PRV

Patent- och registreringsverket  (PRV) är centret för immateriella rättigheter. Vi arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige.

Vår webbplats

På vår webbplats www.prv.se kan du läsa mer om våra tjänster inom patent, varumärke, designskydd, utgivningsbevis och upphovsrätt. Vi erbjuder bland annat kostnadsfria seminarier men även mer omfattande betalutbildningar och avancerade söktjänster mot betalning.

För press och media

Välkommen till vårt pressrum och ta del av vårt samlade material för press och media.

PRV i sociala medier

Du kan möta och följa PRV i flera sociala medier. I sociala medier kommunicerar vi i huvudsak på svenska.