Författararkiv: Johan Winther

Om Johan Winther

Patentinformationschef på PRV. Ansvarig för information, dokumentation och uppdragstjänster på Patentavdelningen. Har jobbat sedan 1997 på PRV som patentingenjör, enhetschef och patentinformationschef.

Svensk Patentdatabas en oändlig idébank

Måndagen den 13:e september 2010 är en milstolpe för alla användare av svensk patentinformation. Aldrig förut har så mycket svensk patentinformation tillgängliggjorts elektroniskt och gratis på ett och samma ställe.

Målet med Svensk Patentdatabas är att tillgängliggöra alla offentliga svenska patent och patentansökningar som har, har haft eller kan få rättsverkan i Sverige. Detta kombinerat med mycket goda sökmöjligheter anpassade för olika användares behov. I databasen finns dessutom registerinformation tillgänglig.

Nyttan är stor för såväl proffs som teknikintresserad allmänhet och vi hoppas att detta kan bli en innovationsinjektion för svensk teknikutveckling.Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas kan användas på många olika sätt och i olika syften. Den ger möjlighet att hitta tekniska lösningar på problem utan att behöva uppfinna själv. Den är en källa för uppslag på teknik som kan vidareutvecklas. Det går att få fram information om företag som är aktiva inom det teknikområde som du är intresserad av. Det ges möjlighet att söka information om en uppfinning redan finns eller om andra lösningar finns på samma problem. Är uppfinningen redan patenterad finns uppgifter på om patentet fortfarande är i kraft. Detta är bara några exempel på användningsområden.

Ett annat exempel på hur Svensk Patentdatabas kan användas är Östersjöprojektet (Sea of Inventions) där tekniska lösningar presenteras utifrån problemställningar rörande miljöproblem i Östersjöregionen.

Så det är med stolthet jag nu konstaterar att vi tagit ett stort kliv i rätt rikting för att underlätta för alla användare av svensk patentinformation. Trots att jag varit med under hela utvecklings och testfasen imponeras jag av mängden information och den sökfunktionalitet som erbjuds.

Johan Winther/Patentinformationschef PRV

5 kommentarer

Under patent