Skribenter

Vi är många som bidrar till innehållet på PRV-bloggen. Vårt gemensamma engagemang är företagande och immaterialrätt.

Skribenter på PRV

Anna Engquist
Strateg för digitala medier på PRV. Bakgrund inom pedagogik och digitala lärresurser. Har jobbat på PRV sedan 2008.

Carola Rosendahl
Arbetar i kundsupport sedan maj 2015. Har bred erfarenhet av kundsupport åt både myndigheter och företag.

Henrietta Thollén
Presskommunikatör som har arbetat på PRV sedan 2016. Särskilt intresserad av immaterialrättens koppling till olika samhällsfenomen.

Jonas Holmqvist
Patentingenjör inom elektronik med bred erfarenhet från privat industri.

Laura Enflo
Patentingenjör inom elektroteknik och mätteknik med forskarexamina i medicinsk vetenskap och tal- och musikkommunikation.

Margarita Linné
Kommunikatör på PRV sedan 2016. Har tidigare arbetat med press och kommunikation på bland annat Sveriges riksdag och inom svenskt näringsliv. Särskilt intresserad av immaterialrätt kopplat till ny teknik, musik och konst.

Oscar Dieden
Kommunikatör på PRV sedan 2016 med bakgrund från bland annat reklambyrå och andra myndigheter.

Siljastina Rönnkvist
Kommunikatör på PRV med lång erfarenhet som copywriter och redaktör. Siljastina har även en bakgrund som jurist.

Stefan Hultquist
Patentingenjör med lång erfarenhet inom elektronik och fysik. Stefan har arbetat på PRV sedan 1999 och är enhetschef sedan 2006.

Gästskribenter
Emellanåt bjuder vi in gästskribenter från andra håll för att belysa särskilda ämnen.