Etikettarkiv: Almi

Nu kan landets företagare vässa sin immaterialrättsstrategi utan kostnad

Inom ramen för en innovationscheck kan små- och medelstora företag från och med april få tillgång till upp till 100 000 kronor för att kunna utveckla en strategi för hur immateriella tillgångar kan användas för att göra bättre affärer. Totalt finns det 90 miljoner kronor att fördela under en treårsperiod.

Syftet med innovationscheckarna är att öka den innovationsdrivna tillväxten. Företagen som beviljas en innovationscheck kan välja att använda den till att ta fram en immaterialrättsstrategi. Man får då tillgång till rådgivarstöd och kunskap från en immaterialrättskonsult.

Grundtanken är att företag med tillväxtpotential ska få ökad möjlighet att utveckla sin innovationsförmåga genom att köpa kunskap av offentliga eller privata aktörer.

Förmedlarna av innovationscheckarna är ALMI Företagspartner, IUC Sverige och Coompanion – Kooperativ Utveckling Sverige. Förmedlarna är organisationer som har kompetens och förmåga att förmedla innovationscheckar till etablerade företag över hela Sverige då de har stora nätverk av rådgivare kopplade till sig. Dessa förmedlare kommer att förfoga över 90 miljoner SEK för åren 2015-2017; med andra ord finns det drygt 900 Innovationscheckar att erhålla.

Är ditt företag i en tillväxtfas? Planerar du att bredda kundunderlaget genom innovation? Ta kontakt med din närmaste förmedlare så får du kompetent stöd och rådgivning för hur just din immaterialrättsstrategi kan komma att se ut.

VINNOVA står bakom utlysningen och finansieringen.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

1,2 miljarder till innovativa företag i Sverige

ALMI och den Europeiska investeringsfonden (EIF) har idag tecknat avtal om en garanti för tillväxtlån till innovativa företag. Under en tvåårsperiod kan ALMI låna ut 1,2 miljoner. EIF:s garanti gör att fler innovativa företag får tillgång till finansiering för tillväxt och utveckling.

– Det är väldigt positivt att innovativa små- och medelstora företag får tillgång till de här pengarna. Det stimulerar tillväxt, innovation och företagande i landet, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV. Hon fortsätter: Det möjliggör att företagarna kan göra en genomtänkt immaterialrättsstrategi.

Läs Näringsdepartementets pressmeddelande för mer information.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

2 kommentarer

Under Okategoriserade

Almi och Innovationsbron slås samman

Nu har regeringen påbörjat sammanslagningen av Almi och Innoavtionsbron. Det ska leda till en effektivare och tillgängligare organisation som ger rådgivning och finansiellt stöd. Syftet är att främja innovation och tillväxt.

Sammanslagningen är en satsning för att förbättra förutsättningarna för kommersialisering av affärsidéer i tidiga skeden samt att tillvarata tillväxt och innovation bättre. Genom Innovationsbrons finansiella insatser och Almis regionala närvaro är förhoppningen att öka tillgängligheten, vilket är gynnsamt för näringsutvecklingen.

Almi och Innovationsbron är två av PRV:s viktiga sammarbetspartners. Min förhoppning är att sammanslagningen leder till att företag får ännu bättre hjälp att nyttja sina immateriella rättigheter för att nå affärsframgångar.

Om allt går enligt planerna ska den nya organisationen vara på plats den 1 januari 2013.  Näringsdepartementet ansvarar för sammanslagningen.

Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Almi och Innovationsbron slås samman

Under Okategoriserade