Category Archives: immaterialrätt

PRV som praktikplats

20170912_105227_beskuren_2Axel Rollbäck studerar på juristprogrammet vid Stockholms universitet, och finns sedan en vecka tillbaka på PRV. Här gör han en tio veckor lång praktik med fokus på immaterialrätt.

Axel, berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag bor i Bromma och studerar min sista termin på juristlinjen vid Stockholms universitet. Tidigare har jag läst konsthistoria på college i USA. Jag tyckte det var intressant, och immaterialrätten ligger nära ämnesmässigt, så därför kändes det naturligt att fokusera mina studier på immaterialrätt och EU-rätt.

Vad ska du göra på PRV?

Jag ska bland annat försöka ta reda på så mycket som möjligt om begreppet särskiljningsförmåga. Jag tittar på när det är relevant att landa i att ett varumärke är deskriptivt (beskrivande) och när det har särskiljningsförmåga.

Vad har du för förväntningar på din tid här?

Jag ser fram emot att få en inblick i hur det praktiska arbetet på en myndighet fungerar, samt att få inspiration och input till min uppsats.

Vad är ditt första intryck av PRV som arbetsplats?

Jag har fått ett väldigt bra intryck. Alla är trevliga.

På PRV tar vi med jämna mellanrum emot praktikanter. Bland annat erbjuder vi sommartid ett antal betalda praktikplatser till snart färdigutbildade civilingenjörer som vill få en inblick i patentvärlden.

Kanske blir du sugen på att arbeta på PRV efter att ha läst om Axels första intryck av arbetsplatsen? Här kan du se vilka lediga tjänster vi har ute just nu.

Lämna en kommentar

Filed under immaterialrätt

Manick på TV6 21:00 ikväll

Ikväll tittar vi på sexans nya satsning Manick, där Nisse Hallberg och – framförallt – Simone Giertz tar teknik på blodigt allvar.

”Här är det attityden till prylar och den inspiration de ger som står i fokus” står det på sexans sida, där man även kan följa serien. I första avsnittet geléar man in elektronik, återskapar NASA:s klassiska G-kraftsprov samt löser hur man äter samtidigt som man cyklar. Bloggredaktionen kan knappt bärga sig.

Förresten, är du intresserad av tekniska lösningar som kan förenkla vardagen och bli ledande för hur vi lever våra liv i framtiden? Då är det få ställen som är mer spännande att jobba på än PRV.

Vi söker för närvarande dig som vill bli framtidens patentingenjör!
Annonserna hittar du här!

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Kommentarer inaktiverade för Manick på TV6 21:00 ikväll

Filed under immaterialrätt

Framgång, tillväxt och innovation – PRV:s generaldirektör summerar

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för den svenska immaterialrättsmyndigheten PRV, ska efter nio år på PRV lämna posten som generaldirektör. Under åren har hon synts flitigt i media där hon uttalat sig om immaterialrättens och de immateriella tillgångarnas betydelse för framgång och tillväxt.

Som generaldirektör har hon arbetat intensivt för att få innovationssystemets aktörer samt politiker att uppmärksamma immaterialrättens betydelse för innovation. Hon har även engagerat sig för att öka kunskapen om immaterialrätt bland företag, organisationer och allmänhet. Nu, efter nio intensiva år i PRV:s och immaterialrättens tjänst lämnar hon posten som generaldirektör, helt i linje med regeringens riktlinjer.

Redaktionen för PRV-bloggen har tagit tillfället i akt för ett samtal om immaterialrättens utveckling i Sverige och internationellt, samt om PRV:s framtid.

Hej Susanne! Som generaldirektör på PRV har du arbetat med frågor som rör innovation och tillväxt. Om du ser tillbaka på de senaste åren, hur har innovationsklimatet utvecklats i Sverige under dessa år?
–Det har hänt en hel del på det området och mycket har förändrats till det bättre! Efter finanskrisen fick innovation och entreprenörskap mer uppmärksamhet från politikens sida, vilket har lett till mer pengar och ökad förståelse och kunskap om dessa områden. Det har gjorts många satsningar. Ett exempel är regeringsuppdraget att höja kunskapen om immaterialrätt. Sedan finns det som vanligt mer som kan göras och många vet det och jobbar med det. Det finns utmaningar här och det är viktigt att adressera dem, helst innan de inträffar, så att man är beredd och kan hantera dem. Men vi i Sverige är duktiga på innovation och vi har alla möjligheter att fortsätta vara det!

Vad har hänt med immaterialrättsfrågorna nationellt?
–Här är nog den största förändringen att immaterialrätten och de immateriella tillgångarna numera finns på den politiska agendan. Det finns idag en ökad förståelse för att en affärsstrategisk hantering av både de immateriella tillgångarna och rättigheterna är en mycket viktig faktor för att lyckas med innovation, skapa bättre konkurrenskraft och öka tillväxtmöjligheterna. Tidigare pratade man om industriella rättigheter och skydd. Idag ligger fokus inom politik och näringsliv på hur immaterialrättens betydelse för att skapa tillgångar och värde. Det visar tydligt vilken resa vi i Sverige har gjort vad gäller synen på innovation och immaterialrätt, en resa som PRV har varit delaktig i. Jag upplever att det från regeringens sida finns ett stort stöd för det arbete vi har gjort och gör. Att PRV nu är anslagsfinansierade är ytterligare ett bevis på det förändrade synsättet och fokuset runt de immateriella tillgångarna och immaterialrätten som vi sett under de här åren – och jag tror och hoppas att det finns stora möjligheter att den här utvecklingen fortsätter!

I Sverige har PRV under förra året fått i uppdrag av regeringen att arbeta för att höja kunskapen om immaterialrätt och dess betydelse för innovation och tillväxt. Myndigheten har även fått i uppdrag att informera om upphovsrätt, med särskilt fokus på digitala medier. Detta är viktiga händelser för oss som myndighet, men även för immaterialrätten. Vilka viktiga händelser har du sett internationellt under åren?
–Det har hänt mycket inom vårt område under de här åren och här har PRV varit delaktiga i det arbete som gjorts från svensk sida. I de forum som PRV företräder Sverige upplever jag att vår position blivit ännu starkare och att man lyssnar mer på vad Sverige och PRV har att säga. Det som är särskilt roligt är att Sverige behåller och stärker sin roll i de internationella sammanhangen.

Vilka viktiga förändringar har skett på PRV ?
–För tio år sedan var PRV en myndighet som jobbade med industriellt rättsskydd. Vi kämpade för att komma ut med våra budskap och vi var ganska ensamma om att prata om immaterialrätten som en betydelsefull faktor för tillväxt. Idag arbetar vi tillsammans med många andra aktörer från politik och näringsliv som lyfter betydelsen av de immateriella tillgångarna och rättigheterna för företagande och tillväxt. Tillsammans med Vinnova, Almi, Rise och andra aktörer sätter vi immaterialrätten i ett för företagare och entreprenörer relevant och förståeligt sammanhang.

Vi har en bit kvar men vi är på rätt väg. Genom olika evenemang, informationskampanjer och det faktum att även journalister börjar se oss som en värdefull informationskälla i dessa frågor lyckas vi allt mer med att nå ut med vårt budskap: att immateriella tillgångar och rättigheter skapar värde för företagen och för samhället. Vår roll i dag är en helt annan än tidigare. Regeringen vill att vi jobbar med det här. Uppdragen vi fått av regeringen är ett bevis för det!

