Tag Archives: Apple

Tricken för att bygga starka varumärken

Coca-Cola ligger i toppskiktet över de mest värdefulla varumärkena, enligt Interbrands lista.

Interbrand har släppt 100-listan över årets mest värdefulla varumärken – Apple och Google behåller sina topplaceringar för tredje året i rad. Vilket är tricket för att jobba upp ett starkt varumärke? PRVbloggen har pratat med Magnus Ahlgren, juristchef på PRV:s design och varumärkesenhet.

Även giganter som Apple, Google och Coca-Cola var små företag i början, företag som arbetat upp sina varumärken till flaggskepp på världsmarknaden. Gemensamma nämnaren dem emellan är just varumärke: Produkter och tekniker har ständigt förändrats medan varumärkena alltjämt varit desamma.

En förutsättning för att bygga ett starkt varumärke är att ha en genomtänkt varumärkesstrategi. Apple, Google och Coca-Cola har det. Registreringar som genererar ensamrätt är en sak, en annan sak är sättet som varumärkena är uppbyggda på. Dessa giganter har baserat sina varumärken på suggestiva uttryck (google och coca-cola) eller en bild (äpplesymbolen) som inte direkt beskriver produkten eller tjänsten företaget säljer. Det blir därför lätt för kunderna att känna igen varumärkena som kännetecken just för de här företagens produkter. Nästa steg i varumärkesbyggandet skapas genom kundernans upplevelse, vad den förknippar med en viss produkt eller tjänst.

– Det gäller att ladda varumärket med en positiv känsla, det är då du bygger upp en goodwill. Desto fler positiva saker kunderna upplever med varumärket desto mer värdefullt blir det, förklarar Magnus Ahlgren som är juristchef på PRV:s design och varumärkesenhet.

House brand och produkt-brand hänger samman
För att växa till ett stort företag krävs en väl genomtänkt varumärkesstrategi. Apple, Google och Coca-Cola har enorma varumärkesportföljer med både europeiska ensamrätter och svenska nationella varumärken. Trots att de har möjligheten att registrera sina varumärken hos OHIM som är den europeiska varumärkesmyndigheten väljer samtliga att även söka nationella varumärkesskydd i Sverige.

– EU är inte ett land och det finns inte en homogen marknad. Det ger en tydlig indikation på att nationella varumärken är viktiga och att dessa görs av strategiska skäl. Det kan handla om att vissa produkter endast finns på vissa nationella marknader, säger Magnus Ahlgren.

VÄRLDENS MEST VÄRDEFULLA VARUMÄRKEN
Totalt antal varumärkesregistreringar:
EU
(OHIM)
SWE
(PRV)
Apple Inc. 1 419 47
Google Inc. 493 8
The Coca-Cola Company 4 076 96

Statistiken är hämtad från TMView, verktyget är tillgängligt för alla att göra egna sökningar.

Baserat på varumärkesstatistik ser vi att Coca-Cola har betydligt fler varumärkesregistreringar än exempelvis Google. Vad beror detta på?

– En naturlig slutsats är att Coca-Cola har flera produkter och därigenom även produktvarumärken under sitt gigantiska house mark Coca-Cola. Apple säljer färre och dyrare underprodukter och Google är ett tjänsteföretag som har samlat det mesta under samma paraply, dvs. företagets house mark.

Förutsättningar för att bygga ett starkt varumärke

  • Varumärket ska inte vara beskrivande för produkten eller tjänsten.
  • Använd varumärket som kännetecken för dina produkter, aldrig i generisk betydelse.
  • Agera vid intrång, låt ingen snylta på ditt renommé.

Vad räknas som ett varumärke?
Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst. Det kan bestå av ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn, slogans eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. Oavsett vilket kännetecken man väljer måste det än så länge kunna återges grafiskt.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

1 kommentar

Filed under varumärke

Electrolux – 1920-talets Apple

En reflektion från Varumärkesdagen 2011

På 20-talet hade kylskåpet samma status som Apples iPad har idag – något som alla vill ha. Electrolux var ett innovativt och designfokuserat företag med egna ”concept stores” på stan dit man kunde gå för att titta, samla inspiration, få goda råd och boka ett hembesök av en representant från företaget. Någonstans på vägen tappade man sin unika prägel och verksamheten kännetecknades under många år av total säljorientering kring en mängd varumärken med helt olika image. Produktfloran tappade sin särskiljande och designorienterade kvalitet. Idag har Electrolux hittat tillbaka till sitt ursprung med design, innovation och livsstil som varumärkesbyggande hörnstenar. Man har reducerat sin tidigare alltför omfattande varumärkesportfölj till förmån för färre varumärken som har rätt identifikation med Electrolux kundupplevda värden. Detta har tydligt bidragit till dagens kommersiella framgångar över hela världen. Electrolux konsekventa arbete med sina immateriella tillgångar, varumärken och designskydd har spelat en viktig roll i företagets framgångar.

Ola Bergfeldt, Kommunikationschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för Electrolux – 1920-talets Apple

Filed under immaterialrätt, varumärke