Författararkiv: Tobias Selin

Utbildning i immaterialrätt när det handlar om dataspel och appar

I dag ska rådgivare från olika organisationer från hela landet fördjupa sig i immaterialrätt. Utifrån ett verkligt exempel ska moderatorn Tomas Ahlström, från InnovationskontorEtt, leda diskussionerna kring varumärke, design, patent, upphovsrätt och avtal. När är vad viktigt, och vad är speciellt med dataspel och appar? Till sin hjälp har Tomas en panel med experter på immaterialrätt i samband med dataspel och appar.

Denna halvdagsutbildning kommer även att webbsändas live, kl 12.30 – 16.30. Ta chansen och lära dig mer om hur du kan skydda dina idéer genom att titta på webbsändningen.

//Charlott Galant, utbildningsansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Utbildning i immaterialrätt när det handlar om dataspel och appar

Under immaterialrätt

Ännu ett steg närmare EU-patent

Igår och idag har stora beslut fattats i Bryssel när Konkurrenskraftrådet och Europaparlamentet sa ja till ett enhetligt patentskydd i EU. Omröstningen idag kom efter att man under många år förhandlat för att lösa frågor kring språk, domstolar och mycket annat. Överenskommelsen innebär att 25 av 27 EU-länder (Italien och Spanien är inte med) omfattas av det enhetliga skyddet och att en beviljad ansökan ger skydd i alla 25 länder. Det kommer att vara möjligt att lämna patentansökningar på är engelska, tyska och franska (därav Italiens och Spaniens avhopp) och eventuella tvister kommer att lösas i en ny patentdomstol med säte i Paris och underavdelningar i London och München.

Även idag är det möjligt att med en ansökan få skydd i flera EU-länder men detta kräver att patentet valideras i vart och ett av de länder där uppfinnaren vill ha sin teknik skyddad. Den här valideringen är förknippad med byråkrati och kostnader. Förespråkare av gemenskapspatentet menar att man nu får ett patentskydd i EU som är mer konkurrenskraftigt och gör jämförelsen med USA där man får skydd på hela den amerikanska marknaden med ett patent medan man i EU i dagsläget behöver 27 patent (sen att patenttvister löses på delstatsnivå i USA och är förknippade med kostnader som vida överstiger de i EU är en annan historia).

Ett gemenskapspatent kommer dessutom att innebära att den redan långt gångna harmoniseringen av immaterialrätten inom EU tar ytterligare ett kliv framåt. Handelsminister Ewa Björling sa efter omröstningen att förberedelserna med att nå ända fram till gemenskapspatent fortsätter, bland annat ska patentförordningen antas formellt och avtalet om den gemensamma patentdomstolen undertecknas. Björling tänker sig att det första gemenskapspatentet beviljas år 2014.

Den nationella patenten som söks hos patentverken i respektive land kommer att finnas kvar, precis som det nuvarande EP-patentet. Exakt hur det nya patentet passar in bland de befintliga visar sig nog först när det börjar användas, men klart är i alla fall att de företag som verkar i EU och använder sig av patent inom ett par år får tillgång till ett skydd som är lättare och billigare att söka.

/Tobias Selin, projektledare på PRV

PRV:s chefsjurist Per Holmstrand har gjort flera bra blogginlägg på ämnet EU-patent:

Inlägg från april 2011

Inlägg från mars 2011

Inlägg från december 2010

 

 

 

Mer information på Utrikesdepartementets webbplats

 

Kommentarer inaktiverade för Ännu ett steg närmare EU-patent

Under immaterialrätt, patent

Bolagsverket går på kurs

Idag går 120 medarbetare på Bolagsverket PRVs grundkurs i immaterialrätt med Mats Nordenborg, jurist på PRV. De flesta är handläggare som dagligen har kontakt med företag. Bolagsverket var ju tidigare en del av PRV och de båda myndigheternas verksamhetsområden är angränsande. Handläggarna på Bolagsverket lotsar ofta företag vidare till PRV efter att de registrerat deras firmanamn och företaget även vill registrera ett varumärke. Genom kursen idag kommer handläggarna lära sig mer om immaterialrätter och hur de kopplar till sitt område, domännamn och annat.

Innan jul kommer PRV även att besöka Tillväxtverket, och under nästa år fortsätta med flera myndigheter, t.ex. VINNOVA och Energimyndigheter. Utbildningen är en del av det regeringsuppdrag som PRV har tillsammans med VINNOVA och som syftar till att öka medvetenheten om immaterialrättsfrågor hos företag och förbättra deras möjligheter att få bra rådgivning.

/Tobias Selin, projektledare på PRV

20121121-093608.jpg

Kommentarer inaktiverade för Bolagsverket går på kurs

Under immaterialrätt

Lovande kursvinter

Det planeras febrilt på PRV inför vinterns alla utbildningar. Det regeringsuppdrag som PRV och VINNOVA har tillsammans att bland annat höja immaterialrättskompetensen hos rådgivare har resulterat i flera spännande kurser. Först ut är en grundkurs i immaterialrätt för medarbetare på andra myndigheter. Redan 21 november besöker vi Sundsvall  där 120 personer från Bolagsverket kommer att få lära sig hur immaterialrätt funkar och hur det kopplar till deras verksamhet. Näst på tur står sedan Tillväxtverket. Självklart finns jurister på de här myndigheterna som har koll på immaterialrätt, men tanken är att även övriga medarbetare ska ha förståelse för frågan. Och suget efter ny kunskap är stort. Under 2013 kommer vi fortsätta med den kursen och utbilda Energimyndigheten, VINNOVA och många andra myndigheter.

I december drar sedan en annan storsatsning igång, nämligen utbildningen vi tagit fram tillsammans med Almi, Innovationsbron och Swedish Incubators and Science Parks (SISP). En speciellt anpassad kurs som kommer att höja de tre organisationernas immaterialrättskompetens, något som kommer att gagna alla de företag som de kommer i kontakt med. Cecilia Hessel, projektledare från PRV:s sida för regeringsuppdraget och ansvarig för kurser, säger att ”det finns en stor efterfrågan på kurser av den här typen och vi ser fram emot att se resultatet av dagen. Under 2013 kommer vi att ordna fler kurstillfällen för att ytterligare stärka de rådgivande och finansierande organisationerna.”

I februari ordnar PRV också en uppföljning på den populära tjänsteinnovationskursen från tidigare i år. Den här gången kommer det att handla om appar och spel. Rådgivare kommer då att kunna lära sig mer om de förutsättning som gäller när de hjälper företag i spelbranschen och de saker man bör tänka på ur ett immaterialrättsperspektiv för att kunna tjäna pengar som utvecklare. Kursen, som ordnas under en halvdag i Stockholm, finansieras av Ungas innovationskraft och kommer att vara gratis för rådgivarna. Kursupplägget kommer att bestå ca fem experter som diskuterar ett case och belyser de viktiga aspekterna ur sitt eget perspektiv. Experterna kommer bland andra att vara en jurist specialinriktad på spelindustrin, en affärsutvecklare, ett varumärkesombud. Hela kursen kommer att sändas live via nätet för den som inte har möjlighet att ta sig till Stockholm.

Om du vill veta mer om de här kurserna (i nämnd ordning), kontakta Tobias Selin, Cecilia Hessel eller Charlott Galant.

/Tobias Selin, projektledare på PRV

Kommentarer inaktiverade för Lovande kursvinter

Under immaterialrätt, upphovsrätt, varumärke

Nyskapande och banbrytande år 2020

Sverige har sedan igår en innovationsstrategi. På regeringens uppdrag har en projektgrupp på Näringsdepartementet i dialog med andra departement, myndigheter, organisationer och näringsliv tagit fram en vision för hur Sveriges innovationsklimat ska se ut i framtiden.  I strategin har immaterialrätten fått en viktig roll, vilket glädjer oss på PRV och alla andra som jobbar för att frågan ska få större uppmärksamhet, och att immaterialrätten ska ses som ett strategiskt affärsverktyg. Under arbetet med strategin ordnade PRV och VINNOVA tillsammans med Näringsdepartementet ett av totalt 14 dialogmöten,  där över 90 personer diskuterade området immateriella tillgångar och immaterialrätt. Dokumentationen från mötet spelades sedan in till Näringsdepartementet för att användas i arbetet med strategin.

