Författararkiv: Susanne Sivborg

”Ni hao!” Rapport och reflektioner från Kina

 Många har nog redan uppmärksammat att PRV varit på plats i Peking under det avslutande firandet av 60 års diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Kina. Själv fick jag den stora äran att delta i de avslutande evenemangen. Temat för firandet har varit innovation och veckan har fått namnet ”The Innovation Week”. Evenemangen innefattade två seminarier runt innovation, Sweden-China Innovation Forum och Sweden-China CEO Summit samt en galamiddag med tal av vår svenske kung och Maud Olofsson. Som ni förstår av temat så passade PRV väl in i sammanhanget. Jag fick många nya kontakter, både svenska och kinesiska, både på företagssidan och inom Statsförvaltningen, kontakter som kan komma att få stor betydelse för PRV.  Det här var mitt femte besök i Kina och det fjärde i Peking, eller Beijing som det heter på engelska.

Innovation och immaterialrätt – två sidor av samma mynt i Kina

Det främsta intrycket som jag tar med mig från seminarierna är den vikt Kina lägger vid innovation, men också hur mycket just innovation fanns med i både Kungens och Maud Olofssons tal. Kinas minister för näringslivsfrågor tryckte på hur viktigt det är för Kina att bli en ”innovative nation”. Målet är att vara världens mest innovativa land 2020! Som Generaldirektör för PRV blir man extra glad när immaterialrätten lyfts fram som en avgörande förutsättning för att man ska kunna lyckas med innovationer och som en av de viktigaste förutsättningarna för ekonomisk och teknisk utveckling. Till skillnad från Sverige så har Kina en nationell innovationsstrategi som introducerades för ett par år sedan. Immaterialrätten, förståelsen och kunskapen runt den samt utvecklandet av Kinas patentsystem är viktiga delar av innovationsstrategin. Att sedan SIPO, det Kinesiska Patentverket, fått rollen som samordnare av de aktiviteter som 28 myndigheter och organisationer har i uppdrag att utföra och stimulera, visar vilken vikt de lägger på immaterialrättens roll i sammanhanget.

Fortsatt samarbete med det kinesiska patentverket

PRV har haft samarbete med det kinesiska patentverket SIPO, under många år, framförallt vad gäller utbildning. En anledning till mitt besök i Peking var just att besöka SIPO. Besöket var dels att återgällda vice-commissioner Tiejun Yangs (SIPO:s näst högste chefs) besök i Sverige och på PRV i höstas, dels att underteckna ett nytt Memorandum of Understanding mellan PRV och SIPO. PRV tar emot mellan två och tre grupper från SIPO varje år och vi har ett mycket gott anseende hos dem. Att jag sedan har träffat Commissioner Lipu Tien vid ett flertal tillfällen tidigare är inte någon nackdel för den fortsatta utvecklingen av vårt samarbete. Tyvärr var han inte i Kina när jag var där men vi har redan planerat in ett möte i Genève under WIPO:s General Assemblies i höst.

Kina – kontrasternas och motsägelsernas land

En renodlad rapport blir lätt lite ”torr” så det ni läser är något mitt emellan en rapport och reflektioner. När man är i Kina blir man så full av intryck och reflektioner att det är svårt att inte ta med dem. Jag delar helt Cecilia Hessels reflektioner om att det är omvälvande att bara vara i Kina och ännu mera omvälvande att jobba med kineserna. Det hade jag inte förmånen att göra den här gången men det har jag gjort tidigare.

Kina är ett kontrasternas och motsägelsernas land. Det är också ett land som genomgått en imponerande utveckling de senaste 10 åren. Jag har än så länge bara varit i Peking och Shanghai, utbyggda jättestäder med över 30 miljoner invånare vardera. Trots det inser man snabbt de stora olikheterna med till exempel USA med en annan kultur och annat sätt att se på saker och ting. Jag var i Kina första gången för 5 år sedan och bara sedan dess har det skett en jätteförändring i samhället. Bilarna är fler och nyare, husen är finare, det syns på personerna du möter på gatan att levnadsstandarden har ökat och stadsmiljön är förändrad. Kineserna pratar om företagande, marknad, ekonomisk utveckling och innovation på ett helt annat sätt. Levnadsstandarden har höjts markant för många kineser i städerna, samtidigt finns det de som ännu inte sett någon förändring och som fortfarande har en betydligt lägre levnadsstandard och i vissa fall är mycket fattiga.

700.000 nya ingenjörer – varje år!