Hur ser du på PRV:s roll i framtiden?
–Jag ser en oerhört stor potential för PRV att stärka sin roll som Sveriges självklara centrum för immateriella rättigheter. Alla vi på PRV har bidragit och fortsätter bidra till denna positiva utveckling. Vi har inlett samarbeten med universitet och högskolor, vi har utbildat forskare, vi är med i nätverk mot piratkopiering, vi träffar företagare på mässor, företagarträffar och andra evenemang där vi sprider våra budskap, listan kan göras mycket längre. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen: vi kan synas ännu mer, föra ut budskap runt upphovsrätt. PRV kan också bjuda in till bredare samarbeten med andra, som vi till exempel gjorde med Statens medieråd. Det finns otroligt mycket PRV kan göra med kopplingar till immaterialrätten.

Stort tack för samtalet Susanne och lycka till på din framtida väg!

/Margarita Linné, kommunikatör på PRV

1 kommentar

Filed under immaterialrätt

Välkända varumärken på Stockholm Fashion Week

fashion

Vad har Rodebjer, Ida Sjöstedt, Hope och Whyred gemensamt förutom att de är framgångsrika modedesigners som deltar på Stockholm Fashion Week? Jo, de har alla skyddat sina varumärken hos PRV.

Men varför är varumärket viktigt för modedesigners? PRV-bloggen pratar med Anton Blomberg, kundansvarig på PRV, för att ta reda på mer.

Anton, flera kända mode-designers som Rodebjer, Ida Sjöstedt och Hope har valt att registrera sina varumärken hos PRV. Varför tror du att de har valt att göra det?

De har förmodligen förstått att det är viktigt att värna om det rykte och den status som de har byggt upp. Det är vanligt att råka ut för piratkopiering och varumärkesintrång när man är framgångsrik, och då är det viktigt att ha ett registrerat skydd i ryggen. Många företagare satsar mycket tid och pengar på sitt företag, och den insatsen vill de skydda. Ett varumärke kan snabbt svärtas ner om det dyker upp kopior som inte håller samma kvalité på marknaden.

Vilka immateriella tillgångar kan en mode-designer ha, utöver varumärket?

De allra flesta har säkert någon form av avtal, antingen med distributörer eller tillverkare. För att få till bra avtal är det viktigt att kunna visa upp en smart hantering av de immateriella tillgångarna. Har man avtal med tillverkare i andra länder är det viktigt ha koll på sina rättigheter i det landet. Jag har hört skräckhistorier om hur samma fabrik som tillverkar originalprodukten även tillverkar piratkopior.

Läs mer om vad du ska tänka på vid handel med andra länder.

Hur bör du hantera dina immateriella tillgångar för att undvika att någon annan tjänar pengar på dem?

En bra början är att dokumentera allt ditt arbete, allt från när du gjorde vad till vem du har pratat med.

Designskydd låter ju som något som skulle passa mode-designers bra. På vilket sätt kan man använda sig av ett designskydd? Och hur ser kopplingen mellan design- och varumärkesskydd ut? När ska man använda sig av vilket skydd?

Varumärkesskyddet passar för alla produkter, medan designskyddet passar bäst för tidlös design som kommer att säljas under en lång tid. Det är såklart svårt att i förväg veta vad som blir bestående, man får gå på magkänslan. Det är också viktigt att påpeka att designskyddet och varumärkesskyddet inte tar ut varandra. Snarare kompletterar de varandra, och kan tillsammans skapa en stark immaterialrättslig grund.

Läs om hur Hope, ett av de varumärken som deltar på Stockholm Fashion Week, arbetar med sina immateriella tillgångar.

/Henrietta Thollén, kommunikatör PRV

Kommentarer inaktiverade för Välkända varumärken på Stockholm Fashion Week

Filed under immaterialrätt

Vi tecknar samförståndsavtal med Indien

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Sverige och Indien tecknar i dagarna ett Memorandum of Understanding, ett samförståndsavtal, för att främja samarbete inom immaterialrätt och därmed bidra till innovation, partnerskap och handelsutbyte. Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera verksamhet i eller handel med Indien har PRV inlett ett samarbete med den indiska immaterialrättsmyndigheten CGPDTM och Indiens motsvarighet till svenska näringsdepartementet, DIPP