Strategin utgår från tre huvudprinciper: 1) Bästa möjliga grundförutsättningar för innovation 2) Människor, företag och organisationer som arbetar systematiskt med innovation 3) Ett genomförande av strategin som utvecklar förutsättningarna och mötesplatserna utifrån en helhetssyn. Under den första punkten finns ett delmål som lyder ”Regleringar, marknadsvillkor och normer som främjar innovation” och det är där vi hitta immaterialrätten. Sveriges internationella arbete för utformning av de regelverk som immaterialrätten utgör är otroligt viktig eftersom reglerna i allt större utsträckning utformas på EU- eller internationell nivå.

Sverige behöver fortsätta verka för ett ändamålsenligt nationellt och ett väl fungerande patentskydd och en enhetlig patentdomstol, står det i strategin. I FoI-proppen, som även den släpptes igår, nämns även specifikt den föreslagna möjligheten för PRV att bevilja patent som lämnats in på engelska (läs mer här och här) samt det enhetliga EU-patentet (läs mer här). Båda dessa lösningar skulle befria svenska företag från byråkratisk börda och på så sätt kunna gynna både stora och små med internationella ambitioner.

PRV och VINNOVAs arbete med det gemensamma regeringsuppdraget ”Uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar” gör att de så viktiga frågorna kring immaterialrätt och immateriella tillgångar når hela vägen ut till företagen. Uppdraget är ett prov på något som i innovationsstrategin pekas ut som en av de viktigaste punkterna, nämligen att offentliga verksamheter är innovativa och att de samverkar för att nå gemensamma mål. Efter snart ett år av arbetet med uppdraget känner vi att har fullt fart redan dag ett av den nya strategin, och vi har mer att ge. Vänta bara till 2013.

//Tobias Selin, projektledare på PRV

Regeringens nationella innovationsstrategi

Regeringens forsknings- och innovationsproposition

Kommentarer inaktiverade för Nyskapande och banbrytande år 2020

Under immaterialrätt

Anonym midja väcker avund

När tillväxtfrågor diskuteras och europeiska länder jämförs brukar det inte dröja länge innan avundsjuka suckar riktas mot tyskarnas Mittelstand-företag. Det är detta Mittelstand som ger Tyskland den fylliga midja som på det här området är så eftersträvansvärd. ”Sverige har timglasmidja”, klagar debattörer som oroar sig för Sveriges framtid. ”Knappt några medelstora företag alls, bara små och stora.” När ekonomikrisen slog mot Europa stålsatte sig tyska företag och kunde med lite hjälp av tyska staten behålla sina anställda och tuffa på. De har trots en tämligen måttlig tysk tillväxt under det senaste decenniet fortsatt gå som tåget. Tillsammans med de kinesiska företagen har de kallats för globaliseringens vinnare.

Men vad är det egentligen för företag som utgör Mittelstand? I en tävling som utser de 100 mest innovativa företagen i Mittelstand kan man bland årets vinnare hitta företag som Fissler GmbH som gjort kastuller och stekpannor i 165 år, STAMA Maschinenfabrik som gör svarvar och fräsar, och Metabowerke som tillverkar verktygsmaskiner. Som så många andra Mittelstand-företag är de exportinriktade familjeföretag som ofta har en externt rekryterad ledning. De är kunskapsintensiva och har tillsammans en hiskelig massa patent. För den stora massan är de dock okända.

Vid en snabb titt på statistiken är det knappast uppenbart att Tyskland är speciellt annorlunda Sverige. I antal SMF per innevånare ligger Sverige före Tyskland, så även när det gäller andel av befolkningen som är anställda i mikroföretag, där ligger Tyskland näst sist i EU. I andel av befolkningen som är anställda i småföretag ligger Tyskland ett par placeringar före Sverige, som ligger precis under EU-snittet. Men mellanstora företag då? Där borde väl Tyskland glänsa ordentligt. Nej, de är elva, bara fem placeringar före Sverige.