Många av de kineser man träffar i affärsrelationer har studerat eller arbetat i Europa eller USA, men det stora flertalet kineser har aldrig ens varit utanför sin egen region. Det satsas mycket på utbildning i Kina och varje år utexamineras ca 700.000 ingenjörer! Men utvecklingen håller inte samma snabba takt och alla får inte jobb även om de har bra betyg och är duktiga. Förutsättningarna finns men strukturer, kultur och företagande har inte riktigt hunnit med. Ett bra exempel på det är just patent och patentsystemet. Kina har ett legalt ramverk som har mycket gemensamt med EPO:s ramverk och det svenska patentsystemet. Man har tittat mycket på EPO och det europeiska patentsystemet när man satte Kinas första patentsystem på plats för drygt 20 år sedan. Många framför kritik mot att det inte går tillräckligt snabbt att förändra och modernisera systemet i Kina, men ur vissa aspekter har de på 20 år lyckats att komma nästa lika långt som vi behövt mer än 100 år till.

Det finns mycket utveckling kvar att göra även i Europa och USA

Vi tycker ofta att Kina inte har kommit så långt och att det i viss mån är ett mindre utvecklat land. Men man ska vara medveten om att Kinas historia är lång och deras civilisation var betydligt mer utvecklad än vår under mycket lång tid. Industrialismen kom tidigare till oss men kultur, innovation och avancerad utveckling kom långt före oss i Kina. Vi har mycket att lära av varandra och det jag lärt mig är att skillnaderna ibland kan vara större mellan individer i samma land och kultur än mellan personer från helt olika länder och kulturer. Det skapar goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av samarbetet.

Jag har än så länge inte hunnit vara så mycket turist i Kina utan bara sett några sevärdheter i Peking. Det står dock på listan av sådant jag vill göra, maken börjar bli lite intresserad av att åka dit så det kanske inte dröjer så länge innan det blir av.

/Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör för PRV

1 kommentar

Under innovation

Susanne Ås Sivborg

Behövs immaterialrätten idag eller är den överspelad?

Är det egentligen någon skillnad på behovet av t.ex. patentskydd idag jämfört med igår? Jag menar att det är det inte. Immaterialrätten får mycket kritik idag och det finns de som hävdar att t.ex. patent hämmar utvecklingen. Jag tycker historien har visat något helt annat. Människan gör allt för att överleva och i den mån det är möjligt förbättra sin är livssituation, hon är med andra ord innovativ eller uppfinningsrik. Dagens uppfinningar är mer komplicerade än vad uppfinningarna var i människans tidiga historia och framförallt kostar de betydligt mer tid och pengar än då. Många nya uppfinningar, stora revolutionerande eller mindre, i vissa fall kanske helt osynliga förbättringar, har kostat massor av pengar i tid, arbetskraft och ofta maskiner. Att man vill ha tillbaka de här pengarna, helst med ränta, är ganska självklart för oss alla: det är ytterst ovanligt att man vill investera pengar i något som man från början vet att man kommer att förlora på. Immaterialrättsligt skydd ett verktyg för att uppnå detta och den situationen har inte ändrats idag. Jag tycker att historien visar att ett väl fungerande immaterialrättssystem, framförallt patentsystem, är en förutsättning för teknisk, industriell och ekonomisk utveckling i ett land eller en region. Titta på världen idag, är det en tillfällighet att de delar av världen som haft den största och starkaste tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen också är de länder som har fungerande immaterialrättssystem? Jag tror inte det. Givetvis vet vi inte vad som varit hönan respektive ägget här men det finns en klar koppling mellan teknisk, ekonomisk och social utveckling och väl fungerande immaterialrättssystem. Och det finns ytterligare bevis på detta, Kina. För ca 25 år sedan införde Kina en patentlagstiftning och vi vet alla var Kina är idag. Man har gått från ett land som inte var industriellt speciellt utvecklat till ett land som många tror kommer att vara ett av de mer dominerande industrinationerna om några decennier. Jag tycker inte mer bevis behövs och det är viktigt för de länder som gärna vill utvecklas att man arbetar för att skapa bättre strukturer runt immaterialrätten för att stimulera utvecklingen. Att sedan patentskydd kanske inte är det viktigaste att utveckla först det är en annan fråga men jag menar att ett fungerande immaterialrättsskydd är en av förutsättningarna för att ett land ska kunna utvecklas tekniskt och ekonomiskt. Att immateriarätten behövs också idag tycker jag det finns uppenbara bevis för men dessa kommer inte alltid fram i debatten. Vi som vet hur viktigt detta är bör ta ett större ansvar och föra fram detta i debatten.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt