Författararkiv: Susanne Sivborg

Innovation, ett medel för tillväxt

”Målet är att vi i Sverige ska bli skickligare på att omvandla idéer till produkter och utveckla nya innovationer, varor och tjänster.”

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV (Patent- och registreringsverket) replikerar på Per Frankelius debattartikel ”Sveriges topplacering i innovation är missvisande”.

Per Frankelius presenterar en mycket intressant artikel om hur svensk konkurrenskraft kan stimuleras på den globala marknaden. Han menar att Sverige som en världsledande innovationsaktör är en myt. Jag menar att ett aktivt arbete för att öka nyttiggörandet av innovation pågår.

Sverige är ett innovativt land – som behöver bli bättre på att omvandla innovation till färdiga produkter och tjänster som genererar tillväxt. För att lyckas med kommersialiseringen av en idé krävs bland annat en genomtänkt immaterialrättsstrategi samt ett fungerande stödsystem.

På PRV arbetar vi för ett gynnsamt företagsklimat och en god innovationsprocess som leder till tillväxt. Idéer ska kommersialiseras och bli färdiga produkter som fyller en funktion på marknaden.

På uppdrag av regeringen har PRV sedan några år tillbaka arbetat för att sprida och öka kunskapen om immaterialrätt, innovation och ekonomisk tillväxt i samhället. Immateriella tillgångar är centrala affärsverktyg för ökad tillväxt och konkurrenskraft, liksom att de är ett strategiskt redskap för värdeskapande och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Målet är att vi i Sverige ska bli skickligare på att omvandla idéer till produkter och utveckla nya innovationer, varor och tjänster.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

2 kommentarer

Under innovation

Patent alltid rätt som informationskälla

”Patent inte alltid rätt väg” lyder rubriken till Erik Olaussons artikel i Life Science Sweden. Det håller vi på PRV med om – men patent är däremot alltid rätt som informationskälla.

Det är inte alltid rätt att söka patent, det är vi överens om. Det gäller att ha en medveten strategi för sina vägval och var marknaden finns. Det gäller att vara påläst och omge sig med kunniga rådgivare. Ytterligare en viktig och central funktion för ett patent är funktionen som informationskälla. Patentdokumentationen utgör en rik och unik informationskälla. Patenthistoriken ger tydliga indikationer på hur väl inmutat ett givet forskningsfält är. Den berättar om vilka aktörer som är och har varit aktiva inom fältet – och vilka som är de mest aktiva forskarna på området.

Precis som artikeln i Life Science Sweden beskriver gör utvecklingen av de stödstrukturer som är kopplade till lärosätena att frågorna kan hanteras alltmer professionellt. Men – det är bara en bråkdel av all forskning som kommer i kontakt med någon del av stödstrukturerna, som till exempel ett innovationskontor. Vi har fortfarande grundläggande problem när det gäller kunskap om hantering av de tillgångar som skapas inom forskningen. Då menar jag alltifrån friheten att forska vidare till ytterligheten kommersialisering. Det här behöver förändras. Det behöver finnas ett tydligare lärosätesansvar och stödfunktioner knutna till dem.

Det kan finnas en vinst i att forskningsmedlen baseras på olika indikatorer, där en indikator leder till att medlen fördelas hos lärosäten som har en organisatorisk förmåga att ta hand om forskningsresultaten.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Patent alltid rätt som informationskälla

Under patent

Immaterialrätten har betydelse för affärsframgång – PRV är din lots!

Att Sverige är ett innovativt och kreativt land är välkänt. Vi ser många bevis på det och det är glädjande att framgångsrika och hängivna entreprenörer driver på utvecklingen i små och medelstora företag. Arbetstillfällen skapas och tillväxten ökar.

Dagens företagare möter andra utmaningar än vad det gjorde för ett antal år sedan; vi kan bland annat se en större fokusering på det kunskapsbaserade företagandet. Där finner vi företagarna som arbetar inom kulturell och kreativ verksamhet – de som ofta säljer en tjänst, en upplevelse eller ett koncept. Där det finns stora marknader att erövra men också ett stort behov av att öka affärsmässigheten för en växande lönsamhet. Allt detta sker i takt med globalisering och skärpt konkurrens.