– Ett samförståndsavtal ger oss goda möjligheter att harmonisera immaterialrättssystemen. Alla länder ser lite olika på systemen. Nu får vi i Sverige större möjlighet att diskutera och tolka systemen tillsammans med Indien. Det är utvecklande för bägge parter och betyder mycket för framtiden. I Indien tolkar man till exempel TRIPS-avtalet lite annorlunda än i Sverige. Nu kan vi lära av varandra, ta reda på varför man gör det och förstå bakgrunden, berättar Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

– Inom immaterialrättsområdet kommer en gemensam arbetsgrupp med representanter från myndigheterna i Sverige och Indien att ta fram handlingsplaner som bland annat omfattar utbildning, kunskapshöjande insatser i samhället, erfarenhetsutbyte kring rättspraxis och IT-utveckling, fortsätter Susanne.

Signerat samförståndsavtal den 1 september 2017.

Signerat samförståndsavtal den 1 september 2017.

Regeringen har i Sveriges exportstrategi pekat ut Indien som en viktig handelspartner då Indien utgör en kraftigt växande marknad med stora möjligheter för svenska företag och svensk innovationskraft. Redan idag är 170 svenska företag etablerade i Indien och långt fler gör affärer med landet. Många svenska multinationella företag som Ericsson, Atlas Copco, SKF, ABB, Scania och IKEA är etablerade, men även yngre företag som Spotify och Truecaller.

– Sverige är ett innovativt land med intressanta och framgångsrika företag som kan hjälpa Indien att vidareutveckla sin innovativa industri. Indien står inför många samhällsutmaningar och är generellt intresserade av att länder och företag etablerar sig i landet och bidrar till dess utveckling, gärna inom områden som energi, miljö, infrastruktur, stadsplanering, hälsa och digitalisering. Vårt samförståndsavtal är ett steg mot att harmonisera och höja kunskapen om hur immateriella tillgångar och rättigheter kan användas för att skapa värde. Det bidrar i hög grad till att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera både verksamhet och handel med Indien. Nya marknader innebär nya utmaningar, däribland hur företagen hanterar sina immateriella tillgångar som ofta utgör en större del av värdet i en affär. Samförståndsavtalet ger oss nu möjlighet att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa exportmöjligheter, avslutar Susanne.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

PS. Se artikel i DN.ekonomi, intervju med Susanne Ås Sivborg och Mikael Damberg. Svenska företagare ska skyddas genom nytt avtal

Kommentarer inaktiverade för Vi tecknar samförståndsavtal med Indien

Filed under immaterialrätt

Vi kan minska marknaden för piratkopierade varor

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV

Piratkopiering är ett globalt problem som drabbar näringslivet i stort, producenter och konsumenter. I en intervju med Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV, samtalar vi om konsekvenserna för individen och samhällsutvecklingen.

Vad ska man som konsument tänka på när man handlar något som är/ kan vara piratkopierat utomlands eller på nätet?

– Piratkopior finns över hela konsumentsortimentet – kläder, väskor, skor, läkemedel, kosmetika och även dagligvaror. De som säljer piratkopior är ofta bra på det de gör. Många av kopiorna är välgjorda, men ofta finns det saker som ser annorlunda ut jämfört med äkta vara. Det kan handla om felstavningar eller en sämre tryckkvalitet och en tydlig varningsklocka är ju priset. Är det betydligt lägre än i vanliga butiker ska man som konsument tänka sig för både en och två gånger. Att köpa en piratkopia är inte bara en dålig affär utan också en livsfarlig sådan. Mediciner kan vara verkningslösa eller i värsta fall giftiga, kläder kan innehålla otillåtna kemikalier, laddare kan explodera eller brinna upp etc. Om du förväntar dig kvalitet, se till att köpa original.

Varför är det viktigt att hålla marknaden ren från piratkopior?