Det går alltså inte att förklara Mittelstand-fenomenet med bara företagens storlek, det är något annat i deras natur som gör att de ständigt verkar trotsa det ekonomiska klimatet. Som nämndes tidigare är företagen i Mittelstand professionellt ledda, innovativa exportföretag i ganska traditionella branscher (maskiner, verktyg, fordonsdelar, kemi- och elektronikprodukter) men på en väldigt hög förädlingsnivå. De jobbar nära forskning och i anslutning till större företag, ofta i kluster. Vissa ekonomer pekar på det tyska lärlingssystemet som en bidragande faktor för att tillgodose det stora behovet att kompetent arbetskraft. Och så klart de passionerade ägarna och företagsledarna.

Hur än det exakta receptet lyder kan man ganska lätt konstatera att det inte är något man slänger ihop på en kafferast, men ska man börja någonstans så bör man slänga i lite exportvilja i grytan, och välutbildad personal, passionerade ägare, professionell ledning och närhet till bransch och konkurrens. Eftersom hela härligheten måste koka kanske länge innan den börjar smaka riktigt gott kan man med fördel utgå från sitt redan påbörjade kok, justera plattan, krydda lite, röra och hoppas på att midjan börjar växa.

/Tobias Selin, projektledare på PRV

Källor:
TOP 100 – die innovativsten Unternehmen im Mittelstand
Wikipedia
The German miracle keeps running (Venor, Meyer)
Eurostat
Europeiska kommissionen

Kommentarer inaktiverade för Anonym midja väcker avund

Under patent

Att sälja immateriella tillgångar på en internationell marknad

Vi ställde oss frågan: Hur säljer man som liten företagare sina immateriella tillgångar på en internationell marknad? För att reda ut begreppen bad vi Hidero Niioka, grundare och chef för IPEXCHANGE, reflektera över förutsättningarna.

————————————————————————————————–

Thank you for the invitation to contribute to your blog.

IPEXC.COM – IPEXCHANGE is an online marketplace for IP owners to market their IP for sale or license. It aims especially to address some of the difficulties that individual patent owners and SMEs have in monetizing their IP.

Historically, only large companies have had the available resources and large number of patents held to successfully commercialize their IP. Smaller entities and individuals are often excluded from the market due to the lower numbers of patents held and upfront fees and transaction costs.

A further barrier to monetization is the limited platforms for independent IP owners and SMEs to market their patents. In our survey the majority of independent patent holders and SMEs surveyed listed patent offices as the first place they would go for advice on marketing their IP (40 out of 50 surveyed.) Only 1 out of 10 larger companies said they would use their international patent office for this purpose, usually marketing through their own IP department or external law firms.

For individuals and SMEs utilizing international patent offices for this purpose, support is very limited. Only 2 out of 30 surveyed provided links relating to direct IP monetization. Some had links to attorneys/patent attorneys, some had no information at all.

For innovation to flourish, individual IP owners and SMEs need a cost effective and effective channel to market their IP. We seek to achieve this in three ways: Firstly, by eliminating prohibitive upfront costs; secondly by providing bundling options to increase the leverage of individually held patents, and thirdly by actively marketing through social media and our own targeted / BTL marketing efforts.

Response to the IPEXC.COM platform has been very positive. After only a few weeks’ operation we have over 350 patents listed on our platform, and around 100 copyrights with visitors from more than 55 countries. Listing on our platform is simple, free and there are no limits on the number of patents you can list, or the time they can appear on our platform.

If you are interested in selling or licensing your intellectual property, please sign up at IPEXC.COM, or we welcome your questions and feedback at info@ipexc.com

To innovation!

Hidero Niioka

2 kommentarer

Under immaterialrätt, patent, upphovsrätt

Ungas idétåg drar igång

PRV deltar idag på första stoppet på Ungas idétåg. Just på det här stoppet håller turnén till i vänthallen i Stockholms central. Rådgivare från mer än tio organisationer finns på plats för att prata med förbipasserande om deras idéer. Är du på centralen någon gång före kl 19 idag, kom förbi.