Hur hanterar kreatören immaterialrätten i sitt företagande och hur mycket måste man kunna?
Min uppfattning är att immaterialrätten spelar en allt större roll för dagens företagare.
Immaterialrätten, eller tillgången som finns i en uppfinning, i ett varumärke eller i en design är nycklar för att kreatören ska lyckas med att kommersialisera sin idé eller sin kreation.

Förr räckte det kanske med att skydda sin uppfinning med ett patent i det land där man bedrev sin verksamhet och på den marknad där man sålde sin produkt parallellt med att man skyddade sitt varumärke. Bilden är betydligt mer komplex år 2014. I dag handlar det inte bara om att skydda en idé, det handlar i hög grad om att ha kunskap om och förståelse för de möjligheter och de begränsningar som immaterialrätten har och ger. Och det handlar framför allt om att ta hand om sina intellektuella tillgångar på samma sätt som man tar hand om sina andra tillgångar – att använda de intellektuella tillgångar som ett affärsstrategiskt verktyg.

PRV har ett viktigt uppdrag – vi arbetar för att öka kunskapen om immaterialrätten bland landets små och medelstora företag. Vi har ett särskilt fokus på att skapa förståelse för hur immaterialrätten kan användas affärsstrategiskt. Det här arbetar vi med dagligen på många olika sätt, bland annat genom utbildning, möten och marknadsaktiviteter.

Vårens stora immaterialrättshappening är PRV:s webbseminarium den 28 april
I morgon, den 28 april, tillägnar vi dagen alla de designers, kreatörer, formgivare, författare, filmare, fotografer och entreprenörer som vill göra bättre affärer – du hänger väl med?!

Vi har samlat ett stort gäng kreativa och intresseväckande paneldeltagare som alla frikostigt delar med sig av sina erfarenheter. Du möter bland annat klädkreatören Ida Sjöstedt, glaskonstnären Erika Lagerbielke, Peter Blom som är en av grundarna till Peak Performance och Emy Blixt som är chefsdesigner på Swedish Hasbeens. Du får också möta PRV:s experter på området. De finns på plats för att hjälpa dig att vända och vrida på de möjligheter och fallgropar som finns inom immaterialrätten.

Vi utlovar konkreta tips på hur immaterialrätten stärker skaparkraften. För visst vill du också se hur du kan öka din attraktionskraft på marknaden och vinna fler konkurrensfördelar som leder till framgångsrika affärer?!

Varmt välkommen att vässa dina immaterialrättskunskaper i våra webbseminarier och lycka till i ditt företagande!

/Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Immaterialrätten har betydelse för affärsframgång – PRV är din lots!

Under immaterialrätt

Ett steg närmare gemensamt patentsystem inom EU

I onsdags togs nästa stora steg vad gäller ett patentsystem för nästan hela EU när 24 EU stater, däribland Sverige, skrev på avtalet om att inrätta en domstol för patentet med enhetligt skydd. Ett historiskt steg för EU efter många år av diskussioner och förhandlingar. Allt är i och för sig inte klart ännu och det finns många frågeställningar kvar att lösa och förhandla om. Men genom att tillräckligt många av EU:s medlemsstater nu skrivit på avtalet kan arbetet sätta igång för att även lösa de i vissa fall ganska stora frågeställningar som kvarstår. Det kommer också ta några år innan allt är på plats och alla medlemsstater ratificerat och anpassat sin lagstiftning till det nya patentskyddet med enhetlig verkan eller Unified Patent Protection – UPP – som är det namn som används generellt. Det ska bli mycket spännande att delta i och följa utvecklingen och implementeringen.

/Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör på PRV

1 kommentar

Under patent

EU-patent ger närhet och förenklar för företagare

Förra veckan läste jag en intressant text av Claes Almberg på näringsbloggen. Det handlade om att det mångåriga förhandlingarna om det europeiska patentsystemet äntligen börjar bära frukt.

