Author Archives: Paula Lembke

Marknadschefer samlas för samarbetssamtal

Idag samlas alla marknadschefer på patent och varumärkeskontoren från EU på OHIM. Syftet är att se hur, och om, vi kan samarbeta kring kommunikation och om behov av ett gemensamt nätverk för dessa frågor finns. Just nu berättar alla kort från respektive land vad som görs i respektive land. En spännande och intressant dag!

/Paula Lembke, marknadschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Marknadschefer samlas för samarbetssamtal

Filed under immaterialrätt

Årets turisminnovation

Idag har Paula Lembke och PRV fått förmånen att dela ut priset för årets turisminnovation.

För andra året i rad sitter jag med i juryn tillsammans med VINNOVA och VD för turism och resebranschen. Juryn tittar på nytänkande skalbarhet och tillväxtpotential för bolagen och regionen och självklart om de registrerat sitt varumärke som är viktigt i denna bransch. Prisutdelning kan ni följa kl 11.45 på trip.se eller följ mig på Twitter PaulaLembke.

/Paula Lembke, marknadschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Årets turisminnovation

Filed under innovation

Finansdepartementet satsar på företagare, forskning och innovation

I Finansdepartementets pressmeddelande kan jag med glädje läsa vad de väljer att fokusera på för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft.

Det regeringen vill göra är:
1. Investera i infrastruktur för att knyta ihop landet, underlätta resor mellan hem och arbete samt transport av varor.
2. Satsa på forskning och innovation för att skapa förutsättningar för nya produkter och bättre metoder som kan ge tillväxt.
3. Förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap för att den svenska ekonomin ska förbli konkurrenskraftig.
4. Öka tillgången på bostäder för att öka valfriheten och förbättra möjligheten att flytta till studier eller arbete.

Det ska bli spännande att se i djupare detalj av vad punkt 2 och 3 avser för satsningar och hur immaterialrätten finns med.

/Paula Lembke, Marknadschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Finansdepartementet satsar på företagare, forskning och innovation

Filed under innovation

Svensk turistnäring utvecklas

I februari medverkade PRV på innovationsdialogen för resenäringen i Sverige, en väldigt givande dag som bidrog till att vi deltagit på fler event inom branschen. Vårt fokus är att öka resenäringens kunskap om immaterialrätt. Vi kommer att möta Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) för att diskutera hur de tar nästa steg för bättre affärer med hjälp av immaterialrätt. Vidare står resenäringen inför en spännande satsning på egen inkubator, en satsning som vi diskuterar med dem.

Regeringens dialogmöten arrangeras som ett steg för att ta fram Sveriges innovationsstrategi.

/Paula Lembke, Marknadschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Svensk turistnäring utvecklas

Filed under immaterialrätt

Talkshow om innovationer

På ”Halvhalt” synliggörs det som sägs grafiskt. Ett fantastisk sätt att kommunicera på som dessutom är vackert.

Idag samlas 200 personer från hela Sverige på Tekniska museet för att göra ”halvhalt” i innovationsarbetet som pågår i landet. Håkan Ekengren inleder med vikten av att vi alla måste samarbeta för att skapa bättre förutsättningar för innovation. PRV och VINNOVA kommer att delge sin erfarenhet från vårt tematiska möte. Jag ser fram emot en spännande dag!

Annie Lööf lyfter fram vikten av att samverka mellan aktörer under dagens möte på Tekniska museet. Det är inte en ”one-woman” show. Vidare lyfter hon fram att öppenhet, tolerans och entreprenörskap är viktiga faktorer för att Sverige ska lyckas som ett innovativt land.

Paula Lembke, marknadschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Talkshow om innovationer

Filed under innovation

Innovativa företagare ska förbättra hanteringen av immateriella tillgångar

– Rykande färsk kartläggning överlämnas till regeringen i dag. 

Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom det immaterialrättsliga området bland Sveriges företagare. Det visar den kartläggning som vi på PRV har gjort tillsammans med Vinnova. Rapporten överlämnas till regeringen i dag.

Med mer kunskap om hur man strategiskt hanterar immateriella tillgångar (patent, varumärken, design, upphovsrätt, know-how) blir företagen mer konkurrenskraftiga.

I kartläggningen, som gjorts på uppdrag av regeringen, ser vi flera viktiga behov hos så väl företagare som affärs- och innovationsrådgivare som arbetar inom det offentliga stödsystemet. Nedan följer ett axplock:

•       En ökad medvetenhet hos svenska små- och medelstora företag om hur hantering av immateriella tillgångar kan bli en affärsstrategisk tillgång.