/Tobias Selin, projektledare på PRV

20120420-101113.jpg

Kommentarer inaktiverade för Ungas idétåg drar igång

Under Okategoriserade

Svenska patent på engelska

Svenska patent gäller bara i Sverige, och då kanske det känns logiskt att de också ska vara på svenska. Men svenska patent kan också utfärdas av den europeiska patentmyndigheten (EPO), och de företag som söker där har inte sällan ambitionen att söka patent i många länder på samma gång. Tidigare var de tvungna att översätta patentet i sin helhet till det landets språk där de ville validera sitt EPO-patent, något som kunde innebära stora kostnader. När Londonöverenskommelsen trädde i kraft 2008 slopades kravet på att hela patentet ska översätta, och sedan dess räcker det att översätta patentkraven. Det betyder att det finns svenska patent som, bortsett från patentkraven, är skrivna på engelska redan idag. Reglerna är dock annorlunda när det gäller ansökningar på engelska som är inlämnade hos PRV, de behöver nämligen helt och hållet översättas till svenska innan de kan godkännas. Konsekvensen av detta blir att översättningskravet påverkar var det är lämpligast att lämna in sin patentansökan, översättningskostnader styr patentstrategin, och det blir mindre attraktivt att utnyttja PRV:s förhållandevis låga ansökningsavgift och påbörja ansökningsprocessen i Sverige .

Andra länder, t.ex. Danmark, Finland, Island och Nederländerna, har valt att anpassa sina översättningskrav till Londonöverenskommelsen och alltså bara kräva att patentkraven översätts. I ett nog så komplext patentsystem skulle svenska små och medelstora företag tjäna på att reglerna var likvärdiga, och att de som föredrar att lämna in sin prioritetsansökan i Sverige kan göra det på engelska utan att behöva betala extra för sitt svenska patent jämför med en ansökan hos EPO. Det finns självklart ställningstaganden som inte är näringspolitiska, exempelvis bör det svenska språket värnas och det finns lagar som säger att språket inom svensk myndighetsförvaltning ska vara svenska, bland annat.

Efter att ha vägt dessa aspekter under ett drygt halvårs utredningsarbete presenterade hovrättslagmannen Cecilia Renfors sin utredning tidigare i vecka. I den föreslår hon att reglerna för översättning ska anpassas till dem som gäller för patent utfärdade av EPO, något som lär tas emot med jubel hos svenska företag, och PRV. I dagsläget är 80-90% av de patent som gäller i Sverige utfärdade av EPO och alltså på engelska med bara patentkraven översatta till svenska så ingen större skillnad kommer att märkas på det stora hela, men ett undantag – för de små och medelstora företagen, som får ökad förutsägbarhet och fler valmöjligheter. Utredaren föreslår att ändringarna införs så snart som möjligt.

/Tobias Selin, projektledare på PRV:s kommunikationsenhet

 

Näringsdepartementets pressmeddelande

Betänkandet – SOU 2112:19

1 kommentar

Under immaterialrätt, patent

Stort intresse för tjänsteinnovationer

Idag samlas över 60 affärsrådgivare på Nalen för att gå kursen Tjänsteinnovation för rådgivare. Föreläsare är Christina Wainnika och kursen kommer att ge rådgivarna en inblick i hur tjänsteinnovationer kan skyddas med hjälp av olika immateriella skyddsrätter.

Kursen går på sex orter i Sverige, idag drar turnén igång i Stockholm och fortsätter till Malmö, Jönköping, Göteborg, Umeå och Sundsvall. PRV anordnar kursen tillsammans med projektet Ungas innovationskraft, som också finansierat kursen för att göra den gratis för rådgivarna.

Läs mer här

/Tobias Selin, PRV

 

20120314-113117.jpg

Kommentarer inaktiverade för Stort intresse för tjänsteinnovationer

Under immaterialrätt