Kort om EU-patentet
Ett patent för nästan hela Europa – en enda patentansökan som täcker in EU och därmed större delen av Europa – det ger stora möjligheter. Det enhetliga patentet blir en del av det redan väletablerade och fungerande europeiska patentsystemet. Därtill kan det bli ett enklare och billigare sätt att förbättra sina chanser till att lyckas med sin innovation och öka konkurrensmöjligheterna på den regionala marknaden för små och medelstora företag.

Processen förenklas och när patentet väl har godkänts kan den sökande få skydd för sin uppfinning på en stor del av den europeiska hemmamarknaden. Det kommer dessutom att finnas en enhetlig patentdomstol, som i en förenklad process gör det möjligt för patentinnehavaren att tillvarata sina intressen.

Min gissning är att det kommer att dröja några år innan det blir möjligt att använda systemet fullt ut och det tar ett tag innan etableringen får fullt genomslag. Men inom en fem- till tioårs period kommer vi som bor och verkar inom EU att använda EU-patentet för att skydda våra uppfinningar. Ett enhetligt patentsystem kommer att leda till ett ökat samarbete över gränserna inom EU. Det ger en ökad tyngd för frågor inom immaterialrättsområdet. Det är positivt!

PRV:s roll
Vilken blir PRV:s roll i det här? Genom ett gemensamt EU-patent blir det ännu viktigare att ha kunskap och förståelse för de här ganska komplicerade frågorna. Det finns mycket att ta ställning till, exempelvis:

  • Hur ser din plan ut?
  • Vilka är dina konkurrenter?
  • Hur ser marknaden ut?
  • Ska du försöka få skydd eller inte?
  • Vad kan eventuellt skyddas?
  • Hur gör du det och när ska det göras?

Här kommer PRV in som en nyckelaktör. PRV ska bidra med att sprida kunskap och förståelse för immaterialrätten. Förståelsen runt just immaterialrätten och de immateriella tillgångarnas begränsningar och möjligheter kommer i framtiden att bli en framgångsfaktor för Sverige och svenskt näringsliv. Det är därför viktigt att arbetet med att sprida kunskap runt ämnet fortsätter och intensifieras. Och här behövs mycket samarbete! Aktörerna inom innovationsprocessen behöver hjälpas åt.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Kommentarer inaktiverade för EU-patent ger närhet och förenklar för företagare

Under patent

EU-patent, ett steg in i framtiden

Så har då EU tagit ytterligare ett steg närmare införandet av ett patentskydd för nästan hela EU. 25 av EU:s medlemsstater kommer, när allt är klart ha ett gemensamt patentskydd. Ett stort steg för EU och Europa även om inte alla 27 staterna är med.

I framtiden kommer det bli enklare och billigare att få patentskydd i Europa och framförallt inom EU. En ansökan, ett behandlingsförfarande och ett patent som täcker 25 länder. Och om du behöver försvara dina rättigheter ska det finnas ett domstolsförfarande gällande för alla EU:s länder.

Det finns de som tycker det här är jättebra och de som inte alls är nöjda – och som vanligt hade båda delvis rätt. Jag är säker på att vi under den närmaste tiden kommer att få höra och se båda framföra sina åsikter. Själv tror jag att det på sikt kommer skapa stora fördelar för Europa och europeiska företag, men jag tror att det kommer ta 5 – 10 år innan det enhetliga patentskyddet är fullt etablerat, implementerat och inte minst accepterat av de som vill ha ett patentskydd i Europa och EU. Först finns det många frågor om ännu inte har besvarats och sedan ska de 25 länderna acceptera  och nationellt implementera ramverket. Sedan ska allt börja fungera och sist men inte minst ska man få förtroende för ett nytt system och fullt ut acceptera det. Eftersom vi människor är konservativa av oss kommer hela processen ta lite tid men jag tror att om 10 år kommer man undra varför det var så många som var tveksamma hvarför deltog så lång tid att få allt på plats. Det ska bli spännande att se vad som händer och inte minst se om jag har rätt.

Tidigare i veckan skrev Tobias Selin om EU-patentet.

/Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör på PRV

Kommentarer inaktiverade för EU-patent, ett steg in i framtiden

Under patent

PRV och Vinnova stärker företagens immateriella affärsstrategier

20 miljoner kronor öronmärkta till små- och medelstora företag

I morse var jag på regeringskansliets frukostmöte om immateriella tillgångar och innovation. Det var ett av flera planerade frukostmöten med utgångspunkt i arbetet med den nationella innovationsstrategin. Näringsminister Annie Lööf stod som värd och under inledningstalet berättade näringsministern att rapporten som Vinnova och PRV levererade till Näringsdepartementet för några veckor sedan stärkt uppfattningen om att immaterialrätten är en viktig del av infrastrukturen för innovation. Hon meddelande också att PRV och Vinnova tilldelats 20 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att gemensamt genomföra insatser som ska hjälpa små och medelstora företag att hantera och skydda sina immateriella tillgångar.

Jag ser dagens frukostmöte som ett mycket viktigt och positivt initiativ från regeringens sida. Att näringsministern lyfter upp och uttrycker hur viktiga immaterialrättsliga tillgångar är för Sveriges innovations- och konkurrenskraft är ett mycket stort kliv i rätt riktning. Jag kommer att skriva mer om ämnet på näringsdepartementets blogg, håll utkik där.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

3 kommentarer

Under innovation

Immaterialrättens värde växer i Kina

Häromdagen läste jag Joe Olssons artikel om Kina som en innovativ nation med stor behållning. Kinas syn på immaterialrätt är under förändring.

Kinas syn på immaterialrätten har nyligen förändrats och är fortfarande under stor utveckling. För bara 25-30 år sedan hade man ingen möjlighet att skydda sina investeringar i forskning och utveckling i Kina överhuvudtaget. Det ledde till att väldigt få företag var intresserade av att göra investeringar i Kina. I dag har Kina ett etablerat skyddssystem för intellektuella tillgångar som i mångt och mycket bygger på det system vi har i Europa. Det har byggts upp på bara 25 år och lagstiftningen finns på plats.

Däremot är möjligheterna att försvara sig fortfarande inte på den nivå som vi tycker att den borde vara på. Det har flera orsaker, kulturen och värderingarna skiljer sig i mångt och mycket från våra värderingar.

Historien visar att ett land behöver utveckla sin egen innovationsförmåga för att industriell och ekonomisk utvecklingen ska fortsätta. Ett fungerande immaterialrättssystem är en nödvändighet för utvecklingen av innovativ industri och ekonomisk tillväxt. Det har Kina också insett. Det tar tid att ändra en hel kultur, framförallt när man får inkomster, stora inkomster, genom att agera på ett annat sätt. Jag tror att vi får fler anledningar att fundera över Kinas framtida roll inom alla områden och se vilka möjligheter det kan skapa för andra länder och industrier.

Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt

Välbesökt arrangemang av Nordiska Immaterialrättsföreningarna

I tisdags ordnade NIR – Nordiska Immaterialrättsföreningarna ett spännande och välbesökt seminarium på Arlanda. Temat var runt varumärken i Europa och hur EU-varumärket förhåller sig till de nationella varumärkessystemen framförallt i Norden.

Vi fick en första inblick i den undersökning på just det temat som Max Planck-institutet gjort för EU-kommissionen. Det framkom att man generellt inom EU:s medlemstater är mycket nöjd med EU:s varumärkessystem, men som med allt också vill se förbättringar vad gäller OHIM:s arbete. Det framkommer också att det är viktigt för Europa att möjligheterna kvarstår att söka nationellt då många varumärkesinnehavare har sin verksamhet på de nationella marknaderna snarare än på den Europeiska. Rapporten behandlar också samspelet mellan det europeiska och de nationella systemen och vad som sades på mötet föreslå förbättringar inom just det området. Rapporten väntas bli offentlig i slutet av februari och alla i branschen ser med spänning fram emot den.