– Förutom säkerhetsaspekten – att det kan innebära fara för dig och din omgivning  – så spelar det en stor roll, både för dig som konsument och för de personer som har tillverkat produkten. Medan du som konsument tycker du gjort ett fynd, lever de människor som arbetar i fabrikerna som tillverkar piratkopiorna under förfärliga förhållanden, och som inte sällan innefattar barnarbete. Tillverkningen av piratkopiorna drivs och kontrolleras dessutom ofta av ligor inom den organiserade brottsligheten, som använder handeln för att tvätta pengar och liknande.
Omsättningen på piratkopiehandeln är i paritet med den illegala narkotikahandeln.  39% av EU:s BNP och 26% av jobben går via immaterialrättsintensiva företag. Handeln med piratkopior drabbar dessa företag och därmed EU:s ekonomi. Pengaströmmar går till den organiserade brottsligheten där människor arbetar under slavliknande förhållanden, i stället för att göra nytta i samhället via konkurrenskraftiga företag och skatteintäkter till samhället. Dessutom så finns det ju rättighetshavare till de äkta varorna som inte får ersättning för sin design eller uppfinning, något som de kan ha lagt ner mycket tid och pengar på.

Hur kan man som konsument vara säker på att det inte är en piratkopia?

– Det kan man inte alltid vara, och handeln över internet har medfört att kopiorna har blivit enklare att sälja och köpa också hemma i Sverige, men det är viktigt att granska varan och ta reda på vilket företaget som ligger bakom. Man kan läsa mer på Konsument Europa. Viktigast är att använda sitt sunda förnuft och lita på sin magkänsla. Känns något för billigt eller för bra för att vara sant – då är det oftast också det.

Vad gör PRV och Sverige för att minska marknaden för piratkopiorna?

– PRV har tillsammans med Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Läkemedelsverket och Konsument Europa fått i uppdrag att dels utbyta information och erfarenhet mellan oss, dels informera företag och allmänheten om åtgärder mot piratkopiering. PRV ingår också i ett större nätverk med liknande syfte på EU-nivå. Regeringen håller nu på med en utredning som man ska lägga fram i början på nästa år där man utreder höjda straffskalor för immaterialrättsligt intrång.

Kan man bli straffad för att handla piratkopior?

– I många länder såsom Italien och Frankrike kan man få höga bötesbelopp och även fängelse om man blir påkommen med piratkopierade varor. Det ska man tänka på som svensk konsument om man besöker dessa länder. I Sverige kan tullen beslagta även småförsändelser av piratkopierade varor och handlar du upprepat på nätet och tullen eller polisen ser ett mönster kan du bli åtalad för immaterialrättsintrång.

Tack för intervjun!

Mer att läsa:
Skydda dig som företagare mot piratkopierning

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

 

 

Kommentarer inaktiverade för Vi kan minska marknaden för piratkopierade varor

Filed under immaterialrätt

Kolla in favoritserien på utlandssemestern

I våras röstade EU-parlamentet igenom en överenskommelse som innebär att vi kan ta med våra online-tjänster som Netflix och Viaplay på semestern. Hurra! Snart kan jag kolla in favoritserien Orange is the new black på Mallorca.

nick-karvounis-123491

Portabilitetförordningen är svårt att säga, men det är alltså det den kallas – den överenskommelse som innebär att jag kommer kunna kolla på favoritserien eller lyssna på favoritlåten från solstolen på Mallis. Senast under det första kvartalet 2018 ska den träda i kraft i alla EU:s medlemsländer.

Catharina Ekdahl är jurist på PRV och hon berättar för mig att det finns en tydlig koppling mellan portabilitetförordningen och upphovsrätten.

–  Portabilitetförordningen handlar egentligen helt och hållet om upphovsrätt. Det pågår ett arbete med en modernisering av upphovsrätten i EU, och det här beslutet är ett steg för en modernare upphovsrätt.

Varför har man fattat det här beslutet?