•       Hur affärs- och innovationsrådgivare kan a) öka sina strategiska kunskaper om immateriella tillgångar och på så sätt bli starkare rådgivare till företagen, b) hur samma rådgivare kan öka insikten om hur immateriella tillgångar skapar värden i företag över tid.

•       Vikten av utbildning med inriktning på immateriella tillgångar för studenter. Det är en avgörande förutsättning för att öka den allmänna kunskapsnivån och därigenom konkurrenskraften i svenska företag på längre sikt.

Nu inväntar vi regeringens reaktion på de förslag som vi lyft fram i rapporten.

/Paula Lembke, Marknadschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Innovativa företagare ska förbättra hanteringen av immateriella tillgångar

Filed under innovation

300 000 – ett plåster på såret

I går var det prisutdelning av det Stora Teknikpriset som årligen delas ut av tidningen Ny Teknik och Vinnova.

Vinnaren av 300 000 kr gick till Tomas Fabo på Mölnycke Health Care. Innovationen heter Safetac – ett smärtfritt silikonplåster. När jag tittar i Svensk Patentdatabas ser jag att Safetac inte är den enda innovationen som Tomas ligger bakom. Tomas är helt klart en förebild på många sätt!

När man ser de 3 finalisterna och deras enastående innovationer som genererar stora intäkter förstår man hur viktigt det är för Sverige med framgångsrika innovatörer. De skapar arbetstillfällen och sätter Sverige på världskartan. Tomas uppfinning har redan hjälpt 14 miljoner patienter.

Kvällen bjöd även på en mycket intressant panel som bestod av fyra framgångsrika kvinnor. Samtliga på arbetsplatser där innovation står i centrum. Deras viktigaste budskap för att jobba framgångsrikt med innovationer var ”utgå ifrån kundernas behov när ni utvecklar nya produkter och tjänster”, ”involvera kunderna i er process”. Vidare lyfter alla fram vikten av andra förutsättningar för att jobba framgångsrikt med innovation, så som: organisation, företagskultur och arbetsprocesser. Jag inser också att alla har fler saker gemensamt som de inte lyfter fram. För att bli så framgångsrika som de är så krävs en enorm uthållighet och envishet.

När jag tittar på alla dessa framgångsrika män och kvinnor slår mig tanken – vilka enormt bra förebilder de här personerna är för framtida innovatörer. Men de är ”doldisar”. Varför envisas media med att bara lyfta fram de innovatörer vars namn vi redan känner till? Det finn ju fler ”Tomas” i vårt land.

Paula Lembke
Marknadschef PRV

2 kommentarer

Filed under innovation

Det måste bli enklare för innovatörer att hitta rätt

En fråga som bör komma mycket högre upp på politikernas och respektive aktörers agenda är samordning mellan aktörerna i det svenska innovationssystemet. Sverige har ett väl utvecklat innovationssystem och när man väl har funnit hjälp är den mycket bra men alldeles för ”osynlig” och svåranvänd.  Systemet är till och med så komplext att det är svårt för oss aktörer att se och förstå vem som gör vad. Hur ska då användarna veta vem de ska vända sig?  Kanske finns det mer hjälp att få för innovatörerna än vad de känner till? Här har vi en stor och viktig kommunikationsutmaning. Först och främst måste alla aktörer bli bättre på att kommunicera vem de kan hjälpa och hur. Utöver det bör fler initiativ koordineras, något jag upplever håller på att göras.  Den 2 juni var jag på ett seminarium som anordnades av FIM, Forum för Innovation Management (Tyvärr har FIM ingen webbplats att hänvisa till). En organisation som alltid tar upp relevanta ämnen. Seminariet bestod av att de olika politiska partierna presenterade sin innovationspolitik.  Jag gick ifrån seminariet och hade två starka känslor:

1)      Sverige behöver en innovationsminister – hur ska vi kunna fokusera och samordna våra  innovationsinsatser om vi inte har någon som håller i taktpinnen?

2)      Vi har ett mycket bra innovationssystem, men varför får jag en känsla av att partierna inte känner till det så bra? Frågan är ju kritisk för Sveriges tillväxt?

PS: PRV jobbar systematiskt med att utveckla vår webbplats för att hjälpa och guida våra användare. På prv.se kan du till exempel se patentprocessens olika moment på ett överskådligt sätt. DS

Paula Lembke, Marknads- och försäljningschef på PRV

1 kommentar

Filed under innovation