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör på Patent- och registreringsverket

Kommentarer inaktiverade för Välbesökt arrangemang av Nordiska Immaterialrättsföreningarna

Under varumärke

PRV i Almedalen

Almedalen – ALLA är där! Ja det är verkligen så att alla är där, politiker, partier – både etablerade och de som är mindre etablerade, journalister, intresseorganisationer, lobbyister, andra intresserade personer, polisen, turister – med och utan barn i alla åldrar (och det gäller även en del mer aktiva personer), gotlänningar, allmänt nyfikna personer, gratisätare m.fl. 1400 seminarier och event under en vecka täckande hela den politiska arenan utom möjligen försvaret och försvarsmakten, jag såg dem i alla fall inte, och polisen var bara där för ordningens skull. Glada människor som stressade runt men även togs sig tid att njuta av solen och mat och dryck, antingen gratis eller betalandes.

Innovation var ett årets heta teman och ett flertal politiker deltog aktivt i seminarier som behandlade detta tema. Och alla vill framhålla hur viktigt det är med innovation för att skapa tillväxt. Som generaldirektör för PRV är det givetvis jättekul att innovation står på agendan för alla de politiska partierna men samtidigt blir jag oroad när jag ser och hör att kopplingen till immaterialrätten för det mesta saknas. och då menar jag inte att allt ska skyddas utan mer att immaterialrätten ska in som en faktor att ta hänsyn till när man diskuterar innovation och innovationsstrategier. Immaterialrätt är ju inte bara patent utan så väldigt mycket mer och i vissa fall är det oregistrerbara skyddet kanske inte bara tillräckligt utan kanske enda sättet att skydda innovationen. Jag blir dock  lite bestört när jag hör deltagare i seminarier säga att patent är ett hinder för utvecklingen av vissa typer av innovationer och då i de fall där man inte kan få patentskydd, som t.ex. för nya sätt att göra affärer eller liknande. Då är det ju inte patentsystemet i sig som är ett hinder och ett problem utan snarare avsaknaden av skydd och skyddssystem som utgör ett problem. Detta är något jag tycker ska upp i debatten och finnas med i de utredningar och undersökningar som just nu görs både i Sverige och på Europanivå. Och det här visar återigen att kunskapen och förståelsen för immaterialrättens möjligheter och begränsningar inte är så hög och vitt utbredd som man skulle önska sig. Jag jobbar på detta men mycket mer behövs och att vara med i debatter och seminarier i Almedalen kan vara ett sätt att öka medvetenheten runt immaterialrätten. Jag deltog som åhörare i ett flertal seminarier runt just innovation och vad som behövs för att hjälpa nya och små företag att växa till större, helst framtida stora, företag och skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Alla vet att något måste göras men vad har man lite olika åsikter om. IVA – Ingenjörsvetenskapsakademin har lyft fram detta i sitt projekt ”Innovation för Tillväxt” som också diskuterades i Almedalen i måndags och ett av de förslag som framkommit är att Sverige måste ha en innovationsstrategi som så många andra länder redan har idag. Det verkar som om politiker m.fl. börjar bli mer och mer medvetna om behovet av en nationell innovationsstrategi så vi får se vad som händer under nästa mandatperiod. Sedan räcker det inte med strategier utan saker och ting måste hända också, men det blir nästa steg.

Så varför var jag i Almedalen? Jag var med i en paneldiskussion i det enda seminariet jag kunde se som i sin titel hade patent omnämnt. Seminariet anordnades av Entreprenörskapsforum och berörde kopplingen mellan patent och tillgången på riskkapital. PRV, Vinnova, Regeringen och en representant för ett stort respektive ett litet företag var med i panelen och diskussionen blev både bra och mångfacetterad. Diskussionerna baserade sig på en pågående undersökning där man tittar på kopplingen mellan hur många patent ett företag lämnar in och dess tillgång på riskkapital – en intressant koppling men inte helt enkel och uppenbar att göra. Det ska bli spännande att se vad slutresultatet av undersökningen blir när den är klar om något år eller så. Vår diskussion drog en för Almedalen normalstor skara åhörare, vilket var roligt och vi fick ett flertal bra frågor och kommentarer. Intresset för frågor runt innovation och vilka faktorer som styr innovation är stort inte minst eftersom många politiker tar upp dessa frågor i diskussioner och debattinlägg runt tillväxt, jobb och miljö.

Jag tror att immaterialrätten har sin plats i Almedalen och vi på PRV har en roll att fylla här.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV i Almedalen

Under innovation