– Ett uttalat mål är att man vill främja innovation. När portabilitetsförordningen börjar gälla kommer det vara möjligt för innovatörer att släppa tjänster som kan användas i andra länder. Det vinner både vi som konsumenter, rättighetsinnehavarna och distributörerna på.

För vilka tjänster gäller förordningen?

– Den gäller för alla avgiftsbelagda tjänster som till exempel Netflix och Spotify. När upphovsrättslagen är moderniserad kommer portabilitetförordningen även att gälla för avgiftsfria tjänster som till exempel SVT play.

Är det något mer vi behöver veta om portabilitetsförordningen?

– Det är bra att veta att den bygger på att du vistas tillfälligt i EU-landet. Om du bosätter dig i ett annat land ska du använda de tjänster som finns i det landet, men om du åker på semester eller studerar en termin utomlands kan du ta med din svenska tjänst. Leverantörerna har rätt att kontrollera att du befinner dig tillfälligt i det andra landet.

Det är också bra att veta att leverantörerna är skyldiga att se till att du har tillgång till tjänsten i ett annat land, men inte att ge dig samma kvalité som i Sverige. Kvalitén beror på uppkopplingen i det land du besöker, och kommer därför säkert att variera.

Så, för att sammanfatta; vi konsumenter får ta del av kreativt skapat innehåll var i EU vi än befinner oss, och samtidigt säkerställer förordningen att rättighetsinnehavaren får ersättning. Fantastiskt bra tycker PRV-bloggen.

/Henrietta Thollén, kommunikatör

2 kommentarer

Filed under immaterialrätt

Kvinnliga innovatörer

Eftersom det är den så kallade fruntimmersveckan, då traditionellt kvinnliga namn står i namnsdagskalendern sex dagar i rad, passar PRV-bloggen på att uppmärksamma kvinnliga innovatörer och  innovationer som utvecklats för att hjälpa kvinnor.

Här är några exempel på innovationer som kvinnor från Sverige har fått patent på det senaste året.

En uppblåsbar anordning för att lyfta en kropp

uppblåsbar maskin för att lyfta en kropp

Uppfinnare: Suzanne Enman Patentnummer: SE 538 953 C2

Med hjälp av den här uppfinningen kan man flytta en person som till exempel har ramlat och ligger på golvet till en sittande position på en stol på ett smidigt och säkert sätt, även om man är ensam.

Uppfinningen är uppblåsbar, och innehåller bland annat ett stödelement som man placerar personen som har ramlat på, ett lyftelement för att lyfta upp personen och en ventil för att fylla på och släppa ut luft.

När uppfinningen är uppblåst bildas ett utrymme där man kan placera en stol direkt under stödelementet som personen ligger på. När luften släpps ut från stödytan placeras personen direkt på stolen.

Eftersom i stort sett hela uppfinningen är uppblåsbar är den smidig att transportera, och förvara när den inte är uppblåst.

Metod och anordning för att träna djur

anordning för att träna djur

Uppfinnare: Maria Kjerstadius Patentnummer: SE 538 698 C2

Det här är en uppfinning för att träna djur, och för att minska tiden mellan att djuret utför ett önskat beteende och att det får sin belöning.

För enkelhetens skull använder jag mig av en hund som exempel på ett djur som den här uppfinningen kan användas för.

Du vill få din hund att bete sig på ett visst sätt. Då använder du den här uppfinningen som klickar på ett speciellt sätt när du trycker på den, och hunden uppfattar det som en signal att den ska bete sig på det sätt som du vill. Kort därefter får hunden, via uppfinningen, en belöning för att den gjort som du ville. Med andra ord, tack vare den här uppfinningen kan du som är ute och tränar din hund både framkalla ljudet som du vill att hunden ska reagera på, och ge belöningen med samma föremål.

Syftet är att det ska gå så kort tid som möjligt mellan att hunden gör det du vill att den ska och att den får sin belöning. Helt enkelt för att det ska bli tydligare för hunden varför den får belöningen.

