är Värdet av immaterialrätt. Syftet är att ge doktoranderna grundläggande utbildning om  immaterialrätt.

Konceptutbildningen är uppdelat på tre halvdagar.

 • Del 1: Immaterialrätt i praktiken – så funkar det. Grundläggande utbildning om möjligheterna med immaterialrätt och värdet av att arbeta med sina immateriella tillgångar.
 • Del 2: Databaser – så använder du patentkällor. Hands on om patentinformation och sökning i publika patentdatabaser.
 • Del 3: Innovationsworkshop – så nyttiggör du kunskapen. Avslutande workshop där utbildningens olika delar appliceras.

Konceptutbildningen görs i samarbete med lärosätet. Tillsammans skräddarsyr vi utbildningen för just din specifika fakultet och dess inriktnings olika utmaningar inom immaterialrätt.

Är du intresserad av konceptutbildningen, kontakta Maziar Soltani .

20161004_1418430

PRV:s Mats Nordenborg föreläser om immaterialrätt för doktorander. Bild: PRV

Under hösten har PRV arrangerat konceptutbildningen tillsammans med BIO-skolan på KTH. PRV-bloggen fick en pratstund med Stefan Ståhl, vice rektor för BIO-skolan på KTH.

Syftet med utbildningen är att doktorander ska få en ökad kännedom om värdet av immateriella tillgångar. Hur tycker du att kännedomen generellt sett ut bland doktorander innan utbildningen?

– Väldigt ojämn! Helt beroende vilken avdelning eller grupp man jobbar i. Vissa har god kännedom, andra ingen. Syftet med utbildningen är att alla ska få en god baskunskap inom området.

Hur tycker du att PRV:s upplägg med tre halvdagar fungerar?

– Har bara hört positiva utlåtanden! Upplägget passar oss bra, då vi kunnat bidra till att anpassa upplägget till BIO-skolan.

Vad blir nyttan av utbildningen för doktoranderna?

– Ökad kännedom. Att det finns möjlighet att söka patent borde stimulera doktoranderna att tänka “immaterialrättsmässigt”. Av den anledningen rekommenderar jag andra lärosäten att ta del av utbildningen.

Kursledare från PRV var Linus Plym-Forshell, Mats Nordenborg och Ingemar Wistrand. PRV genomförde satsningen på KTH i samarbete med KTH-Innovation och KTH-biblioteket.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

 

Kommentarer inaktiverade för Konceptutbildning för doktorander: Värdet av immaterialrätt

Filed under immaterialrätt