Handtag för användning på bandfordon

handtag

Uppfinnare: Therese Persson, tillsammans med Göran Westman och Hans Nordström Patentnummer: SE 537 996 C2

Det här är ett handtag till ett bandfordon. Handtaget försvårar inbrott genom en låst dörr, samtidigt som den låsta dörren ska kunna forceras vid ett nödläge. När de som färdas i bandfordonet av någon anledning inte själva kan öppna dörren inifrån, till exempel vid en olycka, finns det ett verktyg till handtaget som bryter upp låset genom en vridning. Samtidigt som konstruktionen gör att det utan verktyget är mycket svårare än normalt att bryta sig in i bandfordonet.

683 uppfinningar av kvinnor

Självklart finns det många fler kvinnliga uppfinnare än de som jag tagit upp här, även om det ännu är långt kvar tills de är lika många som männen. 2012–2016 kom det in 683 patentansökningar med en kvinnlig uppfinnare till PRV. Det är bara 6,6 procent av det totala antalet patentansökningar under den här perioden.

2 kommentarer

Filed under immaterialrätt

Prv.se – omarbetad webbplats

Idag har vi släppt en omarbetad version av webbplatsen prv.se.

prv.se

prv.se

Omarbetningen ska underlätta för användaren att finna efterfrågat material. Navigationen är framtagen för att fungera bra i både desktop och mobila plattformar.

En utgångspunkt i arbetet med den omarbetade webbplatsen är att än tydligare trycka på värdet av immaterialrätt för de besökare som inte tidigare använt våra tjänster och fått möjlighet att uppleva affärsnyttan med immaterialrätt. I webbstatistiken ser vi att vi får fler och fler nya användare för varje dag. Vi tydliggör därför att vi arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige.

Här är något av det nya på webbplatsen:

  • PRV för företagare är översatt till engelska. Den innehåller Testa ditt företag som hjälper dig att hitta och omvandla dina tillgångar till värdefulla resurser, Immaterialrätt för spelutvecklare, Handel med andra länder, Piratkopiering och intervjuer med företagare om hur de använder immaterialrätt för att öka värdet i sitt företag och mycket mer. Materialet är mycket efterfrågat och vi gör det därför tillgängligt på engelska.
  • PRV-skolan är översatt till engelska. Den innehåller en omfattande utbildning online om patent, varumärke, design, upphovsrätt och andra möjligheter. Utbildningen är mycket efterfrågad och vi gör den därför tillgänglig på engelska.
  • Statistik har fått en ny ingång.
  • Kundforum har öppnats på webbplatsen med vanliga frågor och svar – där våra kunder kan ställa sina frågor online.
  • Startsida, huvud, sidfot och navigation har ny utformning.

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Prv.se – omarbetad webbplats

Filed under immaterialrätt

PRV lyssnade i Almedalen

PRV:s vision är att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätt. Vi tror på utveckling genom att lära oss nya saker. Därför tog vi möjligheten att lyssna på en rad seminarier som lyfte ämnen som PRV är aktiva i när vi var i Almedalen förra veckan.

Almedalsveckan är en unik mötesplats där representanter från många olika organisationer med ett brett spektra av infallsvinklar möts för att utvecklas utifrån sina egen ambitioner.

Att aktivt delta, lyssna och diskutera var för PRV ett effektivt och lärorikt komplement till att hålla egna seminarier om upphovsrätt, streaming och export.

Vi lyssnade på seminarier om innovation, immaterialrätt, innovativa tillväxtbolag, piratkopiering, forskning, immateriella tillgångar, spelutveckling, affärsstrategier, internationella framgångar och även upphovsrätt, digitalisering och mycket mer. PRV:s ambition var att under veckan redovisa detta på Twitter under #prvlyssnar.

Här kan du ta del av PRV:s aktiviteter mellan måndagen den 3 juli och onsdagen den 5 juli: PRV_i_Almedalen

1 kommentar

Filed under immaterialrätt